Search results

 1. TitleZákon o inspekci práce : komentář / Jaroslav Stádník, Petr Kieler, Martin Štefko
  Author Stádník, Jaroslav (Author)
  Another authors Kieler, Petr (Author)
  Štefko, Martin, 1979- (Photographer)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexxii, 293 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NotePřehled souvisejících právních předpisů. "Právní stav publikace je k 1.1.2016"--Rub titulní strany
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru pracovní inspekce * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7478-931-1
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URL Zákon o inspekci práce (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o inspekci práce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85782LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o inspekci práce
 2. TitleSociální integrace cizinců / Kristina Koldinská, Harald C. Scheu, Martin Štefko (eds.)
  Another authors Koldinská, Kristina, 1974- (Editor)
  Scheu, Harald Christian, 1969- (Editor)
  Štefko, Martin, 1979- (Editor)
  PublicationPraha : Auditorium, 2016
  Scope350 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationAutoři podrobně mapují a analyzují současný stav právních garancí sociálních práv cizinců, a to jak v mezinárodním právu, tak v právu EU. Neopomíjejí ani otázky pobytu a sociální integrace v českém právu. Ve všech těchto oblastech zkoumají především přístup k zaměstnání, ke zdravotní péči, k důchodovému pojištění, k pomoci v hmotné nouzi a ke vzdělání.
  Výrazy tezauru cizí státní občan * začlenění do společnosti * sociální právo * mezinárodní právo * sociální zabezpečení * přístup k zaměstnání * sociální pomoc * sociální dávky * uprchlík * právní postavení * členský stát EU * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  4411 - Trh práce
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87284-60-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Sociální integrace cizinců

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86865PSS - Poslanecká sněmovna
  Sociální integrace cizinců
 3. TitleAnalýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích / Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek
  Author Pichrt, Jan, 1965- (Author)
  Another authors Štefko, Martin, 1979- (Author)
  Morávek, Jakub, 1984- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexiv, 407 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Právní monografie
  NotePrávní stav publikace je k 11.11.2016. Chybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu; toto ISBN náleží online : pdf verzi
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationAutoři předkládají analýzu, která se snaží odjasnit příčiny mizivého množství pracovních sporů řešených soudy a současně přinést poznatky o rozličných (v zahraničí používaných) formách mimosoudního řešení sporů v oblasti pracovněprávních vztahů.
  Výrazy tezauru pracovní právo * pracovní vztahy * pracovní spor * ombudsman * rozhodčí řízení
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7552-138-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86441PSS - Poslanecká sněmovna
 4. TitleZa fasádou jednoty : KSČ a SED po roce 1985 / Martin Štefek
  Author Štefko, Martin, 1979- (Author)
  PublicationČervený Kostelec : Pavel Mervart, 2015
  Scope221 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutor ve své komparativní studii dává nahlédnout za fasádu zdánlivé jednoty vedení Komunistické strany Československa (KSČ) a Jednotné socialistické strany Německa (SED) po roce 1985. Na základě výzkumů archivních pramenů čtenářům odkrývá logiku fungování politického procesu v režimech sovětského typu a problematizuje vžitou představu o jejich strnulosti. Kontrast mezi československým a východoněmeckým případem autor demonstruje na odlišném způsobu reflexe sovětské perestrojky. Dokumentuje spory o koncepci specifické verze československé reformy a popisuje frakcionalismus a rozpad do té doby velmi stabilního předsednictva ÚV KSČ. V případě východoněmecké situace ozřejmuje důvody ostražitosti špiček SED vůči Gorbačovově politice a poukazuje na rozdíly ve způsobu zpracování reformních podnětů přicházejících ze Sovětského svazu. Relativizací konvenční představy o monolitických centrech moci kniha (znovu)otevírá diskusi o limitech aplikace konceptu totalitarismu.
  Výrazy tezauru Komunistická strana Československa * Jednotná socialistická strana Německa * komunistická strana * Československo * Německá demokratická republika * politický režim * politický život * 80. léta 20. století
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7465-121-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Za fasádou jednoty (obsah)
  Document kindStudie
  Za fasádou jednoty

