Search results

 1. TitleSlovensko - evropský příběh / Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss a kol. ; ze slovenského jazyka do češtiny přeložila: Dagmar Magincová
  Author Londák, Miroslav, 1961- (Author) (Compiler)
  Another authors Michálek, Slavomír, 1961- (Author) (Compiler)
  Weiss, Peter, 1952- (Author) (Compiler)
  Magincová, Dagmar, 1966- (Translator)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2018
  Scope340 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationZpráva o slovenské společnosti v kontextu jejího evropského historického vývoje a vlivů. Publikace umožňuje hlouběji pochopit příčiny událostí, jevů i politických konfliktů a rozhodnutí na Slovensku. Jsou popsány historické souvislosti vzniku samostatné slovenské státnosti, zahraničněpolitické souvislosti rozdělení Československa a hospodářsko-společenské a kulturní stránky života dnešní slovenské společnosti.
  Výrazy tezauru nacionalismus * evropská integrace * zahraniční politika * společenská změna * ekonomická transformace * politická situace * rozpad Československa (1992) * Slovensko * 20. století * 21. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  2826 - Sociální vztahy
  1611 - Hospodářská situace
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-200-2882-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Slovensko - evropský příběh

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88000PSS - Poslanecká sněmovna
  Slovensko - evropský příběh
 2. TitleŠikova ekonomická reforma a Slovensko / Miroslav Londák
  Author Londák, Miroslav, 1961- (Author)
  PublicationBratislava : VEDA : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2018
  Scope222 stran ; 25 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Obsah a resumé v angličtině
  AnnotationPríbeh Šikovej ekonomickej reformy sa stal procesom, ktorý zasiahol hádam všetky súčasti spoločenského vývoja v Československu 60. rokov 20. storočia - mal dosahy nielen na vývoj hospodárstva, no i na sféru politickú, sociálnu a to dokonca i na riešenie slovensko-českého vzťahu. Otázka rozvíjania a realizovania Šikovej ekonomickej reformy bola na programe dňa i v prelomovom roku 1968, hlavne po tom, ako sa v priebehu roka 1967 ukázalo, že budúcnosť reformy je priamo spojená s demokratizáciou či s podstatnými zmenami celého politického systému spoločnosti.
  Výrazy tezauru hospodářství * hospodářská reforma * hospodářská politika * komunismus * Československo * Slovensko * 50. léta 20. století * 60. léta 20. století
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  1621 - Hospodářská struktura
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-224-1687-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Šikova ekonomická reforma a Slovensko

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88095PSS - Poslanecká sněmovna
  Šikova ekonomická reforma a Slovensko
 3. TitleOd predjaria k normalizácii : Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia = From the "early spring" towards normalization : Slovakia and Czechoslovakia at the turn of 1960s and 1970s / Miroslav Londák, Stanislav Sikora, Elena Londáková
  Author Londák, Miroslav, 1961- (Author)
  Another authors Sikora, Stanislav, 1949- (Author)
  Londáková, Elena, 1956- (Author)
  IssueVydanie prvé
  PublicationBratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016
  Scope388 stran ; 24 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Par.titleFrom the "early spring" towards normalization
  NoteSouběžný název z tiráže
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  Annotation"Kniha je voľným pokračovaním publikácie Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960 - 1967 (Bratislava, 2002) toho istého autorského kolektívu, ktorý prichádza s novým dielom. Cieľom je syntetizujúci pohľad na diskontinuitné obdobie rokov 1968 - 1971 na Slovensku, v československých súvislostiach, obdobie, ktoré rozhodlo o tom, aký bude vývoj v ďalších dvoch desaťročiach našich dejín."
  Výrazy tezauru rok 1968 * období normalizace v Československu * autoritativní režim * politický život * kultura * hospodářství * Slovensko * dějiny
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-224-1531-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Od predjaria k normalizácii

