Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0055959^"
 1. TitleZe studnice informací : příspěvek k problematice stížnosti v komunistickém Československu / Jaroslav Pažout, Tomáš Vilímek (eds.)
  Another authors Pažout, Jaroslav, 1974- (Editor)
  Vilímek, Tomáš, 1976- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů ; Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2022
  Scope338 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, anglická resumé
  Výrazy tezauru státní občan * vztahy s veřejností * Československo
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  3226 - Komunikace
  ISBN978-80-7516-027-0
  978-80-7494-649-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Ze studnice informací

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91289PSS - Poslanecká sněmovna
  Ze studnice informací
 2. TitleBarometr nálad, studnice informací : dopisy občanů vedoucím představitelům a orgánům Komunistické strany Československa v letech 1988-1989 / Jaroslav Pažout, Tomáš Vilímek
  Author Pažout, Jaroslav, 1974- (Author)
  Another authors Vilímek, Tomáš, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2020
  Scope518 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; 54/2020
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Částečně slovenský text, anglické resumé
  AnnotationEdice dokumentů, které tvoří převážně svodky z dopisů z let 1988-1989, které byly určeny ústřednímu výboru KSČ a KSS. Úvodní studie rozebírá problematiku dopisů občanů našemu stranickému vedení v širších společenských a hospodářských souvislostech.
  Výrazy tezauru korespondence * státní občan * veřejné mínění * vnitřní politika * politická strana * komunistická strana * Komunistická strana Československa * Československo * 80. léta 20. století
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  0411 - Politická strana
  ISBN978-80-7285-255-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Barometr nálad, studnice informací

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89665PSS - Poslanecká sněmovna
  Barometr nálad, studnice informací
 3. TitleDějiny Komunistické strany Československa IV : (1969-1993) / Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Tomáš Vilímek, Stanislav Balík, Vít Hloušek
  Author Kocian, Jiří, 1956- (Author)
  Another authors Pažout, Jaroslav, 1974- (Author)
  Vilímek, Tomáš, 1976- (Author)
  Balík, Stanislav, 1978- (Author)
  Hloušek, Vít, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2020
  Scope591 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKomunistická strana Československa sehrála v dějinách Československa významnou roli, po druhé světové válce dokonce klíčovou. Jako první se do rukou čtenářům dostává svazek IV., věnovaný rozmanitým aspektům její činnosti a působení v období tzv. normalizace (1969–1989) a v transformačním období na počátku devadesátých let dvacátého století. Kniha není pouze pokusem o komplexnější a kritické shrnutí dosavadního stavu výzkumu o vývoji KSČ v tomto čtvrtstoletí. Jejím cílem je rovněž seznámit odbornou veřejnost a zainteresované zájemce s řadou nových či dosud méně známých poznatků a též nabídnout podněty k zamyšlení či přispět k řešení dosud nezodpovězených otázek.
  Výrazy tezauru Komunistická strana Československa * politická strana * období normalizace v Československu * dějiny * politický režim * Československo * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století * 90. léta 20. století
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  0406 - Politický rámec
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-200-3174-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Dějiny Komunistické strany Československa IV

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72148EXH - externí sklad Holešovice
  Dějiny Komunistické strany Československa IV
 4. TitleTřídní (ne)spravedlnost : proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948-1989 / Tomáš Bursík, Jaroslav Pažout (eds.), Kateřina Portmann, Tomáš Vilímek
  Author Bursík, Tomáš, 1979- (Author) (Editor)
  Another authors Pažout, Jaroslav, 1974- (Author) (Editor)
  Portmann, Kateřina, 1976- (Author)
  Vilímek, Tomáš, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019
  Scope390 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleProměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948-1989
  Varying form of titleTřídní nespravedlnost
  Třídní spravedlnost
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglická resumé
  AnnotationPrakticky po celou dobu existence komunistického režimu byla perzekuce jeho odpůrců součástí politiky vládnoucí Komunistické strany Československa. Vrchol těchto perzekučních opatření představovaly trestněprávní postihy, které se dotkly tisíců československých občanů. Předkládaná publikace si klade za cíl přispět k hlubšímu poznání tohoto tématu. Vedle úvodního textu obsahujícího obecné shrnutí trestněprávní perzekuce v letech 1948–1989 zde nalezneme studie mapující zneužívání poválečného retribučního soudnictví, zákulisí fungování Státního soudu, proměnu charakteru trestněprávní perzekuce na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a postihy za různé formy verbálních projevů v období tzv. normalizace. Součástí knihy je i rozsáhlá edice dokumentů přibližující na různých typech zpráv pohled speciálního odboru Generální prokuratury ČSSR na tzv. protistátní trestnou činnost v Československu.
  Výrazy tezauru trestní řízení * represe * občanská neposlušnost * Československo * 2. polovina 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-88292-60-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Třídní (ne)spravedlnost

