Search results

 1. TitleZákon o spotřebních daních : komentář / Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček
  Author Kotenová, Bohumila (Commentator for written text)
  Another authors Petrová, Petra (Commentator for written text)
  Tomíček, Milan (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o spotřebních daních (2003, novela 2019) (Other)
  Issue3. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Scopexxvii, 704 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2020"--Rub titulní stránky. Na rubu titulní stránky označeno jako vydání osmé. Chybné ISBN (bez písmen) uvedeno na rubu titulního listu
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se věnuje výkladu změn souvisejících s implementací novely zákona č. 80/2019 Sb., která přinesla vedle aktualizace kódů nomenklatury v zákoně o spotřebních daních a dalších dílčích úprav především zavedení nové spotřební daně, a to daně ze zahřívaných tabákových výrobků. Poslední novela č. 364/2019 Sb. s obecnou účinností od 1. ledna 2020 přinesla zvýšení sazeb daně u lihu a tabákových výrobků. Poskytuje výklad k oblastem, které jsou specifické pro národní úpravu v oblasti spotřebních daních, jako je povolovací řízení, problematika značkování a barvení, resp. značkování minerálních olejů, nakládání se zvláštními minerálními oleji, daň ze surového tabáku a nakládání s ním. A zabývá se také změnou sazeb u spotřebních daní.
  Výrazy tezauru spotřební daň * minerální olej * chemický alkohol * pivo * víno * tabákový průmysl * palivo * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-832-4
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o spotřebních daních

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89041LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o spotřebních daních
 2. TitleZákon o dani z přidané hodnoty : komentář / Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček
  Author Brandejs, Tomáš (Commentator for written text)
  Another authors Drábová, Milena (Commentator for written text)
  Dušek, Michal (Commentator for written text)
  Holubová, Olga (Commentator for written text)
  Tomíček, Milan (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o dani z přidané hodnoty (2004, novela 2019) (Other)
  Issue8. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer 2019
  Scopexxv, 1197 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Právní stav publikace je ke dni 1.11.2019"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationOsmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukazů, u stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb, leasingu, úpravy odpočtu a oprav základu daně). Komentář rozebírá praktické uplatňování DPH na konkrétních případech na základě vzájemného vztahu jednotlivých ustanovení směrnice 2006/112/ES, jejího prováděcího předpisu a zákona o dani z přidané hodnoty. Upozorňuje na rozpory mezi tuzemskou a komunitární právní úpravou a možná rizika související s uskutečněním transakcí se subjekty zejména z jiných členských států EU. Obsahuje informace a citace publikovaných stanovisek Ministerstva financí ČR a informace o závěrech jednání koordinačních výborů Komory daňových poradců ČR a Ministerstva financí ČR, včetně citací z těchto pro plátce mnohdy špatně dostupných materiálů.
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-436-4
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o dani z přidané hodnoty

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88567LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o dani z přidané hodnoty
 3. TitleDPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží / Václav Benda, Milan Tomíček
  Author Benda, Václav, 1957- (Author)
  Another authors Tomíček, Milan (Author)
  IssueVydání osmé aktualizované
  PublicationPraha : Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2019
  Scope438 stran : ilustrace, formuláře ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Annotationzachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích zemí, tak i v oblasti dodání zboží do jiných členských států a vývozu zboží, včetně základních vazeb na předpisy Evropské unie v daňové a celní oblasti. Vysvětleny jsou také praktické postupy při uplatňování daně při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku a při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. V publikaci jsou promítnuty zejména změny vyplývající z novely zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku pro rok 2019.
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * zahraniční obchod * dovoz * vývoz * zboží a služby * legislativa * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  2006 - Obchodní politika
  2016 - Obchod
  ISBN978-80-7273-181-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88282PSS - Poslanecká sněmovna
  DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží
 4. TitleZákon o dani z přidané hodnoty : komentář / Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček
  Author Brandejs, Tomáš (Author)
  Another authors Drábová, Milena (Author)
  Dušek, Michal (Author)
  Holubová, Olga (Author)
  Tomíček, Milan (Author)
  Issue7. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexxiii, 1117 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NoteObsahuje rejstřík. "Právní stav publikace je ke dni 1. červenci 2017"--Rub titulní strany
  AnnotationAktualizované vydání komentáře zahrnuje novelu zákona o DPH, jež s účinností od 1. července 2017 zejména změnila aplikaci DPH u mank a škod, rozšířila uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti, zavedla nový přístup k přijatým úplatám a vypustila speciální ustanovení pro uplatňování DPH u společníků společnosti bez právní subjektivity. Obsahuje informace a citace publikovaných stanovisek Ministerstva financí ČR a informace o závěrech jednání koordinačních výborů Komory daňových poradců ČR a Ministerstva financí ČR, včetně citací.
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * Česká republika * členský stát EU * veřejné finance * soudní řízení * komentář k zákonu * zákon
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-569-7
  Copy count1, currently available 1
  URLZákon o dani z přidané hodnoty (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o dani z přidané hodnoty

