Search results

 1. TitleZákon o soudnictví ve věcech mládeže : komentář / Eva Žatecká, Milana Hrušáková
  Author Žatecká, Eva, 1981- (Author)
  Another authors Hrušáková, Milana, 1952- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexv, 293 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je k 1.6.2015"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsZákon č. 218/2003 Sb. ze dne 25. června 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
  AnnotationPředmětem obsahu komentáře je úprava trestní odpovědnosti mládeže, ukládání opatření za protiprávní činy, řízení ve věcech mládeže a výkon těchto opatření. Jedná se o komplexní úpravu hmotněprávních a procesních aspektů trestání mládeže včetně vymezení sankcí, které je možné mládeži za protiprávní činy uložit. Vymezeny jsou rozdíly speciální právní úpravy mládeže oproti úpravě v obecných a souvisejících předpisech, zejména v trestním zákoníku. Zákon se vztahuje se na všechny osoby mladší 18 let, které se dopustí protiprávních činů.
  Výrazy tezauru soudní systém * mladý člověk * zločinnost mládeže * soudní řízení * Česká republika * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7478-848-2
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  URLZákon o soudnictví ve věcech mládeže (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o soudnictví ve věcech mládeže

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85069legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 85069externí sklad Měšice
  Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
 2. TitleTrestní právo hmotné a procesní - zvláštní část : multimediální učební text / Eva Žatecká
  Author Žatecká, Eva, 1981- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Katedra trestního práva
  Issue2., dopl. a přeprac. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2014
  Scope151 s. ; 21 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učebnice Právnické fakulty MU sv. č. 514
  NoteNa obálce: bakalářský studijní program. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra trestního práva
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationTrestněprávní materie je zaměřena na zvláštní část trestního práva hmotného a procesního a je zpracována s přihlédnutím k potřebám a cílům bakalářského studia. Součástí skript je i soubor praktických příkladů uspořádaných formou multimediální a přiřazených jejím jednotlivým kapitolám. Cílem těchto příkladů je zopakování, procvičení a zafixování si teoretických poznatků obsažených v jednotlivých kapitolách a taktéž i podnícení schopnosti studenta uvažovat o nich v širších souvislostech právní úpravy obsažené v trestním řádu.
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * trestný čin * Česká republika * učebnice
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-210-7288-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Trestní právo hmotné a procesní - zvláštní část

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84719externí sklad Měšice
  Trestní právo hmotné a procesní - zvláštní část
 3. TitleTrestní právo hmotné a procesní : obecná část : multimediální učební text / Eva Žatecká
  Author Žatecká, Eva, 1981- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue3. dopl. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2012
  Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2012
  Scope101 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice multimediálních učebních textů č. 76
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * trestný čin * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-210-5853-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSkripta
  Trestní právo hmotné a procesní

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16504externí sklad Měšice
  Trestní právo hmotné a procesní
 4. TitleTrestní právo hmotné a procesní. Zvláštní část / Eva Žatecká
  Author Žatecká, Eva, 1981- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2009
  Scope85 s. ; 30 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice multimediálních učebních textů č. 56
  Portion of titleZvláštní část
  NoteNa obálce: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje přehled souvisejících právních předpisů a bibliografii
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * trestný čin * učebnice
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-210-5094-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Trestní právo hmotné a procesní, Zvl. část (obsah)
  Document kindUčebnice
  Trestní právo hmotné a procesní

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16072externí sklad Měšice
  Trestní právo hmotné a procesní
 5. TitleTrestní právo hmotné a procesní. Obecná část / Eva Žatecká
  Author Žatecká, Eva, 1981- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2009
  Scope93 s. ; 30 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice multimediálních učebních textů č. 49
  Portion of titleObecná část
  NoteNa obálce: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * trestný čin * učebnice
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-210-5054-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Trestní právo hmotné a procesní, Obecná část (obsah)
  Document kindUčebnice
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16072externí sklad Měšice
 6. TitleTrestní právo hmotné a procesní : obecná část : multimediální učební text / Eva Žatecká
  Author Žatecká, Eva, 1981- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2008
  Scope107 s. ; 30 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice multimediálních učebních textů č. 45
  NoteV tiráži název edice: Edice multimediálních pomůcek PrF MU. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPrvní díl skript je určen posluchačům bakalářských studijních oborů právní specializace "Právo a mezinárodní obchod", "Veřejná správa" a "Právní vztahy k nemovitostem". Trestněprávní materie je zpracována s přihlédnutím k potřebám a cílům bakalářského studia. Součástí skript je i soubor praktických příkladů zpracovaných formou multimediální a přiřazených jejím jednotlivým kapitolám. Cílem těchto příkladů je zopakování, procvičení a zafixování si teoretických poznatků obsažených v jednotlivých kapitolách a taktéž i podnícení schopnosti sutdenta uvažovat o nich v širších souvislostech právní úpravy obsažené v trestním zákonu a řádu.
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * Česká republika * učebnice
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-210-4631-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Trestní právo hmotné a procesní

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15788externí sklad Měšice
  Trestní právo hmotné a procesní
 7. TitlePostavení a úkoly probační a mediační služby / Eva Žatecká
  Author Žatecká, Eva, 1981- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationOstrava : Key Publishing, 2007
  Scope136 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právo
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru trestná činnost * alternativní trest * znovuzapojení do společnosti * schopnost komunikace * sociální práce * sociální pracovník * Česká republika * Spojené království
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  1216 - Trestní právo
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87071-55-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Postavení a úkoly probační a mediační služby

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77173externí sklad Měšice
  Postavení a úkoly probační a mediační služby