Search results

 1. TitleZákon o odpovědnosti za přestupky : praktický průvodce / Antonín Slabý, Jindřich Škoda, František Vavera
  Author Slabý, Antonín, 1964- (Author)
  Another authors Škoda, Jindřich, 1960- (Author)
  Vavera, František, 1980- (Author)
  Česko. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2016) (Other)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017
  Scope475 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Pro praxi
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  Partial contentsZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb.
  AnnotationJádro tvoří poznámky k nové právní úpravě ve formě důvodové zprávy a dále na dosavadní judikaturu, která je využitelná i pro nový zákon. Dále je v publikaci zpracována rozdílová tabulka předešlé a nové právní úpravy přestupkového zákona. Publikace obsahuje i popis základních zásad správního trestání. Publikace by měla být praktickou příručkou pro současný „přechod“ na novou právní úpravu.
  Výrazy tezauru Česká republika * správní delikt * soudní řízení * interpretace práva * správní právo * odpovědnost * příručka
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7380-683-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o odpovědnosti za přestupky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87052PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o odpovědnosti za přestupky
 2. TitleZákon o státní službě s poznámkami / František Vavera, Petr Hulinský, Petr Mlsna, Pavel Mates, Kristina Chrástková, Jiří Doležílek, Jindřich Škoda
  Author Vavera, František, 1980- (Author)
  Another authors Hulinský, Petr, 1967- (Author)
  Mlsna, Petr, 1978- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Chrástková, Kristina (Author)
  Doležílek, Jiří, 1963- (Author)
  Škoda, Jindřich, 1960- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015
  Scope317 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Pro praxi
  AnnotationŘadu let se čekalo na naplnění cílů vstupu do Evropské unie, mezi něž patřilo i přijetí a aplikace služebního zákona pro státní zaměstnance. Vedle současné úpravy služebního poměru státních zaměstnanců, tedy vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů (policistů, hasičů) měl být v praxi zaveden zákon pro ostatní státní úředníky, tedy státní zaměstnance, kteří mají pracovní poměr ke státu (České republice). Po všech návrzích byl zákon přijat v pozměněné podobě a je aplikovatelný. Jeho základní cíle jsou jasné, nepřekročitelné oddělení politických pozic (ministra a jeho kabinetu) od úřednického aparátu, transparentní nastavení personálních procesů, profesionalizace zaměstnanců a jejich výkonu či určení práv a povinností státních zaměstnanců.
  Výrazy tezauru veřejná služba * veřejná správa * zaměstnanec * statut úředníka * správní právo * Česká republika * komentář k zákonu * příručka
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7380-518-0
  Copy count3, currently available 2
  URLZákon o státní službě s poznámkami (obsah)
  Document kindJednací řády
  Zákon o státní službě s poznámkami

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84918PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84918PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84918PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 20.05.2021)
  Zákon o státní službě s poznámkami
 3. TitlePodmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv : (právní úprava) / František Vavera
  Author Vavera, František, 1980- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope128 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationCílem publikace je popsat jak historii, tak vývoj a současný stav kominictví z právního pohledu v České republice, a též z hlediska historie v českých zemích, ale i jednotlivá úskalí prvních norem upravující toto řemeslo.
  Výrazy tezauru ochrana proti požáru * požár * bezpečnostní norma
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-7380-420-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83021EXH - externí sklad Měšice
 4. TitleZákon o policii s komentářem / Jindřich Škoda, František Vavera, Radek Šmerda
  Author Škoda, Jindřich (Author)
  Another authors Vavera, František, 1980- (Author)
  Šmerda, Radek, 1977- (Interviewer)
  Issue2. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope479 s. : barev. il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  ContentsZákon č. 273/2008 ze dne 17. července 2008 o Policii České republiky -- Zákon č. 341/2011 ze dne 6. listopadu 2011 o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
  AnnotationZákladním cílem komentáře je komplexně a podrobně popsat jednotlivá ustanovení zákona o policii, a to i ve vztahu k souvisejícím právním předpisům a se zaměřením na jeho praxi. Zákon o policii vytváří a upravuje mnoho moderních institutů, které komentář snad srozumitelně vysvětluje, popisuje jednotlivá ustanovení v návaznosti na celý právní řád. Rozebírá problematické oblasti, popisuje aplikační praxi, často zaměřenou na praktické příklady a podrobně analyzuje normativní text zákona. V textu komentáře je též popsán výčet souvisejících úprav k zákonu o policii a ke komentáři jsou připojeny prováděcí právní předpisy a výňatky souvisejících právních předpisů. V rámci komentáře je též přiložen nový zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů, který nově upravuje kontrolní mechanismus nejen pro policii.
  Výrazy tezauru policie * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-447-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o policii s komentářem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83332EXH - externí sklad Měšice
  F 83332EXH - externí sklad Měšice
 5. TitleKriminalistické aspekty v trestním právu / František Vavera
  Author Vavera, František, 1980- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope244 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Monografie
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografie a rejstřík
  AnnotationPopis počátků kriminalistiky vzhledem k mezinárodním aspektům k zemím, ve kterých se tato věda započala vyvíjet. Jedná se především o Rakousko-Uhersko, Velkou Británii a Francii. Autor se věnuje „zakladatelům" kriminalistiky, daktyloskopie či bertillonáže a vše vykládá v kontextu s vývojem trestního práva, publikaci dělí na světový a český/československý vývoj. Historii kriminalistiky začleňuje do časové osy, popisuje z hlediska teorie a praxe a komparuje s trestním právem a kriminologií. Závěr publikace popisuje vztah trestního práva a kriminalistiky v počátcích obou disciplín a v současné době.
  Výrazy tezauru kriminologie * trestní právo
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7380-450-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Kriminalistické aspekty v trestním právu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83353EXH - externí sklad Měšice
  Kriminalistické aspekty v trestním právu
 6. TitleDějiny kriminalistiky / Jiří Straus, František Vavera a kolektiv
  Author Straus, Jiří, 1954- (Author)
  Another authors Vavera, František, 1980- (Interviewer)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
  Scope441 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsah: Dějiny československé kriminalistiky v celkovém přehledu--Osobnosti kriminalistiky--Instituce rozvíjející kriminalistiku v Československu (České republice)--Vývoj některých metod kriminalistiky--Vývoj kriminalistiky u četnictva. Anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru kriminologie * dějiny * Čechy (země) * Československo * Česká republika
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7380-370-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dějiny kriminalistiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82232EXH - externí sklad Měšice
  Dějiny kriminalistiky
 7. TitleVeřejné sbory / Pavel Mates, Jindřich Škoda, František Vavera
  Author Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Another authors Škoda, Jindřich (Author)
  Vavera, František, 1980- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, c2011
  Scopexx, 363 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationVeřejné sbory představují speciální fenomén, který je nezbytný v každé moderní společnosti. Pečují o to, co bývá označováno jako tzv. policejní statky, tedy o obranu státu, veřejnou bezpečnost, bezpečnost osob a majetku, klid, mravnost, veřejné zdraví a další. Jejich ochrana tvoří základní, hlavní náplň činnosti těchto sborů. Vzhledem k tomu, že nutně zasahují do právní sféry fyzických a právnických osob, musí k tomu mít legální základ. Jeho formulování je složitou záležitostí, protože je třeba vymezit hranice pro zasahování v situacích, které vynikají mimořádnou pestrostí a lze všechny jen těžko předvídat. Autoři předkládají, vlastně u nás poprvé, komplexní pohled na organizaci a funkce veřejných sborů, povinnosti jejich příslušníků, právní základ zásahů proti osobám i věcem, úpravu pátracích prostředků, použití donucovacích prostředků, zpracování informací, mezinárodní spolupráci a další otázky, které se v této oblasti vyskytují. Informace v této monografii mohou získat nejen ti, kteří jsou příslušníky veřejných sborů, tedy Policie České republiky, Vojenské policie, Celní správy, Vězeňské služby, Hasičského záchranného sboru, zpravodajských služeb a obecní policie, a ti, kteří je řídí, ale také širší veřejnost, a to nejen odborná.
  Výrazy tezauru veřejná bezpečnost * správní opatření * Česká republika
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7357-604-2
  Copy count2, currently available 2
  URL Veřejné sbory (obsah)
  Document kindMonografie
  Veřejné sbory

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80285EXH - externí sklad Měšice
  F 80285EXH - externí sklad Měšice
  Veřejné sbory
 8. TitleSlovník kriminalistických pojmů a osobností / Jiří Straus, František Vavera
  Author Straus, Jiří, 1954- (Author)
  Another authors Vavera, František, 1980- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope349 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie
  Výrazy tezauru kriminologie * terminologie * životopis
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  3221.3 - Encyklopedie a slovníky
  ISBN978-80-7380-258-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSlovníky jazykové výkladové
  Slovník kriminalistických pojmů a osobností

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80017EXH - externí sklad Měšice
  Slovník kriminalistických pojmů a osobností
 9. TitleZákon o policii s komentářem / Jindřich Škoda, František Vaverda, Radek Šmerda
  Author Škoda, Jindřich (Author)
  Another authors Vavera, František, 1980- (Author)
  Šmerda, Radek, 1977- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
  Scope396 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje odkazy na související právní předpisy a bibliografii
  AnnotationNabytím účinnosti nového zákona o policii je aplikovatelný a vynutitelný nový právní předpis, který dopadá na celou společnost České republiky. Zákon o policii vytváří a upravuje mnoho nových institutů, které komentář vysvětluje a vykládá. Popisuje jednotlivá ustanovení v návaznosti na celý právní řád, rozebírá problematické oblasti, popisuje aplikační praxi, často zaměřenou na praktické případy, a podrobně analyzuje normativní text zákona. Základním cílem je komplexně a podrobně popsat jednotlivá ustanovení zákona o policii ve vztahu k souvisejícím právním předpisům a se zaměřením na aplikační praxi. Komentář je primárně určen pro policii, dále pro studenty ke studiu bezpečnostního práva jako součásti správního práva, pro veřejnost.
  Výrazy tezauru komentář k zákonu * Česká republika * policie * zákon
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7380-160-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o policii s komentářem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78167EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o policii s komentářem