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88981EXH - externí sklad Holešovice
  Třídní (ne)spravedlnost
 5. TitleProjevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989 / editoři Tomáš Vilímek a Oldřich Tůma
  Another authors Vilímek, Tomáš, 1976- (Editor)
  Tůma, Oldřich, 1950- (Editor)
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2018
  Scope287 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Česká společnost po roce 1945 ; svazek 14
  NoteChybné ISBN (bez písmen) uvedeno na zadní straně obálky v čárovém kódu
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha mapuje rozmanité projevy a ohlasy rezistence vůči komunistickému režimu v Československu v letech 1948 až 1989.
  Výrazy tezauru disident * protikomunistický odboj * občanská neposlušnost * katolicismus * Československo
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7285-214-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87854EXH - externí sklad Holešovice
  Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989
 6. TitleŠest kapitol o disentu / Jiří Suk, Michal Kopeček, Kristina Andělová, Tomáš Vilímek, Tomáš Hermann, Tomáš Zahradníček
  Author Suk, Jiří, 1966- (Author)
  Another authors Kopeček, Michal, 1974- (Author)
  Andělová, Kristina, 1987- (Author)
  Vilímek, Tomáš, 1976- (Author)
  Hermann, Tomáš, 1974- (Author)
  Zahradníček, Tomáš, 1971- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017
  Scope304 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; 51/2017
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationMonografie je věnována československému disentu v časech komunistického režimu, demokratické revoluce a liberální transformace. Její tematický a obsahový rámec ohraničují mezníky „obnovení pořádku“ po srpnu 1968, vzniku Charty 77, pádu komunistického režimu v listopadu 1989 a manifestací občanského neklidu v letech 1999–2000. Jejím cílem je představit disent jako politický, kulturní a duchovní faktor působící až do našich dnů. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány disidentskému legalismu a zrodu právního odporu; politickým perspektivám socialistické opozice po sovětské okupaci; vlivu a rezonanci disidentských myšlenek v československé společnosti; svobodnému filosofickému myšlení v podmínkách vnější nesvobody; názorovému a politickému profilování disidentů po pádu komunistického režimu; možnostem a limitům morálního vzdoru vůči politice jako technologii moci v podmínkách komunistické diktatury i liberální demokracie.
  Výrazy tezauru disident * období normalizace v Československu * autoritativní režim * Charta 77 * postkomunismus * Československo * rok 1968 * rok 1989 * 2. polovina 20. století * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-870-7285-208-6
  Copy count1, currently available 1
  URLŠest kapitol o disentu (recenze)
  Document kindKolektivní monografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87612EXH - externí sklad Holešovice
 7. Title"Všichni komunisté do uren!" : volby v Československu v letech 1971-1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén / Tomáš Vilímek
  Author Vilímek, Tomáš, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2016
  Scope354 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Česká společnost po roce 1945 svazek 12
  Additional Variant TitlesVolby v Československu v letech 1971-1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se věnuje fenoménu voleb v komunistickém Československu v letech 1971 až 1989. Analyzuje jejich funkce a vysvětluje, proč každých pět let statisíce stranických funkcionářů, agitátorů a pracovníků bezpečnostního aparátu vynakládaly mimořádné úsilí k zabezpečení hladkého průběhu těchto „voleb bez výběru“. Přibližuje však i postoj většinové společnosti, která k volbám zaujala ryze praktický postoj a chtěla mít tuto „frašku“ co nejdříve za sebou. Přestože v Československu neexistovala volební povinnost, chovala se většina jeho obyvatel, jako by tomu tak bylo. Ukazuje se tak, že falšování volebních výsledků nebylo zapotřebí. Volby v Československu byly prezentovány jako „celonárodní hlasovaní za socialistické zřízení“.
  Výrazy tezauru volby * volební propagace * organizace voleb * Komunistická strana Československa * Československo * období normalizace v Československu * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století
  Klasifikační znaky0416 - Volební proces a hlasování
  ISBN978-80-7285-198-0
  Copy count1, currently available 1
  URL "Všichni komunisté do uren!" (obsah)
  "Všichni komunisté do uren!" (Setkání nad zajímavými knižními tituly v Parlamentní knihovně)
  Document kindMonografie
  "Všichni komunisté do uren!"

