Search results

 1. TitlePrávo Evropské unie : ústavní základy a vnitřní trh / Václav Stehlík, Ondřej Hamuľák, Michal Petr
  Author Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  Another authors Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  Petr, Michal, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope356 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationUčebnice unijního práva od kolektivu z olomoucké právnické fakulty se obsahově zaměřuje na základní otázky ústavního a institucionálního práva Evropské unie, jakož i vnitřního trhu, unijní regulace ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor a veřejných zakázek. Učebnice umožňuje základní pochopení problematiky evropské integrace a systematiky unijního práva. Autoři při výkladu zdůrazňují soudní aplikaci unijního práva, jež je neopomenutelná zejména v oblasti vnitřního trhu.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * evropská integrace * ústavní právo * jednotný trh
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1016 - Struktura Společenství
  ISBN978-80-7502-277-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Právo Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87475PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87475PSS - Poslanecká sněmovna
  Právo Evropské unie
 2. TitlePraktikum práva Evropské unie / Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr
  Author Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  Another authors Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  Petr, Michal, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope284 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * Evropská unie
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7502-159-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Praktikum práva Evropské unie (obsah)
  Document kindUčebnice
  Praktikum práva Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86209PSS - Poslanecká sněmovna
  Praktikum práva Evropské unie
 3. TitlePraktikum práva Evropské unie : ústavní základy a soudnictví / Ondrej Hamuľák, Václav Stehlík
  Author Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  Another authors Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  Issue2., upr. a aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2013
  Scope224 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsah: Charakteristika a vnitřní organizace Evropské unie--Právní řád Evropské unie--Charakter a účinky práva Evropské unie--Vztah práva Evropské unie a vnitrostátního práva členských států--Unijní soudnictví
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationKllíčové otázky základů práva Evropské unie a fungování jejího soudního systému. Koncepce praktika odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na tzv. ústavní právo Evropské unie. Druhé vydání reaguje na vývoj evropské integrace a evropského práva od roku 2011 do současnosti. Teoretický úvod každého bloku nabízí studentům základní exkurz do problematiky. Jednotlivé klíčové body každého tématu jsou zpracovány formou skripta (bez poznámkového aparátu a složité vnitřní struktury) tak, aby se studentům dostalo základních znalostí pro pochopení probírané látky. Po teoretickém úvodu následuje praktická část, která obsahuje příklady, úkoly a aktivity, na kterých si uživatelé praktika mohou otestovat své znalosti a úroveň pochopení tématu. Přílohová část obsahuje vybrané prameny práva Evropské unie v jejich konsolidovaném znění.
  Výrazy tezauru Evropská unie * právo Evropské unie * Soudní dvůr ES
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  ISBN978-80-87576-68-7
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Praktikum práva Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83325EXH - externí sklad Měšice
  F 83325EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum práva Evropské unie
 4. TitleLimity práva : sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2012 : (16.9.-18.9.2012) / [Ondrej Hamuľák, Lucie Madleňáková (eds.)]
  Main entry-action Limity práva (2012 : Olomouc)
  Another authors Hamuľák, Ondrej, 1982- (Editor)
  Madleňáková, Lucia (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope522 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationTématem limitů práva se zabýval 6. ročník konference Olomoucké debaty mladých právníků. Sborník z konference obsahuje na 60 příspěvků. Účastníci konference se ve svých příspěvcích zaměřují na odhalování limitů práva obecně i limitů jednotlivých právních odvětví.
  Výrazy tezauru právní věda * filozofie práva * konferenční sborník
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87576-45-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Limity práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82715EXH - externí sklad Měšice
  Limity práva
 5. TitlePrávo v umění a umění v právu : sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011 / Ondrej Hamuľák (ed.)
  Main entry-action Právo v umění a umění v právu (2011 : Hrubá Voda u Olomouce, Česko)
  Another authors Hamuľák, Ondrej, 1982- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope447 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru právní věda * autorské právo * umění
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-87576-14-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Právo v umění a umění v právu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81755EXH - externí sklad Měšice
  Právo v umění a umění v právu
 6. TitlePraktikum práva Evropské unie : vnitřní trh : teoretické základy, judikatura, praktické příklady / Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr
  Author Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  Another authors Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  Petr, Michal, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope284 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NotePub. je zpracována k 1.12.2011
  AnnotationZaměřuje se na jádro vnitřního trhu: čtyři svobody – tedy volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu/plateb – a unijní pravidla pro ochranu hospodářské soutěže. Kniha je zpracována k 1. 12. 2011 a reflektuje tak zásadní reformu fungování Evropské unie a jejího právního systému, jež přinesla Lisabonská smlouva.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * učebnice * jednotný trh * volný pohyb kapitálu * volný pohyb osob * svoboda poskytovat služby * volný pohyb zboží * svoboda usazování * kontrola restriktivních praktik * soutěžní politika
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-87576-09-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Praktikum práva Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81594EXH - externí sklad Měšice
  F 81594EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum práva Evropské unie
 7. TitlePraktikum práva Evropské unie : ústavní základy a soudnictví / Ondrej Hamuľák, Václav Stehlík
  Author Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  Another authors Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2011
  Scope176 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NotePub. je zpracována podle právního stavu k 31.8.2011
  Obsahuje bibliografie
  AnnotationPublikace odpovídá náplni a rozsahu předmětů zaměřených na tzv. ústavní právo Evropské unie, vyučovaných na vysokých školách v rámci právnických oborů i oborů evropských studií.
