Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0052732^"
 1. TitlePraktikum civilního procesu / Radka Zahradníková a kolektiv
  Author Zahradníková, Radka (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020
  Scope427 stran : ilustrace ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  Special audience characteristicsUrčeno především jako praktická pomůcka ke studiu civilního procesu studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právo a právní vědu, ale i absolventům připravující se na profesní zkoušky.
  AnnotationPublikace volně navazuje na učebnici Civilní právo procesní a představuje nejen stručný výklad tuzemského civilního práva procesního a jeho institutů, ale především jejich promítnutí do praxe.
  Výrazy tezauru občanské právo * občanskoprávní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7380-785-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum civilního procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88764EXH - externí sklad Holešovice
  Praktikum civilního procesu
 2. TitleCivilní právo procesní / Radka Zahradníková a kolektiv
  Author Zahradníková, Radka (Author)
  Issue3. aktualizované vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018
  Scope621 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AudienceUčebnice je určena pro vysokoškolské studenty pro potřeby výuky předmětu civilního práva procesního na právnických fakultách, pro absolventy připravující se na profesní zkoušky a také pro praktikující právníky.
  AnnotationPublikace představuje ucelený výklad nejen tuzemského civilního práva procesního a jeho institutů, ale i výklad evropského práva civilního procesu.
  Výrazy tezauru občanské právo * občanskoprávní řízení * soudní systém * civilní soud * soudní řízení * učebnice * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7380-714-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Civilní právo procesní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87542EXH - externí sklad Holešovice
  F 87542EXH - externí sklad Holešovice
  Civilní právo procesní
 3. TitlePojmové znaky civilního procesu / Radka Zahradníková
  Author Zahradníková, Radka (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017
  Scope279 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationCílem monografie je provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vysvětlení jejich postavení v rámci sporného civilního řízení. Zkoumání těchto pojmových znaků nabývá na významu v souvislosti s rekodifikací civilního práva procesního, která již proběhla na Slovensku, avšak v ČR její příprava teprve probíhá. Pohledem získaných poznatků je popsána současná legislativní úprava a soudní praxe.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * Česká republika * učebnice
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7380-538-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Pojmové znaky civilního procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86701EXH - externí sklad Holešovice
  Pojmové znaky civilního procesu
 4. TitleZvláštní soudní řízení / Miloslava Wipplingerová, Radka Zahradníková, Kristýna Spurná
  Author Wipplingerová, Miloslava (Author)
  Another authors Zahradníková, Radka (Author)
  Spurná, Kristýna (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopeviii, 226 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NotePrávní stav pub. je k 30.9.2014
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * zvláštní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7478-683-9
  Copy count2, currently available 2
  URL Zvláštní soudní řízení (obsah)
  Document kindMonografie
  Zvláštní soudní řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84779EXH - externí sklad Holešovice
  F 84779EXH - externí sklad Holešovice
  Zvláštní soudní řízení
 5. TitleZvláštní řízení soudní / Miloslava Wipplingerová, Radka Zahradníková, Kristýna Spurná
  Author Wipplingerová, Miloslava (Author)
  Another authors Zahradníková, Radka (Author)
  Spurná, Kristýna (Author)
  Issue2., opravené vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope226 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NoteAnglické resumé. "Právní stav publikace je k 30.9.2014"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationCílem autorek je podat komplexní a ucelený výklad o zvláštních řízeních soudních upravených zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jehož účinnost je shodná s účinností nového občanského zákoníku. Výklad je stručně doplněn o hmotněprávní úpravu v občanském zákoníku, která je nová, a je proto potřebné spojit výklad hmotněprávního základu v občanském zákoníku s novou procesní úpravou.
  Výrazy tezauru monografie * Česká republika * soudní systém * občanskoprávní řízení
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7478-829-1
  Copy count1, currently available 1
  URLZvláštní řízení soudní (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Zvláštní řízení soudní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85061EXH - externí sklad Holešovice
  Zvláštní řízení soudní
 6. TitleCivilní právo procesní / Radka Zahradníková a kolektiv
  Author Zahradníková, Radka (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope565 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právnické učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace představuje ucelený výklad nejen tuzemského civilního práva procesního a jeho institutů, ale i výklad evropského práva civilního procesu.
  Výrazy tezauru soudní systém * občanskoprávní řízení * občanské právo * civilní soud * učebnice * soudní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7380-437-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Civilní právo procesní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83319EXH - externí sklad Holešovice
  F 83319EXH - externí sklad Holešovice
  Civilní právo procesní
 7. TitleOrganizace justičního systému / Radka Zahradníková
  Author Zahradníková, Radka (Author)
  Another responsib. Vysoká škola Karlovy Vary
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007
  Scope396 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePřehled souvisejících právních norem. Nad názvem: Vysoká škola Karlovy Vary
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace je obecným výkladem organizace soudnictví, notářství, advokacie a dalších souvisejících oborů, včetně evropského soudnictví. Autorka rozdělila publikaci do devíti přehledných kapitol. V nich se postupně věnuje jednotlivým druhům soudnictví (včetně problematiky postavení soudců, státních zástupců, přísedících, justičních čekatelů, právních čekatelů, vyšších soudních úředníků a asistentů), Probační a mediační službě, systému advokacie s podrobnou analýzou způsobu jejího výkonu a postavení České advokátní komory, soustavě státního zastupitelství a organizaci notářství a exekutorské činnosti. Podrobněji je představen jeden z alternativních způsobů řešení sporů, jímž je rozhodčí řízení a související specifické postavení rozhodčích soudů.
  Výrazy tezauru soudní systém * advokát * notář * Česká republika * Evropská unie * výkon rozhodnutí * státní zástupce
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7380-044-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Organizace justičního systému

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77547EXH - externí sklad Holešovice
  F 77547EXH - externí sklad Holešovice
  Organizace justičního systému


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.