Search results

 1. TitleŽaloba v civilním řízení / Karel Svoboda
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexiii, 217 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zabývá pojmem žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Zaměřuje se především na praktické problémy, které vznikají například v souvislosti s posuzováním žalobních vad. Rozebírá i otázku totožnosti skutku, míru určitosti žalobního petitu a věnuje se i úkonům, kterými žalobce disponuje s řízením po podání žaloby.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7598-473-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Žaloba v civilním řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88330PSS - Poslanecká sněmovna
  Žaloba v civilním řízení
 2. TitleŘízení v prvním stupni : civilní proces z pohledu účastníka / Karel Svoboda
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexxix, 682 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická knihovna
  NoteObálkový podnázev: postupy v praxi, konkrétní příklady, komplexní výklad
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha přináší výklad základních pravidel, kterými se řídí civilní řízení před soudem prvního stupně. Konkrétně rozebírá, jak má účastník postupovat, aby napsal projednatelnou žalobu, a co má udělat předtím, než ji podá. Podrobně popisuje, jak má žalovaný zareagovat, jestliže mu přijde platební rozkaz, tzv. kvalifikovaná výzva k vyjádření nebo jiný přípis od soudu. Srozumitelně vysvětluje, co a dokdy musí žalobce a žalovaný tvrdit a prokazovat. Prakticky rozebírá jednotlivé důkazní prostředky. Zdůrazňuje přitom, na co si má účastník nebo jeho advokát dát pozor při výslechu svědka, při místním šetření nebo při provádění důkazu znaleckým posudkem. Objasňuje, podle jakých pravidel soud rozhoduje o náhradě nákladů řízení. Praktická publikace poskytuje komplexní, a nikoliv zjednodušující výklad civilního řízení. Pochopení problémů usnadňuje množství konkrétních příkladů.Ocení ji proto zejména advokáti, soudci a nadějní právníci, kteří se připravují na některou z profesních zkoušek. Může se však hodit i poučeným laikům, kteří chtějí vědět, co a proč po nich soud může chtít.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-733-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Řízení v prvním stupni

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88176PSS - Poslanecká sněmovna
  F 88176PSS - Poslanecká sněmovna
  Řízení v prvním stupni
 3. TitleDovolání / Karel Svoboda, Klára Trněná
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  Another authors Trněná, Klára, 1991- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2018
  Scopexvi, 156 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationVětšinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o tomto opravném prostředku způsobuje zásadní obtíže. Nejistotu, jak Nejvyšší soud s konkrétním dovoláním naloží, prohlubuje i rozpor mezi judikaturou Nejvyššího soudu a Ústavního soudu ohledně otázky, zda a do jaké míry je předpoklad přípustnosti dovolání samostatnou náležitostí dovolání, nebo jestli stačí, když je jasně vymezen jen dovolací důvod. Nejasné je i to, zda je možné dovolání do rozhodnutí ve věci samé opřít jen o procesní vadu, které se dopustil nebo kterou toleroval odvolací soud. Diskuze vzbuzuje i to, za jakých okolností Nejvyšší soud musí za účelem rozhodnutí o dovolání nařídit jednání.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * soudní řízení * odvolání * soud vyšší instance
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-685-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Dovolání

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87393PSS - Poslanecká sněmovna
  Dovolání
 4. TitleZastavení exekuce / Karel Svoboda
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2018
  Scopexx, 267 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha objasňuje některé aktuální právní otázky související se zastavením exekuce. První část se zaměřuje na problémy spojené se specifickými exekučními tituly (rozhodcovský nález nebo notářský zápis), druhá část se věnuje právním otázkám v souvislosti s důvody pro zastavení exekuce.
  Výrazy tezauru výkon rozhodnutí * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-640-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Zastavení exekuce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87495PSS - Poslanecká sněmovna
  Zastavení exekuce
 5. TitleZákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže : komentář / Roman Kramařík, Michal Petr, Karel Svoboda, Martin Sztefek, Jiří Valdhans
  Author Kramařík, Roman (Author)
  Another authors Petr, Michal, 1977- (Author)
  Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  Sztefek, Martin (Author)
  Valdhans, Jiří, 1979- (Author)
  Česko. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (2017) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexv, 211 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je ke dni 31.3.2018"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v systému ASPI
  Obsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationKe dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni EU. Smyslem zákona je významně zlepšit postavení osob, jež byly poškozeny omezováním hospodářské soutěže, a to konkrétně zneužitím dominantního postavení nebo nedovolenými dohodami soutěžitelů. Nový zákon přináší do českého právního řádu řadu novinek, které mají usnadnit vymáhání náhrady škody způsobené porušením soutěžních pravidel.
  Výrazy tezauru náhrada škody * soutěžní politika * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-7598-056-4
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87671LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
 6. TitleNáklady řízení / Karel Svoboda, Miroslav Hromada, Jiří Levý, David Vláčil, Šárka Tlášková, Tomáš Pirk
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  Another authors Hromada , Miroslav, 1977- (Author)
  Levý, Jiří, 1968- (Author)
  Vláčil, David, 1974- (Author)
  Tlášková, Šárka, 1977- (Author)
  Pirk, Tomáš, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2017
  Scopexxii, 272 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationČtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení povinnosti k náhradě nákladů podle pravidla o míře úspěchu ve věci, včetně výjimek z této zásady. Monografie také upozorňuje na možné jiné a spravedlivější alternativy výpočtu výše nákladů řízení jen částečně úspěšného účastníka. Kniha obsahuje pasáže věnované záloze na provedení důkazu, soudním poplatkům a problematice svědečného, znalečného, tlumočného a problematice přiznávání náhrady nákladů za ušlý výdělek těchto osob. Stranou nezůstávají ani novější témata, jako jsou odměna mediátora, institut tzv. předžalobní výzvy a náhrady nákladů podle zákona o zvláštních řízeních soudních, včetně pozůstalostního řízení. Monografie pojednává také o nákladech exekuce.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * náklady řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-650-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Náklady řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86608PSS - Poslanecká sněmovna
  Náklady řízení
 7. TitleObčanský soudní řád : komentář / Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Renáta Šínová a kolektiv
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  Another authors Smolík, Petr 1975- (Author)
  Levý, Jiří, 1968- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  Česko. Občanský soudní řád (1963, novela 2017) (Other)
  Issue2. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2017
  Scopexxv, 1601 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  Spine TitleOSŘ - komentář
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKomentovaný zákon reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu majetku nacházejícího se ve společném jmění manželů a majetku manžela povinného.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * soudní řízení * Česká republika * interpretace práva * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7400-673-9
  Copy count7, currently available 4, at library only 1
  URLObčanský soudní řád (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Občanský soudní řád

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87176PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87176PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87176PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 13.05.2021)
  F 87176PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 20.05.2021)
  F 87176PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87176PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87176LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Občanský soudní řád
 8. TitleNesporná řízení. III / Karel Svoboda
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2017
  Scopexvi, 252 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationMonografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Nabízí řešení praktických problémů, jako je například aktuálně diskutovaná otázka, zda lze omezit svéprávnost člověka i v oblasti veřejného práva, jestli a za jakých podmínek je možné člověku ustanovit opatrovníka, aniž by zároveň došlo k omezení jeho svéprávnosti, jaký je vzájemný vztah podpůrných opatření a zda je lze navzájem kombinovat. Jde o první publikaci, která poskytuje ucelený výklad, jak má vypadat dokazování v řízení o rozvod manželství, včetně toho, do jaké míry má být aktivní soud a zda a do jaké míry v tomto řízení jsou účastníci řízení o rozvod zatíženi břemenem tvrzení a prokazování.
  Výrazy tezauru soudní řízení * soudní příkaz * manželství * péče o postižené osoby * právo dozoru * zbavení práv * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  2806 - Rodina
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7400-672-2
  Copy count2, currently available 2
  URLNesporná řízení (obsah)
  Document kindMonografie
  Nesporná řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84917PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84917PSS - Poslanecká sněmovna
  Nesporná řízení
 9. TitleNesporná řízení. II / Karel Svoboda
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2016
  Scopexviii, 294 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní instituty
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationDruhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS). Kniha se orientuje především na řešení praktických problémů. Doplňuje a prohlubuje výklad obsažený v „šedivém“ komentáři zákona o zvláštních řízeních soudních. Do textu je zakomponována nejnovější judikatura. Autor upozorňuje i na použitelná dřívější rozhodnutí.
  Výrazy tezauru soudní řízení * občanskoprávní řízení * domácí násilí * předběžná otázka * práva dítěte * pomoc obětem trestné činnosti * interpretace práva * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-606-7
  Copy count2, currently available 1
  URLNesporná řízení (obsah)
  Document kindMonografie
  Nesporná řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84917PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84917PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 13.05.2021)
  Nesporná řízení
 10. TitleZávazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv / Karel Svoboda
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexi, 169 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo prakticky
  Note"Právní stav publikace je ke dni 1.5.2016"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v systému ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zaměřuje na smlouvu o úschově a o skladování (smlouvy schovací) a na smlouvu o důchodu a o výměnku (smlouvy zaopatřovací). Smlouvy zaopatřovací nejsou na rozdíl od smluv schovacích v právní praxi tolik frekventované a i literatura se jim zatím věnuje spíše okrajově.
  Výrazy tezauru smlouva * závazkové právo * občanské právo * soukromé právo * ukládání dokumentů * monografie * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-307-5
  Copy count2, currently available 2
  URLZávazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv (obsah)
  Document kindMonografie
  Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86206PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86206PSS - Poslanecká sněmovna
  Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv