Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0055351^"
 1. TitleObčanský zákoník : velký komentář. § 2716-2893 / Melzer, Tégl a kol.
  Author Melzer, Filip, 1975- (Commentator for written text)
  Another authors Tégl, Petr, 1977- (Commentator for written text)
  Česko. Občanský zákoník (2012, novela 2020) (Other)
  Issue1. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of title§ 2716-2893
  Additional Variant TitlesObčZ
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru občanský zákoník * občanské právo * vlastnictví * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-818-4
  Copy count6, currently available 2, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83542LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 10.12.2024)
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 19.09.2024)
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 27.12.2024)
  Občanský zákoník
 2. TitleObčanský zákoník : velký komentář. Svazek IX, § 2894-3081 / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
  Author Melzer, Filip, 1975- (Commentator for written text)
  Another authors Tégl, Petr, 1977- (Commentator for written text)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scopexxix, 1696 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of title§ 2894-3081
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationDevátý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován závazkům ze zákona, tedy závazkům z deliktů a z jiných právních důvodů, které jsou upraveny v hlavě III a IV čtvrté části kodexu, v § 2894–3014. Analyzuje mimořádně významné instituty odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, soukromého soutěžního práva (zejména práva nekalé soutěže), bezdůvodného obohacení a nepřikázaného jednatelství a dnes poněkud méně relevantní institut upotřebení věci k prospěchu jiného.
  Výrazy tezauru občanský zákoník * náhrada škody * omezování soutěže * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-7502-199-1
  Copy count6, currently available 2, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83542LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 19.09.2024)
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 27.09.2024)
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 19.09.2024)
  Občanský zákoník
 3. TitlePraktikum z právní metodologie / Olga Rosenkranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina
  Author Rosenkranzová, Olga, 1976- (Author)
  Another authors Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Hlouch, Lukáš, 1981- (Author)
  Hapla, Martin, 1988- (Author)
  Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Osina, Petr, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope112 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPraktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty práva, jako jsou interpretační metody, řešení kolize právních norem a kolize právních principů, tedy aplikace testů proporcionality, včetně nástinu metodologie právní komparatistiky. Každá kapitola obsahuje kratší teoretický úvod do problematiky, který nemá ambice podat vyčerpávající definice, ale spíše probouzet otázky, studijní a badatelskou zvídavost a poukázat na vzájemné souvislosti metod. Všechny výkladové metody a argumenty spolu úzce souvisí a jsou provázány. Součástí každé kapitoly jsou cvičení a případové studie vycházející ze zásadní judikatury Ústavního soudu ČR, Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu ČR, Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a také z případů řešených veřejným ochráncem práv. Věcně se jedná o kazuistiku z celého právního řádu, zejména problematiku civilního, správního a ústavního práva (a zde především o ochranu základních lidských práv a antidiskriminační právo). Konkrétně byly zvoleny tematicky poutavé a zajímavé kauzy, jako je např. problematika povinného očkování, diskriminace intersexuálních osob, nošení náboženských symbolů, poskytování informací o platech úředníků a jiné.
  Výrazy tezauru právní věda * srovnávací právo * metodologie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-235-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum z právní metodologie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87058EXH - externí sklad Holešovice
  Praktikum z právní metodologie
 4. TitleObčanský zákoník : velký komentář. Svazek IV, § 655-793 a související a přechodná ustanovení / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
  Author Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Another authors Tégl, Petr, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scopexxxiii, 991 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of title§ 655-973 a související a přechodná ustanovení
  NoteNa obálce: Svazek IV/1. Svazek IV z technických důvodů vydán ve 2 svazcích
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationNový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) představuje pro naše právo zcela zásadní předěl. Se svými více než třemi tisíci paragrafy je bezkonkurenčně nejrozsáhlejším a nejpodrobnějším právním předpisem nejen v celé české, nýbrž i československé právní historii. Na jeho přípravě se soustavně pracovalo dvanáct let a jeho výsledná podoba je dílem několika desítek odborníků ze všech právních oblastí. Druhá část zákona, „Rodinné právo“, obsahuje ve srovnání se současným stavem jen minimum odchylek. Přesto i zde nalézáme některé novinky – např. možnost osvojení zletilé osoby, novou úpravu rodinného závodu apod. V zásadě však tyto partie ve značné míře vycházejí z platného zákona o rodině.
  Výrazy tezauru občanský zákoník * rodinné právo * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7502-004-8
  Copy count6, currently available 2, at library only 1
  URL Občanský zákoník : velký komentář. Sv. IV/1 (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 20.09.2024)
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 19.09.2024)
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 27.09.2024)
  F 83542LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Občanský zákoník
 5. TitleObčanský zákoník : velký komentář. Svazek IV, § 794-975 a související a přechodná ustanovení / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
  Author Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Another authors Tégl, Petr, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scopestrany 993-2009 ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of title§ 655-975 a související a přechodná ustanovení
  NoteNa obálce: Svazek IV/2. Svazek IV z technických důvodů vydán ve 2 svazcích
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationNový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) představuje pro naše právo zcela zásadní předěl. Se svými více než třemi tisíci paragrafy je bezkonkurenčně nejrozsáhlejším a nejpodrobnějším právním předpisem nejen v celé české, nýbrž i československé právní historii. Na jeho přípravě se soustavně pracovalo dvanáct let a jeho výsledná podoba je dílem několika desítek odborníků ze všech právních oblastí. Druhá část zákona, „Rodinné právo“, obsahuje ve srovnání se současným stavem jen minimum odchylek. Přesto i zde nalézáme některé novinky – např. možnost osvojení zletilé osoby, novou úpravu rodinného závodu apod. V zásadě však tyto partie ve značné míře vycházejí z platného zákona o rodině.
  Výrazy tezauru občanský zákoník * rodinné právo * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7502-004-8
  Copy count6, currently available 2, at library only 1
  URL Občanský zákoník : velký komentář. Sv. IV/2 (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 19.09.2024)
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 27.09.2024)
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 20.09.2024)
  Občanský zákoník
 6. TitleObčanský zákoník : velký komentář. Svazek III, § 419-654 a související a přechodná ustanovení / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
  Author Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Another authors Tégl, Petr, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scopexxx, 1234 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of title§ 419-654 a související a přechodná ustanovení
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationTřetí svazek komentáře k občanskému zákoníku dovršuje výklad k jeho obecné části. Začíná vymezením právního postavení spotřebitele a podnikatele, po kterém následuje komentář ke třem významným hlavám obecné části: hlavě III: zastoupení, hlavě IV: věci a jejich rozdělení, a konečně hlavě V: právní skutečnosti. Tento svazek komentáře je doplněn o výklad k souvisejícím společným a přechodným ustanovením, která se týkají obecné části OZ, ovšem s výjimkou úpravy právnických osob, neboť tuto materii obsahuje svazek druhý. Ze společných ustanovení jde o § 3015–3020, 3023, 3026. Komentář k § 3021 a 3022 je obsažen ve čtvrtém svazku, který se věnuje právu rodinnému, komentář k § 3024 a 3025 pak ve svazku druhém, obsahujícím výklad o právnických osobách. Z přechodných ustanovení jsou v tomto svazku vyložena ustanovení oddílu 1 a 2 (§ 3028 až 3037) s výjimkou § 3035, který je pro svoji rodinněprávní zaměřenost komentován ve čtvrtém svazku.
  Výrazy tezauru občanský zákoník * občanské právo * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7502-003-1
  Copy count9, currently available 5, at library only 1
  URL Občanský zákoník : velký komentář. Sv. III (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 19.09.2024)
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 19.09.2024)
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 27.09.2024)
  Občanský zákoník
 7. TitleObčanský zákoník : velký komentář. Svazek I, § 1-117 / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
  Author Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Another authors Tégl, Petr, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2013
  Scopelxvi, 649 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of title§ 1-117
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationPrvní ze tří svazků komentářů, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. Jsou zde např. kritéria kogentnosti a dispozitivnosti soukromoprávních norem, pravidla výkladu a aplikace zákona, výčet základních zásad – mj. ochrana člověka a jeho osobnosti, zvýšený zájem na ochraně rodiny, rodičovství a manželství a ochrana slabšího. Další pasáže jsou věnovány statusovým otázkám člověka (narození, smrt, prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, zásahy do svéprávnosti). První svazek je uzavřen pojednáním o ochraně osobnosti člověka.
  Výrazy tezauru občanský zákoník * občanské právo * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87576-73-1
  Copy count9, currently available 5
  URLObčanský zákoník : velký komentář. Sv. I (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 01.08.2024)
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 19.09.2024)
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 27.09.2024)
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  F 83542EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 18.07.2025)
  F 83542EXH - externí sklad Holešovice
  Občanský zákoník
 8. TitleMetodologie nalézání práva : úvod do právní argumentace / Filip Melzer
  Author Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2011
  Scopexxiii, 276 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePub. představuje užitečnou pomůcku nejen pro studenty a praktické právníky, ale i pro oblast právní nauky.
  AnnotationObsahuje rozbor jednotlivých v právní praxi užívaných argumentů a jejich místo v systému právní argumentace. Vysvětluje tak vzájemné vztahy i mezi argumenty, které běžně činí obtíže (např. vztah argumentu a contrario a argumentu per analogiam). Jednotlivé argumentační postupy ukazuje na konkrétních příkladech platného českého právního řádu, vybraných zejména z judikatorní činnosti soudů.
  Výrazy tezauru metodologie práva * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-382-0
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Metodologie nalézání práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81252EXH - externí sklad Holešovice
  F 81252EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 01.10.2024)
  Metodologie nalézání práva
 9. TitleMetodologie nalézání práva : úvod do právní argumentace / Filip Melzer
  Author Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2010
  Scopexviii, 276 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUčebnice právní metodologie (právní argumentace) v českém právním prostředí. Obsahuje rozbor jednotlivých v právní praxi užívaných argumentů a jejich místo v systému právní argumentace. Vysvětluje tak vzájemné vztahy i mezi argumenty, které běžně činí obtíže (např. vztah argumentu a contrario a argumentu per analogiam). Jednotlivé argumentační postupy ukazuje na konkrétních příkladech platného českého právního řádu, vybraných zejména z judikatorní činnosti soudů.
  Výrazy tezauru metodologie práva * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-149-9
  Copy count2, currently available 1
  URL Metodologie nalézání práva (obsah)
  Document kindUčebnice
  Metodologie nalézání práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79037EXH - externí sklad Holešovice
  F 79037EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 27.03.2025)
  Metodologie nalézání práva


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.