Search results

 1. TitlePanovnický majestát : Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století / Jiří Hrbek a kol.
  Author Hrbek, Jiří, 1981- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN - Nakladatelství Lidové noviny : Historický ústav AV ČR, 2021
  Scope625 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleHabsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Habsburkové (rod) * hlava státu * politická reprezentace * Čechy (země) * 17. století * 18. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7286-378-5
  978-80-7422-804-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Panovnický majestát

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89858Poslanecká sněmovna
  Panovnický majestát
 2. TitleHabsburkové : země Koruny české ve středoevropské monarchii : 1526-1740 / Václav Bůžek, Rostislav Smíšek (eds.) ; Beatrix Bastl, Simona Binková, Lenka Bobková, Václav Bůžek, Ivo Cerman, Iveta Coufalová, Tomáš Černušák, Ivana Čornejová, Jiří David, Jaroslav Dibelka, Petr Fidler, Markus Gerstmeier, Jaroslava Hausenblasová, Mark Hengerer, Mlada Holá, Jiří Hrbek, Josef Hrdlička, Ondřej Jakubec, Pavel Král, Markéta Křížová, Jiří Kubeš, Václav Ledvinka, Pavel Marek, Eduard Maur, Jiří Mikulec, Géza Pálffy, Friedrich Polleross, Radmila Prchal Pavlíčková, Peter Rauscher, Kateřina Pražáková, Jitka Rauchová, Anton Schindling, Rostislav Smíšek, Vladimír Urbánek, Irena Veselá, Vít Vlnas, Petra Vokáčová, Margarete Wagner, Miroslav Žitný
  Author Bastl, Beatrix, 1954- (Author)
  Another authors Binková, Simona, 1957- (Author)
  Bobková, Lenka 1947- (Author)
  Bůžek, Václav, 1959- (Author) (Editor)
  Cerman, Ivo, 1976- (Author)
  Coufalová, Iveta, 1976- (Author)
  Černušák, Tomáš, 1972- (Author)
  Čornejová, Ivana, 1950- (Author)
  David, Jiří, 1980- (Author)
  Dibelka, Jaroslav, 1981- (Author)
  Fidler, Petr, 1946- (Author)
  Gerstmeier, Markus, 1988- (Author)
  Hausenblasová, Jaroslava, 1957- (Author)
  Hengerer, Mark, 1971- (Author)
  Holá, Mlada, 1979- (Author)
  Hrbek, Jiří, 1981- (Author)
  Hrdlička, Josef, 1972- (Author)
  Jakubec, Ondřej, 1976- (Author)
  Král, Pavel, 1972- (Author)
  Křížová, Markéta, 1974- (Author)
  Kubeš, Jiří, 1975- (Author)
  Ledvinka, Václav, 1947- (Author)
  Marek, Pavel, 1977- (Author)
  Maur, Eduard, 1937- (Author)
  Mikulec, Jiří, 1962- (Author)
  Pálffy, Géza, 1971- (Author)
  Polleroß, Friedrich, 1958- (Author)
  Prchal Pavlíčková, Radmila, 1974- (Author)
  Rauscher, Peter, 1970- (Author)
  Rauchová, Jitka, 1980- (Author)
  Schindling, Anton, 1947- (Author)
  Smíšek, Rostislav, 1977- (Author) (Editor)
  Urbánek, Vladimír, 1963- (Author)
  Veselá, Irena, 1977- (Author)
  Vlnas, Vít, 1962- (Author)
  Vokáčová, Petra, 1975- (Author)
  Wagner, Margarete, 1952- (Author)
  Žitný, Miroslav, 1986- (Commentator)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017
  Scope911 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, genealogické tabulky ; 28 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleHřbetní název a název v prelimináriích: Habsburkové 1526-1740
  Additional Variant TitlesHabsburkové Země Koruny české ve středoevropské monarchii
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMezinárodní autorský kolektiv usiloval o celistvé uchopení vlády Habsburků v raně novověkých zemích Koruny české, kterou zahrnul do středoevropského dějinného panoramatu. Výklad o dějinách společnosti doprovázejí portréty představitelů habsburské dynastie a jejich pestré životní osudy. Stranou pozornosti nezůstala reprezentace panovnického majestátu v rezidencích Habsburků, v symbolickém významu rituálů, ceremoniálů, slavností a projevů každodenního života. Pohled do labyrintu manýristické Prahy za Rudolfa II. a barokní Vídně v době Leopolda I. přiblíží čtenářům příběhy osob v zázemí císařských rezidencí. Knihu doprovázejí dobové ilustrace, mapy a ukázky archivních pramenů.
  Výrazy tezauru Habsburkové (rod) * monokracie * Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * dějiny * 16. století * 17. století * 18. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-572-7
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  E 17010Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *09.01.2023)
  Habsburkové
 3. TitleBarokní Valdštejnové v Čechách : 1640-1740 / Jiří Hrbek
  Author Hrbek, Jiří, 1981- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013
  Scope860 s. : il., portréty, faksim., geneal. tabulky ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition České dějiny sv. 5.
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationNa aristokratickém rodu Valdštejnů lze pozorovat obecnější tendence vývoje raně novověkých Čech po Bílé hoře. Dynamicky se rozvíjející soubor jedinců spojených pod erbem se čtyřmi lvy ovlivňoval svou mocí svět kolem sebe: Valdštejnové vtiskli svou pečeť do barokní krajiny kulturní i hospodářské, s použitím svých nemalých schopností hájili zájem nejen svého velkostatku, ale českých zemí a habsburské monarchie. V neposlední řadě vytvořili vztahovou síť spojující jinak dosti odlišná sociální či geografická prostředí. Publikace sleduje vytváření šlechtické identity, věnuje se správě i velikosti pozemkové držby, příbuzenským vztahům rodu i kariéře jednotlivců ve státních službách podunajské monarchie 17. a 18. století. Součástí textu jsou rovněž rodokmeny jednotlivých linií rodu.
  Výrazy tezauru Valdštejnové (rod) * horní třída * Čechy (země) * 17. století * 18. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7422-233-7
  978-80-7308-451-6
  Copy count1, currently available 1
  URLBarokní Valdštejnové v Čechách (obsah)
  Document kindMonografie
  Barokní Valdštejnové v Čechách