  Výrazy tezauru ústavní právo * právo Evropské unie * učebnice * přímá aplikovatelnost * Soudní dvůr ES * žaloba k Evropskému soudnímu dvoru
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-87212-93-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Praktikum práva Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81099EXH - externí sklad Měšice
  F 81099EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum práva Evropské unie
 8. TitleEurozatykač, tři ústavní soudy a dominance práva Evropské unie : srovnávací ohlédnutí se za rozhodnutími ústavních soudů Polska, Německa a České republiky / Ondrej Hamuľák
  Author Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationOlomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta : Iuridicum Olomoucense, 2011
  Scope131 s. ; 17 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * rozsudek * evropský zatýkací rozkaz * ústavní soud * nadřazenost práva Společenství * právní věda
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-87382-17-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindStudie
  Eurozatykač, tři ústavní soudy a dominance práva Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26026PSS - Poslanecká sněmovna
  G 26026PSS - Poslanecká sněmovna
  Eurozatykač, tři ústavní soudy a dominance práva Evropské unie
 9. TitlePrincipy a zásady v právu - teorie a praxe : sborník příspěvků z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010 / [Ondrej Hamuľák (ed.)]
  Main entry-action Olomoucké debaty mladých právníků 2010 (2010 : Hrubá Voda u Olomouce, Česko)
  Another authors Hamuľák, Ondrej, 1982- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2011
  Scope375 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Edition Teoretik
  NoteČást. slovenský text
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationSborník ze 4. ročníku konference, jehož tématem byly principy a zásady v právu, obsahuje více než 50 příspěvků účastníků z České i Slovenské republiky . Je rozdělen do čtyř částí: První část je věnována problematice principů a zásad z obecného teoreticko-právního pohledu a z pohledu ústavního práva, a také problematice uplatňování principů a zásad v mezinárodním a supranacionálním právu. Ve druhé části autoři rozebírají vybrané principy a zásady soukromého práva a civilního procesu. Třetí část se věnuje uplatňování principů a zásad v pracovním právu a právu sociálního zabezpečení. Čtvrtá část obsahuje příspěvky zaměřené na roli principů v právu trestním, správním a finančním.
  Výrazy tezauru právní věda * konferenční sborník
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87212-59-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Principy a zásady v právu - teorie a praxe (obsah)
  Olomoucké debaty mladých právníků
  Document kindSborníky
  Principy a zásady v právu - teorie a praxe

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80479EXH - externí sklad Měšice
  Principy a zásady v právu - teorie a praxe
 10. TitlePrávo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky : reflexe členství a otázek evropského práva v ústavní judikatuře / Ondrej Hamuľák
  Author Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2010
  Scope251 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationÚstavnímu soudu České republiky se v posledních letech dostalo možnosti vyjádřit se k tématu dopadů členství České republiky v Evropské unii na systém českého práva, na úkoly Ústavního soudu i soudů obecných, na kontury české ústavnosti a na posuny v chápání některých ústavních institutů. Základním cílem publikace je poodhalit, jaké implikace pro chápání ústavního práva sensu lato, pro suverenitu České republiky, úkoly jejích orgánů a autonomii českého práva nachází Ústavní soud v realitě procesu přidružování a participace našeho státu na evropském integračním procesu. Práce je rozdělena do tří částí: První je věnována úvodu do problematiky práva Evropské unie, resp. problematiky vytváření evropské supranacionální entity a reflektuje zásadní milník v podobě Lisabonské smlouvy. Druhá část se soustřeďuje na rozbor základních evropskoprávních otázek v judikatuře Ústavního soudu. Postupně jsou rozebrány otázky vztahu a interakcí mezi právem Evropské unie a českým právem; účinky evropského práva uvnitř českého právního řádu a limity, které těmto účinkům nastavuje Ústavní soud; otázka kvantitativních a kvalitativních změn, které se projevily v rámci českého ústavního pořádku po vstupu do Evropské unie a otázka přístupu Ústavního soudu k institutu prejudiciálního řízení. Třetí část pak rozebírá posun v chápání státní suverenity v realitě členství státu v Evropské unii především na pozadí dvou nálezů Ústavního soudu vynesených v rámci předběžné kontroly ústavnosti Lisabonské smlouvy.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * komunitární právo - národní právo * evropská integrace * ústavní soud * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1226 - Organizace právního systému
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-87212-43-1
  Copy count3, currently available 3
  URL Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky (obsah)
  Document kindMonografie
  Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79973EXH - externí sklad Měšice
  F 79973EXH - externí sklad Měšice
  F 79973EXH - externí sklad Měšice
  Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky