Search results

 1. TitleExekuční řád : komentář / Karel Svoboda, Lukáš Jícha, Jan Krejsta, David Hozman, Veronika Úšelová, Jaroslav Kocinec a kolektiv
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Commentator for written text)
  Another authors Jícha, Lukáš, 1983- (Commentator for written text)
  Krejsta, Jan, 1974- (Commentator for written text)
  Hozman, David, 1979- (Commentator for written text)
  Úšelová, Veronika, 1990- (Commentator for written text)
  Kocinec, Jaroslav, 1977- (Commentator for written text)
  Česko. Exekuční řád (2001, novela 2021) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2022
  Scopexxiii, 1250 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Partial contentsZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů č. 120/2011 Sb. ze dne 28. února 2001 ve znění pozdějších právních předpisů (naposledy č. 286/2021 Sb.)
  Výrazy tezauru výkon rozhodnutí * občanskoprávní řízení * konkurz * vyrovnání s věřiteli * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  4006 - Organizace podniku
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-863-4
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Exekuční řád

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27285legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Exekuční řád
 2. TitleZastavení exekuce / Karel Svoboda
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2022
  Scopexxiii, 335 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru výkon rozhodnutí * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-894-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Zastavení exekuce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90907Poslanecká sněmovna
  Zastavení exekuce
 3. TitleSpolečné jmění manželů a exekuce / Karel Svoboda
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexiv, 210 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace v úvodních kapitolách vymezuje základní pojmy a souvztažnosti, na které je třeba dbát při řešení postihu společného jmění manželů (SJM) nebo nyní již výlučného majetku manžela povinného v exekuci. Zejména jde o vymezení pojmů „manžel povinného“, „výlučný dluh povinného“ a o určení, podle jakých pravidel se postihne SJM nebo nyní již výlučný majetek manžela povinného, jestliže dluh povinného vznikl do 31. 12. 2013. Pak se zabývá procesní a hmotněprávní ochranou manžela povinného před postihem jeho majetku. Třetí část odpovídá na otázky spojené s exekučním postihem SJM, uspokojuje-li se z tohoto majetku výlučný dluh povinného. Nakonec publikace přidává náhled k hmotněprávní úpravě SJM. Nelze totiž vyloučit, že i otázky o obsahu a rozsahu SJM bude prvotně řešit exekuční senát Nejvyššího soudu v rámci řízení o návrhu manžela povinného na částečné zastavení exekuce podle § 262b OSŘ pro údajně nadlimitní postih SJM.
  Výrazy tezauru manželé * vlastnictví * spoluvlastnictví * dluh * občanské právo * výkon rozhodnutí * občanskoprávní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-847-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Společné jmění manželů a exekuce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89956Poslanecká sněmovna
  Společné jmění manželů a exekuce
 4. TitleObčanský soudní řád : komentář / Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Commentator for written text)
  Another authors Smolík, Petr 1975- (Commentator for written text)
  Levý, Jiří, 1968- (Commentator for written text)
  Doležílek, Jiří, 1963- (Commentator for written text)
  Česko. Občanský soudní řád (1963, novela 2021) (Other)
  Issue3. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexxix, 1804 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  Spine TitleOSŘ : komentář
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKomentář reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany nezletilých. V novém vydání jsme mimo jiné přistoupili k zásadnímu přepracování pasáží věnovaných podstatě, formě a výkladu procesních úkonů, doručování a opravným prostředkům.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * soudní řízení * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-828-3
  Copy count7, currently available 4, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Občanský soudní řád

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89701legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 89701Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 09.05.2023)
  F 89701Poslanecká sněmovna
  F 89701Poslanecká sněmovna
  F 89701Poslanecká sněmovna
  F 89701Poslanecká sněmovna
  F 89701Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *09.11.2022)
  Občanský soudní řád
 5. TitlePrůvodce světem práva / Jan Malast, Karel Svoboda a kolektiv
  Author Malast, Jan, 1980- (Author)
  Another authors Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  IssueVydání třetí, aktualizované
  PublicationPraha : Eduko, 2021
  Scope599 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Cover TitlePrůvodce světem práva pro obor Bezpečnostně právní činnost
  AnnotationPublikace je rozdělena na dvě části – na právo veřejné a na právo soukromé. Vzhledem k jejímu zaměření je významný prostor věnován kapitole Trestní právo.Učebnice vznikla na základě požadavků studentů a vyučujících oboru Bezpečnostně právní činnost, kteří ocenili zpracování původní učebnice, ale postrádali podrobnější výklad problematiky trestního práva. Autoři nepředkládají jen strohé definice, teoretické poučky či příslušné právní předpisy, ale snaží se vést čtenáře k chápání právních souvislostí a ke schopnosti aplikovat naučená právní pravidla v praxi. Této snaze vhodně napomáhají nejen konkrétními příklady souvisejícími s výkladem, ale i řadou barevných obrazových doplňků a grafických prvků, které usnadňují orientaci v textu a tedy i v probírané materii samotné.
  Výrazy tezauru veřejné právo * soukromé právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-88057-91-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Průvodce světem práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90889Poslanecká sněmovna
  Průvodce světem práva
 6. TitleZákon o zvláštních řízeních soudních : komentář / Karel Svoboda, Šárka Tlášková, David Vláčil, Jiří Levý, Miroslav Hromada a kolektiv
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Commentator for written text)
  Another authors Tlášková, Šárka, 1977- (Commentator for written text)
  Vláčil, David, 1974- (Commentator for written text)
  Levý, Jiří, 1968- (Commentator for written text)
  Hromada, Miroslav, 1977- (Commentator for written text)
  Issue2. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2020
  Scopexxiii, 1132 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  Spine TitleZŘS : komentář
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru soudní řízení * zvláštní řízení * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-788-0
  Copy count2, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o zvláštních řízeních soudních

