Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0052356^"
 1. TitleVyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017 / Ondřej Hora, Markéta Horáková, Miroslav Suchanec, Helena Marešová, Marie Táborská
  Author Hora, Ondřej, 1977- (Author)
  Another authors Horáková, Markéta, 1975- (Author)
  Suchanec, Miroslav (Author)
  Marešová, Helena (Author)
  Táborská, Marie (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum v Brně, 2022
  Scope108, 4 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationRok 2017 byl rokem nízké nezaměstnanosti (s tím souvisí změna struktury uchazečů) a snahy pracovníků Úřadu práce cílit SÚPM na nejvíce znevýhodněné uchazeče, klienty hmotné nouze atd. V roce 2017 byla převaha účastníků SÚPM alokována v pěti základních subtypech (SÚPM NIP OPZ, SÚPM - vyhrazení místa, Regionální SÚPM vyhrazené, Odborné praxe do 30 let a SÚPM - SVČ). Tyto programy se částečně odlišují jak účelem, tak svou cíleností. SÚPM mají schopnost držet valnou většinu svých účastníků dlouhodobě mimo evidenci Úřadu práce, a to i pokud dotace trvá jen půl roku. Rozsah účastníků, kteří jsou po programu průběžně v evidenci, je v závislosti na typu programu 10 až 20 % (většinou 10 až 15 %). Někdy v budoucnu (po programu) se do evidence vrátilo cca 35 až 45 % účastníků. Účastníci programů se do evidence vracejí o něco častěji než kontrolní skupina, ale rozdíl není velký. Zaznamenána byla větší návratnost do evidence u osob se zdravotními problémy a u starších uchazečů. Po návratu do evidence účastníci relativně rychle opět odcházejí, proto dochází k celkově nízké přítomnosti účastníků programů v evidenci. U odchodu z následné evidence se též projevuje vyšší podíl nástupů účastníků do zaměstnání. Z hlediska důvodu odchodu z evidence se v kontrolní skupině silně projevují neznámé důvody (23,5 %) a sankční vyřazení (18,1 %).
  Výrazy tezauru politika zaměstnanosti * plán financování * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  2426 - Financování a investice
  ISBN978-80-7416-424-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017 (plný text)
  Document kindStudie
  Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17633PSS - Poslanecká sněmovna
  Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017
 2. TitleAktivní politika zaměstnanosti se zaměřením na znevýhodněné a dlouhodobě nezaměstnané v České republice v období pandemie covidu-19 / Ondřej Hora, Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka
  Author Hora, Ondřej, 1977- (Author)
  Another authors Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Author)
  Sirovátka, Tomáš, 1950- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Výzkumné centrum v Brně, 2022
  ManufactureRILSA
  Scope173, 5 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie se zabývá otázkou, jak efektivně nástroje aktivní politiky zaměstnanosti začleňují dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné kategorie uchazečů o zaměstnání na trhu práce a nakolik se jejich implementace a účinnost změnily v období pandemie covidu-19.
