Search results

 1. TitleZákon o auditorech : komentář / Vladimír Králíček
  Author Králíček, Vladimír, 1952- (Author)
  Another responsib. Česko. Zákon o auditorech (2009, novela 2016) (Other)
  Issue3. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexvi, 176 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2017"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografie, související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationNové přepracované znění komentáře vychází především z masivních změn, které obsahuje novela zákona o auditorech vycházející ze změněných evropských předpisů. Za zcela zásadní změnu je třeba považovat oddělení auditu „obyčejných účetních jednotek“ od auditu subjektů veřejného zájmu. Těmi jsou především společnosti, jejichž cenné papíry jsou kotované na veřejném trhu v rámci Evropské unie, ale i banky, pojišťovny a další subjekty, jejichž význam je takový, že si je národní legislativy jednotlivých členských států EU mezi subjekty veřejného zájmu zařadily. Tímto oddělením se mimo jiné výrazně zvyšuje pravomoc, ale i odpovědnost dohledových orgánů, tedy v České republice Rady pro veřejný dohled nad auditem, která podle nové legislativy vykonává dohled nad těmi statutárními auditory nebo auditorskými společnostmi, které ověřují účetní závěrky a výroční zprávy subjektů veřejného zájmu.
  Výrazy tezauru Česká republika * audit * účetní * legislativa * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7552-317-4
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o auditorech

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86842LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o auditorech
 2. TitleAuditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem / Libuše Müllerová, Vladimír Králíček
  Author Müllerová, Libuše, 1945- (Author)
  Another authors Králíček, Vladimír, 1952- (Author)
  Issue3. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scope206 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleJak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem
  Spine TitleAuditing pro manažery
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAudit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky na spolupráci účetní jednotky s auditorem. Z toho důvodu je důležité, aby vedoucí pracovníci měli představu o tom, co je podstatou auditu, jaké podklady bude po nich auditor požadovat a proč některé procedury auditoři dělají. Cílem publikace je vysvětlit, jak proces auditu probíhá, co je jeho smyslem, jaká je odpovědnost auditora na jedné straně a odpovědnost společnosti na straně druhé. Od druhého vydání této publikace došlo v Evropské unii a následně i v České republice k řadě legislativních změn týkajících se auditu a auditorů. Naposledy to byla např. významná novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, účinná od září 2016 anebo změny v mezinárodních auditorských standardech a v etickém kodexu. Třetí, přepracované a rozšířené vydání této knihy uvedené změny obsahuje.
  Výrazy tezauru audit * manažerské účetnictví * účetní uzávěrka
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7552-768-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Auditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86990PSS - Poslanecká sněmovna
  Auditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem
 3. TitleVnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu / Vladimír Králíček, Jan Molín
  Author Králíček, Vladimír, 1952- (Author)
  Another authors Molín, Jan, 1978- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2014
  Scope231 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationKniha poskytuje manažerům v podnikatelské sféře návod, jak postupovat v oblasti kontroly, jak identifikovat a řídit rizika spojená s odhalením či naopak s neodhalením nedostatků v rámci specifických kontrol.
  Výrazy tezauru účetnictví * audit * finanční kontrola * daňová kontrola * Česká republika * korupce * monografie * vedení společnosti
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7478-557-3
  Copy count1, currently available 1
  URLVnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu (obsah, anotace, 2 recenze)
  Document kindMonografie
  Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84462PSS - Poslanecká sněmovna
  Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu
 4. TitleAuditing / Libuše Müllerová, Vladimír Králíček a kolektiv
  Author Müllerová, Libuše, 1945- (Author)
  Another authors Králíček, Vladimír, 1952- (Author)
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Oeconomica, 2014
  Scope458 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vysokoškolská učebnice
  NoteNad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationCílem publikace je vysvětlit význam auditu účetních závěrek pro uživatele účetních informací. Ověřené závěrky mají poskytnout přiměřené ujištění, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace a hospodaření účetní jednotky a že se na informace v ní obsažené mohou uživatelé spolehnout při svém rozhodování. Publikace má poskytnout základní informace, jak proces auditu probíhá, a jakým způsobem se vyhodnocují rizika významné nesprávnosti. Důraz je při tom kladen na kvalitu při provádění auditorské činnosti, což je i zásadní požadavek regulátorů upravený rovněž mezinárodními auditorskými standardy. Kromě obecných pravidel statutárního auditu je v samostatné kapitole uveden i postup auditorů při provádění přezkumu hospodaření ve veřejném sektoru. Součástí publikace je řada příloh, které se při auditu používají.
  Výrazy tezauru audit * účetnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-245-2018-6
  Copy count1, currently available 1
  URLAuditing (obsah)
  Document kindUčebnice
  Auditing

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84735PSS - Poslanecká sněmovna
  Auditing
 5. TitleZákon o auditorech : komentář / Vladimír Králíček
  Author Králíček, Vladimír, 1952- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009
  Scopexii, 122 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NoteAž do dalšího vydání knihy bude komentář zdarma průběžně aktualizován na internetových stránkách http://www.wkcr.cz -Údaj z rubu tit. s.. Právní stav publikace k 31.5.2009
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  Výrazy tezauru audit * účetní * legislativa * Česká republika * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7357-464-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Zákon o auditorech: komentář (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o auditorech

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78705EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o auditorech