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86851PSS - Poslanecká sněmovna
  Od predjaria k normalizácii
 4. TitleGustáv Husák : moc politiky, politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kol.
  Author Michálek, Slavomír, 1961- (Author)
  Another authors Londák, Miroslav, 1961- (Author)
  Slovenská akadémia vied. Historický ústav
  PublicationBratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013
  Scope1067 s. : il., portréty ; 24 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Additional Variant TitlesMoc politiky, politik moci
  NoteAnglické resumé. Na protější tit. s.: Slovenská akadémia vied, Historický ústav
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationAutori hľadajú odpovede na viaceré otázky: Bol Husák suverénnym vodcom komunistickj strany či len bábkou v sovietskych rukách? Zmiernil dosahy augustovej invázie 68 v čase normalizácie? Čo prežíval od mladosti? Ako sa zapísal do dejín Slovenského národného povstania? Čo prežíval vo väzení v divokých 50. rokoch? Viedlo nakoniec jeho kroky niečo iné než fascinácia mocou? V súčasnej spoločenskej reflexii významných osobností našich moderných dejín minulého storočia sa niektorí jednotlivci ocitli v „sieni slávy“, iní „na lavici obžalovaných“. Z pološera našej komunistickej minulosti však zväčša vystupujú aj „postavičky" šedého priemeru, ktorých bolo v komunistickej totalite väčšina. Gustávovi Husákovi sa „ušla“ tá lavica obžalovaných, v mnohom oprávnene a nespochybniteľne.
  Výrazy tezauru Husák, Gustav (1913-1991) * politik * Komunistická strana Československa * hlava státu * životopis * Československo * 20. století
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-224-1312-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Gustáv Husák