  Výrazy tezauru epidemie * covid * trh práce * nezaměstnanost * rekvalifikace * politika zaměstnanosti
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  4411 - Trh práce
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7416-442-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Aktivní politika zaměstnanosti se zaměřením na znevýhodněné a dlouhodobě nezaměstnané v České republice v období pandemie covidu-19 (plný text)
  Document kindStudie
  Aktivní politika zaměstnanosti se zaměřením na znevýhodněné a dlouhodobě nezaměstnané v České republice v období pandemie covidu-19

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17816PSS - Poslanecká sněmovna
  Aktivní politika zaměstnanosti se zaměřením na znevýhodněné a dlouhodobě nezaměstnané v České republice v období pandemie covidu-19
 3. TitleVyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 / Ondřej Hora, Markéta Horáková, Miroslav Suchanec, Miroslava Rákoczyová a Tomáš Sirovátka
  Author Hora, Ondřej, 1977- (Author)
  Another authors Horáková, Markéta, 1975- (Author)
  Suchanec, Miroslav (Author)
  Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Author)
  Sirovátka, Tomáš, 1950- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum Brno, 2020
  Scope164, 4 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationCílem studie je zhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 jako specifického nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ): především jsou hodnoceny dopady rekvalifikačních programů na základě kontrafaktuální evaluace, dále cílenost rekvalifikací a další faktory, které dopady ovlivňují. V kvantitativní části hodnocení se vychází z databází ÚP ČR a individuálních a fokusních rozhovorů s vybranými zaměstnanci ÚP ČR
  Výrazy tezauru rekvalifikace * analýza dopadu * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-7416-383-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 (plný text)
  Document kindStudie
  Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17403PSS - Poslanecká sněmovna
  Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016
 4. TitleZhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných / Ondřej Hora, Miroslav Suchanec, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová a Tomáš Sirovátka
  Author Hora, Ondřej, 1977- (Author)
  Another authors Suchanec, Miroslav (Author)
  Horáková, Markéta, 1975- (Author)
  Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Author)
  Sirovátka, Tomáš, 1950- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2018
  Scope151, 4 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie se zabývá vybranými programy APZ, jež byly poskytnuty uchazečům o zaměstnání v roce 2014. Ve studii jsou sledovány programy Odborných praxí pro mladé lidi do 30 let, rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce. Kromě jejich dopadu na zaměstnanost se studie zaměřuje na analýzu opatření z hlediska cílenosti (tj. ke kterým skupinám nezaměstnaných byly jednotlivé programy směřovány) a z hlediska řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Cílenost a dopady programů na účastníky vyhodnocuje na základě dat o všech uchazečích o zaměstnání evidovaných Úřadem práce ČR.
  Výrazy tezauru nezaměstnanost * veřejně prospěšná služba * rekvalifikace * Česká republika
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7416-336-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ (plný text)
  Document kindStudie
  Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17101EXH - externí sklad Holešovice
  Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných
 5. TitleZhodnocení ochranné, pobídkové a integranční funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi / Ondřej Hora, Jiří Vyhlídal
  Author Hora, Ondřej, 1977- (Author)
  Another authors Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2016
  Scope66, 4 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationMonografie je jedním z navazujících výstupů projektu TAČR "Využití propojených databází evidence v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti evidence dávek hmotné nouze k monitorování situace v oblasti aktivního začleňování". Zaměřuje se především na výběr nejvýznamnějších výstupů, tedy takových informací, které dobře popisují funkce systému a jejichž získání přitom až na výjimky nevyžaduje pokročilé statistické procedury. Dopady programů APZ zde nejsou vyhodnocovány. V této monografii se zabýváme vyhodnocením působení opatření sociální politiky na situaci osob, které v roce 2014 čerpaly dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi. Pomoc v hmotné nouzi je tradičně definována jako součást systému sociální pomoci (jednoho ze tří základních pilířů sociálního zabezpečení). Situace osob v hmotné nouzi je zde posuzována na základě tří očekávaných funkcí systému: ochranné, pobídkové a integrační.. The monograph is one of the follow-up of the project outputs TAČR "Usage of the merged administrative (evidence) databases in area of unemployment and in area of social assistance (material need) for the monitoring of the situation in active inclusion". It focuses primarily on the selection of the most significant outcomes, i.e. such an information that clearly describes the functions of the system while the acquisition of the information, with exceptions, does not require application of advanced statistical procedures. The impact of ALMP programs is not evaluated. In this monograph we focus on evaluating the impact of social policy on the situation of persons who in 2014 claimed benefits from the system of assistance in material need. Assistance in material need is traditionally defined as part of the social assistance system (one of the three basic pillars of social security). The situation of people in material need is assessed on the basis of three expected system functions: protection, incentive and integration.