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89163legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 89163Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 04.08.2023)
  Zákon o zvláštních řízeních soudních
 7. TitleExekuční řízení : civilní proces z pohledu účastníka / Karel Svoboda
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2020
  Scopexxv, 524 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická knihovna
  NoteObálkový podnázev: postupy v praxi, konkrétní příklady, komplexní výklad
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationExekuce nyní upravují stovky paragrafů v několika různých zákonech a zákonodárce nešetří novelizacemi. Publikace se věnuje především tématům, která autoři pokládají za problematická a s nimiž praxe aktuálně potýká. Zabývá se náklady exekuce nebo účinky tzv. generálního a speciálního inhibitoria. Vyjadřuje se k problému kvazivypořádání společného jmění v exekuci. Podrobně je pojednáno o srážkách ze mzdy, o postižení účtu, o prodeji movitých a nemovitých věcí. Řešen je i návrh na zastavení exekuce poté, co exekutor už udělil příklep a podmínky, za jakých exekutor rozhodne o zániku zátěže váznoucí na prodávané nemovitosti. Publikace má otevřít diskuzi nad některými závěry, o nichž praxe dlouhodobě nepochybuje, i když se do dnešních poměrů nehodí.
  Výrazy tezauru výkon rozhodnutí * občanskoprávní řízení
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-802-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Exekuční řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89350Poslanecká sněmovna
  Exekuční řízení
 8. TitleŽaloba v civilním řízení / Karel Svoboda
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexiii, 217 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zabývá pojmem žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Zaměřuje se především na praktické problémy, které vznikají například v souvislosti s posuzováním žalobních vad. Rozebírá i otázku totožnosti skutku, míru určitosti žalobního petitu a věnuje se i úkonům, kterými žalobce disponuje s řízením po podání žaloby.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7598-473-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Žaloba v civilním řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88330Poslanecká sněmovna
  Žaloba v civilním řízení
 9. TitleŘízení v prvním stupni : civilní proces z pohledu účastníka / Karel Svoboda
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexxix, 682 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická knihovna
  NoteObálkový podnázev: postupy v praxi, konkrétní příklady, komplexní výklad
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha přináší výklad základních pravidel, kterými se řídí civilní řízení před soudem prvního stupně. Konkrétně rozebírá, jak má účastník postupovat, aby napsal projednatelnou žalobu, a co má udělat předtím, než ji podá. Podrobně popisuje, jak má žalovaný zareagovat, jestliže mu přijde platební rozkaz, tzv. kvalifikovaná výzva k vyjádření nebo jiný přípis od soudu. Srozumitelně vysvětluje, co a dokdy musí žalobce a žalovaný tvrdit a prokazovat. Prakticky rozebírá jednotlivé důkazní prostředky. Zdůrazňuje přitom, na co si má účastník nebo jeho advokát dát pozor při výslechu svědka, při místním šetření nebo při provádění důkazu znaleckým posudkem. Objasňuje, podle jakých pravidel soud rozhoduje o náhradě nákladů řízení. Praktická publikace poskytuje komplexní, a nikoliv zjednodušující výklad civilního řízení. Pochopení problémů usnadňuje množství konkrétních příkladů.Ocení ji proto zejména advokáti, soudci a nadějní právníci, kteří se připravují na některou z profesních zkoušek. Může se však hodit i poučeným laikům, kteří chtějí vědět, co a proč po nich soud může chtít.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-733-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Řízení v prvním stupni

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88176Poslanecká sněmovna
  F 88176Poslanecká sněmovna
  Řízení v prvním stupni
 10. TitleZákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže : komentář / Roman Kramařík, Michal Petr, Karel Svoboda, Martin Sztefek, Jiří Valdhans
  Author Kramařík, Roman (Author)
  Another authors Petr, Michal, 1977- (Author)
  Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  Sztefek, Martin (Author)
  Valdhans, Jiří, 1979- (Author)
  Česko. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (2017) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexv, 211 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je ke dni 31.3.2018"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v systému ASPI
  Obsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationKe dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni EU. Smyslem zákona je významně zlepšit postavení osob, jež byly poškozeny omezováním hospodářské soutěže, a to konkrétně zneužitím dominantního postavení nebo nedovolenými dohodami soutěžitelů. Nový zákon přináší do českého právního řádu řadu novinek, které mají usnadnit vymáhání náhrady škody způsobené porušením soutěžních pravidel.
  Výrazy tezauru náhrada škody * soutěžní politika * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-7598-056-4
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87671legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže