Search results

 1. 1.GDPR

  TitleGDPR : řešení problémů v praxi škol / Eva Janečková
  Author Janečková, Eva (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Grada Publishing, 2020
  Scope346 stran : ilustrace, formuláře ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo pro praxi
  Název v tirážiGDPR - řešení problémů v praxi škol
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace vypichuje oblasti GDPR, kde se v praxi škol nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům, nebo ve vztahu k zákonným zástupcům. Řeší četné praktické problémy v praxi škol a obsahuje širokou paletu vzorů s komentářem pro přímé použití při činnosti škol.
  Výrazy tezauru ochrana dat * osobní údaje * zpracování dat * školství * Česká republika
  Klasifikační znaky3236 - Informatika
  3211 - Školství
  ISBN978-80-271-2579-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  GDPR

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88732PSS - Poslanecká sněmovna
  GDPR
 2. TitleZákon o sociálních službách : komentář / Petr Mach, Eva Janečková
  Author Mach, Petr, 1985- (Commentator for written text)
  Another authors Janečková, Eva (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o sociálních službách (2006, novela 2019) (Other)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopeix, 371 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru sociální služby * příspěvek na péči * sociální pracovník * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-246-7
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindMonografie
  Zákon o sociálních službách

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88385LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 88385PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o sociálních službách
 3. 3.GDPR

  TitleGDPR : řešení problémů v praxi obcí / Eva Janečková
  Author Janečková, Eva (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Grada Publishing, 2019
  Scope341 stran : formuláře ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo pro praxi
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních údajů, pořádání akcí, využívání souhlasů se zpracováním osobních údajů a podobně.
  Výrazy tezauru osobní údaje * ochrana dat * místní orgány státní správy * obec * zaměstnanec * Česká republika
  Klasifikační znaky3236 - Informatika
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-247-2925-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  GDPR

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88101PSS - Poslanecká sněmovna
  GDPR
 4. 4.GDPR

  TitleGDPR : praktická příručka implementace / Eva Janečková
  Author Janečková, Eva (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexiii, 119 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Právní stav publikace je k 1.3.2018"--Rub titulní stránky. Terminologický slovník
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationGDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nabude účinnosti dne 25. 5. 2018. Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. Autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést analýzu GDPR, její vyhodnocení a implementaci. Nechybí ani informace o sankcích v případě porušení povinností jednotlivými subjekty zpracovávajícími osobní údaje.
  Výrazy tezauru ochrana komunikací * ochrana dat * ochrana soukromí * zpracování dat * nařízení Společenství * Česká republika
  Klasifikační znaky3236 - Informatika
  1236 - Práva a svobody
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7552-248-1
  Copy count2, currently available 1
  Document kindPříručky
  GDPR