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84835PSS - Poslanecká sněmovna
  Za fasádou jednoty
 5. TitlePráva na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN : aktuální otázky / Ulrich Becker, Martin Štefko a kol. ; německé příspěvky přeložil David Růžička
  Author Becker, Ulrich, 1960- (Author)
  Another authors Štefko, Martin, 1979- (Author)
  Růžička, David (Translator)
  PublicationPraha : Ústav státu a práva AV ČR, 2015
  Scope203 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationAnalýza vybraných okruhů opatření sociální bezpečnosti, především z oblasti platného pracovního práva a práva sociálního zabezpečení dvou států - České republiky a Spolkové republiky Německo, která ovlivňují integraci cizinci do majoritní společnosti.
  Výrazy tezauru právo na práci * migrující * sociální práva * Česká republika * Německo
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-87439-20-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Práva na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86530PSS - Poslanecká sněmovna
  Práva na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN
 6. TitleVelké osobnosti české školy sociální politiky / Jan Kotous, Gabriela Munková, Vladimír Rys, Martin Štefko
  Author Kotous, Jan, 1948- (Author)
  Another authors Munková, Gabriela, 1948- (Author)
  Rys, Vladimír, 1928- (Author)
  Štefko, Martin, 1979- (Author)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva Rozkotová, Beroun, 2014
  Scope133 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note200 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru sociální politika * politik * vědecký pracovník * učitel * životopis * Čechy (země) * Československo * 2. polovina 19. století * 20. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-87975-21-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Velké osobnosti české školy sociální politiky (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Velké osobnosti české školy sociální politiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85013PSS - Poslanecká sněmovna
  Velké osobnosti české školy sociální politiky
 7. TitleSociální práva cizinců / Martin Štefko, Kristina Koldinská
  Author Štefko, Martin, 1979- (Author)
  Another authors Koldinská, Kristina, 1974- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2013
  Scopexvii, 285 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní instituty
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationModerní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událostí, se kterými může být občan daného státu, od narození do smrti, konfrontován. Mezinárodní migrace osob přináší otázku, zda a do jaké míry lze sociální práva vztáhnout i na občany třetích států. Předkládaná publikace analyzuje opatření v oblasti platného pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, která ovlivňují (ať již pozitivně, či negativně) integraci cizinců do majoritní české společnosti. Kniha je rozdělena do dvou částí. Část první analyzuje téma z hlediska obecných, mezinárodních a unijních souvislostí, část druhá se pak detailněji zabývá českou národní úpravou. Pro komplexní pojednání o národní úpravě bylo zvoleno hledisko cizince – občana třetího státu kombinované s výčtem sociálních práv upraveným Listinou základních práv a svobod. Cílem publikace je pomoci nejen občanům třetích států, ale též teoretikům a praktikům i z jiných oborů, kteří si přejí rozšířit své obzory o zkoumanou problematiku.
  Výrazy tezauru sociální práva * cizí státní občan * Česká republika * členský stát EU
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7400-464-3
  Copy count1, currently available 1
  URLSociální práva cizinců (obsah)
  Sociální práva cizinců (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindMonografie
  Sociální práva cizinců

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82946EXH - externí sklad Měšice
  Sociální práva cizinců
 8. TitleVymezení závislé a nelegální práce / Martin Štefko
  Author Štefko, Martin, 1979- (Author)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013
  Scope279 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie lidských práv = Studies in human rihgts č. 2
  NoteAnglické resumé. Vydáno v nakl. Eva Rozkotová, Beroun
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationIdentifikace závislé práce je jedním z nejdůležitějších úkolů pracovního práva. Z obsahu: znaky závislé práce, testování výkonu závislé práce, nelegální práce.
  Výrazy tezauru pracovní vztahy * pracovní právo * nelegální pracovník * práce na černo * práce
  Klasifikační znaky4411 - Trh práce
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-87146-72-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Vymezení závislé a nelegální práce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83023EXH - externí sklad Měšice
  Vymezení závislé a nelegální práce
 9. TitlePracovní právo v kontextu občanského práva : analýza limitů podpůrné působnosti obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích / Martin Štefko
  Author Štefko, Martin, 1979- (Author)
  PublicationPraha : Auditorium, 2012
  Scope312 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKniha analyzuje nejdůležitější teoretické aspekty, zohledňuje i významné historické a komparativní souvislosti. Zejména se však zaměřuje na praktické problémy, např. vlivu smrti zaměstnavatele na pokračování pracovněprávního vztahu, počítání lhůt, odstoupení od konkurenční doložky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, ochranu odborových funkcionářů a mnoho dalších. Zásadní přínos představuje kniha především v pojednání o limitech podpůrné působnosti obecného občanského práva v právu pracovním, o základních zásadách pracovního práva a o metodě delegace.
  Výrazy tezauru pracovní právo * občanské právo * Česká republika
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-87284-24-7
  Copy count2, currently available 2
  URLPracovní právo v kontextu občanského práva (obsah)
  Document kindMonografie
  Pracovní právo v kontextu občanského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81782EXH - externí sklad Měšice
  F 81782EXH - externí sklad Měšice
  Pracovní právo v kontextu občanského práva
 10. TitleSociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu? / Kristina Koldinská, Martin Štefko (eds.)
  Another authors Koldinská, Kristina, 1974- (Editor)
  Štefko, Martin, 1979- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Auditorium, 2011
  Scope240 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteVychází též v anglickém jazyce: Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe sig. F 83070
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationMezinárodně zastoupený autorský kolektiv se zamýšlí nad sociálními otázkami soudobé Evropy, stejně jako nad variantami řešení aktuálních sociálních problémů v budoucnu.
  Výrazy tezauru zdravotní pojištění * sociální zabezpečení * sociální politika * východní Evropa * zdravotní péče * důchodové pojištění * stát sociálních jistot
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87284-14-8
  Copy count1, currently available 1
  URLSociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu? (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83071EXH - externí sklad Měšice
  Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu?