Search results

 1. TitleMilníky moderních českých dějin : krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989 / Jakub Rákosník, Matěj Spurný, Jiří Štaif
  Author Rákosník, Jakub, 1977- (Author)
  Another authors Spurný, Matěj, 1979- (Author)
  Štaif, Jiří, 1951- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Argo, 2018
  Scope395 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Historické myšlení ; svazek 74
  Portion of titleKrize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha pojednává o meznících moderních českých dějin (1848, 1918, 1930, 1945, 1968 a 1989) z hlediska stabilizace, resp. destabilizace sociálního řádu. Autoři analyzují způsoby, jak historičtí aktéři čelili strukturálním změnám a kterak v jejich diskurzu byly tyto změny uchopovány. Spojující otázkou napříč sledovaným obdobím je kategorie lidského štěstí a jeho proměny jako nástroje mobilizace aktérů pro podporu historické změny v daném okamžiku. Zvláštní pozornost je věnována revizi zažitých historických obrazů, ať již jde o rakouský žalář národů, zlatý věk první republiky nebo souboj demokracie a totality po druhé světové válce.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Československo * dějiny * 19. století * 20. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-257-2518-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Milníky moderních českých dějin

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87897Poslanecká sněmovna
  Milníky moderních českých dějin
 2. TitleRodina v zájmu státu : populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989 / Jakub Rákosník, Radka Šustrová
  Author Rákosník, Jakub, 1977- (Author)
  Another authors Šustrová, Radka, 1986- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2016
  Scope281 stran : ilustrace, faksimile ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Knižnice Dějin a současnosti 60. svazek
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha se zabývá rodinou jako základním prvkem společnosti a objektem zájmu státu na poli sociálního inženýrství. V prostoru českých zemí ji v časovém období 1918–1989 ovlivňovaly nejen vnější ekonomické determinanty, ale v rostoucí míře také charakter angažmá státu v politikách, které můžeme vymezit na škále od chudinské péče, přes rasové a eugenické přístupy až po univerzalistické projekty pod heslem „všem a rovným dílem“. Kniha popisuje vývojové tendence v dlouhém časovém horizontu, analyzuje roli aktérů na poli rodinné politiky a nevynechává ze zřetele ani expertní diskurzy ve vztahu ke klíčovým problémům právní regulace rodiny.
  Výrazy tezauru rodinná politika * populační politika * sociální politika * manželství * Česká republika * 20. století * monografie
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  2816 - Demografie a populace
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7422-378-5
  Copy count1, currently available 1
  URLRodina v zájmu státu (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Rodina v zájmu státu

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26651Poslanecká sněmovna
  Rodina v zájmu státu
 3. TitleHabsburkové 1740-1918 : vznikání občanské společnosti / Ivo Cerman - ed. ; Marie Bahenská, Ivo Cerman, Iveta Cermanová, Jaroslav Dibelka, Michal Frankl, Martin Gaži, Bohumil Jiroušek, Martin Kučera, Tomáš Malý, Michal Morawetz, Zdeněk R. Nešpor, Stefan Newerkla, Martina Niedhammer, Martin Pelc, Jakub Rákosník, Jan Randák, Karel Schelle, Zdeňka Stoklásková, Marek Šmíd, Jaromír Tauchen, Dalibor Tureček, Dalibor Vácha, Václav Valeš, Luboš Velek, Michael Wögerbauer
  Author Cerman, Ivo, 1976- (Author) (Editor)
  Another authors Bahenská, Marie, 1970- (Author)
  Cermanová, Iveta, 1976- (Author)
  Dibelka, Jaroslav, 1981- (Author)
  Frankl, Michal, 1974- (Author)
  Gaži, Martin, 1972- (Author)
  Jiroušek, Bohumil, 1972- (Author)
  Kučera, Martin, 1981- (Author)
  Malý, Tomáš, 1978- (Author)
  Morawetz, Michal, 1987- (Author)
  Nešpor, Zdeněk R., 1976- (Author)
  Newerkla, Stefan, 1972- (Author)
  Niedhammer, Martina 1981- (Author)
  Pelc, Martin, 1980- (Author)
  Rákosník, Jakub, 1977- (Author)
  Randák, Jan, 1977- (Author)
  Schelle, Karel, jr., 1977- (Author)
  Stoklásková, Zdeňka, 1963- (Author)
  Šmíd, Marek, 1979- (Author)
  Tauchen, Jaromír, 1981- (Author)
  Tureček, Dalibor, 1957- (Author)
  Vácha, Dalibor, 1980- (Author)
  Valeš, Václav, 1979- (Author)
  Velek, Luboš, 1974- (Author)
  Wögerbauer, Michael, 1972- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016
  Scope830 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile, 1 genealogická tabulka ; 28 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Spine TitleHabsburkové 1740-1918
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPočátky sekulární kultury sahají nepochybně dále než do doby Československé první republiky. Právě v době vlády domu habsbursko-lotrinského nastal přechod od absolutní monarchie ke konstituční, od monolitického katolicismu k agnosticismu a od nevolnictví k občanské společnosti. Je to doba zrodu veřejné sféry a médií, úpadku náboženství a intenzivního rozvoje právní kultury, která měla efektivně chránit práva jednotlivce. Kniha se soustředí na otázky, které národní dějepisectví nechávalo bez povšimnutí. Je to generační dílo, ve kterém se mladší autoři a autorky snaží tyto procesy osvětlit.
  Výrazy tezauru Habsburkové (rod) * politický režim * politická moc * občanská společnost * Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * 18. století * 19. století * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-483-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Habsburkové 1740-1918

