Search results

 1. TitleZločin mučení a lidská práva / Maroš Matiaško
  Author Matiaško, Maroš, 1983- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Scopexiv, 234 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPo stručném historickém exkurzu se publikace zaměřuje na právní pojem mučení a detailní rozbor jednotlivých znaků tohoto zločinu. U zločinu mučení, a obecněji u špatného zacházení, se překračuje problém subjektu a autor se ptá obecněji po roli státu, čímž se dostává k problematice pozitivních povinností. Na podkladě teorie a praxe nabízí ucelený přehled těchto specifických povinností a definuje jejich základní rysy, které mají důležitý aplikační potenciál. V kontextu mučení jako formy špatného zacházení je pro autora důležitá otázka odpovědnosti v konfrontaci s obětí. Proto se dále podrobně zabývá problematikou náprav. Na podkladě bohaté judikatury poukazuje na komplexnost systému hmotněprávních reparací a na možnosti jejich využití. A nakonec v závěru se věnuje kritice české i slovenské právní úpravy a způsobu, jak je špatné zacházení kriminalizováno.
  Výrazy tezauru mučení * lidská práva * právní věda
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-791-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Zločin mučení a lidská práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89022PSS - Poslanecká sněmovna
  Zločin mučení a lidská práva
 2. TitleČlověk s duševním postižením a jeho právní jednání : otázka opatrovnictví dospělých / Jana Marečková, Maroš Matiaško
  Author Marečková, Jana (Author)
  Another authors Matiaško, Maroš, 1983- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2010
  Scope223 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická právnická příručka
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutoři se v práci věnují problému právní otázky rozhodování lidí s postižením. Definují pojmy jako je zdraví, postižení, duševní porucha, způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům. Vymezují základní sociologické koncepce postižení, lékařský a sociální model. Připojují koncepci právní terapie, která může být pro právníky pracující v oblasti práva duševního zdraví inspirativní. Dále přinášejí přehled nejdůležitějších mezinárodních instrumentů ochrany práv lidí s postižením a stručným historickým přehledem. Podrobně se věnují právnímu jednání člověka s postižením, uvádějí tzv. testy způsobilosti, přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva a českého Ústavního soudu. Zabývají se psychologickými aspekty náhradního rozhodování a podrobně podporovaným rozhodováním a alternativami k náhradnímu rozhodování. Autoři analyzují současný český systém náhradního rozhodování a snaží se najít právní možnosti jak chránit člověka s postižením bez nutnosti zásahu do jeho způsobilosti k právním úkonům. Neopomíjejí ani otázku opatrovnictví a opatrovnických systémů. V samostatné kapitole autoři představují reformu opatrovnictví podle návrhu občanského zákoníku a v poslední části přinášejí popis vybraných zahraničních právních úprav.
  Výrazy tezauru mentálně postižený člověk * duševní zdraví * právo na spravedlnost * způsobilost k právním úkonům
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7201-801-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79382EXH - externí sklad Měšice
  Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání