Search results

 1. TitleZrození občana : antologie dokumentů z Francouzské revoluce / Daniela Tinková (editorka) ; francouzské texty přeložili ... Klára Jirsová, Jiří Růžička, Daniela Tinková, Eva Tinková
  Another authors Tinková, Daniela, 1973- (Editor) (Translator)
  Jirsová, Klára (Translator)
  Růžička, Jiří (Translator)
  Tinková, Eva, 1982- (Translator)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2015
  Scope475 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Europa sv. 46
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAntologie přináší v českém překladu vesměs poprvé několik desítek textů z Francouzské revoluce. Texty se vztahují k různým oblastem a oborům poznamenaným revolučním vývojem (k politice, hospodářství, k sociálním a zdravotnickým záležitostem, náboženství, vědě, umění i jazyku) a ke konkrétním historickým událostem (např. přijetí ústavy, soud s Ludvíkem XVI.). Vedle nejvýznamnějších aktérů tehdejšího dění (Robespierra, Condorceta, Saint-Justa, abbého Grégoira a dalších) zahrnuje i texty dalších osobností, jako byli např. malíř David, lékaři Cabanis a Lanthenas nebo ženská aktivistka Olympe de Gouges. Kniha obsahuje úvodní historickou studii a všechny texty doprovázejí kratší statě.
  Výrazy tezauru Francouzská revoluce (1789-1799) * politické násilí * Francie * dějiny * 18. století * dokument
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3611.2 - Historie
  3221 - Dokumentace
  ISBN978-80-200-2423-7
  Copy count1, currently available 1
  URLZrození občana (obsah)
  Document kindAntologie
  Zrození občana

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85156PSS - Poslanecká sněmovna
  Zrození občana
 2. TitleVelké dějiny zemí Koruny české. Svazek XI.a, 1792-1860 / Pavel Bělina, Milan Hlavačka, Daniela Tinková
  Author Bělina, Pavel, 1948- (Author)
  Another authors Hlavačka, Milan, 1955- (Author)
  Tinková, Daniela, 1973- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha ; Litomyšl : Paseka, 2013
  Scope466 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of title1792-1860
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationJedenáctý díl je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním nastolením konstituční monarchie v rámci habsburské monarchie. V období let 1792-1860 se v českých zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná kultura nejen v českém, ale i německém jazyce. Zároveň byly položeny základy moderního právního státu, občanské společnosti i tržního hospodářství a v těsné spojitosti s tím započala průmyslová, komunikační i myšlenková revoluce.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * Evropa * Napoleon Bonaparte (1769-1821) * válka * rok 1848 * mezinárodní vztahy * národní obrození * 18. století * 19. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7432-347-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Velké dějiny zemí Koruny české

  book

  Call numberLocationInfo
  F 69254EXH - externí sklad Měšice
  Velké dějiny zemí Koruny české
 3. TitleFrancouzský švindl svobody : francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích / Claire Madl, Daniela Tinková (edd.)
  Another authors Tinková, Daniela, 1973- (Author) (Author of introduction) (Editor)
  Mádlová, Claire, 1970- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Argo, 2012
  Scope316 s., [13] l. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Edition Historické myšlení sv. 59
  NoteČást. slovenský text
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKolektivní monografie českých a slovenských historiků věnovaná tématu recepce myšlenek Velké francouzské revoluce v českých zemích. Publikace se zároveň snaží zachytit zrod veřejného mínění v českém, moravském a slovenském prostředí konce 18. stol. Příspěvky jednotlivých autorů se zabývají několika tematickými okruhy. První oddíl se zaměřuje na šíření informací o Velké francouzské revoluci v Čechách a způsoby ovlivňování tohoto přenosu (cenzura, protirevoluční propaganda). Druhá část se věnuje státnímu dohledu a kontrole osob podezřelých z podpory či šíření revolučních postojů, třetí část zkoumá recepci revolučních myšlenek na dvou konkrétních příkladech (v korespondenci knížete J. M. Windischgrätze a v evangelickém prostředí na českomoravském pomezí). Závěrečný oddíl popisuje vnímání Francouzské revoluce a napoleonských válek českým obyvatelstvem (např. prostřednictvím svědectví, která jsou zachována v památečních zápisech moravských kronik z let 1789-1815).
  Výrazy tezauru Francouzská revoluce (1789-1799) * Francie * armáda * veřejné mínění * politický život * Čechy (země) * Morava (region) * Slovensko * 18. století * 19. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-257-0695-4
  Copy count1, currently available 1
  URLFrancouzský švindl svobody (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Francouzský švindl svobody

