Search results

 1. TitleCivilní proces. Obecná část a sporné řízení / Renáta Šínová, Klára Hamuľáková a kolektiv
  Author Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  Another authors Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2020
  Scopexxvi, 474 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Academia iuris
  Portion of titleObecná část a sporné řízení
  NoteKolektiv autorů: Marek Juráš, Jana Petrov Křiváčková, Zdeněk Pulkrábek, Marek Števček
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak představitelům odborných právnických profesí pro jejich samostudium nebo profesní zkoušky. Z hlediska své struktury je kniha rozdělena na základní text přinášející obecné poznatky o civilním právu procesním, který je doplněný o praktické příklady a rozšiřující poznámky. Tyto usnadňují orientaci v tématu, upozorňují na možné výkladové problémy týkající se jednotlivých institutů, jakož i na jejich řešení prostřednictvím existující judikatury. V duchu moderních učebních pomůcek je kniha též doplněna o odkazy na rozšiřující odbornou literaturu a tam, kde je to pro pochopení institutu vhodné, též o informace o relevantní právní úpravě zahraniční.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-787-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Civilní proces

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88984PSS - Poslanecká sněmovna
  Civilní proces
 2. TitleCivilní proces : casebook / Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv
  Author Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Another authors Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2019
  Scope486 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace představuje civilní právo v podobě casebooku. Rozdělena je do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Každá z jednotlivých kapitol se věnuje výkladu daného tématu, který je doplněn soudními rozhodnutí, diskuzí nad konkrétními navazujícími otázkami a v závěru nabízí návod k dalšímu uvažování o tématu prostřednictvím otázek a odkazů na další relevantní judikaturu.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * civilní soud * soudní systém * rozsudek * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-248-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Civilní proces

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88166PSS - Poslanecká sněmovna
  Civilní proces
 3. TitlePraktikum rodinného práva / Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková, Renáta Šínová a kolektiv
  Author Westphalová, Lenka (Author)
  Another authors Králíčková, Zdeňka, 1968- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope168 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  AudiencePraktikum je určeno pro studenty právnických fakult i pro studenty sociální práce a pro vzdělávání meidátorů se specializací na rodinnou mediaci.
  AnnotationPublikace se zaměřuje na procvičení jednotlivých oblastí rodinného práva, každá kapitola obsahuje teoretickou a praktickou část. Na závěr jsou zařazeny vzorové klauzurní práce a vzory návrhů na zahájení řízení a rozhodnutí soudu.
  Výrazy tezauru rodinné právo * manželství * registrované partnerství * vyživovací povinnost * adopce dítěte * zvláštní výchovná péče * Česká republika
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  3211 - Školství
  ISBN978-80-7502-280-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum rodinného práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87759PSS - Poslanecká sněmovna
  Praktikum rodinného práva
 4. TitleObčanský soudní řád : komentář / Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Renáta Šínová a kolektiv
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  Another authors Smolík, Petr 1975- (Author)
  Levý, Jiří, 1968- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  Česko. Občanský soudní řád (1963, novela 2017) (Other)
  Issue2. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2017
  Scopexxv, 1601 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  Spine TitleOSŘ - komentář
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKomentovaný zákon reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu majetku nacházejícího se ve společném jmění manželů a majetku manžela povinného.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * soudní řízení * Česká republika * interpretace práva * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7400-673-9
  Copy count7, currently available 4, at library only 1
  URLObčanský soudní řád (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Občanský soudní řád

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87176PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87176PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87176PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 29.06.2022)
  F 87176PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 07.07.2022)
  F 87176PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87176PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87176LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Občanský soudní řád
 5. TitlePraktikum civilního procesu. 1. část / Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Marek Juráš, Petr Podrazil, Ondřej Šmíd
  Author Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Another authors Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  Juráš, Marek (Author)
  Podrazil, Petr, 1986- (Author)
  Šmíd, Ondřej (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope240 stran : ilustrace, faksimile, 1 plán ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * občanské právo * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-121-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Praktikum civilního procesu (obsah)
  Document kindUčebnice
  Praktikum civilního procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82162EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum civilního procesu
 6. TitleRodičovská odpovědnost / Renáta Šínová, Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková a kolektiv
  Author Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  Another authors Westphalová, Lenka (Author)
  Králíčková, Zdeňka, 1968- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope350 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Německé resumé
  AnnotationS ohledem na rostoucí význam mezinárodního prvku v rodinněprávních vztazích, stejně jako vzrůstající tlak na sjednocování právních úprav členských států Evropské unie, posuzuje publikace soulad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti v normách občanského zákoníku s Principy evropského rodinného práva ve věcech rodičovské odpovědnosti. Publikace se věnuje péči o dítě v nejširších souvislostech, výchově dítěte a jeho vzdělání, péči o jeho zdraví, určení místa jeho bydliště, styku rodiče s dítětem, zastupování dítěte a správě jeho jmění. S přihlédnutím k jejich významu neopomíjí ani relevantní procesní souvislosti.
  Výrazy tezauru dítě * rodičovská odpovědnost * rodičovská pravomoc * příbuzenský vztah * rodina * rodinné právo
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  ISBN978-80-7502-179-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Rodičovská odpovědnost

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86649PSS - Poslanecká sněmovna
  Rodičovská odpovědnost
 7. TitleÚčastenství v civilním soudním řízení / Renáta Šínová, Marek Juráš
  Author Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  Another authors Juráš, Marek (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2015
  Scope256 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationMonografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy podle rekodifikační novely občanského soudního řádu a nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Soustředí se na vymezení pojmu účastníka a jeho zákonné definice, jakož i na předpoklady účastenství. Dále vykládá instituty procesního společenství účastníků, přistoupení a změny účastníků, hlavní a vedlejší intervence a procesního nástupnictví. Samostatná kapitola je věnována zvláštním procesním subjektům, jako je státní zastupitelství či Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zvláštností knihy jsou komparace s jinými právními úpravami včetně právní regulace Ruska. Publikace nabízí řešení problémů současných civilněprocesních norem, které stále nesou stopy historických okolností svého vzniku.
  Výrazy tezauru soudní systém * soudní řízení * občanskoprávní řízení * Česká republika * členský stát EU * Rusko * monografie
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-87576-78-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Účastenství v civilním soudním řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85090PSS - Poslanecká sněmovna
  Účastenství v civilním soudním řízení
 8. TitleCivilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem / Renáta Šínová, Jana Petrov Křiváčková a kolektiv
  Author Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  Another authors Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2015
  Scopexxix, 349 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Academia iuris
  Portion of titleŘízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem
  NoteČeské a anglické resumé. Další autoři: Klára Hamuľáková, Miluše Hrnčiříková, Marek Juráš, Ingrid Kovářová Kochová, Petr Podrazil, Jana Přibylová, Karel Svoboda, Ondřej Šmíd, Lucia Valentová, Jakub Vraník
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePublikace je vhodnou pomůckou při studiu práva, v každodenní praxi advokátů, soudců, státních zástupců, soudních exekutorů či správních úřadů.
  AnnotationPublikace přináší podrobné pojednání o nesporném soudnictví v České republice, a to jak o jeho teoretickoprávních východiscích, tak o jeho konkrétní aktuálně platné a účinné právní regulaci. Rozsáhlé a komplexní zpracování jednotlivých řízení, která jsou v současné době upravena v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je pro přehlednost sestaveno do jednotné struktury výkladu každého řízení a doplněno praktickými příklady a rozšiřujícími poznámkami. Ve své další části publikace poskytuje odborné výklady o rozhodčím řízení, které v České republice nyní představuje jedinou formu alternativního řešení sporu, jejímuž výsledku zákon přiznává účinky prostřednictvím státního donucení vykonatelného rozhodnutí. Věnuje se především rozsáhlé judikatuře k zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Poslední část publikace se s ohledem na rostoucí počet případů zahrnujících mezinárodní prvek věnuje objasnění pramenů tato řízení regulujících a postupů, kterými jsou civilněsoudní řízení s přeshraničními přesahy ovládána.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * rozhodčí řízení * mezinárodní právo
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-594-7
  Copy count2, currently available 2
  URL Civilní proces (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Civilní proces

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85598PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85598PSS - Poslanecká sněmovna
  Civilní proces
 9. TitleCivilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ / Renáta Šínová, Ingrid Kovářová Kochová a kolektiv
  Author Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  Another authors Kovářová Kochová, Ingrid, 1975- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2015
  Scopexxvii, 331 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Academia iuris
  Portion of titleŘízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ
  NoteČeské a anglické resumé. Další autoři: Klára Hamuľáková, Marek Juráš, Jana Petrov Křiváčková, Romana Smyčková, Karel Svoboda, Marek Števček
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePublikace je vhodnou pomůckou při zpracování odborných analýz týkajících se insolvenčního či exekučního práva, popř. ochrany soukromých subjektivních práv, do kterých bylo orgány veřejné správy zasaženo, dále při studiu práva, ale i při každodenní praxi advokátů, soudců, soudních exekutorů, insolvenčních správců či správních úřadů.
  AnnotationPublikace představuje komplexní zpracování problematiky exekučního řízení a řízení insolvenčního jako součástí civilního procesu. Zabývá se exekučním právem v jeho obecné podobě, jakož i konkrétními právními normami upravujícími v současné době v České republice nucenou realizaci výkonu práv v části šesté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a v zákonu č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Podrobné pojednání o právu insolvenčním v jeho nestandardním pojetí dodržuje systematiku zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. V neposlední řadě je výklad věnován také části páté občanského soudního řádu, která má specifickou povahu a spolu se zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, tvoří právní rámec soudní kontroly činnosti orgánů veřejné správy.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * výkon rozhodnutí * solventnost
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-600-5
  Copy count2, currently available 2
  URL Civilní proces (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Civilní proces

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85599PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85599PSS - Poslanecká sněmovna
  Civilní proces
 10. TitlePraktikum civilního procesu. 2. část / Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv
  Author Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Another authors Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2015
  Scope223 stran : ilustrace, 1 faksimile ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteDruhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1.7.2015
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AudienceUčebnice je určena především jako pomůcka ke studiu civilního procesu studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právo a právní vědu, může sloužit i k přípravě na advokátní či jiné profesní zkoušky.
  AnnotationPraktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu od nápravy vadných rozhodnutí, přes nesporná řízení, správní soudnictví až po exekuční řízení, řízení insolvenční a rozhodčí. Každá kapitola obsahuje modelově zpracovaný řešený příklad a další příklady tematicky související. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny i o seznam literatury a judikatury k tématu a jsou zakončeny kontrolními otázkami a testy. Součástí praktika jsou i vzorová zadání odvolání a klauzurních prací, která jsou opatřena stručným řešením.
  Výrazy tezauru občanské právo * občanskoprávní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-086-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum civilního procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82162EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum civilního procesu