Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0053459^"
 1. TitleMajetková ochrana ženy po smrti manžela v římském právu / Petr Dostalík
  Author Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2023
  Scope132 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Jazyk resuméEnglish, Italština
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Částečně souběžný latinský text, anglické a italské resumé
  AnnotationPublikace se zabývá problematikou římského rodinného práva, konkrétně ochrany ženy po smrti manžela.
  Výrazy tezauru žena * ovdovělá osoba * manželské právo * dědické právo * římské právo
  Klasifikační znaky2816 - Demografie a populace
  2806 - Rodina
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-697-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Majetková ochrana ženy po smrti manžela v římském právu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91683PSS - Poslanecká sněmovna
  Majetková ochrana ženy po smrti manžela v římském právu
 2. TitleNakládání s cizí věcí v soukromém právu / Petr Dostalík
  Author Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope151 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Částečně souběžný latinský text
  AnnotationPublikace se zabývá případy, ve kterých dochází k nakládání s cizí věcí proti vůli jejího vlastníka. Patří sem jednak spojení jedné věci s jinou (akcese), zpracování cizí věci ve věc jinou (specifikace), versio in rem, použití cizí věci při odvracení krajní nouze, a konečně možnost obětovat cizí věc pro záchranu cizí hodnoty. Autor zkoumá uvedené případy v historických souvislostech a sleduje způsoby, zda a jakým způsobem je hrazena škoda, která vzniká upotřebením věci jejímu vlastníkovi v jednotlivých právních úpravách: od práva římského přes právo pandektní, rakouské, československé až po občanský zákoník z roku 2012. Zároveň autor analyzuje otázku, nakolik je právní úprava uvedených případů v současném občanském zákoníku odrazem zásady "nikdo se nemůže obohatit na úkor jiného" a zda na tyto případy může být aplikována právní úprava bezdůvodného obohacení.
  Výrazy tezauru vlastnictví * římské právo * občanské právo * Česká republika * soukromé právo * nabytí vlastnictví
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7502-398-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88760EXH - externí sklad Holešovice
  Nakládání s cizí věcí v soukromém právu
 3. TitlePříkazní smlouva a jednatelství bez příkazu / Petr Dostalík
  Author Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPlzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019
  Scope121 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Částečně souběžný latinský text, anglické resumé
  AnnotationPublikace představuje dva instituty soukromého práva - příkazní smlouvu a jednatelství bez příkazu v historických souvislostech
  Výrazy tezauru smlouva * občanské právo * soukromé právo * závazkové právo * historie práva * Československo * Česká republika * Rakousko
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-261-0923-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89318PSS - Poslanecká sněmovna
  Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu
 4. TitleGeneze kodifikací mezinárodního práva soukromého : soukromoprávní úpravy mezinárodních poměrů / Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík
  Author Růžička, Květoslav, 1946- (Author)
  Another authors Poláček, Bohumil, 1967- (Author)
  Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  Československo. Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého (1948) (Other)
  Česko. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním (1963, novela 2012) (Other)
  Česko. Zákon o mezinárodním právu soukromém (2012, novela 2016) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope335 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Content noteZákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého -- Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním -- Zákon o mezinárodním právu soukromém
  AnnotationPublikace zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. Dále se podrobně věnuje vývoji čtyř institutů, které prostupují všemi dosavadními moderními kodifikacemi: právní jednání, cizinec, poručenství a věcná práva.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé * dějiny * Československo * Česká republika
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7502-330-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88272EXH - externí sklad Holešovice
  Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého
 5. TitleCondictiones : ke kořenům bezdůvodného obohacení / Petr Dostalík
  Author Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  PublicationPraha : Auditorium 2018
  Scope240 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationKniha se zabývá problematikou bezdůvodného obohacení. Mapuje případy, ve kterých římští právníci poskytovali žaloby z bezdůvodného obohacení (kondikce) a ukazuje, jakými zásadami byli vedeni při jejich posuzování. Práce nachází značné rozdíly mezi řešením případů bezdůvodného obohacení klasickými právníky a řešeními, ke kterým se přiklonil císař Justinián ve své slavné sbírce Corpus iuris civilis a dochází tak k názoru, že klasické římské právo bezdůvodného obohacení je mnohem subtilněji, důvtipněji a elegantněji zpracováno než právo bezdůvodného obohacení císaře Justiniána, které máme zachováno v Digestech. Autor dále argumentuje, že znalost klasického římského práva, zejména odmítnutí zásady „nikdo se nemůže bezdůvodně obohatit na úkor jiného“ (aplikace této zásady byla v římském právu omezena pouze na mladistvé) může významným způsobem přispět ke správné interpretaci i aplikaci norem institutu bezdůvodného obohacení.
  Výrazy tezauru občanské právo * vlastnictví * nabytí vlastnictví * římské právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-87284-74-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Condictiones

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88329EXH - externí sklad Holešovice
  Condictiones
 6. TitlePraktikum z římského práva / Kamila Bubelová, Petr Dostalík, Jakub Razim
  Author Bubelová, Kamila (Author)
  Another authors Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  Razim, Jakub, 1982- (Author)
  Issue3. rozšířené vydání
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope256 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  AnnotationPublikace se věnuje jednotlivým institutům římského práva – civilnímu procesu, rodině, právním úkonům, věcným právům, obligačnímu a dědickému právu.
  Výrazy tezauru římské právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-388-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum z římského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88602EXH - externí sklad Holešovice
  Praktikum z římského práva
 7. TitleVliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu / Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Radek Novák, Petr Dostalík
  Author Růžička, Květoslav, 1946- (Author)
  Another authors Poláček, Bohumil, 1967- (Author)
  Novák, Radek, 1960- (Author)
  Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexv, 203 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Právní monografie
  NoteKniha je dostupná také v systému ASPI a v elektronické podobě
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace se soustřeďuje na styčné plochy či vlivy práva římského na instituty moderního práva mezinárodního obchodu, konkrétně na oblast práva závazkového a na řešení sporů v oblasti rozhodčího řízení jako reprezentanta tzv. nestátního způsobu řešení, tedy řešení sporů soukromými osobami.
  Výrazy tezauru římské právo * mezinárodní obchodní právo * smlouva o dopravě * obchodní smlouva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7598-143-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87934EXH - externí sklad Holešovice
  Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu
 8. TitlePraktikum z římského práva / Kamila Bubelová, Petr Dostalík
  Author Bubelová, Kamila (Author)
  Another authors Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  Issue2. rozš. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2013
  Scope192 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AudiencePub. je určena především studentům právnických fakult.
  AnnotationObsahuje dvanáct kapitol, které se věnují jednotlivým institutům římského práva – civilnímu procesu, osobám, rodině, věcným právům, obligačnímu a dědickému právu a dalším. Každá kapitola je rozdělena na teoretickou část, v níž jsou obsaženy základní pojmy a zásady dané právní oblasti, a na praktickou část, kde čtenář nalezne velké množství textů v latinském originále a jeho českém překladu, doplněných inspirativními otázkami a úkoly k řešení. Ve druhém vydání bylo praktikum výrazně rozšířeno, zejména o texty a otázky v praktických částech.
  Výrazy tezauru římské právo * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87576-61-8
  Copy count1, currently available 1
  URLPraktikum z římského práva (obsah)
  Document kindUčebnice
  Praktikum z římského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83351EXH - externí sklad Holešovice
  Praktikum z římského práva
 9. TitlePřehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce / Antonín Ignác Hrdina, Petr Dostalík
  Author Hrdina, Ignác Antonín, 1953-2022 (Author)
  Another authors Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  Issue2. upr. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope138 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPřehledný souhrn informací z přednášek, seminářů a učebnic římského práva. První kapitola přináší úvodní seznámení s periodizací římského práva, s jeho prameny, seznamuje se vztahem Římanů k právu a s ukotvením práva v náboženském a státním systému. Následuje kapitola věnující se osobnímu a rodinnému právu s přihlédnutím ke specifikům otroctví. Kapitola přibližující právo majetkové se věnuje věcným právům, právům vlastnickým, právům k věcem cizím a držbě, obligačnímu právu, deliktům, quasideliktům a též právu dědickému. Kapitola Procesní právo shrnuje nejen římské soudnictví, ale věnuje se i změnám v justiniánském právu. Závěrečná kapitola je věnována významu a recepci římského práva.
  Výrazy tezauru římské právo * soukromé právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-471-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83584EXH - externí sklad Holešovice
  Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce
 10. TitlePřehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce / Antonín Ignác Hrdina, Petr Dostalík
  Author Hrdina, Ignác Antonín, 1953-2022 (Author)
  Another authors Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope138 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru římské právo * soukromé právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-235-6
  Copy count3, currently available 3
  URL Přehled římského práva soukromého (obsah)
  Document kindUčebnice
  Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79153EXH - externí sklad Holešovice
  F 79153EXH - externí sklad Holešovice
  F 79153EXH - externí sklad Holešovice
  Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.