Search results

 1. TitleCorporate compliance : jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management system / Pavel Koukal
  Author Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  PublicationPraha : Verlag Dashöfer, [2019]
  Copyright notice date©2019
  Scope98 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteČeský text
  AnnotationCílem této publikace je nabídnout celkový přehled základních otázek, které jsou spojené s problematikou corporate compliance, a to od výchozích teoretických otázek až po otázky čistě praktické, vázané např. na konkrétní nastavení a fungování Compliance management systému.
  Výrazy tezauru management * kultura řízení podniku * odpovědnost
  Klasifikační znaky4021 - Management
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-87963-98-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 88238PSS - Poslanecká sněmovna
  Corporate compliance
 2. TitleBIM pro veřejné zadavatele / Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Petr Fiala, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský
  Author Dufek, Zdeněk, 1978- (Author)
  Another authors Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Fiala, Petr (Author)
  Vyhnálek, Rudolf (Author)
  Remeš, Josef (Author)
  Jedlička, Marek (Author)
  Drochytka, Rostislav, 1958- (Author)
  Bydžovský, Jiří, 1970- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope122 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Praktik
  NotePřehledy souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationPříručka pro zadavatele veřejných zakázek k problematice informačního modelování staveb (BIM). Obsahuje právní i technické aspekty výběru dodavatele projekčních prací, zákonné požadavky a metodická doporučení pro vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria, podstatné aspekty smlouvy o dílo a problematika použitelného software a kompatibility dat. Součástí publikace jsou i příklady a vzorové dokumenty: BEP (BIM Execution Plan), EIR (Employer’s Information Requirements), zadávací dokumentace a smlouva o dílo.
  Výrazy tezauru veřejná zakázka * stavebnictví * simulace * Česká republika
  Klasifikační znaky6831 - Pozemní a inženýrské stavby
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7502-285-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 87491PSS - Poslanecká sněmovna
  BIM pro veřejné zadavatele
 3. TitleZákon o ochranných známkách : komentář / Pavel Koukal, Radim Charvát, Simona Hejdová, Miroslav Černý
  Author Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Another authors Charvát, Radim, 1978- (Author)
  Hejdová, Simona, 1976- (Author)
  Černý, Miroslav, 1978- (Author)
  Česko. Zákon o ochranných známkách (2003, novela 2017) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopelxiv, 582 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je ke dni 25.7.2017, judikatura zpracovaná ke dni 30.5.2017"--Rub titulní stránky. Přehled souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah nejnovějších předpisů, stejně jako kontext a vysvětlení s historickou právní úpravou. Autoři zevrubně rozebírají konkrétní známkoprávní instituty, vysvětlují způsob řízení před českými i mezinárodními úřady a přibližují rozhodovací praxi českých i mezinárodních úřadů a soudů na konkrétních ochranných známkách v bohaté a pečlivě vybrané judikaturní části.
  Výrazy tezauru značka * duševní vlastnictví * zákon * komentář k zákonu * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-762-2
  Copy count2, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Call numberLocationInfo
  F 87171PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 18.01.2021)
  F 87171LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o ochranných známkách
 4. TitleAutorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
  Author Srstka, Jiří, 1958- (Author)
  Another authors Barták, Jan, 1938- (Author)
  Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Leška, Rudolf, 1984- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Prchal, Petr, 1974- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  Skřejpková, Petra, 1960- (Author)
  Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Telec, Ivo, 1959- (Author)
  Vyskočil, František, 1965- (Author)
  Žikovská, Petra (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope416 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  Výrazy tezauru autorské právo
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7502-240-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 86969PSS - Poslanecká sněmovna
  Autorské právo a práva související
 5. TitleZákon o ochraně průmyslových vzorů : komentář / Pavel Koukal, Miroslav Černý, Radim Charvát
  Author Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Another authors Černý, Miroslav, 1978- (Author)
  Charvát, Radim, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexxxiii, 312 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NotePrávní stav publikace je ke dni 24.7.2015
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationOdborný průvodce pro aplikaci zákona o ochraně průmyslových vzorů. Komentář seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky ochrany průmyslových vzorů, obsahuje úvodní výklad o právní ochraně designu v České republice a Evropské unii. V rámci podrobného výkladu k textu jednotlivých ustanovení zákona č. 207/2000 Sb. postihuje nejen všechny aspekty ochrany průmyslových vzorů, ale usiluje i o rozbor problematických či sporných míst. Řeší otázku vztahu zákona o ochraně průmyslových vzorů k občanskému zákoníku a správnímu řádu. Je doplněn bohatou judikaturou obsahující rozhodnutí českých i evropských soudů, dále rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Úřadu průmyslového vlastnictví. Odkazuje na zahraniční monografickou a komentářovou literaturu a v přílohové části zahrnuje vybraná ustanovení použitelných evropských a mezinárodních předpisů.
  Výrazy tezauru průmyslové vlastnictví * patentové právo * autorské právo * Česká republika * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7478-929-8
  Copy count3, currently available 1, at library only 1
  URLZákon o ochraně průmyslových vzorů (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Call numberLocationInfo
  F 85437LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 85437PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85437PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 26.06.2020)
 6. TitleNový občanský zákoník : náhrada škody / Petr Novotný, Pavel Koukal, Eva Zahořová
  Author Novotný, Petr, 1966- (Author)
  Another authors Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Zahořová, Eva (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Grada, 2014
  Scope139 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo pro každého
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPříručka z řady populárně naučných publikací komplexně pokrývajících celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem. Je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.
