Search results

 1. TitleZtracený Humboldtův ráj : ideologie jednoty výzkumu a výuky na vysokém školství / Karel Šima, Petr Pabian
  Author Šima, Karel, 1978- (Author)
  Another authors Pabian, Petr (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013
  Scope172 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Studie sv. 97
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationJe jednota výzkumu a výuky samozřejmým a nezbytným základem moderního vysokého školství? Shodují se na tom akademické elity všech západních zemí včetně České republiky. Tato kniha ukazuje, že nikoliv, neboť nebyla nikdy ve skutečnosti realizována – podle autorů se jedná o ideologický princip, který realitu spíše zastírá a který je potřeba podrobit kritice. Důsledkem této ideologie je často nezájem vyučujících o studující a o to, co se naučí. V tomto smyslu představuje jednota výzkumu a výuky oxymóron: jedná se o zdánlivě ztracený, ale přitom nikdy neexistující ráj, jehož věčné hledání pouze zastírá současné problémy a brání jejich konstruktivnímu řešení. Interdisciplinární přístup knihy sleduje vývoj této ideologie od 19. století do současnosti, v mezinárodním kontextu i v českých zemích, kde dominovala až do druhé světové války. Kniha vyvrací stereotyp odsuzující údajné oddělení výzkumu a výuky v socialistickém Československu a namísto toho poukazuje na inovativní transformaci humboldtovské ideologie do ideologické jednoty „vědy, vzdělání, výchovy a praxe“. Období po roce 1989 tudíž nepřineslo „obnovu jednoty výzkumu a výuky“; naopak vznikl systém, který propojování ideologicky vyžaduje, ale nepodporuje: školy se snažily vyhovět všeobecně deklarovanému nárůstu studijních míst a současně narůstajícím nárokům na vykazování výzkumných výsledků. Na jedné straně současná akreditační kritéria odrážejí „kvalitu“ výzkumu (profesury, habilitace a publikace) a zcela stranou zůstává „kvalita“ vzdělávání, tedy co a jak se vlastně učí a co se studující skutečně naučí. Na druhé straně dnešní způsoby hodnocení vědy nedokáží vůbec ohodnotit řadu velmi cenných odborných činností, zatímco vysoce hodnotí celou řadu „výstupů“ produkovaných pouze kvůli honbě za body. Proto kniha navrhuje opustit ideologickou představu o jednotě „výzkumu“ a „výuky“ a navrhuje radikální změnu pohledu na hodnocení vzdělávání, hodnocení výzkumu i politiku diverzifikace
  Výrazy tezauru vysokoškolské vzdělání * univerzita * politika vzdělávání * vědecký výzkum
  Klasifikační znaky3206 - Vzdělávání a výchova
  3211 - Školství
  ISBN978-80-7419-156-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Ztracený Humboldtův ráj (obsah)
  Document kindMonografie
  Ztracený Humboldtův ráj

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83868EXH - externí sklad Měšice
  Ztracený Humboldtův ráj
 2. TitleČeské vysoké školství : na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělání 1989-2009 / Libor Prudký, Petr Pabian, Karel Šima
  Author Prudký, Libor, 1944- (Author)
  Another authors Pabian, Petr (Author)
  Šima, Karel, 1978- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Grada Publishing, 2010
  Scope162 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  AnnotationPrvní komplexní a teoreticky založený pohled na vývoj českého vysokého školství po roce 1989. S využitím konceptu "masifikace" vysokého školství autoři detailně analyzují základní vývojové trendy, jimiž české vysoké školství prošlo, a to v několika vzájemně propojených oblastech. Podstatné změny kapacit vysokého školství měly významné důsledky pro postavení jak studentů, tak akademických pracovníků. Tito hlavní aktéři jsou představeni jak z hlediska vnitřních charakteristik, tak i v kontextu celé společnosti.
  Výrazy tezauru vysokoškolské vzdělání * společenská změna * Česká republika * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky3211 - Školství
  ISBN978-80-247-3009-7
  Copy count1, currently available 1
  URL České vysoké školství (obsah)
  Document kindStudie
  České vysoké školství

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79228EXH - externí sklad Měšice
  České vysoké školství