Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0055036^"
 1. TitleGottwaldovy milosti : tresty smrti, změněné milostí prezidenta republiky Klementa Gottwalda 1948-1953 / Ivo Pejčoch
  Author Pejčoch, Ivo, 1962-2019 (Author)
  IssueVydání první
  PublicationCheb : Svět křídel, 2017
  Scope175 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNa hřbetu označení: 229. 900 výtisků
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationBěhem čtvrtstoletí od zhroucení komunistického režimu v Československu vyšla řada studií i knih na téma poprav obětí politických procesů padesátých let. Přetrvávají diskuze, zda mezi oběti zařadit i funkcionáře komunistické strany, smetené v důsledku vnitrostranického boje. Dosud se však neřešila otázka, která s nejkrvavějšími perzekucemi spadajícími do období prezidentské funkce Klementa Gottwalda úzce souvisí. Je známo, kolik občanů bylo za jeho éry popraveno, žádná studie se však nevěnovala milostem, které podepsal.
  Výrazy tezauru trest smrti * promlčení výkonu trestu * Československo * rok 1948 * 50. léta 20. století * Gottwald, Klement (1896-1953) * vězeň * životopis
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  3221 - Dokumentace
  ISBN978-80-7573-008-4
  Copy count1, currently available 1
  URLGottwaldovy milosti (obsah)
  Document kindBiografie
  Gottwaldovy milosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86907EXH - externí sklad Holešovice
 2. TitleOkupace 1968 a její oběti : nové pohledy na invazi armád Varšavské smlouvy do Československa roku 1968, počátek okupace a její oběti / Ivo Pejčoch, Prokop Tomek
  Author Pejčoch, Ivo, 1962-2019 (Author)
  Another authors Tomek, Prokop, 1965- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : Vojenský historický ústav, [2017]
  Copyright notice date©2017
  Scope303 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationAutoři publikace se zaměřují na průběh čtyř měsíců roku 1968 v Československu. V první řadě se podařilo zpřesnit a detailně zpracovat seznam obětí okupačních jednotek. Ještě před deseti lety se mělo všeobecně za to, že zemřelých československých občanů od srpna do prosince 1968 bylo 108. Zkoumáním dosud historicky nezpracovaných archiválií autoři počet upřesnili na 137. Také u již známých obětí se v mnoha případech podařilo lépe objasnit události, které vedly k jejich smrti. Text obsahuje rovněž životopisy obětí.Zvláštní pozornost autoři věnovali obětem z řad příslušníků Československé lidové armády a Ministerstva vnitra. Také v případě zemřelých příslušníků sovětské armády a dalších okupačních vojsk autoři porovnali dostupné údaje s dochovanými záznamy z českých i slovenských archivů a uvedli řadu propagandistických tvrzení na pravou míru.
  Výrazy tezauru rok 1968 * Československo * vojenský zásah * armáda * země Varšavské smlouvy * komunismus * oběť * názorové hnutí * politické násilí * dějiny * Česká republika * Slovensko * monografie
  Klasifikační znaky0821 - Obrana
  0406 - Politický rámec
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7278-699-2
  Copy count1, currently available 1
  URLOkupace 1968 a její oběti (obsah)
  Document kindBiografie
  Okupace 1968 a její oběti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86923EXH - externí sklad Holešovice
  Okupace 1968 a její oběti
 3. TitleŽeny na popravišti : tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945-1948 / Ivo Pejčoch, Jiří Plachý
  Author Pejčoch, Ivo, 1962-2019 (Author)
  Another authors Plachý, Jiří, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationCheb : Svět křídel, 2016
  Scope211 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note1000 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationV letech 1945 – 1947 a pak znovu od března do prosince 1948 probíhala v Československu tzv. první a druhá retribuce. Jednalo se o proces potrestání válečných zločinců a kolaborantů, kteří se provinili podle tzv. velkého retribučního dekretu (č. 16/1945 Sb.). Na principu potrestání těchto zločinců se shodly exilové reprezentace okupovaných evropských států již počátkem roku 1942. O rok později přijaly za své tuto myšlenku i spojenecké velmoci. Ještě během války byla čs. exilovými institucemi vypracována norma, tvořící právní rámec pozdější retribuce. Od léta 1945 tak v českých zemích působilo 27 mimořádných lidových soudů (na Slovensku byla situace poněkud odlišná), jimiž bylo v průběhu výše uvedené doby odsouzeno více než 30 tisíc válečných zločinců a kolaborantů. Z nich nad 738 vyslovily soudy trest smrti, který byl vzápětí vykonán. Mezi nimi se nacházelo také 67 žen. Bylo to vůbec poprvé v dějinách novodobého českého trestního práva, co byl nejvyšší trest na ženách nejen vynesen, ale i vykonán. V knize jsou vůbec poprvé všechny tyto případy na základě primárních historických pramenů zrekonstruovány a popsány. Je to také vůbec poprvé, co je pozornost věnována tomuto aspektu poválečného vyrovnání se s okupační minulostí.
  Výrazy tezauru žena * trest smrti * Československo * rok 1945 - 1948 * válečné právo * trestní soud * válečný zločin * trestný čin proti lidskosti * seznam * životopis * monografie
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1236 - Práva a svobody
  3221 - Dokumentace
  ISBN978-80-87567-86-9
  Copy count1, currently available 1
  URLŽeny na popravišti (obsah)
  Document kindLiteratura faktu
  Ženy na popravišti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85909EXH - externí sklad Holešovice
  Ženy na popravišti
 4. TitleČSLA a NLA v rámci Varšavské smlouvy / Ivo Pejčoch, Prokop Tomek a kolektiv
  Author Pejčoch, Ivo, 1962-2019 (Author)
  Another authors Tomek, Prokop, 1965- (Illustrator)
  Vojenský historický ústav (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav Praha, 2014
  Scope102 s. : il., portréty ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNad názvem: Vojenský historický ústav Praha
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationZákladním tématem monografie je především posledních dvacet let existence Varšavské smlouvy, tedy období sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Sedmdesátá léta ukazují zdánlivě pevnou fasádu paktu, i přes dojem stability však přetrvávala jistá vnitřní disharmonie, která do jisté míry vycházela i z událostí konce šedesátých let v Československu. Osmdesátá léta pak představují dobu tzv. druhé studené války, ale také již blížící se neodvratný konec celého východního bloku.
  Výrazy tezauru Československo * Německá demokratická republika * armáda * obranná politika * Organizace Varšavské smlouvy * 2. polovina 20. století
  Klasifikační znaky0821 - Obrana
  7621 - Světové organizace
  ISBN978-80-7278-622-0
  Copy count1, currently available 1
  URL ČSLA a NLA v rámci Varšavské smlouvy (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  ČSLA a NLA v rámci Varšavské smlouvy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84489EXH - externí sklad Holešovice
  ČSLA a NLA v rámci Varšavské smlouvy
 5. TitleZa Háchu i za Beneše : ztráty příslušníků vládního vojska 1939-1945 / Ivo Pejčoch
  Author Pejčoch, Ivo, 1962-2019 (Author)
  Another responsib. Vojenský historický ústav (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav Praha, 2013
  Scope238 s. : il., portréty ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNad názvem: Vojenský historický ústav Praha
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationÚvodní část se stručně věnuje vzniku, historii a působení vojenské formace. Jádrem textu je abecední seznam těch vojáků, kteří zahynuli během doby druhé světové války. Autor zde popisuje více než dvě stovky osudů věnuje se válečným i poválečným osudům těch vojáků, kteří během let 1939-1945 neskonali. Je zde zachycena celá generalita vládního vojska (celkem dvanáct osob), ale také ti příslušníci vládního vojska, kteří se stali členy čs. výsadkových skupin. A jsou zde zmíněni i ti, které posléze popravil komunistický režim.
  Výrazy tezauru armáda * Protektorát Čechy a Morava * válečná oběť * vojenská okupace * Československo * druhá světová válka * protifašistický odboj * monografie
  Klasifikační znaky0821 - Obrana
  ISBN978-80-7278-615-2
  Copy count1, currently available 1
  URLZa Háchu i za Beneše (abstrakt)
  Document kindMonografie
  Za Háchu i za Beneše

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83493EXH - externí sklad Holešovice
  Za Háchu i za Beneše
 6. TitleZemřeli na Západě : ztráty československé pozemní zahraniční armády v Polsku, Francii, na Středním východě a ve Velké Británii v letech 1939–1945 / Jiří Plachý, Ivo Pejčoch
  Author Plachý, Jiří, 1975- (Author)
  Another authors Pejčoch, Ivo, 1962-2019 (Author)
  Vojenský historický ústav
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Ministerstvo obrany České republiky, Odbor komunikace a propagace (OKP MO), 2012
  Scope298 s. : il., portréty, faksim. ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Nad názvem: Vojenský historický ústav Praha
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKompletní seznam padlých a zemřelých vojáků, ať už byli příslušníky pozemních sil, letectva, případně šlo o západní vojáky sloužící posléze v SSSR. Jde celkem o 1 063 jmen – o příslušníky Čs. legionu v Polsku, jednotek ve Francii a Velké Británii, vojáků bojujících na Středním východě, letců z Polska, Francie i Británie atd. Jádro publikace nespočívá v tabulkovém výčtu jmen, ale v životopisných portrétech vojáků západních pozemních sil, kteří se konce války v roce 1945 nedočkali.
  Výrazy tezauru armáda * vojska v zahraničí * druhá světová válka * Československo * smrt * fašismus * válečná oběť * vojenský hřbitov * válka
  Klasifikační znaky0811 - Politika spolupráce
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  0821 - Obrana
  ISBN978-80-7278-580-3
  Copy count1, currently available 1
  URLZemřeli na Západě (obsah)
  Zemřeli na Západě (recenze)
  Document kindLiteratura faktu
  Zemřeli na Západě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82497EXH - externí sklad Holešovice
  Zemřeli na Západě
 7. TitleFašismus v českých zemích : fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě 1922–1945 / Ivo Pejčoch
  Author Pejčoch, Ivo, 1962-2019 (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Academia, 2011
  Scope507 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Historie
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru fašismus * krajní pravice * nacionální socialismus * antisemitismus * politická strana * názorové hnutí * Československo * období první Československé republiky (1918-1938) * rok 1945 - 1948
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0411 - Politická strana
  ISBN978-80-200-1919-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Fašismus v českých zemích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81110EXH - externí sklad Holešovice
  Fašismus v českých zemích
 8. TitleProtikomunistické puče : historie pokusů o vojenské svržení komunistického režimu v Československu 1948-1958 / Ivo Pejčoch
  Author Pejčoch, Ivo, 1962-2019 (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationCheb : Svět křídel, 2011
  Scope198 s. : il., portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Svět křídel 128
  Note1000 výt.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationVrchol třetího odboje představují plány na vojenské povstání a svržení komunistické vlády. Vzhledem k tomu, že minulý režim tyto aktivity zcela utajoval, vznikly kolem nich legendy, žijící již vlastním životem. Protikomunistické převraty jsou dodnes mimořádně atraktivním tématem, je však třeba si položit otázky, kolik jich ve skutečnosti bylo, jak vážně byly míněny nebo kam došly jejich přípravy.
  Výrazy tezauru protikomunistický odboj * politická diskriminace * politický vězeň * státní převrat * Československo * rok 1948 * 50. léta 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-86808-92-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindLiteratura faktu
  Protikomunistické puče

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81066EXH - externí sklad Holešovice
 9. TitleOkupace, kolaborace, retribuce / Ivo Pejčoch, Jiří Plachý a kolektiv
  Author Pejčoch, Ivo, 1962-2019 (Author)
  Another authors Plachý, Jiří, 1975- (Author)
  Vojenský historický ústav
  PublicationPraha : Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO, 2010
  Scope327 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština ; English
  Jazyk resuméCzech, Slovenština, English
  NoteČeské, slovenské a anglické resumé. Nad názvem: Vojenský historický ústav
