Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0054859^"
 1. TitleÚvod do sociální politiky pro právníky / Martin Štefko a kol.
  Author Štefko, Martin, 1979- (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova. Právnická fakulta (Publisher)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : Právnická fakulta, Univerzita Karlova, 2023
  Scope384 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Note"Vydala Univerzita Karlova, Právnická fakulta v nakladatelství Eva Rozkotová"--Tiráž
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationVýklad klíčových právních institutů, které tvoří sociální politiku v České republice. Pozornost je rovněž věnována vývoji československé a české sociální politiky.
  Výrazy tezauru sociální politika * sociální právo * stát sociálních jistot * personální oddělení * Československo * Rakousko-Uhersko * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  0406 - Politický rámec
  4421 - Práce a mzdy
  ISBN978-80-7630-027-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Úvod do sociální politiky pro právníky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91469PSS - Poslanecká sněmovna
  Úvod do sociální politiky pro právníky
 2. TitleSvoboda projevu? : současné otázky nad jejím omezováním / Jan Kober (ed.), Jan Werner, Vojen Güttler, Katarína Zavacká, Jan Rataj, Pavel Hamerník, Jakub Kapičiak, Martin Štefko, Matěj Stropnický, Jaroslav Sommer
  Author Kober, Jan (Author) (Editor)
  Another authors Werner, Jan (Author)
  Güttler, Vojen, 1934- (Author)
  Zavacká, Katarína, 1940- (Author)
  Rataj, Jan, 1951- (Author)
  Hamerník, Pavel, 1974- (Author)
  Kapičiak, Jakub, 1991- (Author)
  Štefko, Martin, 1979- (Author)
  Stropnický, Matěj, 1983- (Author)
  Sommer, Jaroslav (Author)
  IssueVydání 1.
  PublicationBrno : Doplněk, 2021
  Scope431 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Společensko-ekologická edice ; svazek 26
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, české a anglické resumé
  AnnotationSvoboda projevu nebo nedostatek svobody projevu jsou horkým společenským tématem naší současnosti. Podobně tomu však bylo i v minulosti. Kniha přináší ve svých dvanácti kapitolách mezioborový pohled na současnost a předchozí vývoj svobody projevu i jejího omezování. Zkoumá také řadu souvisejících otázek, například postavení médií a novinářů či náboženství v moderní společnosti anebo problém tabuizace určitých témat právními předpisy a tím jejich vylučování z veřejné rozpravy. Čtenář se dozví o prvorepublikové cenzuře tisku či divadla, anebo o rozsáhlém tažení proti svobodě tisku za druhé republiky, kdy bylo propuštěno mnoho novinářů a zastaveno devatenáct stovek novin a časopisů. Kniha přibližuje společensky živou problematiku regulace svobody projevu při sportovních akcích. Podrobně se věnuje otázkám spojeným s konflikty svobody projevu a různých náboženství v zahraničí i u nás. Detailně zkoumá rovněž okolnosti vzniku předpisů, snažících se ve veřejném prostoru tabuizovat homosexualitu v Rusku. Kniha kriticky přibližuje vybrané případy soudního rozhodování o otázkách svobody projevu, stejně jako problematiku svobody projevu zaměstnanců
  Výrazy tezauru svoboda přesvědčení * práva jednotlivce * ústavní právo * Československo * Česká republika * Rusko
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7239-345-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Svoboda projevu?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90373PSS - Poslanecká sněmovna
  Svoboda projevu?
 3. TitleLékařské posudky v pracovním právu : lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců / Martin Štefko
  Author Štefko, Martin, 1979- (Author)
  PublicationPraha : Ústav státu a práva Akademie věd ČR, [2020]
  Copyright notice date©2020
  Scope212 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPráce popisuje problematiku zdravotní způsobilostí jedince k výkonu práce a rozebírá pracovněprávní úpravu lékařských posudků.
  Výrazy tezauru lékařský posudek * pracovní právo * dějiny * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-87439-46-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Lékařské posudky v pracovním právu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90906PSS - Poslanecká sněmovna
  Lékařské posudky v pracovním právu
 4. TitleZákon o inspekci práce : komentář / Jaroslav Stádník, Petr Kieler, Martin Štefko
  Author Stádník, Jaroslav (Author)
  Another authors Kieler, Petr (Author)
  Štefko, Martin, 1979- (Photographer)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexxii, 293 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NotePřehled souvisejících právních předpisů. "Právní stav publikace je k 1.1.2016"--Rub titulní strany
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru pracovní inspekce * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7478-931-1
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URL Zákon o inspekci práce (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o inspekci práce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85782LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o inspekci práce
 5. TitleAnalýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích / Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek
  Author Pichrt, Jan, 1965- (Author)
  Another authors Štefko, Martin, 1979- (Author)
  Morávek, Jakub, 1984- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexiv, 407 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Právní monografie
  NotePrávní stav publikace je k 11.11.2016. Chybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu; toto ISBN náleží online : pdf verzi
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationAutoři předkládají analýzu, která se snaží odjasnit příčiny mizivého množství pracovních sporů řešených soudy a současně přinést poznatky o rozličných (v zahraničí používaných) formách mimosoudního řešení sporů v oblasti pracovněprávních vztahů.
  Výrazy tezauru pracovní právo * pracovní vztahy * pracovní spor * ombudsman * rozhodčí řízení
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7552-138-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86441EXH - externí sklad Holešovice
 6. TitleSociální integrace cizinců / Kristina Koldinská, Harald C. Scheu, Martin Štefko (eds.)
  Another authors Koldinská, Kristina, 1974- (Editor)
  Scheu, Harald Christian, 1969- (Editor)
  Štefko, Martin, 1979- (Editor)
  PublicationPraha : Auditorium, 2016
  Scope350 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationAutoři podrobně mapují a analyzují současný stav právních garancí sociálních práv cizinců, a to jak v mezinárodním právu, tak v právu EU. Neopomíjejí ani otázky pobytu a sociální integrace v českém právu. Ve všech těchto oblastech zkoumají především přístup k zaměstnání, ke zdravotní péči, k důchodovému pojištění, k pomoci v hmotné nouzi a ke vzdělání.
  Výrazy tezauru cizí státní občan * začlenění do společnosti * sociální právo * mezinárodní právo * sociální zabezpečení * přístup k zaměstnání * sociální pomoc * sociální dávky * uprchlík * právní postavení * členský stát EU * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  4411 - Trh práce
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87284-60-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Sociální integrace cizinců