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86005EXH - externí sklad Holešovice
  "Všichni komunisté do uren!"
 8. TitleČeská společnost v 70. a 80. letech : sociální a ekonomické aspekty / editoři Oldřich Tůma, Tomáš Vilímek
  Another authors Tůma, Oldřich, 1950- (Editor)
  Vilímek, Tomáš, 1976- (Editor)
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012
  Scope288 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Česká společnost po roce 1945 sv. 11
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationCelkem čtyři studie se vztahují především k poslednímu dvacetiletí existence režimu, tedy k období tzv. normalizace.
  Výrazy tezauru sociologie * Československo * dělník * ženská otázka * žena * společenská třída * společenský status * sociální průzkum * období normalizace v Československu * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7285-162-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Česká společnost v 70. a 80. letech (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Česká společnost v 70. a 80. letech

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83903EXH - externí sklad Holešovice
  Česká společnost v 70. a 80. letech
 9. TitleSolidarita napříč hranicemi : opozice v ČSSR a NDR po roce 1968 / Tomáš Vilímek
  Author Vilímek, Tomáš, 1976- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Vyšehrad : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010
  Scope383 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  Edition Moderní dějiny
  NoteNěmecké resumé. Koedice: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha - ISBN neuvedeno
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha se zaměřuje na dosud málo zpracované téma disentu normalizační éry, srovnává situaci v ČSSR a NDR. Jaké byly „cesty do disentu“ v ČSSR a NDR? Jaké informace o sobě disidenti měli, jaké společné akce plánovali a uskutečnili, do jaké míry se jim podařilo navázat spolupráci, která šla napříč hranicemi? Co věděli východoněmečtí opozičníci o projevech nezávislého myšlení v ČSSR? Co naproti tomu věděli představitelé československé opozice o činnosti východoněmeckého nezávislého mírového hnutí? Jakým způsobem probíhala vzájemná komunikace a jaký měla konkrétní dopad na pokusy o vzájemnou spolupráci disentu i na kontakty k většinové společnosti? Kniha odpovídá na tyto a mnohé další otázky za využití bohatého materiálu rozhovorů s předními osobnostmi opozičního života v obou zemích (Otta Bednářová, Jaroslav Šabata, František Mikloško, Petr Uhl; Gerd Poppe, Wolfgang Templin, Marianne Birthlerová, Ulrike Poppeová).
  Výrazy tezauru politická opozice * Československo * Německá demokratická republika * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století * disident * protikomunistický odboj * mezinárodní spolupráce * politický život
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7429-030-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Solidarita napříč hranicemi (obsah)
  Document kindMonografie
  Solidarita napříč hranicemi

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25778EXH - externí sklad Holešovice
  Solidarita napříč hranicemi
 10. TitleOpozice a společnost po roce 1948 / editoři Oldřich Tůma a Tomáš Vilímek
  Another authors Tůma, Oldřich, 1950- (Editor)
  Vilímek, Tomáš, 1976- (Editor)
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009
  Scope224 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Česká společnost po roce 1945 sv. 6
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru populační politika * mateřství * sociální politika * sociální demokracie * dělník * disident * politická opozice * Československo * 2. polovina 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0411 - Politická strana
  2816 - Demografie a populace
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7285-122-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Opozice a společnost po roce 1948 (obsah)
  Document kindMonografie
  Opozice a společnost po roce 1948

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79828EXH - externí sklad Holešovice
  Opozice a společnost po roce 1948


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.