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82917EXH - externí sklad Měšice
  Francouzský švindl svobody
 4. TitleZákeřná Mefitis : zdravotní policie, osvěta a veřejná hygiena v pozdně osvícenských Čechách / Daniela Tinková
  Author Tinková, Daniela, 1973- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Argo, 2012
  Scope350 s. : il. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Každodenní život sv. 54
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationÚvodní kapitola se soustředí na chápání nemoci a těla v lékařském myšlení 18. století, následuje popis povinností zdravotnické policie, nástin reforem veřejného zdravotnictví v českých zemích za vlády Marie Terezie a Josefa II., povinnosti, platové podmínky a odborné nároky kladené na krajské lékaře, medicínskou osvětu prostřednictvím vzniku různých lékařských spisů, spisy pojednávající o hygieně a dietice, opatření proti šíření epidemií, prevence zaměřená na hygienicky závadná místa nebo ochranu před úrazy ve veřejném prostoru, zacházení se zemřelými a odsun hřbitovů z obydlených oblastí a počátky vakcinace.
  Výrazy tezauru zdravotnické povolání * zdravotní politika * veřejná hygiena * Čechy (země) * 18. století * 1. polovina 19. století
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-257-0636-7
  Copy count1, currently available 1
  URLZákeřná Mefitis (obsah)
  Document kindMonografie
  Zákeřná Mefitis

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82897EXH - externí sklad Měšice
  Zákeřná Mefitis
 5. TitleJakobíni v sutaně : neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě / Daniela Tinková
  Author Tinková, Daniela, 1973-
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Argo, 2011
  Scope359 s., [18] s. obr. příl. : il., mapy, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Edition Každodenní život sv. 51
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPříběh tří mladých kněží z jižní Moravy, kteří byli na prahu 19. století vyšetřováni pro údajné protistátní, proticírkevní a nemravné názory. Tento specifický příklad, k němuž existuje poměrně vzácně dochovaná a bohatá pramenná dokumentace, může být z velké části chápán jako příspěvek k problematice, která tvořila vděčné téma české historiografie poválečné doby – k otázce „ohlasů“ Francouzské revoluce v českém a moravském prostředí, k otázce recepce revolučních myšlenek a ideálů.
  Výrazy tezauru katolicismus * duchovenstvo * Francouzská revoluce (1789-1799) * soudní řízení * inteligence * vztah mezi církví a státem * Morava (region) * 18. století * 1. polovina 19. století
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-257-0441-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Jakobíni v sutaně

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81385EXH - externí sklad Měšice
  Jakobíni v sutaně
 6. TitleRevoluční Francie 1787-1799 / Daniela Tinková
  Author Tinková, Daniela, 1973- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : Triton, 2008
  Scope439 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje chronologii a portréty význ. osobností
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Francouzská revoluce (1789-1799) * politické násilí * politická moc * Francie * dějiny * 18. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7387-211-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Revoluční Francie 1787-1799 (obsah)
  Document kindMonografie
  Revoluční Francie 1787-1799

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78586EXH - externí sklad Měšice
  Revoluční Francie 1787-1799
 7. TitleFrancouzská revoluce / Daniela Tinková
  Author Tinková, Daniela, 1973- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Triton, 2008
  Scope291 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 17 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Dějiny do kapsy sv. 12
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationFrancouzská revoluce patří bezesporu mezi klíčové události moderních evropských dějin; vytvořila symbolický zlom, práh mezi společností preindustriální, tradiční a společností „moderní“. Do interpretací revoluce se promítla vůbec otázka směřování, pokroku, kontinuity či diskontinuity historického „procesu“, v němž se Francouzská revoluce náhle zjevila jako jakási dějinná křižovatka. Málokterý filosof, historik, myslitel či literát 19. století se k ní stavěl lhostejně. A 20. století jí dalo nový smysl, zejména po sovětské revoluci v roce 1917 a po změnách, které přinesl rok 1989. Jednotlivé fáze Revoluce se každopádně staly předobrazem postojů a idejí v historiografii, ale i postojů politických. Nebyly jen fázemi jedné dějinné události, ale paradigmatickými situacemi – modely, které usnadňovaly orientaci a uchopení politické a sociální reality v pohyblivé „moderní“ společnosti s jejími zvraty a revolucemi.
  Výrazy tezauru Francouzská revoluce (1789-1799) * Francie * dějiny * politické násilí * 18. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7387-138-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Francouzská revoluce

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25541PSS - Poslanecká sněmovna
  Francouzská revoluce
 8. TitleHřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa / Daniela Tinková
  Author Tinková, Daniela, 1973- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Argo, 2004
  Scope413 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Každodenní život sv. 19
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationV období 18. století došlo v souvislosti s osvícenstvím, reformami a revolucemi k hlubokým změnám, jež urychlily sekularizaci celé společnosti. Ta se výrazně promítla do oblasti kriminální politiky a trestního práva. Kniha, stojící na pomezí mezi dějinami idejí a kulturní antropologií, se podrobně zaobírá proměnou konceptu zločinu a jeho vztahem k hříchu, resp. k duševním poruchám a nemocem v 18. století a v prvních desetiletích století následujícího. Zvláštní pozornost je věnována proměně chápání či interpretace zločinů náboženských (zejména rouhačství a svatokrádež), mravnostních, sebevraždy a vraždy novorozeňat.
  Výrazy tezauru trestný čin * trestní právo * náboženství * sekularismus * etnologie * sebevražda * Evropa * 18. století * 19. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  2826 - Sociální vztahy
  3611 - Humanitní vědy
  1216 - Trestní právo
  ISBN80-7203-565-7
  Copy count1, currently available 1
  URLHřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa (obsah)
  Document kindStudie
  Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83270EXH - externí sklad Měšice
  Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa