Search results

 1. TitleParlament České republiky - Poslanecká sněmovna / autoři Petr Kolář, Petr Valenta ; fotografie Ivan Král a archiv autorů
  Author Kolář, Petr, 1975- (Author)
  Another authors Valenta, Petr, 1979- (Author)
  Král, Ivan, 1955- (Author)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  Parlamentní institut (Other)
  PublicationPraha : Pro Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vydal Ivan Král, [2018]
  Copyright notice date©2018
  Scope73 stran : barevné ilustrace, portréty, faksimile ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titlePoslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
  Poslanecká sněmovna
  NoteChybné ISBN uvedeno na zadní straně obálky v čárovém kódu
  AnnotationPublikace přináší přehledné informace o práci parlamentu, o jeho funkcích a orgánech. Úvodní kapitola stručně popisuje dějiny českého parlamentarismu.
  Výrazy tezauru národní parlament * dolní komora * parlamentní zřízení * parlamentní volby * legislativní proces * parlamentní proces * složení parlamentu * Česká republika
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0416 - Volební proces a hlasování
  0426 - Práce parlamentu
  ISBN978-80-87324-15-8
  Copy count4, currently available 3, at library only 1
  Document kindMonografie
  Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26874PSS - Poslanecká sněmovna
  G 26874PSS - Poslanecká sněmovna
  G 26874PSS - Poslanecká sněmovna
  G 26874LSUP - legisl.stud. Ústava a parlamentIn-Library Use Only
  Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna
 2. TitleSalus patriae, suprema lex : kapitoly z dějin moderního parlamentarismu ve střední Evropě / Petr Kolář, Petr Valenta (eds.)
  Another authors Kolář, Petr, 1975- (Editor)
  Valenta, Petr, 1979- (Editor)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. Kancelář (Publisher)
  PublicationPraha : pro Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vydal ... Vladimír Vyskočil - KORŠACH, 2018
  Scope247 stran : ilustrace, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Portion of titleKapitoly z dějin moderního parlamentarismu ve střední Evropě
  NotePodnázev v tiráži: utváření moderního parlamentarismu ve střední Evropě
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Částečně slovenský text
  AnnotationPatnáct odborných statí se zabývají otázkami vývoje zastupitelských sborů zejména v předlitavské části habsburské monarchie a v jejích nástupníckých státech ve 20. století. Autoři sledují širokou škálu témat zahrnující problematiku konstituování parlamentů v čase přelomu epoch, proměny volebních řádů a práva a s tím související změnu struktury parlamentních sborů, volebních kampaní či atraktivního tématu násilí v parlamentu. Příspěvky zahrnují dlouhé období od šedesátých let 19. století až po éru posttotalitní transformace.
  Výrazy tezauru parlamentní zřízení * parlament * člen parlamentu * parlamentní volby * politický život * jazyková politika * Rakousko-Uhersko * Čechy (země) * Československo * státy střední a východní Evropy * 2. polovina 19. století * 20. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0421 - Parlament
  ISBN978-80-86296-57-9
  Copy count3, currently available 3
  Document kindSborníky
  Salus patriae, suprema lex

