Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0052847^"
 1. TitleJosef Pavel : život a doba / Milan Bárta
  Author Bárta, Milan, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů ; Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2021
  Scope369 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationJosef Pavel (1908–1973) patří k výrazným postavám našich dějin 20. století. Jeho životní příběh je příběhem jedné generace okouzlené komunismem, která prožila rozhodující okamžiky 20. století a dočkala se krutého probuzení. Za svůj život toho stihnul opravdu hodně – byl dobrovolníkem mezinárodních brigád ve Španělsku, pracovníkem komunistického aparátu, velitelem Lidových milicí, politickým vězněm, ministrem vnitra i milujícím manželem a otcem. Nemůžeme přitom jasně říci, zda byl jednoznačně kladnou nebo zápornou postavou. Osud mu často nebyl nakloněn, ale vždy v sobě našel sílu nevzdat se a znovu bojovat. Je příkladem toho, že lidé jsou do značné míry determinováni prostředím a politickou situací, ve kterých žijí, svůj příběh si však vytvářejí sami. I proto stojí za to se s tím jeho seznámit.
  Výrazy tezauru Pavel, Josef (1908-1973) * politik * ministr * životopis * komunismus * Rakousko-Uhersko * Československo * 1. polovina 20. století * 2. polovina 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-7516-002-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Josef Pavel

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90384PSS - Poslanecká sněmovna
  Josef Pavel
 2. TitleČlověk v soukolí StB / Milan Bárta (ed.)
  Another authors Bárta, Milan, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2020
  Scope318 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha zachytila prostřednictvím sedmi příběhů osudy lidí, kteří se ocitli v soukolí mašinérie tajné policie. Každý popsaný případ je jiný, stejně tak jako každý z autorů přistupoval ke zpracování problematiky odlišně. Všichni se však snažili přiblížit nejen samotný průběh spolupráce, ale i motivy, které k ní vedly a jež s ní byly spojené. Důvody pro spolupráci se Státní bezpečností nebyly často jednoznačné ani jednoduché. U jednotlivých získaných osob se lišily mírou dobrovolnosti, průběhem a typem spolupráce i ochotou v ní pokračovat. Řada z nich měla navíc zkušenosti s agenturní činností nacistického Gestapa. Přesto by jednotlivé příběhy v této knize neměly zakrýt fakt, že za každým tajným spolupracovníkem je nutné spatřovat činnost Státní bezpečnosti, stejně jako komunistické strany, jíž bezvýhradně sloužila.
  Výrazy tezauru tajná služba * Československo * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století * 60. léta 20. století * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století
  Klasifikační znaky0821 - Obrana
  ISBN978-80-88292-72-2
  Copy count1, currently available 1
  URLČlověk v soukolí StB (recenze)
  Document kindKolektivní monografie
  Člověk v soukolí StB

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89369PSS - Poslanecká sněmovna
  Člověk v soukolí StB
 3. TitleBiografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953-1989 / Milan Bárta, Jan Kalous, Daniel Povolný, Jerguš Sivoš, Pavel Žáček ; překlad slovenských textů Jan Kalous
  Author Bárta, Milan, 1976- (Author)
  Another authors Kalous, Jan, 1972- (Author)
  Povolný, Daniel, 1972- (Author)
  Sivoš, Jerguš, 1979- (Author)
  Žáček, Pavel, 1969- (Author)
  Kalous, Jan, 1972- (Translator)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017
  Scope582 stran, xvi stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteČástečně přeloženo ze slovenštiny
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Československo * tajná služba * životopis
  Klasifikační znaky0821 - Obrana
  ISBN978-80-200-2690-3
  978-80-87912-76-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSlovníky naučné speciální
  Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953-1989

