Search results

 1. TitleZákon o elektronických komunikacích : komentář / Zdeněk Vaníček, Pavel Mates, Tomáš Nielsen
  Author Vaníček, Zdeněk, 1947- (Author)
  Another authors Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Nielsen, Tomáš (Illustrator)
  Issue2. aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2014
  Scope559 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a odkazy na související právní předpisy
  Výrazy tezauru telekomunikace * veřejná správa * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-944-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o elektronických komunikacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84236PSS - Poslanecká sněmovna
 2. TitleOdpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích / Martin Maisner, Zdeněk Vaníček
  Author Maisner, Martin, 1959- (Author)
  Another authors Vaníček, Zdeněk, 1947- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer ČR, 2012
  Scopexiv, 133 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  Note"Právní stav publikace je ke dni 31.8.2012"--Rub tit. s.. Anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationTato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnostia také poskytuje zevrubné a precizně přesné odpovědi na nejnaléhavější otázky digitálního světa, jehož jsme již integrální součástí. Jejím účelem je podnítit potřebnou diskuzi o smyslu, potřebě a účelnosti legislativního propojení problematiky přenosu obsahu s jeho regulací a ochranou.
  Výrazy tezauru hromadné sdělovací prostředky * digitální technologie * autorské právo * elektronické publikování * rozhlasové vysílání * televize * informační společnost * audiovizuální politika * audiovizuální program * rozsudek * odpovědnost
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  ISBN978-80-7357-964-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82278EXH - externí sklad Měšice
  Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích
 3. TitlePrávní aspekty eGovernmentu v ČR / Zdeněk Vaníček ... [et al.]
  Author Vaníček, Zdeněk, 1947- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2011
  Scope200 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodnázvy na obálce: terminologický slovník, legislativa, elektronické aplikace ve státní správě, Czech Point. Další autoři: Stanislav A. Marchal, Josef Prokeš, Bohumír Štědroň
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationCílem této publikace je seznámit čtenáře se základní strukturou a postupy elektronizace veřejné správy a s možnostmi, které tento proces může poskytnout.
  Výrazy tezauru e-government * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7201-855-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Právní aspekty eGovernmentu v ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80923EXH - externí sklad Měšice
  F 80923EXH - externí sklad Měšice
  Právní aspekty eGovernmentu v ČR
 4. TitlePrávní předpisy související se zákonem o elektronických komunikacích : komentář / Zdeněk Vaníček
  Author Vaníček, Zdeněk, 1947- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2009
  Scope159 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická právnická příručka
  NoteObsahuje bibliografii a odkazy na související právní předpisy
  ContentsZákon č. 480/2004 Sb., ze dne 29. července 2004, o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů -- Zákon č. 206/2005 Sb., ze dne 3. května 2005, o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti -- Zákon č. 127/2005 Sb., ze dne 22. února 2005, o elektronických komunikacích (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 40/2009 Sb., ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (vybraná ustanovení)
  AnnotationPublikace podrobně komentuje ustanovení zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) a zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti a dále rozebírá vybrané části týkající se právní úpravy v oblasti provozování rozhlasového a televizního vysílání a stavebního zákona, které mají bezprostřední vztah k zákonu o elektronických komunikacích. Dále jsou zahrnuty právní předpisy ES vztahující se k problematice elektronických komunikací. Publikace navazuje a doplňuje komentář k zákonu o elektronických komunikacích, který vydalo nakladatelství Linde Praha v roce 2008.
  Výrazy tezauru informační společnost * rozhlasové vysílání * televize * telekomunikace * legislativa * Česká republika * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  3231 - Informace a zpracování informací
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-786-7
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Právní předpisy související se zákonem o elektronických komunikacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78918EXH - externí sklad Měšice
  F 78918EXH - externí sklad Měšice
  Právní předpisy související se zákonem o elektronických komunikacích
 5. TitleZákon o elektronických komunikacích : komentář / Zdeněk Vaníček
  Author Vaníček, Zdeněk, 1947- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2008
  Scope479 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje odkazy na související zákony
  AnnotationPublikace komentuje právní úpravu v oblasti elektronických komunikací, o nichž se v odborných kruzích začalo hovořit zejména s nástupem mobilních telefonů a internetu, a postupem doby se staly jedním z nejvlivnějších oborů. Komise Evropských společenství v průběhu roku 1999 (a znovu v letech 2005–2007) provedla zevrubnou revizi stavu regulace, jakož i dosaženého stupně liberalizace telekomunikací v Evropské unii. Předložená práce chce přispět k širší popularizaci evropské koncepce elektronických komunikací, která přijetím zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, nalezla své hmotněprávní vyjádření v českém právu.
  Výrazy tezauru komentář k zákonu * Česká republika * zákon * telekomunikace * informační síť
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-739-3
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o elektronických komunikacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77805EXH - externí sklad Měšice
  F 77805EXH - externí sklad Měšice
  F 77805EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o elektronických komunikacích