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16903Poslanecká sněmovna
  Habsburkové 1740-1918
 4. TitleOtto von Bismarck : 200 let od narození / Jiří Weigl, Martin Kovář, Jaroslav Vostatek, Vít Hloušek, Robert Kvaček, Jakub Rákosník, František Stellner, Jindřich Dejmek, Václav Junek
  Author Weigl, Jiří, 1958- (Author)
  Another authors Kovář, Martin, 1965- (Author)
  Vostatek, Jaroslav, 1945- (Author)
  Hloušek, Vít, 1977- (Author)
  Kvaček, Robert, 1932- (Author)
  Rákosník, Jakub, 1977- (Author)
  Stellner, František, 1966- (Author)
  Dejmek, Jindřich, 1965- (Author)
  Junek, Václav, 1950- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Institut Václava Klause, 2015
  Scope157 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Publikace č. 20/2015
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Bismarck, Otto von (1815-1898) * politik * vnitřní politika * zahraniční politika * Německo * 19. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7542-001-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Otto von Bismarck

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85171externí sklad Měšice
  Otto von Bismarck
 5. TitleSociální stát v Československu : právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992 / Jakub Rákosník, Igor Tomeš a kol.
  Author Rákosník, Jakub, 1977- (Author)
  Another authors Tomeš, Igor, 1931-2018 (Author)
  PublicationPraha : Auditorium, 2013
  Scope416 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha pojednává o vývoji sociálního systému v Československu. Mluvíme-li dnes o nutnosti sociální reformy, nelze zapomínat, že nemůže být uskutečněna bez znalosti důvodů vzniku současného sociálního modelu a bez poznání chyb, jichž se naši předchůdci mnohdy dopustili.
  Výrazy tezauru stát sociálních jistot * sociální politika * sociální zabezpečení * společenská změna * Československo * 20. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-87284-30-8
  Copy count1, currently available 1
  URLSociální stát v Československu (obsah)
  Document kindLiteratura faktu
  Sociální stát v Československu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83250externí sklad Měšice
  Sociální stát v Československu
 6. TitleZa obzor totalitarismu : srovnání stalinismu a nacismu / Michael Geyer, Sheila Fitzpatricková (eds.) ; [z anglického originálu ... přeložili Jan Mervart a Jakub Rákosník]
  Another authors Geyer, Michael, 1947- (Editor)
  Fitzpatrick, Sheila, 1941- (Editor)
  Mervart, Jan, 1980- (Translator)
  Rákosník, Jakub, 1977- (Translator)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Academia, 2012
  Scope686 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Historie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationV esejích, které psali společně specialisté na sovětskou a německou historii, se autoři pokoušejí znovu promyslet a přepracovat podstatu obou systémů - stalinismu a nacismu. Spolu s tím usilují o vytvoření nové metodologie pro studium obou režimů, která by překonala dnes již zastaralé přístupy z minulého století, týkající se teorie totalitarismu, ideologie či osobnosti. Komparativní způsob práce nabízí prostředky k zjištění historicity obou těchto režimů, vymykajících se dosavadní zkušenosti, a problematického odkazu, který po sobě zanechaly. Po skončení studené války a zániku SSSR již evropští badatelé nejsou dále omezováni politickými hledisky, která postihovala výzkum a podmiňovala interpretaci. Navíc se otevřel přístup k řadě nedostupných archivů. Je vhodný čas pro vytvoření nového pohledu na obě podivuhodné diktatury 20. století a novému promyšlení interpretací totalitních režimů, včetně spojitého vývoje socialismu a nacionalismu v evropském, resp. globálním kontextu.
  Výrazy tezauru autoritativní režim * diktatura * nacionální socialismus * fašismus * komunismus * Svaz sovětských socialistických republik * Německo * 20. století * srovnávací studie
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-200-2035-2
  Copy count1, currently available 1
  URLZa obzor totalitarismu (obsah)
  Document kindSborníky
  Za obzor totalitarismu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81957externí sklad Měšice
  Za obzor totalitarismu
 7. TitleKapitalismus na kolenou : dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934 / Jakub Rákosník, Jiří Noha
  Author Rákosník, Jakub, 1977- (Author)
  Another authors Noha, Jiří, 1976- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Auditorium, 2012
  Scope333 s. : portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition 20. století
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha přibližuje příčiny, pozadí a dopady krachu na newyorské burze v roce 1929 a její vliv na hospodářskou a sociální politiku Československa. zároveň reflektuje souvislosti se sílícími extremistickými ideologiemi v Evropě (nacismus, fašismus, komunismus).
  Výrazy tezauru hospodářská recese * tržní ekonomika * světová ekonomika * Evropa * dějiny * hospodářská politika * sociální politika * Československo * období první Československé republiky (1918-1938) * 20. léta 20. století * 30. léta 20. století
  Klasifikační znaky1611 - Hospodářská situace
  2826 - Sociální vztahy
  3611.2 - Historie
  1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-87284-29-2
  Copy count1, currently available 1
  URLKapitalismus na kolenou (obsah)
  Document kindMonografie
  Kapitalismus na kolenou

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82505externí sklad Měšice
  Kapitalismus na kolenou
 8. TitleBolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VIII. / Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Jakub Rákosník
  Author Kocian, Jiří, 1956- (Author)
  Another authors Pažout, Jaroslav, 1974- (Author)
  Rákosník, Jakub, 1977- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Dokořán, 2011
  Scope326 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČást. slovenský text, anglická resumé
  AnnotationPrvní část publikace se zaměřuje na období před získáním mocenského monopolu komunistickou stranou v únoru 1948 , druhá část zahrnuje články zaměřené na dílčí témata z dějin KSČ v době, kdy byla stranou vládnoucí. Texty se zde zabývají vnitrostranickým vývojem Komunistické strany Slovenska od roku 1948 do začátku 60. let, situací v Jihomoravském krajském výboru KSČ v Brně v letech 1967–1968 a vztahům mezi KSČ a východoněmeckou Jednotnou socialistickou stranou Německa v letech 1969–1989.
  Výrazy tezauru Komunistická strana Československa * komunismus * socialismus * Československo * 20. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0411 - Politická strana
  ISBN978-80-7363-504-6
  978-80-7285-152-2
  Copy count1, currently available 1
  URLBolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. VIII - obsah
  Document kindKolektivní monografie
  Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72148externí sklad Měšice
  Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu
 9. TitleSovětizace sociálního státu : lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960 / Jakub Rákosník
  Author Rákosník, Jakub, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010
  Scope503 s. : il. ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Fontes sv. 2
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMonografie postihuje klíčové období formování československého sociálního státu. Práce je rozčleněna do tří tematických okruhů. První se zabývá sociologickou teorií a standardními typologiemi sociálního státu, do jejichž rámce zařazuje východoevropský model, importovaný do ČSR po roce 1951. Druhý je věnován společenským procesům, jež ovlivňovaly možnosti sociální politiky a institucionální výstavbu sociálního státu. Jedná se především o analýzu proměn politického systému, hospodářství a sociální struktury. Autor věnuje zvláštní pozornost problematice mobilizace pracovních sil, která představuje základní determinantu podoby sociálního zabezpečení v tomto období. Třetí část knihy je analýzou jednotlivých institutů sociální ochrany obyvatelstva a tendencí jejich dlouhodobého vývoje. Jde především o problematiku sociálního pojištění, sociální pomoci, zdravotnictví či bytové politiky. Na základě studia pramenného statistického materiálu je vývoj v Československu zařazen do obecnějšího evropského kontextu. Kniha ukazuje, že i po roce 1948 dokázala ČSR v některých ukazatelích dosahovat vynikajících výsledků; v celku však její sociálně zabezpečovací systém začal ztrácet efektivitu, a to zvláště s rostoucími problémy plánované ekonomiky od konce padesátých let.
  Výrazy tezauru stát sociálních jistot * sociální politika * sociální práva * Československo * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století * 60. léta 20. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7308-303-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Sovětizace sociálního státu (obsah)
  Document kindMonografie
  Sovětizace sociálního státu

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25806Poslanecká sněmovna
  Sovětizace sociálního státu
 10. TitleNárodní očista : retribuce v poválečném Československu / Benjamin Frommer ; [z originálu ... přeložil Jakub Rákosník]
  Author Frommer, Benjamin, 1969- (Author)
  Another authors Rákosník, Jakub, 1977- (Translator)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Academia, 2010
  Scope504 s. : il., portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Novověk sv. 9
  NotePřeloženo z angličtiny
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Partial contentsPřílohy: Dekret č. 16/1945 Sb., Dekret č. 17/1945 Sb. a Dekret č. 138/1945 Sb.
  AnnotationKniha osvětluje stíhání více než jednoho sta tisíc podezřelých válečných zločinců a kolaborantů prostřednictvím českých soudů a trestních komisí v l. 1945-1948.
  Výrazy tezauru Protektorát Čechy a Morava * Československo * druhá světová válka * Beneš, Edvard (1884-1948) * dekret * deportovaná osoba * přesun obyvatelstva * válečný zločin * soudní řízení * Německo * 40. léta 20. století * rok 1945 - 1948
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-200-1838-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Národní očista (obsah)
  Národní očista (recenze)
  Document kindMonografie
  Národní očista

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79852externí sklad Měšice
  Národní očista