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru protifašistický odboj * Československo * druhá světová válka * vojenská okupace * Protektorát Čechy a Morava * politická diskriminace * konferenční sborník
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-7278-529-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Okupace, kolaborace, retribuce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79479EXH - externí sklad Holešovice
  Okupace, kolaborace, retribuce
 10. TitleOd svobody k nesvobodě 1945-1956 / Ivo Pejčoch, Prokop Tomek a kolektiv
  Author Pejčoch, Ivo, 1962-2019 (Author) (Editor)
  Another authors Tomek, Prokop, 1965- (Author) (Editor)
  Vojenský historický ústav
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Ministerstvo obrany České republiky – Odbor komunikace a propagace MO, 2010
  Scope263 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Czech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČást. anglický a slovenský text, anglická resumé. Nad názvem: Vojenský historický ústav Praha
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationStudie ve sborníku se zabývají daným obdobím v širokém tematickém záběru. Tomáš Jakl zde například zveřejnil studii nazvanou „Povstalci, gardisté, vojáci a příslušníci SNB – vývoj ozbrojených složek ČSR v roce 1945“. Autor se věnuje nesnadné otázce členění jednotlivých oddílů a skupin těch osob, kteří bojovali proti okupantům ke konci války na československém území. Petr Koura se v textu „Protinacistický odboj na pražských veřejných prostranstvích po roce 1945. Příspěvek k historii české vzpomínkové kultury týkající se druhé světové války“ zabývá otázkou vzniku památníčků i pomníků těm, kteří se zasloužili o osvobození Prahy v roce 1945 nebo padli. Vedle patrně nejznámější causy „smíchovského tanku“ (na podstavec byl umístěn zcela jiný tank než ten, který osvobozoval Prahu) je zde pozornost věnována i malým památníkům, které vznikaly na místech konkrétních bojů. Autor zde upozorňuje i na skutečnost, že jsou na nich uvedena jména těch, kteří nepadli přímo v boji, jinde jsou některá jména uvedena několikrát, další významné osobnosti odboje nejsou uvedeny nikde. Otázce vztahů a vývoje odbojové činnosti se věnuje Ivo Pejčoch v textu „Kontinuita druhého a třetího odboje“. Pejčoch poukazuje na některé jednotlivce, kteří působili ve druhém i třetím odboji, vypisuje zde jednotlivé počty kurýrů, kteří přešli hranici po únorovém převratu, počty jejich ztrát atd. Pejčochův kolega z VHÚ Daniel Povolný zase v textu „VKR na přechodu a ústupu 1953-55“ zaměřil svoji pozornost na otázku existence Vojenské kontrarozvědky v inkriminovaných letech. VKR tehdy v souvislosti s možným nasazením československých vojsk v Koreji výrazně získala na významu, ovšem po Stalinově smrti a ukončení korejského konfliktu její role opět klesla. Příspěvek Františka Hanzlíka „Proč byl odvolán gen. Ludvík Svoboda z funkce ministra Národní obrany v dubnu 1950?“ popisuje složité pozadí politickomocenské bitvy, v níž hrál důležitou roli nechvalně proslulý Bedřich Reicin, který stál v čele armádního obranného zpravodajství. Útoky na Svobodu mířily nejen ze strany jeho českých konkurentů, ale dostalo se jim podpory i ze Stalinovy strany. Ambice Bedřicha Reicina však nebyly naplněny, ministrem obrany se po Svobodovi stal Alexej Čepička. Jen málo známým faktem je účast československých občanů ve válce ve Vietnamu počátkem 50. let. Na 2000 vojáků tehdy bojovalo v uniformě francouzské Cizinecké legie, přes 500 z nich v jihovýchodní Asii také padlo. Dalších zhruba sto padlo do vietnamského zajetí, pár desítek také přeběhlo. Ve svém textu „Propagandistické využití bojového nasazení Čechoslováků v Indočíně“ se Ladislav Kudrna věnuje způsobu, jakým komunistický režim chtěl využít angažmá některých Čechoslováků ve svůj prospěch. V závěru sborníku nalezne čtenář také studii Jana Šacha ml. „Diskuse v ČSLA po XX. sjezdu KSSS“, kde autor zmiňuje, jakým způsobem narůstala kritičnost a otevřenost v prvních měsících po Chruščovově odhalení Stalinova kultu osobnosti. Tyto debaty dokonce vedly k tomu, že v roce 1956 byl z postu ministra obrany odvolán Alexej Čepička.
  Výrazy tezauru Československo * politický život * vládní politika * společenská třída * armáda * represe * rok 1945 - 1948 * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0821 - Obrana
  ISBN978-80-7278-571-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Od svobody k nesvobodě 1945-1956

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81470EXH - externí sklad Holešovice
  Od svobody k nesvobodě 1945-1956

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.