Search results

 1. TitleZákon o obcích : komentář / Lukáš Potěšil, Adam Furek, David Hejč, Václav Chmelík, Filip Rigel, Jiří Škop
  Author Potěšil, Lukáš, 1982- (Commentator for written text)
  Another authors Furek, Adam, 1978- (Commentator for written text)
  Hejč, David, 1986- (Commentator for written text)
  Chmelík, Václav, 1990- (Commentator for written text)
  Rigel, Filip, 1981- (Commentator for written text)
  Škop, Jiří, 1976- (Commentator for written text)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexxiii, 838 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  Spine TitleKomentář - OZř
  Výrazy tezauru obec * místní orgány státní správy * územní samospráva * správní pravomoc * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-739-2
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o obcích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88333LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 88333PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o obcích
 2. TitleZákon o svobodném přístupu k informacím : komentář / Adam Furek, Lukáš Rothanzl, Tomáš Jírovec
  Author Furek, Adam, 1978- (Author)
  Another authors Rothanzl, Lukáš, 1980- (Author)
  Jírovec, Tomáš, 1985- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2016
  Scopexvii, 1238 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  Spine TitleSvInf : komentář
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  Výrazy tezauru právo na informace * zpřístupňování informací * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky3231 - Informace a zpracování informací
  1236 - Práva a svobody
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-273-1
  Copy count9, currently available 3, at library only 1
  URL Zákon o svobodném přístupu k informacím (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o svobodném přístupu k informacím

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85582LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 85582PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85582PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85582PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 10.09.2021)
  F 85582PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 03.02.2021)
  F 85582PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 01.03.2021)
  F 85582PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 31.03.2021)
  F 85582PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.08.2021)
  F 85582PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o svobodném přístupu k informacím
 3. TitleZákon o svobodném přístupu k informacím a související předpisy : komentář / Adam Furek, Lukáš Rothanzl
  Author Furek, Adam, 1978- (Author)
  Another authors Rothanzl, Lukáš, 1980- (Author)
  Issue2., aktualiz. a rozš. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2012
  Scope1031 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentář
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationDruhé vydání publikace je doplněno o aktuální poznatky z praxe a judikaturu z let 2010 a 2011. Autoři jako dlouholetí pracovníci Ministerstva vnitra, zabývající se touto tematikou, přistupují ke komentování zákona a související judikatury nejen z pohledu povinného subjektu a jeho nadřízeného orgánu, ale samozřejmě i z pohledu žadatele o poskytnutí informací. Hledají odpovědi na jednotlivé otázky nezaujatě, vedeni snahou podat věcně správný výklad zákona v rámci zachování ústavního práva na informace. Přitom vycházejí z teoretických, ale i z četných praktických poznatků, neboť Ministerstvo vnitra je nejen ústředním správním úřadem, který tento zákon „zastřešuje“, ale též nadřízeným orgánem krajů při poskytování informací ze samostatné působnosti. Povinné subjekty i samotní žadatelé o informace naleznou v publikaci celou řadu praktických rad i ucelený návod pro uplatňování práva na informace.
  Výrazy tezauru právo na informace * zpřístupňování informací * komentář k zákonu * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7201-868-0
  Copy count5, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o svobodném přístupu k informacím a související předpisy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81493EXH - externí sklad Měšice
  F 81493EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 19.04.2021)
  F 81493EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 10.01.2022)
  F 81493EXH - externí sklad Měšice
  F 81493EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o svobodném přístupu k informacím a související předpisy
 4. TitleZákon o svobodném přístupu k informacím : komentář / Adam Furek, Lukáš Rothanzl
  Author Furek, Adam, 1978- (Author)
  Another authors Rothanzl, Lukáš, 1980- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2010
  Scope671 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentář
  NoteText vychází z právního stavu k 1.1.2010
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. je určena především povinným subjektům, tedy všem správním úřadům, krajům, obcím i veřejným institucím (příspěvkovým organizacím, státním podnikům apod.)
  AnnotationAutoři se zákonem o svobodném přístupu k informacím dlouhodobě zabývají v rovině legislativní, aplikační (z pozice nadřízeného orgánu povinných subjektů) i metodické, proto mohli při výběru řešených problémů čerpat ze svých bohatých praktických poznatků a pokusit se o zodpovězení co největšího množství otázek spojených s aplikací tohoto zákona. Komentář klade důraz především na praktické potřeby, neodhlíží však ani od širších teoretických souvislostí. Součástí textu jsou odkazy i přímé citace judikatury správních soudů a Ústavního soudu a podrobný seznam dostupné literatury. Komentář je vybaven rovněž vzory úkonů povinných subjektů i rejstříkem pojednávaných témat.
  Výrazy tezauru právo na informace * zpřístupňování informací * Česká republika * legislativa * komentář k zákonu * interpretace práva
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-788-1
  Copy count4, currently available 4
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o svobodném přístupu k informacím

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79400EXH - externí sklad Měšice
  F 79400EXH - externí sklad Měšice
  F 79400EXH - externí sklad Měšice
  F 79400EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o svobodném přístupu k informacím