  Výrazy tezauru sociální pomoc * sociální politika * naléhavá pomoc * chudoba * životní minimum * Česká republika * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-244-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Zhodnocení ochranné, pobídkové a integranční funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi (plný text / VÚPSV)
  Document kindKolektivní monografie
  Zhodnocení ochranné, pobídkové a integranční funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16830EXH - externí sklad Holešovice
  Zhodnocení ochranné, pobídkové a integranční funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi
 6. TitleSrovnání efektů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice v období růstu (2007) a během první fáze krize (2009) / Ondřej Hora, Tomáš Sirovátka
  Author Hora, Ondřej, 1977- (Author)
  Another authors Sirovátka, Tomáš, 1950- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2012
  Scope60, 5 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationAnalýza efektivity státních opatření aktivní politiky zaměstnanosti pro zmírňování rizik vyplývajících z dopadů krize. Porovnání etapy ekonomického růstu s dobou krize, resp. její první fází, růstem cyklické složky nezaměstnanosti v důsledku propouštění a poklesu počtu volných míst. Srovnání je založeno na statistických metodách s využitím dat z úřadů práce. Kromě analýzy cílenosti opatření byl proveden odhad efektů opatření v jednotlivých regionech.
  Výrazy tezauru Česká republika * politika zaměstnanosti * hospodářská recese * nezaměstnanost * nezaměstnanost žen * nezaměstnanost mladých * analýza příčin
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7416-106-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16365EXH - externí sklad Holešovice
 7. TitleHodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR / Markéta Horáková, Ondřej Hora, Jiří Vyhlídal
  Author Horáková, Markéta, 1975- (Author)
  Another authors Hora, Ondřej, 1977- (Author)
  Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2010
  Scope85, 6 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru hospodářská a sociální soudržnost * politika zaměstnanosti * operativní program * strukturální fondy * trh práce
  Klasifikační znaky4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-056-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR (plný text)
  Document kindStudie
  Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16060EXH - externí sklad Holešovice
  Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR
 8. TitleHodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikaci (struktura, cílenost, krátkodobé a střednědobé efekty na opuštění evidence) / Ondřej Hora ... [et al.]
  Author Hora, Ondřej, 1977- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2009
  Scope66, 8 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationStudie se zabývá hodnocením opatření AZP na národní úrovni v ČR za období roku 2007. Tyto programy jsou hodnoceny s jistým časovým odstupem, aby hodnocení mohlo sledovat nejen krátkodobé, ale také střednědobé efekty. K účelu hodnocení programů je využito údajů z administrativního systému pro sledování nezaměstnanosti (OKpráce), který zahrnuje údaje za všechny nezaměstnané a všechny typy programů realizované prostřednictví nebo za účasti úřadů práce v celé ČR. Studie navazuje na předchozí obdobné analýzy VÚPSV, v.v.i. provedené v předchozích letech. Poznávacím cílem práce bylo zjištění struktury účastníků, cílenosti a efektů na opuštění evidence u opatření realizovaných v roce 2007.
  Výrazy tezauru Česká republika * nezaměstnanost * politika zaměstnanosti * trh práce * rekvalifikace * hodnocení projektu
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-045-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti (plný text)
  Document kindStudie
  Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikaci (struktura, cílenost, krátkodobé a střednědobé efekty na opuštění evidence)

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15968EXH - externí sklad Holešovice
  Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikaci (struktura, cílenost, krátkodobé a střednědobé efekty na opuštění evidence)
 9. TitleRodina, děti a zaměstnání v české společnosti / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora (eds.)
  Another authors Sirovátka, Tomáš, 1950- (Editor)
  Hora, Ondřej, 1977- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBoskovice ; Brno : Fakulta sociálních studií (Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti) Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Albert, 2008
  Scope328 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteChybné ISBN uvedeno na zadní straně obálky v čárovém kódu. 200 výt.
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru rodina * dítě * politika zaměstnanosti * trh práce * sociální politika * rovnost mezi muži a ženami * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7326-140-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti (obsah)
  Document kindMonografie
  Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79302EXH - externí sklad Holešovice
  Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti
 10. TitleStrategie dlouhodobě nezaměstnaných : (souhrnná zpráva z výzkumu) / Ondřej Hora
  Author Hora, Ondřej, 1977- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2008
  Scope154, 8 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie
  Výrazy tezauru dlouhodobá nezaměstnanost * životní podmínky * poptávka po zaměstnání
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-87007-98-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Strategie dlouhodobě nezaměstnaných

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15733EXH - externí sklad Holešovice
  Strategie dlouhodobě nezaměstnaných

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.