Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0056314^"
 1. TitleAkciové společnosti / I. Štenglová, J. Dědič, J. Lasák, V. Pihera, D. Lála, L. Josková
  Author Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Another authors Dědič, Jan, 1952- (Author)
  Lasák, Jan, 1984- (Author)
  Pihera, Vlastimil, 1976- (Author)
  Lála, Daniel (Author)
  Josková, Lucie (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2023
  Scopexxviii, 775 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace pojednává o právní úpravě akciové společnosti od jejího založení a vzniku, přes fungování samotné společnosti, jejích orgánů a jejich členů, včetně práv a povinností akcionářů, úpravy akcií, problematiky základního kapitálu a jeho změn, až po zrušení společnosti a její zánik. Rozbor příslušných ustanovení právních předpisů je doplněn odkazy na relevantní judikaturu a rovněž odkazy na řešení rozebíraných problému v jiných právních textech. Publikace zahrnuje i výklad právní úpravy akciové společnosti ve znění zákona č. 416/2022 Sb., přestože ke dni jejího dokončení ještě všechna ustanovení předmětné novely nenabyla účinnosti.
  Výrazy tezauru akcie * akcionář * akciová společnost * akciový kapitál * navýšení kapitálu * cenné papíry * založení společnosti * zrušení společnosti * správní rada * Česká republika
  Klasifikační znaky2421 - Volný pohyb kapitálu
  4006 - Organizace podniku
  4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7400-914-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Akciové společnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91245PSS - Poslanecká sněmovna
  Akciové společnosti
 2. TitleLikvidace obchodních společností / Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová
  Author Josková, Lucie (Author)
  Another authors Pravdová, Markéta (Author)
  Zachardová, Lenka, 1972- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2022
  Scopexx, 242 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace detailně zpracovává průběh likvidace i postavení likvidátora; zvláštní pozornost je věnována ochraně věřitelů a společníků likvidované společnosti. Výklad je doplněn o účetní a daňové souvislosti.
  Výrazy tezauru komerční firma * obchodní právo * zrušení společnosti * Česká republika
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  2006 - Obchodní politika
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7400-858-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Likvidace obchodních společností

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90897PSS - Poslanecká sněmovna
  Likvidace obchodních společností
 3. TitleFiduciární povinnosti : (povinnosti správců cizích záležitostí) / Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek
  Author Borkovec, Aleš, 1971- (Author)
  Another authors Josková, Lucie (Author)
  Tomášek, Petr (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2022
  Scope253 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  Portion of titlePovinnosti správců cizích záležitostí
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMonografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, vycházejí z regulace a doktrinálního vývoje fiduciárních povinností ve Spojených státech amerických (důraz je kladen na stát Delaware), Velké Británii a Spolkové republice Německo. Zohledněn je též vývoj problematiky v České republice. Na základě dosažených zjištění autoři vymezují fiduciární pozici a z ní vyplývající povinnosti (povinnost loajality, povinnost péče). Na základě dosažených zjištění předkládají modelové řešení, které by mělo sloužit při výkladu stávající české úpravy i jako zdroj inspirace de lege ferenda.
  Výrazy tezauru svěřenská společnost * vlastnictví * Česká republika * Německo * Spojené království * Spojené státy
  Klasifikační znaky4011 - Druhy podniků
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7502-493-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Fiduciární povinnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90917PSS - Poslanecká sněmovna
  Fiduciární povinnosti
 4. TitleNová společnost s ručením omezeným : právo - účetnictví - daně / Markéta Pravdová, Lucie Josková, Eva Dvořáková
  Author Pravdová, Markéta (Author)
  Another authors Josková, Lucie (Author)
  Dvořáková, Eva (Author)
  Issue4. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Grada Publishing, 2021
  Scope282 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo pro praxi
  AnnotationPublikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po „velké novele“ (zákon č. 33/2020 Sb. s účinností od 1.1.2021), a to z pohledu právního, daňového i účetního. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost textu tak, aby publikace byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti. Součástí výkladu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizovaná verze publikace přitom krom novely zohledňuje nejnovější judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému došlo v poslední době.
  Výrazy tezauru soukromá společnost s ručením omezeným * právní postavení * společník * akciový kapitál * založení společnosti * zrušení společnosti * Česká republika
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-271-3017-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Nová společnost s ručením omezeným