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87012PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o dani z přidané hodnoty
 5. TitleZákon o spotřebních daních : komentář / Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček
  Author Kotenová, Bohumila (Author)
  Another authors Petrová, Petra (Author)
  Tomíček, Milan (Photographer)
  Issue2., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexxxiii, 686 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NotePrávní stav publikace k 1.7.2015
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationOdborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňuje poslední vývoj v této oblasti a přináší výklad pojmů nově zavedených do zákona implementací směrnic Rady EU k energetickým, alkoholickým a tabákovým výrobkům. Mimo jiné předkládá vybrané rozsudky ESD, informace o stanoviscích celní správy a závěry z koordinačních výborů KDP ČR a MF ČR.
  Výrazy tezauru spotřební daň * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7478-883-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Zákon o spotřebních daních (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o spotřebních daních

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85394PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o spotřebních daních
 6. TitleDPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží : praktické postupy uplatňování daně s využitím příkladů / Václav Benda, Milan Tomíček
  Author Benda, Václav, 1957- (Author)
  Another authors Tomíček, Milan (Author)
  IssueVydání šesté aktualizované
  PublicationPraha : RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2015
  Scope374 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  AnnotationPraktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích zemí, tak i v oblasti dodání zboží do jiných členských států a vývozu zboží, včetně základních vazeb na předpisy Evropské unie v daňové a celní oblasti. Vysvětleny jsou praktické postupy při uplatňování daně při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku a při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Promítnuty jsou zejména změny vyplývající z novelizací zákona o DPH, které byly provedeny s účinností od 1. 1. 2015 a to zejména při stanovení místa plnění u služeb, při uplatňování zvláštního režimu jednoho správního místa a vybraných služeb a změny v navazujících oblastech. Podstatná část publikace je věnována strukturovaným praktickým příkladům, které zachycují veškeré praktické postupy plátců v souvislosti s daňovou a celní problematikou týkající se typových obchodních transakcí. Na příkladech je vysvětleno i jejich promítnutí do aktuálního tiskopisu přiznání k DPH, daňového přiznání pro zvláštní režim jednoho správního místa a také do souhrnných hlášení a výkazů INTRASTAT.
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * zahraniční obchod * dovoz * vývoz * zboží a služby * Česká republika * členský stát EU
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  2006 - Obchodní politika
  2016 - Obchod
  ISBN978-80-7273-174-9
  Copy count1, currently available 1
  URL DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží (obsah)
  Document kindPříručky
  DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85081PSS - Poslanecká sněmovna
  DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží
 7. TitleZákon o dani z přidané hodnoty : komentář / Milena Drábová, Olga Holubová, Milan Tomíček
  Author Drábová, Milena (Author)
  Another authors Holubová, Olga (Author)
  Tomíček, Milan (Author)
  Issue6., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexxii, 969 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je k 1.4.2015"--Rub titulní strany
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsZákon o dani z přidané hodnoty, zákon č. 235/2004 Sb., ze dne 1. dubna 2004
  AnnotationŠesté vydání komentáře zahrnuje poslední novely zákona o DPH, jež s účinností od 1. 1. 2015 zásadním způsobem rozšířily zejména uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti, zavedly nový režim jednoho správního místa pro vybrané služby poskytované osobám nepovinným k dani, třetí daňovou sazbu a změnily například pravidla související s nemovitostmi.
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * Česká republika * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7478-740-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o dani z přidané hodnoty

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85072PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o dani z přidané hodnoty
 8. TitleDPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží : praktické postupy uplatňování daně s využitím příkladů / Václav Benda, Milan Tomíček
  Author Benda, Václav, 1957- (Author)
  Another authors Tomíček, Milan (Author)
  IssueVyd. 5., aktualiz.
  PublicationPraha : BOVA POLYGON, 2013
  Scope342 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * zahraniční obchod * dovoz * vývoz * zboží a služby * členský stát EU * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7273-171-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82821EXH - externí sklad Měšice
  DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží
 9. TitleZákon o dani z přidané hodnoty : komentář / Milena Drábová, Olga Holubová, Milan Tomíček
  Author Drábová, Milena (Author)
  Another authors Holubová, Olga (Author)
  Tomíček, Milan (Author)
  Issue5., aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013
  Scopexix, 841 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsZákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ze dne 1. dubna 2004
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * Česká republika * členský stát EU * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7478-038-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o dani z přidané hodnoty

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83063EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o dani z přidané hodnoty
 10. TitleZákon o dani z přidané hodnoty : komentář / Milena Drábová, Olga Holubová, Milan Tomíček
  Author Drábová, Milena (Author)
  Another authors Holubová, Olga (Author)
  Tomíček, Milan (Author)
  Issue4., aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
  Scopexix, 717 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NoteBezplatné aktualizace během roku jsou dostupné na www.aktualizaceknih.cz
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  ContentsZákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ze dne 1. dubna 2004
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * zákon * komentář k zákonu * Česká republika * členský stát EU
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7357-657-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o dani z přidané hodnoty

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80903EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o dani z přidané hodnoty