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87597PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87597PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87597PSS - Poslanecká sněmovna
  Salus patriae, suprema lex
 3. TitlePřehled členů vlád, ministrů a jejich náměstků od listopadu 1989 do září 2017 / autor Eva Dostálová, Petr Dundek, Petr Kolář, Soňa Šteigerová
  Author Dostálová, Eva (Author)
  Another authors Dundek, Petr (Author)
  Kolář, Petr, 1975- (Author)
  Šteigerová, Soňa (Author)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  Parlamentní institut (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2017
  Scope96 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Srovnávací studie ; č. 1.107
  NoteNa obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Výrazy tezauru vláda * ministr * Československo * Česká republika * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  Copy count1, currently available 1
  URLParlamentní institut - studie (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16974PSS - Poslanecká sněmovna
 4. TitlePrávní úprava střetu zájmů poslanců a dalších veřejných činitelů / autoři: Jindřiška Syllová, Michaela Macháčková, Eva Medková, Petr Kolář
  Author Syllová, Jindřiška, 1956- (Author)
  Another authors Macháčková, Michaela (Author)
  Medková, Eva (Author)
  Kolář, Petr, 1975- (Author)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  Parlamentní institut (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2016
  Scope45 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Srovnávací studie ; č. 1.159
  NoteNa obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. Na titulní stránce údaje o vydání: únor 2016, červenec 2015, duben 2005
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationV úvodní části tohoto informačního podkladu autoři poukazují na vývojovou linii, kterou sleduje vývoj právních úprav a podávání prohlášení o střetu zájmů. Stručně zmiňují důvody, které k zavedení tohoto institutu vedly. Zároveň konstatují, že dochází k neustálému rozšiřování počtu osob, které mají povinnost takové prohlášení podat. Poté se autoři zaměřují na popis obecné charakteristiky jednotlivých trendů, které se v současných právních úpravách střetu zájmů dají vysledovat. Věnují se trendu britskému, francouzskému a nordickému. Kromě toho, že se zmiňují o existenci dvou typů prohlášení o střetu zájmů, kterými jsou prohlášení o majetku a prohlášení o činnosti, poukazují zejména na různé důvody, pro které je prohlášení podáváno, na důvěrnost či naopak veřejnost v něm poskytnutých informací, nebo na to, zda je proces jejich podávání formalizován či nikoli. Těžiště práce však spočívá v popisu stávajících právních úprav ve vybraných evropských státech. Situaci, která se vyskytuje v každém z nich, je věnována samostatná kapitola sledující toto základní schéma: u každého typu prohlášení (existují-li v daném státě oba typy) je taxativním či demonstrativním výčtem uveden okruh osob, které jsou povinny či oprávněny jej podat, dále se pojednává o jeho formálních a obsahových náležitostech, o orgánu, ke kterému se podává, a o lhůtách, v jakých je nutno tak učinit. V závěru je uvedeno, zda v dané zemi existuje orgán, který na podávání prohlášení dohlíží, a případně, zda lze porušení povinností s podáváním prohlášení spjatých sankcionovat. Pokud ano, jakým způsobem, za jakých okolností a kým.
  Výrazy tezauru člen parlamentu * veřejná funkce * zneužití pravomoci * neslučitelnost * vlastnictví * kontrolní moc * Evropa
  Klasifikační znaky0421 - Parlament
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1211 - Občanské právo
  Copy count1, currently available 1
  URLParlamentní institut - studie
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16997PSS - Poslanecká sněmovna
 5. TitleDas Parlament der Tschechischen Republik : das Abgeordnetenhaus / Petr Kolář, Petr Valenta ; Fotos Ivan Král und Archiv ; Übersetzungen Zdeněk Paseka, Peter Wezel
  Author Kolář, Petr, 1975- (Author)
  Another authors Valenta, Petr, 1979- (Author)
  Král, Ivan, 1955- (Photographer)
  Paseka, Zdeněk (Translator)
  Wezel, Peter (Translator)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  Issue1. Auflage
  PublicationPrag : Für die Kanzlei des Abgeordnetenhauses des Parlaments der Tschechischen Republik von Ivan Král - Verlag, 2014
  Scope81 stran : barevné ilustrace ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageNěmčina
  NotePřeloženo z češtiny
  Výrazy tezauru národní parlament * dějiny * parlamentní proces * parlamentní zřízení * parlamentní volby * Česká republika * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky0421 - Parlament
  ISBN978-80-87324-17-2
  Copy count4, currently available 4
  Document kindMonografie
  Das Parlament der Tschechischen Republik

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26764PSS - Poslanecká sněmovna
  G 26764PSS - Poslanecká sněmovna
  G 26764PSS - Poslanecká sněmovna
  G 26764PSS - Poslanecká sněmovna
  Das Parlament der Tschechischen Republik
 6. TitleParlament České republiky - Poslanecká sněmovna / autoři Petr Kolář, Petr Valenta ; fotografie Ivan Král a archiv autorů
  Author Kolář, Petr, 1975- (Author)
  Another authors Valenta, Petr, 1979- (Author)
  Král, Ivan, 1955- (Author)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  Parlamentní institut (Other)
  PublicationPraha : Pro Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vydal Ivan Král, 2014
  Scope73 stran : barevné ilustrace, portréty, faksimile ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titlePoslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
  Poslanecká sněmovna
  NoteChybné ISBN uvedeno na zadní straně obálky v čárovém kódu
  Výrazy tezauru národní parlament * dvoukomorový systém * parlamentní zřízení * parlamentní volby * legislativní proces * parlamentní proces * Česká republika * příručka
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0416 - Volební proces a hlasování
  0416 - Volební proces a hlasování
  0426 - Práce parlamentu
  ISBN978-80-87324-15-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26783PSS - Poslanecká sněmovna
  Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna
 7. TitleParlament České republiky / [Petr Kolář ... et al.]
  Author Kolář, Petr, 1975- (Author)
  Another responsib. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna
  Issue3. přeprac. a aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2013
  Scope509 s. : il., portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Extra
  NotePod názvem: odpovídá právnímu stavu ke dni 1. listopadu 2013. Další autoři: Jan Kysela, Jindřiška Syllová, Jiří Georgiev, Štěpán Pecháček
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace o vývoji parlamentarismu, volbách, o pravidlech legislativní činnosti parlamentu a imunitě zákonodárců.
  Výrazy tezauru národní parlament * dvoukomorový systém * parlamentní zřízení * parlamentní volby * legislativní proces * parlamentní proces * Česká republika
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0421 - Parlament
  0426 - Práce parlamentu
  0416 - Volební proces a hlasování
  ISBN978-80-87576-95-3
  Copy count5, currently available 3, at library only 1
  Document kindMonografie
  Parlament České republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83490EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 20.06.2022)
  F 83490EXH - externí sklad Měšice
  F 83490LSUP - legisl.stud. Ústava a parlamentIn-Library Use Only
  F 83490EXH - externí sklad Měšice
  F 83490EXH - externí sklad Měšice
  Parlament České republiky
 8. TitleLe Parlement de la République tchèque, la Chambre des députés / [kolektiv autorů ; éditeurs Petr Kolář, Petr Valenta ; traduction Tereza Svojtková ... et al.]
  Another authors Kolář, Petr, 1975- (Editor)
  Valenta, Petr, 1979- (Editor)
  Svojtková, Tereza (Translator)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna
  Issue1ère éd.
  PublicationPrague : Imprimé pour les Services de la Chambre des députés du Parlement de la République tchèque, c2009
  Scope177 s. : barev. il. ; 31 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageFrancouzština
  NotePřeloženo z orig. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Sign. D 4329
  Výrazy tezauru národní parlament * Česká republika * dějiny * parlamentní proces * parlamentní zřízení * parlamentní volby * parlamentní knihovna
  Klasifikační znaky0421 - Parlament
  ISBN978-80-902851-9-4
  Copy count3, currently available 2, at library only 1
  URL Le Parlement de la République tchèque, la Chambre des députés (obsah)
  Document kindMonografie
  Le Parlement de la République tchèque, la Chambre des députés