  Výrazy tezauru občanský zákoník * náhrada škody * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-247-5165-8
  Copy count3, currently available 3
  URL Nový občanský zákoník : náhrada škody (obsah)
  Nový občanský zákoník : náhrada škody (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 83781EXH - externí sklad Měšice
  F 83781EXH - externí sklad Měšice
  F 83781EXH - externí sklad Měšice
 7. TitlePrávní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla / Pavel Koukal
  Author Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
  Scopexv, 139 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationMonografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany designu, a to na ochranu průmyslových vzorů a ochranu autorskoprávní, a na jejich souběh.Autor pro vysvětlení některých institutů používá rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante (OHIM) a pracuje také se zatím nečetnou judikaturou evropských soudů.
  Výrazy tezauru autorské právo * patentové právo * duševní vlastnictví * průmyslové vlastnictví * značka * průmyslové a užitné vzory
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7357-886-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 82042EXH - externí sklad Měšice
  F 82042EXH - externí sklad Měšice
  Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla
 8. TitleAutorská práva a práva související v daňových souvislostech : ochrana autorských děl, zaměstnanecká díla, licenční smlouvy, databáze, zdaňování příjmů, zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení / Pavel Koukal, Jan Neckář
  Author Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Another authors Neckář, Jan, 1982- (Interviewee)
  Issue1. vyd.
  PublicationOlomouc : ANAG, 2011
  Scope247 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo
  NotePřehled souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  ContentsZákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
  Výrazy tezauru autorské právo * literární a umělecké vlastnictví * duševní vlastnictví * daň z příjmu fyzických osob * daň z příjmů právnických osob * reprodukování
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7263-687-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Autorská práva a práva související v daňových souvislostech (obsah)
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 80963EXH - externí sklad Měšice
  Autorská práva a práva související v daňových souvislostech
 9. TitleHluková zátěž / autoři: Otakar Motejl, Jitka Seitlová, Karel Černín, Michaela Černínová, Tomáš Maňas, Eva Vávrová, Marek Hanák, Kateřina Valachová, Pavel Koukal
  Author Motejl, Otakar, 1932-2010 (Author)
  Another authors Seitlová, Jitka, 1954- (Author)
  Černín, Karel (Author)
  Černínová, Michaela, 1979- (Author)
  Maňas, Tomáš (Author)
  Vávrová, Eva (Author)
  Hanák, Marek (Author)
  Valachová, Kateřina, 1976- (Author)
  Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Česko. Kancelář veřejného ochránce práv
  PublicationBrno ; Praha : Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci se společností Wolters Kluwer ČR Praha, [2009]
  ©2009
  Scope139 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Stanoviska 5
  NotePod názvem: Veřejný ochránce práv. Na obálce: Ombudsman
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru hluková zátěž * ochrana proti hluku * ombudsman * Česká republika
  Klasifikační znaky5216 - Poškozování životního prostředí
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7357-499-4
  Copy count1, currently available 1
  URLHluková zátěž (plný text)
  Document kindSborníky
  Call numberLocationInfo
  F 85688PSS - Poslanecká sněmovna
  Hluková zátěž
 10. TitleSouhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2008 / [editor Pavel Koukal]
  Another authors Koukal, Pavel, 1979- (Editor)
  Česko. Kancelář veřejného ochránce práv
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Pro Kancelář veřejného ochránce práv vydala Masarykova univerzita, 2009
  Scope121 s. : il. ; 30 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note500 výt.
  AnnotationNa ochránce se v loňském roce obrátili občané s rekordním počtem 7051 stížností. Vysoký počet podnětů svědčí dlouhodobém příznivém hodnocení a důvěru v činnost ochránce ze strany občanů. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že tematické zaměření a obsah podnětů jsou stejné, jako tomu bylo v minulých letech, což signalizuje, že v celé řadě oblastí veřejné správy nedošlo dosud k výraznějším změnám nebo nápravě nesprávných postupů. V souhrnné zprávy o činnosti za rok 2008 předložené Poslanecké sněmovně analyzuje ochránce typické případy, zobecňuje nejzávažnější problémy a poznatky z šetření. Samostatná kapitola zprávy je věnována činnosti ochránce v oblasti ochrany osob omezených na svobodě a samostatně je pojednáno také o případech diskriminace. Na zjištěních plynoucích z šetření konkrétních případů jsou založena i doporučení ochránce Poslanecké sněmovně, tam kde zjistí, že opakující se problémy mají řešení pouze na legislativní úrovni. Ochránce tedy vyzývá Poslaneckou sněmovnu, aby požádala vládu o přípravu a předložení novel příslušných zákonů nebo o přípravu zákona nového. Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna dosud neprojednala zprávu ochránce za rok 2007, byl ochránce nucen ve zprávě za rok 2008 zopakovat i doporučení z předchozí zprávy a trvat na jejich projednání.
  Výrazy tezauru ombudsman * zpráva o činnosti * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-210-4822-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2008 (plný text)
  Document kindVýroční zprávy
  Call numberLocationInfo
  E 15991EXH - externí sklad Měšice