Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0052352^"
 1. TitlePrávo Evropské unie / Michal Tomášek, Vladimír Týč, David Petrlík a kolektiv: Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, Naděžda Rozehnalová, Filip Křepelka, Lenka Pítrová, David Sehnálek, Václav Šmejkal, Jan Exner, Tereza Kunertová, Jan Převrátil, Martin Smolek, Magdalena Svobodová, Aneta Vondráčková
  Author Tomášek, Michal, 1963- (Author)
  Another authors Týč, Vladimír, 1949- (Author)
  Petrlík, David
  Malenovský, Jiří, 1950-
  Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  Rozehnalová, Naděžda, 1955- (Author)
  Křepelka, Filip, 1974- (Author)
  Pítrová, Lenka, 1954- (Author)
  Sehnálek, David, 1979- (Author)
  Šmejkal, Václav, 1966- (Author)
  Exner, Jan (Author)
  Kunertová, Tereza, 1981- (Author)
  Převrátil, Jan (Author)
  Smolek, Martin, 1976- (Author)
  Svobodová, Magdaléna, 1976- (Author)
  Vondráčková, Aneta (Author)
  Issue3. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2021
  Scope512 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a rejstříky
  AnnotationAktualizace učebnice odráží proces, jak se Evropská unie za poslední čtyři roky změnila. Zásadní změnou je bezesporu vystoupení Spojeného království z EU, takzvaný brexit, v lednu 2020. Další událostí, která právo Evropské unie nepochybně ovlivnila, je pandemie koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19. Autoři se věnují zejména jejím dopadům na volný pohyb osob. Učebnice klade velký důraz na propojení teoretických poznatků se zkušenostmi z praktického fungování unijního právního řádu v našich podmínkách. Její vnitřní struktura byla zvolena tak, aby co nejjednodušším způsobem přiblížila poměrně složitý labyrint práva Evropské unie.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * legislativní proces ES * přibližování legislativy * kontrola restriktivních praktik * společná obchodní politika * občanství EU * lidská práva * Soudní dvůr ES * Evropská unie
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  4031 - Hospodářská soutěž
  1016 - Struktura Společenství
  1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  ISBN978-80-7502-491-6
  Copy count4, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Právo Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89565PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 25.03.2025)
  F 89565PSS - Poslanecká sněmovna
  F 89565PSS - Poslanecká sněmovna
  F 89565PSS - Poslanecká sněmovna
  Právo Evropské unie
 2. TitleNařízení Řím I ; Nařízení Řím II : komentář / Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Tereza Kyselovská, Kristián Csach, Ľubica Gregová Širicová, Iveta Rohová, David Sehnálek, Klára Drličková
  Author Rozehnalová, Naděžda, 1955- (Commentator for written text)
  Another authors Valdhans, Jiří, 1979- (Commentator for written text)
  Kyselovská, Tereza, 1984- (Commentator for written text)
  Csach, Kristián, 1980- (Commentator for written text)
  Širicová, Ľubica (Commentator for written text)
  Rohová, Iveta, 1988- (Commentator for written text)
  Sehnálek, David, 1979- (Commentator for written text)
  Drličková, Klára, 1981- (Commentator for written text)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scopexxvi, 608 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NotePrávní stav publikace k 31.12.2020
  Obsahuje bibliografie a rejstřík
  Částečně slovenský text
  Content noteNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) -- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
  AnnotationPublikace je kompletním zpracováním obsahujícím podrobné informace i o předcházejících (souvisejících) smlouvách a úmluvách (Bruselská úmluva, Římská úmluva, Maastrichtská a Amsterodamská smlouva a další), stejně jako pozadí a podmínky vzniku obou nařízení. Komentář obsahuje vysvětlení ke všem článkům obou nařízení s propojujícími kapitolami od předních odborníků na dané téma z České a Slovenské republiky.
