Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0054463^"
 1. TitleSpolečnou silou : aktéři společenské změny v českých zemích 1918-1925 / Jan Kober, Stanislav Holubec (eds.)
  Another authors Kober, Jan (Editor)
  Holubec, Stanislav, 1978- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2023
  Scope450 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  NoteČástečně přeloženo z němčiny
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationStudie se věnují koordinovaným skupinovým aktivitám levicových politických stran, legionářů, náboženských společností, družstev a různých spolků v českých zemích v letech 1918-1925.
  Výrazy tezauru politická strana * zájmová skupina * družstvo * sdružení * společenská změna * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  4016 - Právní forma organizací
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-200-3445-8
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  G 27437PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 18.06.2024)
  Společnou silou
 2. TitlePočátky Československé republiky. 2 / Jan Kober, Stanislav Holubec (eds.) a kolektiv
  Another authors Kober, Jan (Editor)
  Holubec, Stanislav, 1978- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia 2022
  Scope701 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Strategie AV21. Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationDruhý svazek kolektivní monografie Počátky Československé republiky se soustřeďuje na vymezené časové období let 1918 až 1925, tedy na dobu klíčovou pro vnitřní ustavování a stabilizaci nového státu. Přibližuje čtyři zásadní okruhy témat, jež se týkají utváření politického systému a politické kultury, volebního práva, státní správy a samosprávy v prvních letech republiky, právní reformy a vzniku obou ústav a konečně konsolidace státu z hlediska postavení národnostních menšin i utváření armády a bezpečnostních složek.
  Výrazy tezauru historie práva * ústavní právo * občanské právo * volební právo * veřejná správa * Československo * vznik Československa (1918) * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  0416 - Volební proces a hlasování
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-200-3331-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Počátky Československé republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91211PSS - Poslanecká sněmovna
  Počátky Československé republiky
 3. TitleNešťastná revolucionářka : myšlenkový svět a každodennost Luisy Landové-Štychové (1885-1969) / Stanislav Holubec
  Author Holubec, Stanislav, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, 2021
  Scope455 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteV tiráži jako vydavatel uvedeno pouze NLN
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha se zabývá českou političkou, publicistkou a jednou z prvních poslankyň československého parlamentu Luisou Landovou-Štychovou (1885–1969). Vychází z autorčiny rozsáhlé a dosud neprobádané pozůstalosti, dokumentující její veřejnou činnost po dobu bezmála šedesáti let. Během ní opsala politickou trajektorii od sociální demokracie a anarchismu přes národní socialisty až ke komunismu, to vše při celoživotní feministické orientaci. Současně se angažovala v mnoha prostředích, jejichž analýza představuje cenné sondy do kulturních dějin české společnosti 20. století – byla aktivní v bezvěreckých, ženských, skautských spolcích, v domácím odboji za první světové války, v Národním shromáždění, v antifašistických skupinách ve třicátých letech a po roce 1945 v ateistických a astronomických organizacích. Landová-Štychová se celý život zabývala řadou pozoruhodných témat: sexualitou, rodičovstvím, kolektivním bydlením a ženskými právy. Její blízkost německému prostředí ji činila poměrně senzitivní v otázce národnostních vztahů zejména po roce 1945, kdy se její rodina stala obětí protiněmeckého šovinismu. Předkládaná biografie srovnává její vlastní vzpomínky s dalšími prameny a ukazuje snahu konstruovat čítankový příběh socialistické aktivistky, zatímco z ostatních zdrojů je možno rekonstruovat rozporný a v mnohém nešťastný život skutečné historické aktérky.
  Výrazy tezauru Landová-Štychová, Luisa (1885-1969) * životopis * politik * komunikační profese * Rakousko-Uhersko * Československo * 2. polovina 19. století * 1. polovina 20. století * 50. léta 20. století * 60. léta 20. století
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3226 - Komunikace
  ISBN978-80-7422-809-4
  978-80-7286-379-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindBiografie
  Nešťastná revolucionářka

