Search results

 1. TitleBrexit v zrcadle ústavního práva / Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
  Another authors Wintr, Jan, 1978- (Editor)
  Antoš, Marek, 1979- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope106 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationRozhodnutí občanů Spojeného království ve prospěch vystoupení z Evropské unie postavilo jejich stát, Evropskou unii i řadu britských i unijních občanů před množství obtížně řešitelných problémů. Publikace pojednává o některých ústavněprávních, mezinárodněprávních a politologických problémech spojených s brexitem.
  Výrazy tezauru ústavní právo * referendum * členství v Evropské unii * členský stát EU * Spojené království
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1016 - Struktura Společenství
  ISBN978-80-7502-371-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindSborníky
  Brexit v zrcadle ústavního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88726PSS - Poslanecká sněmovna
  F 88726PSS - Poslanecká sněmovna
  Brexit v zrcadle ústavního práva
 2. TitleStátověda : stát, jednotlivec, konstitucionalismus / Jana Reschová, Miluše Kindlová, Jan Grinc, Ondřej Preuss, Marek Antoš
  Author Reschová, Jana, 1956- (Author)
  Another authors Kindlová, Miluše (Author)
  Grinc, Jan (Author)
  Preuss, Ondřej, 1984- (Author)
  Antoš, Marek, 1979- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexxxiii, 449 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Francouzština
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické a francouzské resumé
  AnnotationMonografie přináší výklad všech základních pojmů a institutů státovědy, jako je státní suverenita, vztah státu, společnosti a jednotlivce, ochrana lidských práv, ústavnost, dělba moci ve státě a fungování jednotlivých složek demokratického právního státu včetně politických stran a volebních systémů. Autoři ve výkladu státovědných otázek nabízejí nejen tradiční analýzu klasických institucí státu, ale mají vždy na zřeteli i dynamiku jejich současného vývoje v globalizovaném světě. Text je důsledně veden myšlenkou, že „studium klasických institucí má význam v tom, jak ve svém výsledku posouvají úděl člověka, jak přispívají k jeho emancipaci, jak nebrání nad míru, která je nezbytná, projevům jeho individuální a společenské svobody“. Výklad je ve značné míře opřen o studium pramenů, a to nejen právních, ale i dokumentů z příbuzných oborů politologie, sociologie, historie, filozofie, ekonomie či mezinárodních vztahů. Ve stejné míře autoři podávají ke svým závěrům srovnání s německou, francouzskou i angloamerickou naukou a sledují vývoj jednotlivých institutů od antických kořenů přes osvícenství až po současnost. Autoři tedy ve svých kapitolách nabízejí konfrontaci názorů klíčových autorů, stanovisek či rozhodnutí státních orgánů k dané problematice. Každá z kapitol je ukončena shrnutím a náměty k dalšímu přemýšlení o tématu. Kniha tak může sloužit jako základní literatura pro studenty právnických fakult, ale nabízí nové otázky a podněty také ústavním právníkům, politologům, sociologům či filozofům.
  Výrazy tezauru politologie * stát * státní občan * lidská práva * ústavní právo * volební systém * politická strana * oddělení pravomocí
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7552-695-3
  Copy count3, currently available 2
  Document kindKolektivní monografie
  Státověda

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88493PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 13.05.2021)
  F 88493PSS - Poslanecká sněmovna
  F 88493PSS - Poslanecká sněmovna
  Státověda
 3. TitleProblémy parlamentarismu / Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
  Another authors Wintr, Jan, 1978- (Editor)
  Antoš, Marek, 1979- (Editor)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018
  Scope122 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Sborník ; č. 70
  NoteVydáno v nadatelství Eva Rozkotová. Sborník prezentuje výstupy výjezdního semináře Právnické fakulty UK "Parlament a parlamentarismus", uskutečněného 19.-22. dubna 2018.
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru parlamentní zřízení * parlament
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0421 - Parlament
  ISBN978-80-87975-80-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Problémy parlamentarismu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87794PSS - Poslanecká sněmovna
  Problémy parlamentarismu
 4. TitleOmezování svobod z důvodu veřejného zájmu / Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
  Another authors Antoš, Marek, 1979- (Editor)
  Wintr, Jan, 1978- (Editor)
  Univerzita Karlova. Právnická fakulta (Publisher)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017
  Scope160 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Sborník ; č. 67
  NoteVydáno v nakladatelství Eva Rozkotová
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationDvanáct nejlepších příspěvků z výjezdního semináře, na kterém diskutovalo třiadvacet studentů a studentek PF UK se čtyřmi učiteli a pěti doktorandy o různých otázkách, jež souvisejí s tématem "omezování svobod z důvodů veřejného zájmu".
  Výrazy tezauru lidská práva * práva jednotlivce * služba ve veřejném zájmu * konferenční sborník
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-87975-68-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87291PSS - Poslanecká sněmovna
  Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu
 5. TitleAktuální problémy demokracie / Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
  Another authors Wintr, Jan, 1978- (Editor)
  Antoš, Marek, 1979- (Editor)
  Univerzita Karlova. Právnická fakulta (Publisher)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017
  Scope80 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Sborník ; č. 68
  NoteVydáno v nakladatelství Eva Rozkotová
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationSborník obsahuje devět příspěvků přednesených v rámci dvacátého druhého ústavněprávního výjezdního semináře, který se konal ve dnech 30. července až 6. srpna 2017 v Nízkých, Západních a Vysokých Tatrách. První čtyři příspěvky jsou věnovány obecným problémům demokracie a zbylých pět pak významu soudů pro ochranu jednotlivých prvků demokratického systému.
  Výrazy tezauru demokracie * kontrola ústavnosti * ústavní soud * konferenční sborník
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  1206 - Prameny a odvětví práva
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-87975-69-5
  Copy count1, currently available 1
  URLAktuální problémy demokracie (obsah)
  Document kindSborníky
  Aktuální problémy demokracie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87290PSS - Poslanecká sněmovna
  Aktuální problémy demokracie
 6. TitleÚstavní právo a ekonomie / Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
  Another authors Antoš, Marek, 1979- (Editor)
  Wintr, Jan, 1978- (Editor)
  Univerzita Karlova. Právnická fakulta (Other)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016
  Scope170 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Sborník ; č. 64
  NoteVydala Univerzita Karlova, Právnická fakulta v nakladatelství Eva Rozkotová
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru ústavní právo * ekonomie * konferenční sborník
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-87975-54-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Ústavní právo a ekonomie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86694PSS - Poslanecká sněmovna
  Ústavní právo a ekonomie
 7. TitleVybrané problémy ústavního práva v historické perspektivě / Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
  Another authors Wintr, Jan, 1978- (Editor)
  Antoš, Marek, 1979- (Editor)
  Univerzita Karlova. Právnická fakulta (Other)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016
  Scope99 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Sborník ; č. 65
  NoteVydala Univerzita Karlova, Právnická fakulta v nakladatelství Eva Rozkotová, Beroun
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru ústavní právo * historie práva * konferenční sborník
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87975-56-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Vybrané problémy ústavního práva v historické perspektivě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86691PSS - Poslanecká sněmovna
  Vybrané problémy ústavního práva v historické perspektivě
 8. TitleÚstavní teorie / Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
  Another authors Antoš, Marek, 1979- (Editor)
  Wintr, Jan, 1978- (Editor)
  Univerzita Karlova. Právnická fakulta (Other)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015
  Scope140 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Edition Sborník ; č. 61
  NoteVydáno v nakladatelství Eva Rozkotová
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Částečně slovenský text
  Výrazy tezauru ústavní právo * filozofie práva * konferenční sborník
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87975-28-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Ústavní teorie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86693PSS - Poslanecká sněmovna
  Ústavní teorie
 9. TitleZákladní lidská práva a svobody / Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
  Another authors Wintr, Jan, 1978- (Editor)
  Antoš, Marek, 1979- (Editor)
  Univerzita Karlova. Právnická fakulta (Other)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015
  Scope166 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Sborník ; č. 63
  NoteVydala Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakladatelství Eva Rozkotová, Beroun
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru práva jednotlivce * lidská práva * konferenční sborník
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-87975-36-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Základní lidská práva a svobody

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86692PSS - Poslanecká sněmovna
  Základní lidská práva a svobody
 10. TitleÚstavní rámec politiky / Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
  Another authors Antoš, Marek, 1979- (Editor)
  Wintr, Jan, 1978- (Editor)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014
  Scope140 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Sborník ; č. 57
  NoteVydala Právnická fakulta UK v nakl. Eva Rozkotová, Beroun
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru ústavní právo * právní stát * konferenční sborník
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-87975-09-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Ústavní rámec politiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86688PSS - Poslanecká sněmovna
  Ústavní rámec politiky