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86865EXH - externí sklad Holešovice
  Sociální integrace cizinců
 7. TitlePráva na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN : aktuální otázky / Ulrich Becker, Martin Štefko a kol. ; německé příspěvky přeložil David Růžička
  Author Becker, Ulrich, 1960- (Author)
  Another authors Štefko, Martin, 1979- (Author)
  Růžička, David (Translator)
  PublicationPraha : Ústav státu a práva AV ČR, 2015
  Scope203 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationAnalýza vybraných okruhů opatření sociální bezpečnosti, především z oblasti platného pracovního práva a práva sociálního zabezpečení dvou států - České republiky a Spolkové republiky Německo, která ovlivňují integraci cizinci do majoritní společnosti.
  Výrazy tezauru právo na práci * migrující * sociální práva * Česká republika * Německo
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-87439-20-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Práva na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86530EXH - externí sklad Holešovice
  Práva na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN
 8. TitleZa fasádou jednoty : KSČ a SED po roce 1985 / Martin Štefek
  Author Štefko, Martin, 1979- (Author)
  PublicationČervený Kostelec : Pavel Mervart, 2015
  Scope221 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutor ve své komparativní studii dává nahlédnout za fasádu zdánlivé jednoty vedení Komunistické strany Československa (KSČ) a Jednotné socialistické strany Německa (SED) po roce 1985. Na základě výzkumů archivních pramenů čtenářům odkrývá logiku fungování politického procesu v režimech sovětského typu a problematizuje vžitou představu o jejich strnulosti. Kontrast mezi československým a východoněmeckým případem autor demonstruje na odlišném způsobu reflexe sovětské perestrojky. Dokumentuje spory o koncepci specifické verze československé reformy a popisuje frakcionalismus a rozpad do té doby velmi stabilního předsednictva ÚV KSČ. V případě východoněmecké situace ozřejmuje důvody ostražitosti špiček SED vůči Gorbačovově politice a poukazuje na rozdíly ve způsobu zpracování reformních podnětů přicházejících ze Sovětského svazu. Relativizací konvenční představy o monolitických centrech moci kniha (znovu)otevírá diskusi o limitech aplikace konceptu totalitarismu.
  Výrazy tezauru Komunistická strana Československa * Jednotná socialistická strana Německa * komunistická strana * Československo * Německá demokratická republika * politický režim * politický život * 80. léta 20. století
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7465-121-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Za fasádou jednoty (obsah)
  Document kindStudie
  Za fasádou jednoty

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84835EXH - externí sklad Holešovice
  Za fasádou jednoty
 9. TitleVelké osobnosti české školy sociální politiky / Jan Kotous, Gabriela Munková, Vladimír Rys, Martin Štefko
  Author Kotous, Jan, 1948- (Author)
  Another authors Munková, Gabriela, 1948- (Author)
  Rys, Vladimír, 1928- (Author)
  Štefko, Martin, 1979- (Author)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva Rozkotová, Beroun, 2014
  Scope133 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note200 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru sociální politika * politik * vědecký pracovník * učitel * životopis * Čechy (země) * Československo * 2. polovina 19. století * 20. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-87975-21-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Velké osobnosti české školy sociální politiky (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Velké osobnosti české školy sociální politiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85013EXH - externí sklad Holešovice
  Velké osobnosti české školy sociální politiky
 10. TitleVymezení závislé a nelegální práce / Martin Štefko
  Author Štefko, Martin, 1979- (Author)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013
  Scope279 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie lidských práv = Studies in human rihgts č. 2
  NoteAnglické resumé. Vydáno v nakl. Eva Rozkotová, Beroun
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationIdentifikace závislé práce je jedním z nejdůležitějších úkolů pracovního práva. Z obsahu: znaky závislé práce, testování výkonu závislé práce, nelegální práce.
  Výrazy tezauru pracovní vztahy * pracovní právo * nelegální pracovník * práce na černo * práce
  Klasifikační znaky4411 - Trh práce
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-87146-72-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Vymezení závislé a nelegální práce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83023EXH - externí sklad Holešovice
  Vymezení závislé a nelegální práce

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.