Search results

 1. TitleOchrana osobních údajů v pracovním právu : (otázky a odpovědi) / Eva Janečková, Václav Bartík
  Author Janečková, Eva (Author)
  Another authors Bartík, Václav (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2016
  Scope192 stran : formuláře ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Právní stav publikace je k 1.4.2016"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsZákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  AnnotationZákon o ochraně osobních údajů, je zákonem obecným, nicméně jeho aplikace v řadě právních oborů má svá specifika. Výjimkou není ani pracovní právo. Základní pracovněprávní úpravu představuje samozřejmě zákoník práce a dnes již pro velký počet státních zaměstnanců také zákon o státní službě, a i ten se v řadě případů na zákoník práce odvolává a jeho právní úpravu v řadě věcí vlastně přebírá nebo aprobuje. Publikace si klade za cíl ve stručné a srozumitelné formě poskytnout základní orientaci v problematice vztahů pracovního práva na pozadí zákona o ochraně osobních údajů a poskytnout i návod, jak přistupovat k řešení problémů v této oblasti.
  Výrazy tezauru osobní údaje * ochrana dat * pracovní právo * Česká republika * příručka
  Klasifikační znaky3236 - Informatika
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7552-145-3
  Copy count1, currently available 0
  URLOchrana osobních údajů v pracovním právu (obsah)
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 85996PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *25.10.2019)
  Ochrana osobních údajů v pracovním právu
 2. TitleOchrana osobních údajů v aplikační praxi : (vybrané problémy) / Václav Bartík, Eva Janečková
  Author Bartík, Václav (Author)
  Another authors Janečková, Eva (Author)
  Issue4., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope287 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo prakticky
  Note"Právní stav publikace k 15.9. 2016"--Rub titulní stránky. "4., aktualizované vydání, ve Wolters Kluwer ČR první"--Tiráž
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Partial contentsZákon 101/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  AnnotationPříručka reaguje na změny, které nastaly od posledního vydání mimo jiné v oblasti bankovnictví, personalistiky, monitoringu zaměstnanců nebo také v nově zařazené oblasti elektronických komunikací. Naopak byly vypuštěny některé, podle názoru autorů již zvládnuté problémy, jako je např. otázka používání rodných čísel. Uvádí aktuální poznatky z aplikační praxe v řadě právních odvětví. Publikace se věnuje i zdánlivě okrajovým problémům, jako je zpracování osobních údajů v souvislosti s vydáváním věrnostních karet nebo s poskytováním osobních údajů o zaměstnancích. Obsahuje rovněž doplněné odkazy na aktuální stav judikatury v popisovaných oblastech.
  Výrazy tezauru ochrana komunikací * ochrana soukromí * ochrana dat * elektronická správa dokumentů * e-government * Česká republika * příručka
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  3221 - Dokumentace
  3236 - Informatika
  ISBN978-80-7552-141-5
  Copy count1, currently available 0
  URLOchrana osobních údajů v aplikační praxi (obsah)
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 86305PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 01.03.2021)
  Ochrana osobních údajů v aplikační praxi
 3. TitleZpracování osobních údajů školami / Václav Bartík, Eva Janečková
  Author Bartík, Václav (Author)
  Another authors Janečková, Eva (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013
  Scope207 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Řízení školy
  Note"Právní stav pub. k 30.10.2013"--Rub tit. s.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsZákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4. dubna 2000
  AnnotationJako prakticky vše, co se nějakým způsobem týká lidí, jimž je poskytován nějaký statek nebo služba, se ani obor školství neobejde bez informací o jejich uživatelích, poskytovatelích, právech, ale i povinnostech. A v případě, že jsou zpracovávány informace o lidech, fyzických osobách, musí být brán v potaz i takový aspekt, jako je ochrana informací o lidech, tedy subjektech údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů si neklade za cíl absolutně bránit používání osobních údajů jiných lidí; jejím jediným deklarovaným a s větším či menším úspěchem naplňovaným cílem je zabránit zneužití osobních údajů a zároveň umožnit zpřístupnění osobních údajů k legálním účelům.
  Výrazy tezauru školství * vzdělávání * osobní údaje * zpracování dat * ochrana dat * zpřístupňování informací * Česká republika
  Klasifikační znaky3211 - Školství
  3231 - Informace a zpracování informací
  3236 - Informatika
  ISBN978-80-7478-359-3
  Copy count1, currently available 1
  URLZpracování osobních údajů školami (obsah)
  Document kindPříručky
  Zpracování osobních údajů školami

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83942EXH - externí sklad Měšice
  Zpracování osobních údajů školami
 4. TitleOchrana osobních údajů v životě podnikatele : 103 řešení modelových situací : základní pojmy a výjimky v působnosti zákona, omezení při práci s osobními údaji, povinnosti a rizika při zpracování osobních údajů, praktická doporučení / Václav Bartík, Eva Janečková
  Author Bartík, Václav (Author)
  Another authors Janečková, Eva (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationOlomouc : ANAG, 2013
  Scope199 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru osobní údaje * ochrana soukromí * podnikatel * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  3236 - Informatika
  ISBN978-80-7263-811-6
  Copy count1, currently available 0
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 82958EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until *25.10.2019)
 5. TitleZpracování osobních údajů obcemi : (vybrané problémy) / Václav Bartík, Eva Janečková
  Author Bartík, Václav (Author)
  Another authors Janečková, Eva (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013
  Scopeviii, 173 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsZákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  AnnotationPublikace podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd.
  Výrazy tezauru osobní údaje * ochrana dat * místní orgány státní správy * obec * Česká republika
  Klasifikační znaky3236 - Informatika
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7357-962-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Zpracování osobních údajů obcemi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84912PSS - Poslanecká sněmovna
  Zpracování osobních údajů obcemi
 6. TitleOchrana osobních údajů v aplikační praxi : vybrané otázky / Václav Bartík, Eva Janečková
  Author Bartík, Václav (Author)
  Another authors Janečková, Eva (Interviewer)
  Issue3. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2013
  Scope311 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická právnická příručka
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMimo jiné jsou popsány vybrané oblasti z činnosti obcí, kdy zpracování osobních údajů může narušit soukromí občanů, pozornost je věnována také oblasti pracovně právních vztahů včetně možnosti monitorování činnosti pracovníků kamerovými a jinými systémy. Rozebrány jsou rovněž některé otázky ochrany osobních údajů při správě bytového a domovního fondu, v oblastech bankovnictví či zdravotnictví.
  Výrazy tezauru ochrana soukromí * osobní údaje * ochrana dat
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-86131-96-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Ochrana osobních údajů v aplikační praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82431EXH - externí sklad Měšice
  F 82431EXH - externí sklad Měšice
  Ochrana osobních údajů v aplikační praxi
 7. TitleOchrana osobních údajů / Pavel Mates, Eva Janečková, Václav Bartík
  Author Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Another authors Janečková, Eva (Author)
  Bartík, Václav (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope206 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Praktik
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKniha poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech. Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České republice, ale i napříč Evropskou unií a v některých jiných státech, co jsou to osobní údaje v moderní společnosti a jak je řešen střet práva na informace a ochrany osobních údajů. V dalších kapitolách publikace pojednává o registrech dlužníků, z nichž jen několik málo je důvěryhodných a založených na pevných a zákonných pravidlech, ač obsahují poměrně velké množství osobních údajů, a upozorňuje na rizika spojená se zpracováním osobních údajů při nakládání s věrnostními nebo slevovými kartami. Je vymezen pojem obchodního sdělení včetně podmínek, za nichž je lze rozesílat, aniž by se stalo tzv. NOS. Čtenář se dále dozví, jaká práva má pacient, jak a kdo smí nakládat se zdravotnickou dokumentací, jaké osobní údaje smí budoucí zaměstnavatel zpracovávat v různých fázích přijímacího řízení, jak lze zacházet s údaji zaměstnanců během pracovního poměru. Kniha se také zabývá nárokem na soukromí zaměstnance na pracovišti nebo zpracováním rodného čísla, zpracováním osobních údajů ve školství a zvláštními režimy v oblasti veřejných sborů. V závěru je podán přehled ochrany osobních údajů ve správním a trestním právu.
  Výrazy tezauru zpřístupňování informací * právo na informace * osobní údaje * ochrana soukromí
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-87576-12-0
  Copy count3, currently available 3
  URLOchrana osobních údajů (obsah)
  Document kindMonografie
  Ochrana osobních údajů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81754EXH - externí sklad Měšice
  F 81754EXH - externí sklad Měšice
  F 81754EXH - externí sklad Měšice
  Ochrana osobních údajů
 8. TitleOchrana osobních údajů : z pohledu zvláštních právních úprav k 1.8.2012 : základní pojmy, komentované předpisy, úplné znění zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů / Václav Bartík, Eva Janečková
  Author Bartík, Václav (Author)
  Another authors Janečková, Eva (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationOlomouc : ANAG, 2012
  Scope348 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha volně navazuje na publikaci Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem vydanou v roce 2012. Je zaměřena na vzájemné vztahy rozdílných nebo dílčích právních úprav. Komentář ke všem souvisejícím právním ustanovením: Autoři komentují významné zvláštní zákony, resp. ta jejich ustanovení, která mají vztah k ochraně údajů a k zákonu o ochraně osobních údajů, nebo jsou v tomto zákoně uvedena pouze v poznámkách pod čarou a jejich vztah k zákonu o ochraně osobních údajů není příliš zřejmý. Souvislosti a odlišnosti v jednotlivých právních úpravách: Publikace se věnuje rozdílům v právních úpravách v jejich vzájemných souvislostech a rozdílnostech se zaměřením na právně korektní aplikaci právní úpravy osobních údajů jako celku. Všímá si zejména předpisů práva veřejného (např. zákon o obcích nebo o krajích, zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech), ale i úprav dotýkajících se soukromoprávních vztahů (např. zákoník práce, zákon o bankách) nebo i předpisů, při jejichž nekorektní nebo nedbalé aplikaci může docházet k hrubým zásahům do soukromí.
  Výrazy tezauru ochrana dat * osobní údaje * ochrana soukromí * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky3236 - Informatika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7263-749-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Ochrana osobních údajů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82149EXH - externí sklad Měšice
 9. TitleKamerové systémy v praxi : právní režim z pohledu ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti / Eva Janečková, Václav Bartík
  Author Janečková, Eva (Author)
  Another authors Bartík, Václav (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2011
  Scope240 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická právnická příručka
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, rejstřík a bibliografii
  Výrazy tezauru video monitoring * ochrana soukromí * osobní údaje
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7201-850-5
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Kamerové systémy v praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80701EXH - externí sklad Měšice
  F 80701EXH - externí sklad Měšice
  Kamerové systémy v praxi
 10. TitleOchrana osobních údajů v aplikační praxi : vybrané otázky / Václav Bartík, Eva Janečková
  Author Bartík, Václav (Author)
  Another authors Janečková, Eva (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2010
  Scope263 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická právnická příručka
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace upozorňuje na některá úskalí při zpracování osobních údajů. Popisuje vybrané oblasti z činnosti obcí, kdy zpracování osobních údajů může narušit soukromí občanů, pozornost je věnována také oblasti pracovněprávních vztahů včetně možnosti monitorování činnosti pracovníků kamerovými a jinými systémy. Vysvětluje některé otázky ochrany osobních údajů při správě bytového a domovního fondu, v oblastech bankovnictví či zdravotnictví. Samostatně rozebírá nakládání a využívání rodných čísel občanů v některých oblastech a věnuje se některým zdánlivě okrajovým problémům ochrany a zpracování osobních údajů, jako např. zpracovávání osobních údajů při marketingu a nabízení obchodu a služeb včetně monitoringu telefonních kontaktů, využívání osobních údajů při některých úkonech exekutorů apod. Obsahuje odkazy na judikaturu, která se týká popisovaných oblastí.
  Výrazy tezauru ochrana soukromí * osobní údaje * ochrana dat
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7201-813-0
  Copy count4, currently available 4
  Document kindPříručky
  Ochrana osobních údajů v aplikační praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79549EXH - externí sklad Měšice
  F 79549EXH - externí sklad Měšice
  F 79549EXH - externí sklad Měšice
  F 79549EXH - externí sklad Měšice
  Ochrana osobních údajů v aplikační praxi