Search results

 1. TitleDílo Jana Amose Komenského. 9/II, Historia Lasitii. Historie Lasitského. Lesnae excidium. Carolo Gustavo votiva acclamatio / vydali Martin Steiner, Tomáš Havelka, Jiří Just, Věra Petráčková, Stanislav Sousedík, Marta Bečková, Marie Kyralová, Jiří Beneš, Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek
  Author Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Author)
  Another authors Steiner, Martin, 1946- (Editor)
  Havelka, Tomáš, 1967- (Editor)
  Just, Jiří, 1973- (Editor)
  Petráčková, Věra (Editor)
  Sousedík, Stanislav, 1931- (Editor)
  Bečková-Ringesová, Marta, 1930- (Editor)
  Kyralová, Marie, 1937- (Editor)
  Beneš, Jiří, 1950- (Editor)
  Řezníková, Lenka, 1970- (Editor)
  Urbánek, Vladimír, 1963- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2013
  Scope441 stran : faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleHistorie Lasitii
  Historie Lasitského
  Lesnae excidium
  Carolo Gustavo votiva acclamatio
  Par.titleJohannis Amos Comenii Opera Omnia
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  Převážně latinský, část. český a část. souběžný český text, anglická resumé
  AnnotationDalší svazek souborné edice Komenského spisů navazuje tematicky na svazek 9/I. Zahrnuje Komenského práce týkající se minulosti i současnosti Jednoty bratrské. Je to zejména Komenského edice a překlad osmé knihy dějin Jednoty bratrské od polského šlechtice Jana Lašického - Komenský si tuto část Lašického spisu vybral proto, že pojednává o církevním řádu Jednoty, a právě na něj chtěl v době po uzavření vestfálského míru zvláště upozornit, protože jej považoval za velmi důležitý pro přežití církve rozptýlené v exilu. Spis tedy sleduje především pastorační cíl, v české verzi nabádá k návratu k vnitřní kázni v životě Jednoty, v latinské verzi připomíná sesterským evangelickým církvím jednak dlouhou tradici české reformace, jednak důraz na již zmíněnou vnitřní kázeň v životě Jednoty. Svazek dále obsahuje dva drobnější latinské spisky, volně spjaté s osobností švédského krále Karla X. Gustava. První z nich, Vyhlazení Lešna, podrobně líčí poslední dny obyvatel Lešna před dobytím a vypálením polskými vojáky v dubnu 1656. Tato událost, v rámci švédsko-polské války málo významná, byla osudová pro tamní živé centrum Jednoty i pro Komenského osobně. Druhá práce, Děkovné provolání Nejjasnějšímu králi Švédů Karlu Gustavovi, napsaná u příležitosti zpočátku úspěšného tažení proti Dánsku v roce 1658, patří ke komeniologickým objevům 20. století. Stejně jako ve spisku Panegyrik, věnovaném témuž panovníkovi zhruba o tři roky dříve (viz Opera omnia 13) Komenský také zde vyzdvihuje vojenské schopnosti a vladařské přednosti krále jako vzor pro křesťanské panovníky.
  Výrazy tezauru Lasicki, Jan (1534-asi 1605) * protestantismus * náboženský konflikt * vztah mezi církví a státem * Karel X. Gustav (1622-1660) * švédsko-polská válka (1655-1660) * 17. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-200-2244-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSouborné dílo
  Dílo Jana Amose Komenského

  book

  Call numberLocationInfo
  F 51747EXH - externí sklad Měšice
  Dílo Jana Amose Komenského
 2. Title9.7.1609 - Rudolfův Majestát : světla a stíny náboženské svobody / Jiří Just
  Author Just, Jiří, 1973- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Havran, 2009
  Scope157 s. ; 18 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Dny, které tvořily české dějiny sv. 19
  Varying form of titleDevátého sedmý tisíc šest set devět - Rudolfův Majestát
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationMajestát vydaný českým králem a císařem Rudolfem II. v červenci 1609, zaručující nekatolíkům v Čechách svobodné provozování jejich náboženské praxe a vlastní církevní správu, je důležitým dokumentem českých dějin, a to i přesto, že poměry, které nastolil, netrvaly o mnoho déle než jedno desetiletí. Svým sociálním dosahem patřil v dané době k nejvýznamnějším evropským výsadám garantujícím náboženskou svobodu a byl jedním z vrcholných projevů reformačně-humanistické kultury, dobového fenoménu, který v českých zemích vzal za své s porážkou stavovského povstání. Kniha církevního historika Jiřího Justa shrnuje poznatky o tomto dokumentu, v širším kontextu objasňuje okolnosti jeho vzniku a všímá si i událostí bezprostředně následujících. Přináší také plné znění dokumentu.
  Výrazy tezauru horní třída * Rudolf II. Habsburský (1552-1612) * svoboda vyznání * dokument * Čechy (země) * 17. století
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-86515-92-2
  Copy count1, currently available 1
  URL 9.7.1609 - Rudolfův Majestát (obsah)
  Document kindStudie
  9.7.1609 - Rudolfův Majestát

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25654PSS - Poslanecká sněmovna
  9.7.1609 - Rudolfův Majestát
 3. TitleLuteráni v českých zemích v proměnách staletí / Jiří Just, Zdeněk R. Nešpor, Ondřej Matějka et al.
  Author Just, Jiří, 1973- (Author)
  Another authors Nešpor, Zdeněk R., 1976- (Author)
  Matějka, Ondřej, 1979- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Lutherova společnost, 2009
  Scope395 s. : il., mapy, faksim. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteNěmecké resumé. 1000 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationLuterské církve dnes tvoří významnou součást celosvětové ekumény. Původní reformní hnutí, které započalo ve Wittenberku vystoupením Martina Luthera a v následujících desetiletích a staletích pronikavým způsobem proměnilo život společenství lidu Kristova, našlo ohlas také v Čechách a na Moravě. Přestože se zde nikdy nestalo dominantním jevem, v určitých dějinných obdobích výrazně ovlivňovalo konfesní a kulturní klima zemí v srdci Evropy. Předkládaná publikace se pokouší přiblížit dějinné zvraty, jimiž stoupenci učení Martina Luthera od jeho vzniku až do současnosti u nás procházeli i vnitřní proměny tohoto společenství a je prvním novodobým pokusem o jejich shrnutí vůbec.
  Výrazy tezauru protestantismus * Luther, Martin (1483-1546) * církev * Čechy (země) * Československo * dějiny
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-903632-8-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Luteráni v českých zemích v proměnách staletí (obsah)
  Document kindStudie
  Luteráni v českých zemích v proměnách staletí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79278EXH - externí sklad Měšice
  Luteráni v českých zemích v proměnách staletí