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89463PSS - Poslanecká sněmovna
  Nová společnost s ručením omezeným
 5. TitleNová společnost s ručením omezeným : právo - účetnictví - daně / Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková
  Author Josková, Lucie (Author)
  Another authors Pravdová, Markéta (Author)
  Dvořáková, Eva (Author)
  Issue3. vydání
  PublicationPraha : Grada Publishing, 2018
  Scope240 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo pro praxi
  AnnotationPublikace představuje společnost s ručením omezeným, a to z pohledu právního, daňového i účetního. Součástí výkladu jsou i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizovaná verze publikace přitom zohledňuje nejnovější judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému došlo od posledního vydání této knihy.
  Výrazy tezauru soukromá společnost s ručením omezeným * právní postavení * Česká republika
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-271-0872-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Nová společnost s ručením omezeným

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87756EXH - externí sklad Holešovice
  Nová společnost s ručením omezeným
 6. TitleSpráva cizího majetku / Lucie Josková, Lukáš Pěsna
  Author Josková, Lucie (Author)
  Another authors Pěsna, Lukáš (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo prakticky
  Note"Právní stav publikace je k 31.12.2016"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem je přinést přehledné zpracování této problematiky s důrazem na problematiku svěřenského fondu, který je v českém právu regulován jako zvláštní druh správy cizího majetku. Uvádí stručný přehled o správě cizího majetku a pojednání o jejích jednotlivých aspektech. Závěrečná část je věnována úpravě svěřenského fondu. Nedílnou součástí publikace je i pojednání o účetních a daňových aspektech správy cizího majetku, resp. svěřenského fondu.
  Výrazy tezauru vlastnictví * soukromý majetek * správa podniku * podnikatel * trust * Česká republika * příručka * soukromé právo * převod vlastnictví
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4006 - Organizace podniku
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-552-9
  Copy count1, currently available 1
  URLSpráva cizího majetku (obsah)
  Document kindPříručky
  Správa cizího majetku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86600EXH - externí sklad Holešovice
  Správa cizího majetku
 7. TitleLikvidace obchodních společností / Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová
  Author Josková, Lucie (Author)
  Another authors Pravdová, Markéta (Author)
  Zachardová, Lenka, 1972- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2017
  Scopexiv, 188 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace detailně zpracovává průběh likvidace i postavení likvidátora; zvláštní pozornost je věnována ochraně věřitelů. Výklad je doplněn o účetní a daňové souvislosti. Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako právní subjekt. V průběhu likvidace tak dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. Funkce se ujímá likvidátor, společnost používá dodatek „v likvidaci“ a může činit jen omezený rozsah právních jednání.
  Výrazy tezauru komerční firma * obchodní právo * zrušení společnosti * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  2006 - Obchodní politika
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7400-646-3
  Copy count1, currently available 1
  URLLikvidace obchodních společností (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Likvidace obchodních společností

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86771EXH - externí sklad Holešovice
  Likvidace obchodních společností
 8. TitleNová společnost s ručením omezeným : právo, účetnictví, daně / Lucie Josková, Jan Šafránek, Pěva Čouková, Pavel Pravda, Markéta Pravdová
  Author Josková, Lucie (Author)
  Another authors Šafránek, Jan, 1977- (Author)
  Pokorná, Pěva (Author)
  Pravda, Pavel (Author)
  Pravdová, Markéta (Author)
  IssueAktualizované vydání
  PublicationPraha : Grada Publishing, 2015
  Scope232 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo pro praxi
  Additional Variant TitlesSpolečnost s ručením omezeným
  Note"Druhé vydání"--Tiráž
  AnnotationOd začátku roku 2014 jsou společnosti s ručením omezeným upraveny zcela nově. V účinnost totiž vstoupily dva zásadní předpisy – nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nová úprava přináší do regulace společnosti s ručením omezeným řadu zásadních změn. Publikace představí „novou“ společnost s ručením omezeným a upozorní vás na rozdíly oproti stávající úpravě. Zohledněny jsou přitom právní, daňové i účetní aspekty. Součástí textu jsou i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Publikace přitom zohledňuje judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému od posledního vydání této knihy došlo.
  Výrazy tezauru soukromá společnost s ručením omezeným * právní postavení * Česká republika
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-247-5837-4
  Copy count1, currently available 1
  URLNová společnost s ručením omezeným (obsah)
  Document kindPříručky
  Nová společnost s ručením omezeným

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85578EXH - externí sklad Holešovice
  Nová společnost s ručením omezeným
 9. TitleNová společnost s ručením omezeným : právo - účetnictví - daně / Lucie Josková ... [et al.]
  Author Josková, Lucie (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Grada, 2014
  Scope207 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo pro praxi
  NoteDalší autoři: Jan Šafránek, Pěva Čouková, Pavel Pravda, Markéta Pravdová
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationOd začátku roku 2014 jsou společnosti s ručením omezeným upraveny zcela nově. V účinnost totiž vstoupily nové předpisy – nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nová úprava přináší do regulace společnosti s ručením omezeným řadu zásadních změn a zejména společníci, jednatelé a vedoucí pracovníci společností s ručením omezeným se s nimi musí vypořádat. Publikace představí stručně „novou“ společnost s ručením omezeným a upozorní na rozdíly oproti stávající úpravě. Zohledněny jsou přitom právní, daňové i účetní aspekty. Součástí textu jsou formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina.
  Výrazy tezauru soukromá společnost s ručením omezeným * Česká republika
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-247-4445-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Nová společnost s ručením omezeným (obsah)
  Document kindPříručky
  Nová společnost s ručením omezeným

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84108EXH - externí sklad Holešovice
  Nová společnost s ručením omezeným
 10. TitleZákon o obchodních korporacích s komentářem : s účinností od 1.1.2014 nahrazuje obchodní zákoník / Lucie Josková, Pavel Pravda
  Author Josková, Lucie (Author)
  Another authors Pravda, Pavel (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Grada, 2013
  Scope85 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  AnnotationZákon o obchodních korporacích je jedním z klíčových předpisů nového soukromého práva a s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník. Obsahuje úpravu obchodních korporací – obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) a družstev. Přináší řadu převratných změn, se kterými se musí společnosti a družstva vypořádat. Přináší plné znění s úvodním komentářem, jehož cílem je tuto práci podnikatelům usnadnit. Komentář seznámí se vztahem zákona k dalším předpisům soukromého práva, zejména k novému občanskému zákoníku a rejstříkovému zákonu, a představí strukturu zákona. Hlavním těžištěm komentáře je rozbor nejvýznamnějších změn, které právo obchodních společností a družstev čekají, a to jednak z obecného hlediska a jednak podle jednotlivých právních forem. Zvláštní pozornost je věnována i otázce, jak se s novou právní úpravou mají vypořádat společnosti založené ještě před účinností tohoto zákona.
  Výrazy tezauru akciová společnost * soukromá společnost s ručením omezeným * veřejná společnost s ručením omezeným * družstvo * obchodní právo * soukromé právo * zákon o obchodních společnostech * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4006 - Organizace podniku
  4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-247-4834-4
  Copy count1, currently available 1
  URLZákon o obchodních korporacích s komentářem (anotace)
  Zákon o obchodních korporacích s komentářem (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o obchodních korporacích s komentářem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83919EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o obchodních korporacích s komentářem

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.