Search results

 1. Title"Nová škola" v meziválečném Československu ve Zlíně : ideje, aktéři, místa / Tomáš Kasper, Dana Kasperová
  Author Kasper, Tomáš, 1974- (Author)
  Another authors Kasperová, Dana, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2020
  Scope330 stran : ilustrace, portréty ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Historie
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace zpracovává problematiku meziválečné školské reformy (1929–1939) v kontextu tzv. firemního města Zlína, prostoru pokroku, modernity, racionalizace, síly moderní techniky. Myšlenky racionalizace, taylorismu, zásad scientific management neovlivňovaly jen výrobu ve firmě Baťa, každodenní život ve Zlíně, ale i chod pokusných zlínských veřejných škol. Jejich cílem byla škola činná (learning by doing) a společenská (school democracy). Studie v první části analyzuje cestu české pedagogiky k důvěře v racionalizační hnutí a v druhé části rekonstruuje pedagogické zásady v pokusných obecných a měšťanských školách ve Zlíně.
  Výrazy tezauru reforma školství * veřejné školství * politika vzdělávání * Zlínský kraj * Československo * 20. léta 20. století * 30. léta 20. století
  Klasifikační znaky3216 - Organizace školství
  3211 - Školství
  3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN978-80-200-3091-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  "Nová škola" v meziválečném Československu ve Zlíně

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27027PSS - Poslanecká sněmovna
  "Nová škola" v meziválečném Československu ve Zlíně
 2. TitleČeskoslovenská obec učitelská v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy / Dana Kasperová
  Author Kasperová, Dana, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2018
  Scope530 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Czech
  Edition Historie
  Spine TitleČeskoslovenská obec učitelská
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace analyzuje program a hlavní cíle, které zastávala významná meziválečná učitelská organizace – Československá obec učitelská (ČOU) –, jež spoluutvářela spolkový učitelský život v meziválečném Československu v letech 1920–1939 a sehrála zásadní roli ve dvou stěžejních tématech meziválečné pedagogické diskuse – v reformě školy a reformě vzdělávání učitelů národních škol.
  Výrazy tezauru vzdělávání pedagogů * vzdělávací program * reforma školství * Československo * 20. léta 20. století * 30. léta 20. století
  Klasifikační znaky3211 - Školství
  3216 - Organizace školství
  ISBN978-80-200-2860-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Československá obec učitelská v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26848PSS - Poslanecká sněmovna
  Československá obec učitelská v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy
 3. TitleMeziválečná školská reforma v Československu / Markéta Pánková, Dana Kasperová, Tomáš Kasper a kol.
  Author Pánková, Markéta, 1954- (Author)
  Another authors Kasperová, Dana, 1974- (Author)
  Kasper, Tomáš, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2015
  Scope326 stran : ilustrace ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Historie
  NoteČástečně slovenský text, české a anglické resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationTato kolektivní monografie je výsledkem obecně pedagogického a historicko-pedagogického výzkumu k tématu tzv. „příhodovské“ reformy. V první části publikace je zasazena otázka meziválečné reformy na primárním a nižším sekundárním stupni do filozofických a obecně pedagogických souvislostí. Jedná se především o otázky vztahu pozitivismu, pragmatismu, amerikanismu v české meziválečné pedagogice a vliv kvantitativních pedagogických psychologických směrů, jež výrazně ovlivnily československé meziválečné pedagogické hnutí. Druhá část publikace rekonstruuje nejvýznamnější příklady pokusného meziválečného školství v ČSR – pokusné školy v Praze, Zlíně a Humpolci a vybrané školské pokusy v Kyšperku a Českém Krumlově. Pozornost je věnována rovněž otázkám reformy na Slovensku.
  Výrazy tezauru reforma školství * nová pedagogika * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky3216 - Organizace školství
  3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN978-80-200-2496-1
  978-80-86935-30-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Meziválečná školská reforma v Československu (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Meziválečná školská reforma v Československu

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26572PSS - Poslanecká sněmovna
  Meziválečná školská reforma v Československu
 4. TitleDějiny pedagogiky : období novověku a doba moderní, hlavní mezníky vývoje evropského školství, školství a evropské moderní společnosti, hlavní mezníky dějin výchovy, reformně pedagogické koncepce / Tomáš Kasper, Dana Kasperová
  Author Kasper, Tomáš, 1974- (Author)
  Another authors Kasperová, Dana, 1974- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Grada Publishing, 2008
  Scope224 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Pedagogika
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje období 17. až poloviny 20. století. Ukazuje hlavní mezníky vývoje evropského školství s akcentem na české země. Důraz je kladen na bouřlivou a dodnes aktuální reformně pedagogickou diskusi 20. století. Čtenář je seznámen s hlavními východisky tohoto světového i českého fenoménu, ale i s jednotlivými vybranými světovými i českými reformně pedagogickými koncepcemi.
  Výrazy tezauru pedagogická metoda * dějiny * novověk * 20. století
  Klasifikační znaky3611.4 - Psychologie a pedagogika
  ISBN978-80-247-2429-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Dějiny pedagogiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77537EXH - externí sklad Měšice
  Dějiny pedagogiky