Search results

 1. TitleObčanský zákoník : velký komentář. Svazek IX, § 2894-3081 / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
  Author Melzer, Filip, 1975- (Commentator for written text)
  Another authors Tégl, Petr, 1977- (Commentator for written text)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scopexxix, 1696 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of title§ 2894-3081
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationDevátý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován závazkům ze zákona, tedy závazkům z deliktů a z jiných právních důvodů, které jsou upraveny v hlavě III a IV čtvrté části kodexu, v § 2894–3014. Analyzuje mimořádně významné instituty odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, soukromého soutěžního práva (zejména práva nekalé soutěže), bezdůvodného obohacení a nepřikázaného jednatelství a dnes poněkud méně relevantní institut upotřebení věci k prospěchu jiného.
  Výrazy tezauru občanský zákoník * náhrada škody * omezování soutěže * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-7502-199-1
  Copy count6, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83542LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 83542EXH - externí sklad Měšice
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 20.05.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  Občanský zákoník
 2. TitlePraktikum z právní metodologie / Olga Rosenkranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina
  Author Rosenkranzová, Olga, 1976- (Author)
  Another authors Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Hlouch, Lukáš, 1981- (Author)
  Hapla, Martin, 1988- (Author)
  Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Osina, Petr, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope112 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru právní věda * srovnávací právo * metodologie práva * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-235-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum z právní metodologie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87058PSS - Poslanecká sněmovna
  Praktikum z právní metodologie
 3. TitleObčanský zákoník : velký komentář. Svazek IV, § 655-793 a související a přechodná ustanovení / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
  Author Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Another authors Tégl, Petr, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scopexxxiii, 991 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of title§ 655-973 a související a přechodná ustanovení
  NoteNa obálce: Svazek IV/1. Svazek IV z technických důvodů vydán ve 2 svazcích
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationNový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) představuje pro naše právo zcela zásadní předěl. Se svými více než třemi tisíci paragrafy je bezkonkurenčně nejrozsáhlejším a nejpodrobnějším právním předpisem nejen v celé české, nýbrž i československé právní historii. Na jeho přípravě se soustavně pracovalo dvanáct let a jeho výsledná podoba je dílem několika desítek odborníků ze všech právních oblastí. Druhá část zákona, „Rodinné právo“, obsahuje ve srovnání se současným stavem jen minimum odchylek. Přesto i zde nalézáme některé novinky – např. možnost osvojení zletilé osoby, novou úpravu rodinného závodu apod. V zásadě však tyto partie ve značné míře vycházejí z platného zákona o rodině.
  Výrazy tezauru občanský zákoník * rodinné právo * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7502-004-8
  Copy count6, currently available 1, at library only 1
  URL Občanský zákoník : velký komentář. Sv. IV/1 (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83542LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 20.05.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšice
  Občanský zákoník
 4. TitleObčanský zákoník : velký komentář. Svazek IV, § 794-975 a související a přechodná ustanovení / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
  Author Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Another authors Tégl, Petr, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scopestrany 993-2009 ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of title§ 655-975 a související a přechodná ustanovení
  NoteNa obálce: Svazek IV/2. Svazek IV z technických důvodů vydán ve 2 svazcích
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationNový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) představuje pro naše právo zcela zásadní předěl. Se svými více než třemi tisíci paragrafy je bezkonkurenčně nejrozsáhlejším a nejpodrobnějším právním předpisem nejen v celé české, nýbrž i československé právní historii. Na jeho přípravě se soustavně pracovalo dvanáct let a jeho výsledná podoba je dílem několika desítek odborníků ze všech právních oblastí. Druhá část zákona, „Rodinné právo“, obsahuje ve srovnání se současným stavem jen minimum odchylek. Přesto i zde nalézáme některé novinky – např. možnost osvojení zletilé osoby, novou úpravu rodinného závodu apod. V zásadě však tyto partie ve značné míře vycházejí z platného zákona o rodině.
  Výrazy tezauru občanský zákoník * rodinné právo * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7502-004-8
  Copy count6, currently available 1, at library only 1
  URL Občanský zákoník : velký komentář. Sv. IV/2 (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83542LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 83542EXH - externí sklad Měšice
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 20.05.2021)
  Občanský zákoník
 5. TitleObčanský zákoník : velký komentář. Svazek III, § 419-654 a související a přechodná ustanovení / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
  Author Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Another authors Tégl, Petr, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scopexxx, 1234 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of title§ 419-654 a související a přechodná ustanovení
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationTřetí svazek komentáře k občanskému zákoníku dovršuje výklad k jeho obecné části. Začíná vymezením právního postavení spotřebitele a podnikatele, po kterém následuje komentář ke třem významným hlavám obecné části: hlavě III: zastoupení, hlavě IV: věci a jejich rozdělení, a konečně hlavě V: právní skutečnosti. Tento svazek komentáře je doplněn o výklad k souvisejícím společným a přechodným ustanovením, která se týkají obecné části OZ, ovšem s výjimkou úpravy právnických osob, neboť tuto materii obsahuje svazek druhý. Ze společných ustanovení jde o § 3015–3020, 3023, 3026. Komentář k § 3021 a 3022 je obsažen ve čtvrtém svazku, který se věnuje právu rodinnému, komentář k § 3024 a 3025 pak ve svazku druhém, obsahujícím výklad o právnických osobách. Z přechodných ustanovení jsou v tomto svazku vyložena ustanovení oddílu 1 a 2 (§ 3028 až 3037) s výjimkou § 3035, který je pro svoji rodinněprávní zaměřenost komentován ve čtvrtém svazku.
  Výrazy tezauru občanský zákoník * občanské právo * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7502-003-1
  Copy count9, currently available 4, at library only 1
  URL Občanský zákoník : velký komentář. Sv. III (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83542LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 83542EXH - externí sklad Měšice
  F 83542EXH - externí sklad Měšice
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšice
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 20.05.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšice
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  Občanský zákoník
 6. TitleObčanský zákoník : velký komentář. Svazek I, § 1-117 / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
  Author Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Another authors Tégl, Petr, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2013
  Scopelxvi, 649 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of title§ 1-117
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationPrvní ze tří svazků komentářů, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. Jsou zde např. kritéria kogentnosti a dispozitivnosti soukromoprávních norem, pravidla výkladu a aplikace zákona, výčet základních zásad – mj. ochrana člověka a jeho osobnosti, zvýšený zájem na ochraně rodiny, rodičovství a manželství a ochrana slabšího. Další pasáže jsou věnovány statusovým otázkám člověka (narození, smrt, prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, zásahy do svéprávnosti). První svazek je uzavřen pojednáním o ochraně osobnosti člověka.
  Výrazy tezauru občanský zákoník * občanské právo * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87576-73-1
  Copy count9, currently available 4, at library only 1
  URLObčanský zákoník : velký komentář. Sv. I (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83542LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 09.10.2020)
  F 83542EXH - externí sklad Měšice
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšice
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 04.01.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšice
  F 83542EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 12.01.2021)
  F 83542EXH - externí sklad Měšice
  Občanský zákoník
 7. TitleMetodologie nalézání práva : úvod do právní argumentace / Filip Melzer
  Author Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2011
  Scopexxiii, 276 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePub. představuje užitečnou pomůcku nejen pro studenty a praktické právníky, ale i pro oblast právní nauky.
  AnnotationObsahuje rozbor jednotlivých v právní praxi užívaných argumentů a jejich místo v systému právní argumentace. Vysvětluje tak vzájemné vztahy i mezi argumenty, které běžně činí obtíže (např. vztah argumentu a contrario a argumentu per analogiam). Jednotlivé argumentační postupy ukazuje na konkrétních příkladech platného českého právního řádu, vybraných zejména z judikatorní činnosti soudů.
  Výrazy tezauru metodologie práva * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-382-0
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Metodologie nalézání práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81252EXH - externí sklad Měšice
  F 81252EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 06.05.2021)
  Metodologie nalézání práva
 8. TitleMetodologie nalézání práva : úvod do právní argumentace / Filip Melzer
  Author Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2010
  Scopexviii, 276 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUčebnice právní metodologie (právní argumentace) v českém právním prostředí. Obsahuje rozbor jednotlivých v právní praxi užívaných argumentů a jejich místo v systému právní argumentace. Vysvětluje tak vzájemné vztahy i mezi argumenty, které běžně činí obtíže (např. vztah argumentu a contrario a argumentu per analogiam). Jednotlivé argumentační postupy ukazuje na konkrétních příkladech platného českého právního řádu, vybraných zejména z judikatorní činnosti soudů.
  Výrazy tezauru metodologie práva * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-149-9
  Copy count2, currently available 2
  URL Metodologie nalézání práva (obsah)
  Document kindUčebnice
  Metodologie nalézání práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79037EXH - externí sklad Měšice
  F 79037EXH - externí sklad Měšice
  Metodologie nalézání práva