Search results

 1. TitleÚvod do mezinárodního práva správního / Jakub Handrlica
  Author Handrlica, Jakub, 1981- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2022
  Scopexvii, 153 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationVymezení mezinárodního práva správního a rozbor aplikace cizího práva správního.
  Výrazy tezauru správní právo * mezinárodní právo
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7400-901-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Úvod do mezinárodního práva správního

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91130Poslanecká sněmovna
  Úvod do mezinárodního práva správního
 2. TitleJaderné právo a právní futurismus : jaderné technologie budoucnosti a jejich právní úprava / Jakub Handrlica
  Author Handrlica, Jakub, 1981- (Author)
  PublicationPraha : Auditorium, 2019
  Scope256 stran : ilustrace ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationKniha se zabývá jaderným právem z perspektivy budoucího vývoje jaderných technologií v následujících desetiletích. Zejména budoucí právní úpravou ve vazbě na problematiku nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, kterou se musí zabývat každý stát, jenž na svém území v minulosti provozoval, nebo v současnosti provozuje, jaderná zařízení. Pozornost je věnována nejenom právním aspektům ukládání těchto odpadů do úložišť v hlubinných geologických formacích, ale také perspektivám právní úpravy přepracování vyhořelého jaderného paliva. Autor se problematice věnuje jak z hlediska dalšího vývoje instrumentů mezinárodního práva, tak i našeho vnitrostátního práva.
  Výrazy tezauru jaderný průmysl * jaderné právo * radioaktivní odpad * přepracování paliva * podzemní skladování odpadu * skladování odpadu * legislativa * jaderná technologie
  Klasifikační znaky6606 - Energetická politika
  6621 - Elektrárenský a jaderný průmysl
  5206 - Ekologická politika
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87284-76-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Jaderné právo a právní futurismus

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88638Poslanecká sněmovna
  Jaderné právo a právní futurismus
 3. TitleTransteritoriální správní akty : studie z mezinárodního správního práva / Jakub Handrlica
  Author Handrlica, Jakub, 1981- (Author)
  PublicationPraha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017
  Scope207 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 5/2017
  Note250 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie si dává za cíl vymezení a definování charakteristicých znaků označovaných jako transteritoriální správní akty.
  Výrazy tezauru správní právo * mezinárodní právo * veřejné právo * publikace
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1231 - Mezinárodní právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-88018-15-5
  Copy count1, currently available 1
  URLTransteritoriální správní akty (obsah)
  Document kindStudie
  Transteritoriální správní akty

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86913Poslanecká sněmovna
  Transteritoriální správní akty
 4. TitleEnergetický zákon : komentář / Kateřina Eichlerová, Jakub Handrlica, Martin Jasenský, Jan Kořán, Vratislav Košťál, Doubravka Plášilová, Petr Zákoucký
  Author Eichlerová, Kateřina (Author)
  Another authors Handrlica, Jakub, 1981- (Author)
  Jasenský, Martin (Author)
  Kořán, Jan 1975- (Author)
  Košťál, Vratislav 1976- (Author)
  Plášilová, Doubravka (Author)
  Zákoucký, Petr (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexxxvi, 1456 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Komentář reflektuje platný a účinný právní stav k 1.4.2016"--Rub titulní stránky. Zákon č. 458/2000 Sb., o podminkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru energetický průmysl * energetická politika * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky6606 - Energetická politika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-412-6
  Copy count3, currently available 3
  URL Energetický zákon (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Energetický zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86288externí sklad Měšice
  F 86288externí sklad Měšice
  F 86288externí sklad Měšice
  Energetický zákon
 5. TitleOchranná a bezpečnostní pásma / Jakub Handrlica
  Author Handrlica, Jakub, 1981- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2014
  Scopexv, 200 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se věnuje omezením vlastnického práva k nemovitým věcem plynoucím z existence ochranných a bezpečnostních pásem. Monografie rozebírá způsoby vzniku těchto omezení (na základě zákona, správního aktu, opatření obecné povahy, podzákonného právního předpisu atd.) a otázku jejich trvání a zániku. Pozornost je věnována vztahu ochranných a bezpečnostních pásem jak vůči jiným formám veřejnoprávních (vyvlastnění, zákonná věcná břemena, stavební uzávěra atd.), tak i soukromoprávních (věcná břemena) omezení vlastnických práv k nemovitým věcem.
  Výrazy tezauru občanské právo * vlastnictví * veřejný majetek * služba ve veřejném zájmu * správní rozhodnutí
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-532-9
  Copy count2, currently available 2
  URL Ochranná a bezpečnostní pásma (obsah)
  Document kindMonografie
  Ochranná a bezpečnostní pásma

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84341externí sklad Měšice
  F 84341externí sklad Měšice
  Ochranná a bezpečnostní pásma
 6. TitleVybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie / Jakub Handrlica
  Author Handrlica, Jakub, 1981- (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova. Právnická fakulta
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014
  Scope216 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Ruština
  NoteAnglické a ruské resumé. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. Eva Rozkotová
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru jaderná energie * mírové využití energie * jaderná bezpečnost * jaderné právo * radioaktivní odpad
  Klasifikační znaky6621 - Elektrárenský a jaderný průmysl
  6606 - Energetická politika
  ISBN978-80-87975-07-7
  978-80-87488-18-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie (obsah)
  Document kindMonografie
  Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84742externí sklad Měšice
  Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie
 7. TitleEvropské správní právo / Richard Pomahač, Jakub Handrlica
  Author Pomahač, Richard, 1953- (Author)
  Another authors Handrlica, Jakub, 1981- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2012
  Scopexi, 158 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova skripta
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. je určena široké odborné veřejnosti, dále studentům práva a veřejné správy
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * správní právo * orgán nebo agentura EU
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7400-437-7
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Evropské správní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82137externí sklad Měšice
  F 82137externí sklad Měšice
  F 82137externí sklad Měšice
  Evropské správní právo
 8. TitleJaderné právo : právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření / Jakub Handrlica
  Author Handrlica, Jakub, 1981- (Author)
  PublicationPraha : Auditorium, 2012
  Scope294 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméRuština, English
  NoteRuské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationKniha představuje první komplexní studii o právní úpravě mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření v českém jazyce. Její vydání reaguje nejenom na skutečnost, že v České republice jsou jaderná energie a ionizující záření již v současnosti využívány v celé řadě odvětví, ale i na skutečnost, že podle aktuálních prohlášení se význam jaderné energetiky v České republice má v následujících desetiletích dále posilovat a v našem státě mají probíhat téměř všechny formy palivového cyklu (těžba uranové rudy, přepracování paliva, finální ukládání radioaktivních odpadů).
  Výrazy tezauru Česká republika * jaderná energie * ionizující záření * mírové využití energie * kampaň na získání veřejnosti * zpřístupňování informací * jaderný výzkum * jaderné právo * uran
  Klasifikační znaky6606 - Energetická politika
  6621 - Elektrárenský a jaderný průmysl
  ISBN978-80-87284-33-9
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Jaderné právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82666externí sklad Měšice
  F 82666externí sklad Měšice
  Jaderné právo
 9. TitleNezávislé správní orgány / Jakub Handrlica
  Author Handrlica, Jakub, 1981- (Author)
  PublicationPraha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2009
  Scope204 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 3/2009
  NoteAnglické resumé. 250 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru orgány veřejné správy * správní právo * správní reforma * oddělení pravomocí * deregulace
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-86729-49-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Nezávislé správní orgány

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78677externí sklad Měšice
  Nezávislé správní orgány