Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0055197^"
 1. TitleArtificial legal entities : essays on legal agency and liability / Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Pavel Ondřejek
  Author Beran, Karel, 1975- (Author)
  Another authors Čech, Petr, 1975- (Author)
  Dvořák, Bohumil, 1976- (Author)
  Elischer, David, 1980- (Author)
  Hrádek, Jiří, 1978- (Author)
  Janeček, Václav, 1987- (Author)
  Kühn, Zdeněk, 1973- (Author)
  Ondřejek, Pavel, 1982- (Author)
  Issue1st edition
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexxiv, 267 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Edition Legal monographs
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMonografie se snaží odpovědět na otázky, jak právnické osoby - jako umělé právnické osoby bez vlastního rozumu nebo vlastní vůle - mohou vykonávat právní úkony a jakým způsobem se mohou stát právně odpovědnými. Kniha se zabývá právními akty právnických osob nejen ve vztahu k hmotnému právu, ale také ve vztahu k procesním pravidlům, která těmto osobám umožňují vykonávat úkony v občanskoprávním řízení. Představen je také nový přístup k odpovědnosti právnických osob.
  Výrazy tezauru právnická osoba * odpovědnost * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7598-082-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Artificial legal entities

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88041EXH - externí sklad Holešovice
  Artificial legal entities
 2. TitlePrávní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva / Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Lucie Novotná Krtoušová, Pavel Ondřejek
  Author Beran, Karel, 1975- (Author)
  Another authors Čech, Petr, 1975- (Author)
  Dvořák, Bohumil, 1976- (Author)
  Elischer, David, 1980- (Author)
  Hrádek, Jiří, 1978- (Author)
  Janeček, Václav, 1987- (Author)
  Kühn, Zdeněk, 1973- (Author)
  Novotná Krtoušová, Lucie, 1986- (Author)
  Ondřejek, Pavel, 1982- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexxiii, 271 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NotePrávní stav publikace je k 30.6.2018
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationRekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní koncepční změně v náhledu na právnickou osobu. Cílem předkládané monografie odpovědět na otázku, jak mohou právnické osoby v českém právním řádu právně jednat a (nejen za své jednání) také právně odpovídat. Zkoumány jsou obecné i zvláštní otázky subjektivity, právního jednání a odpovědnosti, procesního jednání, subjektivní a objektivní odpovědnosti, delegované zavázanosti či jednání statutárních orgánů právnických osob, jakož i problémy veřejnoprávních deliktů a působení základních práv na právní vztahy právnických osob.
  Výrazy tezauru právnická osoba * odpovědnost * soukromé právo * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-043-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87970EXH - externí sklad Holešovice
  Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva
 3. TitleSmlouvy o přepravě v občanském zákoníku : komentář / Jiří Hrádek
  Author Hrádek, Jiří, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2017
  Scopexii, 227 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  Spine TitleKomentář - ObčZ
  NoteObálkový podnázev: § 2550-2585. Přehled právních předpisů
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationText se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav na práva a povinnosti smluvních stran. Výklad každého jednotlivého ustanovení je následně doplněn judikaturou českých a evropských soudů
  Výrazy tezauru smlouva o dopravě * osobní doprava * nákladní doprava * občanský zákoník * Česká republika * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky4811 - Organizace dopravy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-634-0
  Copy count2, currently available 2
  URL Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26678EXH - externí sklad Holešovice
  G 26678EXH - externí sklad Holešovice
  Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku
 4. TitleDeliktní právo / Luboš Tichý, Jiří Hrádek
  Author Tichý, Luboš, 1948- (Author)
  Another authors Hrádek, Jiří, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2017
  Scopexlii, 496 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Němčina
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografie a rejstřík
  Částečně anglický a německý text
  AnnotationPublikace se zabývá problematikou deliktní odpovědnosti za škodu. Je první komplexní analýzou tohoto institutu v české literatuře. Srovnávacím rozborem dospívá k analýze a principům výkladu nové české úpravy v občanském zákoníku, která přinesla značné změny, zejména v předpokladech odpovědnosti. Proto se publikace zabývá především předpoklady deliktní odpovědnosti, konkrétně kategoriemi škody, zavinění, protiprávnosti a příčinné souvislosti. Objasňuje však i u nás relativně neznámé kategorie, jakými jsou například přičítání, vyrovnání výhod a především povinnost péče a v této souvislosti i závazek prevence.
  Výrazy tezauru trestný čin * delikvence * odpovědnost * občanskoprávní odpovědnost * závazková odpovědnost * Česká republika * náhrada škody
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1216 - Trestní právo
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7400-625-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Deliktní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86430EXH - externí sklad Holešovice
  Deliktní právo
 5. TitleOdpovědnost státu za legislativní újmu Staatshaftung für legislatives Unrecht / Luboš Tichý, Jiří Hrádek et al.
  Author Tichý, Luboš, 1948- (Author)
  Another authors Hrádek, Jiří, 1978- (Author)
  Univerzita Karlova. Právnická fakulta
  PublicationPraha : Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2012
  Scope192 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Edition Publikace Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 6
  Par.titleStaatshaftung für legislatives Unrecht
  NoteSouběžný německý text. Vydala Univerzita Karlova, Právnická fakulta v nakl. Eva Rozkotová, Beroun
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru odpovědnost * stát * členský stát EU * Česká republika * Německo * Rakousko * odpovědnost členského státu
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-87488-08-9
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Odpovědnost státu za legislativní újmu Staatshaftung für legislatives Unrecht

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82225EXH - externí sklad Holešovice
  F 82225EXH - externí sklad Holešovice
  Odpovědnost státu za legislativní újmu Staatshaftung für legislatives Unrecht
 6. TitlePředsmluvní odpovědnost : culpa in contrahendo / Jiří Hrádek
  Author Hrádek, Jiří, 1978- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Auditorium, 2009
  Scope114 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Studie
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationCulpa in contrahendo je specifickým institutem soukromého práva, jenž poutá na evropské i národní úrovni stále větší pozornost jak v oblasti soudního rozhodování, tak v oblasti legislativy. Navzdory převládajícímu konsenzu o jeho existenci ve většině právních řádů evropských států, panuje stále ještě množství otázek, které souvisí s jeho aplikací. Autor knihy se snaží odpovědět na řadu z těchto otázek, a to jak v komparativním pohledu, tak v prostředí našeho právního řádu.
  Výrazy tezauru odpovědnost * smlouva * náhrada škody * členský stát EU * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-903786-9-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Předsmluvní odpovědnost (obsah)
  Document kindStudie
  Předsmluvní odpovědnost

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78922EXH - externí sklad Holešovice
  Předsmluvní odpovědnost


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.