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90459PSS - Poslanecká sněmovna
  F 90459PSS - Poslanecká sněmovna
  Nešťastná revolucionářka
 4. TitleOsmašedesátý očima tří generací : fakta - úvahy - názory : kolektivní monografie / Vladimír Brabec, Klára Hamanaka, Ivan Hanousek, Ivan Hoffman, Stanislav Holubec, Eva Irmanová, Lukáš Jiříček, Eva Kantůrková, Eva Klausnerová, Jana Kohnová, Jaroslav Kohout, Dušan Kováč, Jan Krajčirovič, Milan Kruml, Martin Kučera, Robert Kvaček, Alena Lábová, Filip Láb, Jan Mervart, Jean Philippe Namont, Jan Příbaň, Jana Půlpánová, Jan Rychlík, Jiří Sekera, Vít Smetana, Jaroslav Šedivý, Jan Šíma, Jan Tesař, Jiří Verner, Sláva Volný ml.
  Author Brabec, Vladimír, 1924- (Author)
  Another authors Hamanaka, Klára, 1980- (Author)
  Hanousek, Ivan, 1942- (Author)
  Hoffman, Ivan, 1952- (Author)
  Holubec, Stanislav, 1978- (Author)
  Irmanová, Eva, 1943- (Author)
  Jiříček, Lukáš, 1990- (Author)
  Kantůrková, Eva, 1930- (Author)
  Klausnerová, Eva, 1930- (Author)
  Kohnová, Jana
  Kohnová, Jana, 1942- (Author)
  Kohout, Jaroslav, 1924-2013 (Author)
  Kováč, Dušan, 1942- (Author)
  Krajčirovič, Jan, 1991- (Author)
  Kruml, Milan, 1961- (Author)
  Kučera, Martin, 1958- (Author)
  Kvaček, Robert, 1932-2024 (Author)
  Lábová, Alena, 1950- (Author)
  Láb, Filip, 1976- (Author)
  Mervart, Jan, 1980- (Author)
  Namont, Jean-Philippe, 1973- (Author)
  Příbaň, Jan, 1945- (Author)
  Půlpánová, Jana, 1946- (Author)
  Rychlík, Jan, 1954- (Author)
  Sekerák, Jiří (Author)
  Smetana, Vít, 1973- (Author)
  Šedivý, Jaroslav, 1929-2023 (Author)
  Šíma, Jiří, 1943- (Author)
  Verner, Jiří, 1988- (Author)
  Volný, Sláva, 1956- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Syndikát novinářů České republiky - Klub novinářů Pražského jara, 2018
  Scope361 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text
  AnnotationNa reformním dění onoho rušného, činorodého období plného nadějí, později nepřesně nazývaného Pražské jaro, se před půlstoletím aktivně podíleli novináři, kteří se dnes sdružují v příznačně nazvaném Klubu novinářů Pražského jara. Protože jim dlouhodobě vadilo, že se v médiích stále připomínají pouze události krátce před a po neblahém 21. srpnu bez kontextu s někdejším občanským (nikoliv jen stranickým) usilováním o demokratizaci společnosti, rozhodli se tuto mezeru zaplnit. Výsledkem jejich dvouletého úsilí je tato historicko-vědní publikace, v níž čtenáři naleznou některé z tehdejších myšlenek, názorů, dobové atmosféry a různorodého dění. K pestrosti této kolektivní monografie přispívá výběr autorů, kdy pamětníky zaznamenávaných událostí doplňuje vhled mladých badatelů. Publikaci doplňují ukázky dobových fotografií a karikatur.
  Výrazy tezauru rok 1968 * politický život * dějiny * Československo * 60. léta 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-270-2821-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Osmašedesátý očima tří generací

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87839EXH - externí sklad Holešovice
  Osmašedesátý očima tří generací
 5. TitleJeště nejsme za vodou : obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace / Stanislav Holubec
  Author Holubec, Stanislav, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Scriptorium, 2015
  Scope310 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Note700 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationStudie se zabývá představami české postkomunistické společnosti o vlastních moderních dějinách a svém postavení ve světě mezi Východem a Západem. První část charakterizuje, jak se česká historická paměť a vnímání druhých transformovaly během 20. století. Druhá část se zaměřuje na porevoluční 90. léta a pomocí analýzy tehdejšího tisku ukazuje, jak bylo nové společenské uspořádání legitimizováno vytvořením dvou významných kategorií společenského diskurzu: dobré minulosti i dobré části světa (první republika a Západ) stojící proti minulosti špatné a zlým sousedům („komunistická totalita“ a Východ, resp. Rusko). Studie si všímá i kategorií, u kterých nepanovala z hlediska jejich zařazení shoda a probíhaly o nich diskurzivní bitvy (katolická tradice, odboj a odsun, rok 1968, role Německa a Ruska ad.
  Výrazy tezauru soudobá historie * hromadné sdělovací prostředky * veřejné mínění * Česká republika * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-88013-07-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Ještě nejsme za vodou

