Search results

 1. TitleÚčetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2023 : váš osobní rádce / Hana Březinová
  Author Březinová, Hana (Author)
  PublicationPraha : Verlag Dashöfer, 2023
  Scope238 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Cover TitleÚčetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace vždy po ruce
  Varying form of titleÚčetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace - pracovní sešit
  NoteRedakční uzávěrka: 20.1.2023. Obálkový podnázev: podle předpisů platných pro rok 2023
  Výrazy tezauru účetnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7635-119-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17781Poslanecká sněmovna
 2. TitleÚčetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2022 : váš osobní rádce / Hana Březinová
  Author Březinová, Hana (Author)
  PublicationPraha : Verlag Dashöfer, 2022
  Scope236 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Název na rubu obálkyÚčetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace - pracovní sešit
  NoteRedakční uzávěrka: 20.1.2022. Obálkový podnázev: podle předpisů platných pro rok 2022
  Výrazy tezauru účetnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7635-094-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2022

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17625Poslanecká sněmovna
  Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2022
 3. TitleÚčetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2021 : váš osobní rádce / Hana Březinová, Danuše Prokůpková
  Author Březinová, Hana (Author)
  Another authors Prokůpková, Danuše, 1943- (Author)
  PublicationPraha : Verlag Dashöfer, 2021
  Scope232 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Cover TitleÚčetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace vždy po ruce
  Varying form of titleÚčetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace - pracovní sešit
  NoteRedakční uzávěrka: 20.1.2021. Obálkový podnázev: podle předpisů platných pro rok 2021
  AnnotationPublikace popisuje účetní případy a předkontace (MD Dal) podle jednotlivých účtů.
  Výrazy tezauru účetnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7635-063-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2021

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17466Poslanecká sněmovna
  Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2021
 4. TitleÚčetní souvztažnosti 2020 : váš osobní rádce / Hana Březinová, Danuše Prokůpková
  Author Březinová, Hana (Author)
  Another authors Prokůpková, Danuše, 1943- (Author)
  PublicationPraha : Verlag Dashöfer, 2020
  Scope230 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteRedakční uzávěrka: 24.1.2020
  AnnotationPublikace popisuje účetní případy a předkontace (MD Dal) podle jednotlivých účtů.
  Výrazy tezauru účetnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7635-024-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Účetní souvztažnosti 2020

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17273Poslanecká sněmovna
  Účetní souvztažnosti 2020
 5. TitleRozumíme účetní závěrce podnikatelů / Hana Březinová
  Author Březinová, Hana (Author)
  Issue3. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexv, 213 stran : formuláře ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Účetnictví
  Note"Právní stav publikace k 1.6.2019"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace obeznamuje s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Informuje o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejichž cenné papíry jsou kotované na mezinárodních kapitálových trzích (IAS/IFRS). Podrobně seznamuje s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů, které se používají v České republice, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, a to včetně informací, jež účetní výkazy komentují a doplňují v příloze.
  Výrazy tezauru účetnictví * účetní uzávěrka * cash flow * Česká republika * Evropská unie * Spojené státy
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7598-488-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88380Poslanecká sněmovna
  Rozumíme účetní závěrce podnikatelů
 6. TitleÚčetní předpisy pro vybrané účetní jednotky : zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - vyhláška č. 410/2009 Sb. - české účetní standardy č. 701 až 710 / Hana Březinová
  Author Březinová, Hana (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexv, 350 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktický komentář
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2017"--Rub titulní stránky. Přehled souvisejících právních předpisů
  AnnotationKomentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro tvůrce nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel, územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti a příspěvkových organizací. Komentář postupuje podle věcné úpravy účetních právních předpisů.
  Výrazy tezauru účetnictví * účetní systém * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-581-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26704Poslanecká sněmovna
  Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky
 7. TitleÚčetní předpisy pro podnikatele : (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, České účetní standardy) : komentář / Hana Březinová
  Author Březinová, Hana (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexvi, 486 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace k 1.1.2016"-Rub titulní stránky. Chybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu
  Obsahuje rejstřík
  AnnotationKomentář účetních předpisů obsahuje výklad jednotlivých paragrafů zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu a Českých účetních standardů po implementaci směrnice 2013/34/EU, která s sebou přinesla především úpravu struktury a obsahu účetní závěrky a jejích jednotlivých položek.
  Výrazy tezauru účetnictví * podnikatel * audit * jednotný účetní systém * legislativa
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7552-064-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Účetní předpisy pro podnikatele (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Účetní předpisy pro podnikatele

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85877externí sklad Měšice
  Účetní předpisy pro podnikatele
 8. TitleEkonomické aspekty insolvenčního zákona : účetnictví jako základní zdroj informací pro insolvenční řízení / Hana Březinová
  Author Březinová, Hana (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2009
  Scope196 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationZákon o konkursu a vyrovnání byl nahrazen novým insolvenčním zákonem, který by měl na jedné straně umožnit co nejvýhodnější uspokojení pohledávek věřitelů, ale také, a to je podstatné pro stabilitu a rozvoj naší ekonomiky, ozdravení subjektů ohrožených úpadkem, rychlé a vhodné řešení úpadku. U podnikatelských subjektů, které jsou v pozici dlužníka, je účetnictví základním zdrojem informací pro insolvenční řízení. Účetnictví je obrazem probíhajících obchodních, výrobních a dalších procesů, které dokáže zaznamenat na základě elementárních operací, vzájemně je propojit a skloubit tak, aby výstupy z účetnictví splňovaly požadavky uživatelů těchto informací. Účetnictví tak zrcadlí vývoj v ekonomice, dokáže dát podklady, signály hrozícího úpadku. Z účetnictví tedy může čerpat podklady nejen sám dlužník, ale také jeho věřitelé, insolvenční správce, insolvenční soudci, kteří o procesu rozhodují, i veřejnost, pod jejíž kontrolou insolvenční proces v podobě elektronicky vedeného a veřejně přístupného insolvenčního rejstříku probíhá. Cílem publikace je čtenářům jak neúčetním, tak i účetním profesionálům přinést informace, na základě kterých dokáží získat poznatky z účetnictví pro potřeby insolvenčního řízení. V řadě fází insolvenčního procesu informace z účetnictví musí čerpat a vyhodnocovat odborníci, kteří však nejsou účetními profesionály. Jim kniha vysvětluje elementární pojmy, souvislosti a zásady. Účetním by pak měla publikace pomoci zorientovat se v právní úpravě úpadkového práva z pohledu ekonomického, účetního, i ve vazbě na základní daňové povinnosti.
  Výrazy tezauru solventnost * účetnictví * dluh
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7273-159-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Ekonomické aspekty insolvenčního zákona

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78654externí sklad Měšice