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87039EXH - externí sklad Holešovice
  Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953-1989
 4. TitleDemonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení / Milan Bárta, Jan Břečka, Jan Kalous
  Author Bárta, Milan, 1976- (Author)
  Another authors Břečka, Jan, 1966- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012
  Scope336 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationRok po invazi vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa proběhly v ulicích mnoha velkých měst rozsáhlé demonstrace, do kterých se zapojili především mladí lidé. Vyjadřování nesouhlasu s přítomností sovětské armády na našem území se mísilo s projevy nespokojenosti s nastoupenou cestou nového vedení komunistické strany. To pouliční protesty očekávalo a nejspíše i přivítalo, podle něj totiž dokazovaly, že tzv. protisocialistické síly existují. Legitimizovaly tak jeho politiku a daly mu do ruky pádné argumenty k postupu proti zbytku reformistů v čele s Alexandrem Dubčekem. Brutální potlačení nepokojů jednotkami tehdejší bezpečnosti, armády a Lidových milicí, které si vyžádalo oběti na životech, posloužilo rovněž jako varování do budoucna a současně jako důkaz předložený sovětskému vedení, že v osobě Gustáva Husáka byl postaven do čela Československa správný člověk. Naopak pro veřejnost symbolizoval srpen 1969 definitivní konec Pražského jara.
  Výrazy tezauru Organizace Varšavské smlouvy * vojenský zásah * Československo * vojenská okupace * policie * veřejný pořádek * politické zmatky * Komunistická strana Československa
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-87211-73-1
  Copy count1, currently available 1
  URLDemonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82496EXH - externí sklad Holešovice
  Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení
 5. TitleInspekce ministra vnitra v letech 1953-1989 : výběr dokumentů / Milan Bárta
  Author Bárta, Milan, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2009
  Scope323 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Edice dokumentů
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografie a rejstříky
  AnnotationInspekce ministra národní bezpečnosti, později přejmenovaná na inspekci ministra vnitra, vznikla v roce 1953 jako orgán, který měl zabezpečovat dodržování zákonnosti v rámci resortu. Stala se nástrojem pro kontrolu činnosti složek ministerstva. Přestože velká část její práce zůstávala veřejnosti prakticky neznámá, plnila významné úkoly především v souvislostí s přešetřováním nezákonností 50. let a také období 1968–1969, kdy jí připadl úkol objasnit dění v resortu.
  Výrazy tezauru ministerstvo * vnitřní politika * veřejná bezpečnost * kontrolní moc * Česká republika
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-87211-27-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSoubor dokumentů
  Inspekce ministra vnitra v letech 1953-1989

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78873EXH - externí sklad Holešovice
  Inspekce ministra vnitra v letech 1953-1989
 6. TitleBiografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989 : ministři a jejich náměstci / Milan Bárta ... [et al.]
  Author Bárta, Milan, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2009
  Scope231 s. ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Tváře moci
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationKniha prezentuje mozaiku 55 jmen - osob, které se podílely na činnosti ministerstva vnitra na území dnešní České republiky v období komunistického režimu. Slovník se pro období 1948-1989 soustřeďuje na ministry vnitra a náměstky ministerstva vnitra (v období 1950-1953 ministerstva národní bezpečnosti) na centrální, československé úrovni. Po lednu 1969 reflektuje rovněž tři ministry vnitra České socialistické republiky. Kniha je doplněna podrobnou studií věnovanou vývoji organizační struktury ministerstva vnitra.
  Výrazy tezauru Československo * 2. polovina 20. století * politik * ministr * veřejná bezpečnost * policie * životopis
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-87211-25-0
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindSlovníky naučné speciální
  Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16023VSKK - všeob.stud. Kdo je kdoIn-Library Use Only
  Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989
 7. TitleVictims of the occupation : the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia: 21 August - 31 December 1968 / Milan Bárta ... [et al.]
  Author Bárta, Milan, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Institute for the Study of Totalitarian Regimes, 2008
  Scope192 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 31 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  NotePřeloženo z češtiny
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationThis publication brings forth as yet unpublished facts on the deaths of Czechoslovak citizens caused by members of Warsaw Pact forces in Czechoslovakia in 1968. The authors outline the political and military aspects of the invasion, describe the criminal activity of foreign soldiers and, through profiles, inquire into the fates of individual victims.
  Výrazy tezauru rok 1968 * Československo * vojenská okupace * vojenský zásah * civilní oběť
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-87211-12-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Victims of the occupation (obsah)
  Document kindStudie
  Victims of the occupation

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15911EXH - externí sklad Holešovice
  Victims of the occupation
 8. TitleOběti okupace : Československo 21.8.-31.12.1968 / Milan Bárta ... [et al.]
  Author Bárta, Milan, 1976- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2008
  Scope191 s. : il., portréty, faksim. ; 31 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší dosud neznámá fakta o smrti československých občanů za okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy od 21. srpna do konce roku 1968. Text je zpracován na základě využití širokého spektra dostupných materiálů a doplněn velkým množstvím fotografií z veřejných archivů i soukromých sbírek.
  Výrazy tezauru Československo * rok 1968 * vojenská okupace * vojenský zásah * civilní oběť
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-87211-01-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Oběti okupace (obsah)
  Document kindStudie
  Oběti okupace

  book

  Call numberLocationInfo
  D 4467PSS - Poslanecká sněmovna
  Oběti okupace


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.