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83069externí sklad Měšice
  Barokní Valdštejnové v Čechách
 4. TitleEvropa a absolutismus v 17. a 18. století (1648-1789) / Jiří Hrbek
  Author Hrbek, Jiří, 1981-
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2012
  Scope202 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), 1 mapa, portréty, faksim., geneal. tabulky ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru monokracie * Evropa * 17. století * 18. století * dějiny * politický režim * vláda * horní třída
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7387-601-2
  Copy count1, currently available 1
  URLEvropa a absolutismus v 17. a 18. století (1648-1789) (obsah)
  Document kindMonografie
  Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (1648-1789)

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82579externí sklad Měšice
  Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (1648-1789)
 5. TitleČeské barokní korunovace / Jiří Hrbek
  Author Hrbek, Jiří, 1981- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010
  Scope231 s. : il., faksim. ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knižnice Dějin a současnosti sv. 38
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPanovnické korunovace v době baroka patřily k nejvýznamnějším slavnostem, které tehdejší Čechy (a částečně i Morava) zažily. Nebyly ale pouhou okrasou ani zbytečným ceremoniálním momentem. Přinášely do českých zemí nové kulturní podněty a během korunovačního pobytu vídeňského dvora také hospodářský prospěch vybraným městům a jednotlivcům. Autor se ve své knize snaží o komplexní popsání čtyř rovin korunovace: politické a státoprávní, ceremoniální, ekonomické a kulturní.
  Výrazy tezauru hlava státu * zosobnění moci * Čechy (země) * dějiny * 17. století * 18. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-011-1
  Copy count1, currently available 1
  URL České barokní korunovace (obsah)
  Document kindStudie
  České barokní korunovace

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25819externí sklad Měšice
  České barokní korunovace