  Výrazy tezauru Římská úmluva * nařízení Společenství * právo Evropské unie * mezinárodní úmluva * mezinárodní právo soukromé * komentář k zákonu * interpretace práva * Evropská unie
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  0806 - Mezinárodní politika
  1231 - Mezinárodní právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-971-0
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Nařízení Řím I

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89653LSMPEU - legisl. stud. Mezinárodní právo a právo EUIn-Library Use Only
  F 89653PSS - Poslanecká sněmovna
  Nařízení Řím I
 3. TitleSpecifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky / David Sehnálek
  Author Sehnálek, David, 1979- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexiii, 194 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace je zaměřena na výklad práva Evropské unie a jeho zvláštnosti ve srovnání s výkladem práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Často je totiž zdůrazňován vliv práva Evropské unie na české právo a na českou aplikační praxi a neméně často jsou zdůrazňována specifika výkladu práva Evropské unie, a to právě v kontrapozici k právu vnitrostátnímu, které je podle obecného pojetí tím, co zvláštní není, a tedy je „normální“. K dojmu zvláštnosti výkladu práva Evropské unie přispívá především to, že je toto právo směrodatně vykládáno Soudním dvorem EU. Publikace proto pečlivě analyzuje systémové postavení Soudního dvora EU v institucionální struktuře Evropské unie, jeho vazby a interakce s jinými mezinárodními soudy a s vrcholnými soudy členských států.
  Výrazy tezauru Soudní dvůr ES * právo Evropské unie * mezinárodní právo * vnitrostátní právo * interpretace práva
  Klasifikační znaky1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1231 - Mezinárodní právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-741-5
  Copy count2, currently available 1
  Document kindMonografie
  Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88328EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 25.03.2025)
  F 88328EXH - externí sklad Holešovice
  Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky
 4. TitleIn varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče / Tereza Kyselovská, David Sehnálek, Naděžda Rozehnalová (eds.)
  Another authors Kyselovská, Tereza, 1984- (Editor)
  Sehnálek, David, 1979- (Editor)
  Rozehnalová, Naděžda, 1955- (Editor)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2019
  Scope530 stran : portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Edice Scientia ; sv. č. 651
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  Výrazy tezauru mezinárodní právo * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-210-9332-4
  Copy count1, currently available 1
  URL In varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče (plný text)
  Document kindSborníky
  In varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88423EXH - externí sklad Holešovice
  In varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče
 5. TitleNekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře / Dana Ondrejová, David Sehnálek
  Author Ondrejová, Dana, 1980- (Author)
  Another authors Sehnálek, David, 1979- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope295 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Popisuje a porovnává českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých obchodních praktik (včetně tzv. černé listiny) a zhodnocuje implementaci relevantních směrnic Evropské unie do českého práva. Uvádí a rozebírá značné množství judikatury Soudního dvora EU (včetně vybraných stanovisek generálních advokátů), Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a dalších soudů. Dále seznamuje s novou legislativou EU upravující nekalosoutěžní aspekty obchodního tajemství. Závěrečná část je věnována přeshraničnímu prosazování práva na ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání včetně určení rozhodného práva a místa sudiště.
  Výrazy tezauru omezování soutěže * propagace * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  2031 - Uvádění na trh
  ISBN978-80-7502-239-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87487EXH - externí sklad Holešovice
  Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře
 6. TitlePrávo Evropské unie / Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv: Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, David Petrlík, Filip Křepelka, Lenka Pítrová, Václav Šmejkal, Tereza Kunertová, Jan Převrátil, David Sehnálek, Martin Smolek, Magdalena Svobodová, Aneta Vondráčková
  Author Tomášek, Michal, 1963- (Author)
  Another authors Týč, Vladimír, 1949- (Author)
  Malenovský, Jiří, 1950- (Author)
  Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  Petrlík, David (Author)
  Křepelka, Filip, 1974- (Author)
  Pítrová, Lenka, 1954- (Author)
  Šmejkal, Václav, 1966- (Author)
  Kunertová, Tereza, 1981- (Author)
  Převrátil, Jan (Author)
  Sehnálek, David, 1979- (Author)
  Smolek, Martin, 1976- (Author)
  Svobodová, Magdaléna, 1976- (Author)
  Vondráčková, Aneta (Author)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope496 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a rejstříky
  AnnotationNejnovější učebnici práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a jejich spolupracovníků. Učebnice klade velký důraz na propojení teoretických poznatků se zkušenostmi z praktického fungování unijního právního řádu v našich podmínkách.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * učebnice * smlouva o Evropském hospodářském společenství * Smlouva o Evropské unii * smlouva ES * Soudní dvůr ES
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  ISBN978-80-7502-184-7
  Copy count4, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Právo Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86621EXH - externí sklad Holešovice
  F 86621EXH - externí sklad Holešovice
  F 86621EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 07.08.2024)
  F 86621EXH - externí sklad Holešovice
  Právo Evropské unie
 7. TitleKomentář k vybrané judikatuře Soudního dvora Evropské unie / David Sehnálek
  Author Sehnálek, David, 1979- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2013
  Scope203 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
  NoteČást. přeloženo?. Přehledy souvisejících právních předpisů. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  AnnotationUčebnice je určena studentům Právnické fakulty Masarykovy univerzity a zahrnuje případy, které jsou probírány v prvním semestru výuky předmětu Právo Evropské unie. Jde o ty nejvýznamnější případy řešené Soudním dvorem Evropské unie za více než 40 let jeho existence, které zásadním způsobem přispěly k formování nejdříve Evropského společenství, nyní i Evropské unie a jejich práva.
  Výrazy tezauru Soudní dvůr ES * výklad zákonů ES * rozsudek Soudního dvora ES
  Klasifikační znaky1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-210-6183-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Komentář k vybrané judikatuře Soudního dvora Evropské unie (obsah)
  Document kindUčebnice
  Komentář k vybrané judikatuře Soudního dvora Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84211EXH - externí sklad Holešovice
  Komentář k vybrané judikatuře Soudního dvora Evropské unie
 8. TitleVybrané otázky působení práva Evropské unie ve sféře českého právního řádu / Vladimír Týč, David Sehnálek, Radim Charvát
  Author Týč, Vladimír, 1949- (Author)
  Another authors Sehnálek, David, 1979- (Author)
  Charvát, Radim, 1978- (Illustrator)
  Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2011
  Scope179 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. 385
  Note200 výt.. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace analyzuje základní principy působení práva Evropské unie ve vnitrostátní sféře. Zaměřena je na zásadu přednostní aplikace tohoto práva včetně mezinárodních smluv uzavřených Evropskou unií, jeho přímého účinku, interpretace a konečně na právotvornou činnost Soudního dvora.
  Výrazy tezauru komunitární právo - národní právo * právo Evropské unie * národní implementace práva Společenství * nadřazenost zákona * přímá aplikovatelnost * mezinárodní dohoda
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-210-5387-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Vybrané otázky působení práva Evropské unie ve sféře českého právního řádu (obsah)
  Document kindMonografie
  Vybrané otázky působení práva Evropské unie ve sféře českého právního řádu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81785EXH - externí sklad Holešovice
  Vybrané otázky působení práva Evropské unie ve sféře českého právního řádu
 9. TitleOne or many? : the law and structure of the European Union ant the United States : [essays by the Faculties of Masaryk University Brno, Czech republic, the John Marsahll Law School Chicago, Illinois / editors Michael P. Seng, Vadimír Týč, David Sehnálek]
  Another authors Seng, Michael, 1942- (Editor)
  Týč, Vladimír, 1949- (Editor)
  Sehnálek, David, 1979- (Editor)
  John Marshall Law School (Chicago, Illinois)
  Masarykova univerzita
  PublicationRock Island : East Hall Press, 2011
  Scopeviii, 372 s. ; 23 cm
  CountryUnited States
  LanguageEnglish
  NoteČást. přeloženo z češtiny. Podnázev z obálky
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru příslušnost Společenství * národní právo * právo Evropské unie * národní implementace práva Společenství * ústavní právo * právní řád ES * Evropská unie * právní věda
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-187832620-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  One or many?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81836EXH - externí sklad Holešovice
  One or many?
 10. TitleVybraná judikatura Evropského soudního dvora ke studiu práva Evropské unie / David Sehnálek
  Author Sehnálek, David, 1979- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2008
  Scope102 s. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně č. 392
  NoteChybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu. Nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Soudní dvůr ES * rozsudek Soudního dvora ES
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-210-4254-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Vybraná judikatura Evropského soudního dvora ke studiu práva Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15730EXH - externí sklad Holešovice
  Vybraná judikatura Evropského soudního dvora ke studiu práva Evropské unie


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.