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86538EXH - externí sklad Holešovice
  Ještě nejsme za vodou
 6. TitlePaměti : společná cesta české a německé sociální demokracie koncem devatenáctého století / Václav Holek ; [z německého originálu ... přeložili Miroslav Šumavský a Stanislav Holubec]
  Author Holek, Václav, 1864-1935 (Author)
  Another authors Šumavský, Miroslav, 1930- (Translator)
  Holubec, Stanislav, 1978- (Translator) (Author of introduction)
  Socialistický kruh (sdružení)
  Publication[Praha] : Svoboda Servis, 2011
  Scope254 s. : il., portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition SOK sv. 11
  NoteChronologický přehled. Vydavatel: Socialistický kruh
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Partial contentsSvět Václava Holka / Stanislav Holubec, s. 225-254.
  AnnotationPaměti jsou cenným příspěvkem pro studium každodennosti dolních vrstev 19. století, dějin počátků sociální demokracie a česko-německých vztahů.
  Výrazy tezauru Holek, Václav (1864-1935) * životopis * dělník * dělnická třída * dělnické hnutí * životní podmínky * sociální demokracie * sociálně-demokratická strana * Čechy (země) * Německo * 19. století
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  2821 - Sociální rámec
  0411 - Politická strana
  ISBN978-80-86320-71-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Paměti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81070EXH - externí sklad Holešovice
  Paměti
 7. TitleSociologie světových systémů : hegemonie, centra, periferie / Stanislav Holubec
  Author Holubec, Stanislav, 1978- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2009
  Scope206 s. : il., mapy ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie sv. 58
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha se věnuje problematice vzniku kapitalismu v Evropě 16. století a jeho dalším vývojem z pohledu tzv. teorií světového systému. Tyto teorie vidí moderní svět jako celek propojený mocenskými a ekonomickými vztahy, vyznačující se hlubokými nerovnostmi a naplněný obtížně řešitelnými rozpory. Autor se věnuje také aplikaci teorie světových systémů na vývoj a současné postavení jednotlivých světadílů - Asie, Jižní a Severní Ameriky, Afriky a také českých zemí. Zabývá se i kritikou teorií světového systému a jejich zařazením do kontextu vývoje neomarxistického myšlení.
  Výrazy tezauru spotřební společnost * sociální analýza * soudobá historie * tržní ekonomika * sociologie * společenská struktura * humánní geografie
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7419-014-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Sociologie světových systémů (obsah)
  Document kindMonografie
  Sociologie světových systémů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79245EXH - externí sklad Holešovice
  Sociologie světových systémů
 8. TitleLidé periferie : sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době / Stanislav Holubec
  Author Holubec, Stanislav, 1978- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPlzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009
  Scope329 s. : il., mapy, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note200 výt.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru dělnická třída * společenský status * životní úroveň * společensko-hospodářské poměry * Hlavní město Praha * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7043-834-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Lidé periferie (obsah)
  Document kindMonografie
  Lidé periferie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79301EXH - externí sklad Holešovice
  Lidé periferie
 9. TitleVálka, mír a politická moc / ed. Stanislav Holubec
  Another authors Holubec, Stanislav, 1978- (Editor)
  Socialistický kruh (sdružení)
  IssueVyd. 1.
  Publication[Praha] : Socialistický kruh, 2009
  Scope112 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Sok sv. 4
  NoteAnglická resumé. Vydal Socialistický kruh v nakl. Svoboda Servis
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru válka * mír * světová politika * politická moc * Evropa * 20. století * 21. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  0821 - Obrana
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-86320-59-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Válka, mír a politická moc (obsah)
  Document kindSborníky
  Válka, mír a politická moc

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78490EXH - externí sklad Holešovice
  Válka, mír a politická moc


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.