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83723EXH - externí sklad Měšice
  Gustáv Husák
 5. Title20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja [Twenty years of independent Slovak republic : uniqueness and discontinuity of historical development] / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol.
  Author Londák, Miroslav, 1961- (Author)
  Another authors Michálek, Slavomír, 1961- (Author)
  PublicationBratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013
  Scope679 s. ; 24 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Par.titleTwenty years of independent Slovak republic : uniqueness and discontinuity of historical development]
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikácia je výpoveďou kolektívu slovenských i zahraničných vedeckých pracovníkov-historikov,sociológov,politológov,ale aj priamych účastníkov udalostí spojených so vznikom samostatnej demokratickej Slovenskej republiky. Mapuje dlhú a zložitú cestu, ktorou krajina musela prejsť od rôznych úskalí spojených s turbulentným 20. storočím cez studenú vojnu i pád východného bloku až po vznik samostatného demokratického štátu v roku 1993. Prináša pohľady a nové informácie o vývoji Slovenskej republiky v ich širšom interdisciplinárnom kontexte. Ambíciou autorov diela bola hlbšia historická i sociologická analýza spoločenského vývoja, ktorým Slovenská republika prechádzala v uplynulom dvadsaťročí.
  Výrazy tezauru Slovensko * republika * soudobá historie * 2. polovina 20. století * politický život * 90. léta 20. století * výzkumná zpráva
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-224-1313-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  20 rokov samostatnej Slovenskej republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83646EXH - externí sklad Měšice
  20 rokov samostatnej Slovenskej republiky
 6. TitleEkonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika / Miroslav Londák
  Author Londák, Miroslav, 1961- (Author)
  PublicationBratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2010
  Scope295 s. : il. ; 25 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Annotation"Hlavným cieľom knihy, ktorá je výsledkom dlhodobého výskumu Miroslava Londáka z Historického ústavu SAV, bolo na základe archívnych dokumentov priblížiť prípravu prvej (tzv. Rozsypalovej) a druhej (tzv. Šikovej) ekonomickej reformy, ktoré prebiehali v Československu v sledovanom období, no autor zároveň túto príležitosť využil na zhodnotenie ekonomicko-politického vývoja, ktorým krajina prechádzala od r. 1945, v celej jeho zložitosti a mnohovrstevnatosti. Napriek tomu, že sa práca sústreďuje na 50. a 60. roky 20. storočia, jej posledná kapitola sa venuje zmapovaniu situácie, v ktorej sa nachádzalo hospodárstvo Slovenska koncom 80. rokov. Vedecká monografia sa venuje nielen miestu Slovenska v procese príprav ekonomických reforiem, resp. tomu, akej kvality boli ich vplyvy a dopady (i negatívne) na slovenské hospodárstvo v skúmanom období. Poukazuje aj na skutočnosť, že hospodársky vývoj na Slovensku a vôbec v Československu bol taký, že sa v skutočnosti stal jednou z príčin toho vývoja, ktorý sa odohral v krajine v r. 1968. Tabuľky vypracované autorom na základe dobových štatistických dát dokazujú pravdivosť tých téz slovenských ekonómov, s ktorými prichádzali už v polovici 60. rokov 20. storočia, totiž že v niektorých dôležitých ukazovateľoch sa rozdiely medzi Slovenskom a českými krajinami v tom historickom období, ktoré sa začínalo februárom 1948, paradoxne zväčšovali. A to napriek procesu tzv. socialistickej industrializácie Slovenska. Autor v tejto publikácii neprináša len fakty o príprave spomínaných ekonomických reforiem, ale v skutočnosti bolo jeho zámerom priniesť príbeh plánovaného hospodárstva v Československu v tom historickom období, ktoré sa začínalo po skončení druhej svetovej vojny. "--SAV
  Translation entryThe economic reforms in Czechoslovakia in 1950s and 1960s and the Slovak economics
  Výrazy tezauru hospodářská reforma * hospodářství * Československo * Slovensko * 50. léta 20. století * 60. léta 20. století
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-89396-10-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80418EXH - externí sklad Měšice
  Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika
 7. TitleRok 1968 a jeho miesto v našich dejinách / Miroslav Londák, Stanislav Sikora a kolektív autorov
  Author Londák, Miroslav, 1961- (Author)
  Another authors Sikora, Stanislav, 1949- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009
  Scope575 s. : il. ; 24 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Annotation"Rok 1968 je významným medzníkom nielen v slovenských a českých povojnových dejinách, ale i vo vývoji totalitného komunistického systému ako celku. Výsledkom úsilia o reformu socializmu sovietskeho typu, ktoré spájame s rokom 1968, je konštatovanie o nereformovateľnosti tohto systému. Aj keď bola okupácia Československa z vojenského hľadiska pre Moskvu úspešnou akciou, v skutočnosti sa ňou začína pád komunizmu v strednej a východnej Európe. Kolektívna monografia v troch tematických celkoch prináša štúdie 32 domácich i zahraničných historikov a spoločenských vedcov: reflektuje Československo a Slovensko v roku 1968 v dimenziách socializmus, politika a ekonomika, hodnotí rok 1968 v medzinárodnom kontexte a napokon analyzuje spoločnosť a kultúru Slovenska v roku 1968."--www.veda.sav.sk
  Výrazy tezauru Československo * Slovensko * politický život * společensko-hospodářské poměry * rok 1968 * 2. polovina 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-224-1095-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80375EXH - externí sklad Měšice
  Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách
 8. TitleDejiny Slovenska : dátumy, udalosti, osobnosti / [editori projektu Miroslav Londák, Vlasta Jaksicsová]
  Another authors Londák, Miroslav, 1961- (Editor)
  Jaksicsová, Vlasta (Editor)
  Issue1. slovenské vyd.
  PublicationBratislava : Slovart ; Praha : Libri, c2007
  Scope882 s. : il. ; 21 cm + [6] s. příl.
  CountrySlovakia ; Czech Republic
  LanguageSlovenština
  NoteObsahuje rejstříky
  AnnotationKolektív autorov historikov v chronologickom prehľade udalostí podrobne mapuje dejiny Slovenska od praveku až po súčasnosť. Koncept knihy nadväzuje na dnes už štandardnú príručku českého historika doc. Františka Čapka Dějiny zemí koruny české v datech, ktorá vyšla v českom vydavateľstve Libri a veľmi úspešne sa etablovala na českom trhu. Prvoradou úlohou publikácie je priblíženie kľúčových dátumov viažucich sa na územie Slovenska, no keďže Slovensko bolo dlhý čas súčasťou väčších štátnych celkov, spomenuté sú aj historické udalosti, ktoré sa odohrali mimo jeho územia a mali vplyv na vývoj našej krajiny.
  Výrazy tezauru Slovensko * dějiny * historický přehled
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-8085-596-3
  978-80-7277-187-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dejiny Slovenska

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77677EXH - externí sklad Měšice
  Dejiny Slovenska
 9. TitleRok 1968 a ekonomická realita Slovenska / Miroslav Londák
  Author Londák, Miroslav, 1961- (Author)
  PublicationBratislava : Prodama, 2007
  Scope177 s. ; 25 cm + [8] s. obr. příl.
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Československo * Slovensko * rok 1968 * hospodářství * hospodářská reforma * 2. polovina 20. století
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-969782-1-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78357EXH - externí sklad Měšice