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87349PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87349PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 08.06.2022)
  GDPR
 5. TitlePrůvodce systémem poskytování sociálních služeb : řešení základních problémů poskytování sociálních služeb, vzory používaných formulářů, náležitosti smlouvy / Eva Janečková, Hana Čiberová, Petr Mach
  Author Janečková, Eva (Author)
  Another authors Čiberová, Hana, 1979- (Author)
  Mach, Petr, 1985- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationOlomouc : ANAG, [2016]
  ©2016
  Scope350 stran : formuláře ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo
  NoteČástečně tištěno napříč
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru sociální služby * sociální pracovník * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7554-009-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Průvodce systémem poskytování sociálních služeb (obsah)
  Document kindPříručky
  Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85861PSS - Poslanecká sněmovna
  Průvodce systémem poskytování sociálních služeb
 6. TitleOchrana osobních údajů v aplikační praxi : (vybrané problémy) / Václav Bartík, Eva Janečková
  Author Bartík, Václav (Author)
  Another authors Janečková, Eva (Author)
  Issue4., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope287 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo prakticky
  Note"Právní stav publikace k 15.9. 2016"--Rub titulní stránky. "4., aktualizované vydání, ve Wolters Kluwer ČR první"--Tiráž
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Partial contentsZákon 101/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  AnnotationPříručka reaguje na změny, které nastaly od posledního vydání mimo jiné v oblasti bankovnictví, personalistiky, monitoringu zaměstnanců nebo také v nově zařazené oblasti elektronických komunikací. Naopak byly vypuštěny některé, podle názoru autorů již zvládnuté problémy, jako je např. otázka používání rodných čísel. Uvádí aktuální poznatky z aplikační praxe v řadě právních odvětví. Publikace se věnuje i zdánlivě okrajovým problémům, jako je zpracování osobních údajů v souvislosti s vydáváním věrnostních karet nebo s poskytováním osobních údajů o zaměstnancích. Obsahuje rovněž doplněné odkazy na aktuální stav judikatury v popisovaných oblastech.
  Výrazy tezauru ochrana komunikací * ochrana soukromí * ochrana dat * elektronická správa dokumentů * e-government * Česká republika * příručka
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  3221 - Dokumentace
  3236 - Informatika
  ISBN978-80-7552-141-5
  Copy count1, currently available 0
  URLOchrana osobních údajů v aplikační praxi (obsah)
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 86305PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 27.07.2022)
  Ochrana osobních údajů v aplikační praxi
 7. TitleOchrana osobních údajů v pracovním právu : (otázky a odpovědi) / Eva Janečková, Václav Bartík
  Author Janečková, Eva (Author)
  Another authors Bartík, Václav (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2016
  Scope192 stran : formuláře ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Právní stav publikace je k 1.4.2016"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsZákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  AnnotationZákon o ochraně osobních údajů, je zákonem obecným, nicméně jeho aplikace v řadě právních oborů má svá specifika. Výjimkou není ani pracovní právo. Základní pracovněprávní úpravu představuje samozřejmě zákoník práce a dnes již pro velký počet státních zaměstnanců také zákon o státní službě, a i ten se v řadě případů na zákoník práce odvolává a jeho právní úpravu v řadě věcí vlastně přebírá nebo aprobuje. Publikace si klade za cíl ve stručné a srozumitelné formě poskytnout základní orientaci v problematice vztahů pracovního práva na pozadí zákona o ochraně osobních údajů a poskytnout i návod, jak přistupovat k řešení problémů v této oblasti.
  Výrazy tezauru osobní údaje * ochrana dat * pracovní právo * Česká republika * příručka
  Klasifikační znaky3236 - Informatika
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7552-145-3
  Copy count1, currently available 0
  URLOchrana osobních údajů v pracovním právu (obsah)
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 85996PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *29.03.2021)
  Ochrana osobních údajů v pracovním právu
 8. TitlePrávní aspekty sebeobrany / Eva Janečková
  Author Janečková, Eva (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope171 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní rukověť
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zabývá konfliktem (napadením) jako takovým, jeho fázemi, okamžikem, kdy je již možné využít institutu nutné obrany. Rozebírá limity nutné obrany a relevantní judikaturu.
  Výrazy tezauru sebeobrana * trestní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7478-760-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Právní aspekty sebeobrany (obsah)
  Document kindPříručky
  Právní aspekty sebeobrany

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84911PSS - Poslanecká sněmovna
  Právní aspekty sebeobrany
 9. TitleNejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce / Eva Janečková
  Author Janečková, Eva (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2014
  Scope199 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePrávní stav pub. je k 1.7.2014
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zabývá nejčastějšími pochybeními zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce, jak se objevují v praxi inspektorátů práce, včetně častých chybných procesních námitek. Cílem této publikace je poskytnout praktické odpovědi na nejobvyklejší pracovněprávní situace, v nichž vznikají pochybnosti. Dotýká se nejen pracovního práva v úzkém pojetí, ale i souvisejících odvětví zaměstnanosti, práva sociálního zabezpečení či ochrany osobních údajů.
  Výrazy tezauru pracovní právo * pracovní vztahy * zaměstnanci * pracovník * zákoník práce * Česká republika
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7478-518-4
  Copy count1, currently available 1
  URLNejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce (obsah)
  Document kindPříručky
  Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84333PSS - Poslanecká sněmovna
  Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce
 10. TitleOchrana osobních údajů v aplikační praxi : vybrané otázky / Václav Bartík, Eva Janečková
  Author Bartík, Václav (Author)
  Another authors Janečková, Eva (Interviewer)
  Issue3. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2013
  Scope311 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická právnická příručka
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMimo jiné jsou popsány vybrané oblasti z činnosti obcí, kdy zpracování osobních údajů může narušit soukromí občanů, pozornost je věnována také oblasti pracovně právních vztahů včetně možnosti monitorování činnosti pracovníků kamerovými a jinými systémy. Rozebrány jsou rovněž některé otázky ochrany osobních údajů při správě bytového a domovního fondu, v oblastech bankovnictví či zdravotnictví.
  Výrazy tezauru ochrana soukromí * osobní údaje * ochrana dat
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-86131-96-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Ochrana osobních údajů v aplikační praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82431EXH - externí sklad Měšice
  F 82431EXH - externí sklad Měšice
  Ochrana osobních údajů v aplikační praxi