  book

  Call numberLocationInfo
  D 4344PSS - Poslanecká sněmovna In-Library Use Only
  D 4344PSS - Poslanecká sněmovna
  D 4344PSS - Poslanecká sněmovna
  Le Parlement de la République tchèque, la Chambre des députés
 9. TitleParlament Češskoj Respubliki, Palata deputatov / [avtory Petr Kolarž, Petr Valenta ; fotografija Ivan Kral ; translation Lenka Dlesková]
  Author Kolář, Petr, 1975- (Author)
  Another authors Valenta, Petr, 1979- (Author)
  Král, Ivan, 1955- (Photographer)
  Dlesková, Lenka (Translator)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna
  Issue1oe izd.
  PublicationPraga : Izdano dlja Kanceljarii Palaty deputatov Parlamenta Česskoj Respubliki Ivan Kral - Izdatel'stvo, 2009
  Scope79 s. : barev. il. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageRuština
  NotePřeloženo z češtiny. Pod názvem: Parlament Češskoj respubliki, Parlament deputatov. Přeloženo z orig. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Sig. F 78371
  Výrazy tezauru Česká republika * národní parlament * dolní komora * parlamentní zřízení * kompetence parlamentu * složení parlamentu
  Klasifikační znaky0421 - Parlament
  ISBN978-80-87324-04-2
  Copy count3, currently available 2, at library only 1
  Document kindPříručky
  Parlament Češskoj Respubliki, Palata deputatov

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25680PSS - Poslanecká sněmovna In-Library Use Only
  G 25680PSS - Poslanecká sněmovna
  G 25680PSS - Poslanecká sněmovna
  Parlament Češskoj Respubliki, Palata deputatov
 10. TitleLe Parlement de la République tchèque la Chambre des Députés / [auteurs Petr Kolář, Petr Valenta ; photos Ivan Král]
  Author Kolář, Petr, 1975- (Author)
  Another authors Valenta, Petr, 1979- (Author)
  Král, Ivan, 1955- (Photographer)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna
  Issue1ère éd.
  PublicationPrag : Pour les Services de la Chambre des Députés du Parlement de la République Tchèque - Ivan Král Nakladatelství, 2009
  Scope79 s. : barev. il. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageFrancouzština
  NotePřeloženo z češtiny. Traduction Signature s.r.o.. Pod názvem: Parlement de la Republique Tcheque, Chambre des deputies. Přeloženo z orig. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Sig. F 78371
  Výrazy tezauru Česká republika * národní parlament * dolní komora * parlamentní zřízení * kompetence parlamentu * složení parlamentu
  Klasifikační znaky0421 - Parlament
  ISBN978-80-87324-03-5
  Copy count3, currently available 2, at library only 1
  Document kindPříručky
  Le Parlement de la République tchèque la Chambre des Députés

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25682PSS - Poslanecká sněmovna In-Library Use Only
  G 25682PSS - Poslanecká sněmovna
  G 25682PSS - Poslanecká sněmovna
  Le Parlement de la République tchèque la Chambre des Députés