Search results

 1. TitleI rodina má svou paměť : rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu / Radmila Švaříčková Slabáková, Irena Sobotková, Marcin Filipowicz, Alena Zachová, Marek Petrů
  Author Švaříčková-Slabáková, Radmila, 1970- (Author)
  Another authors Sobotková, Irena, 1964- (Author)
  Filipowicz, Marcin, 1975- (Author)
  Zachová, Alena, 1954- (Author)
  Petrů, Marek, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, 2018
  Scope244 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPaměťová studia, o jejichž boomu v podobě nejrůznějších pamětí, vzpomínek či memoárů není pochyb, tematizovala povětšinou paměť jako individuálního nebo kolektivní/národní. Rodině v tomto kontextu nebyla zatím věnována náležitá pozornost, a to přesto, že valná část našeho života se odehrává právě v rodině. Tato publikace nahlíží na rodinnou paměť prostřednictvím čtyř vědních disciplín – psychologie, literární vědy, historie a filozofie. Spojnicí jednotlivých kapitol je předpoklad, že rodinná paměť je nestálá entita měnící se vzhledem k potřebám dané rodiny i vzhledem k současným společenským a kulturním normám.
  Výrazy tezauru rodina
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  ISBN978-80-7422-584-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  I rodina má svou paměť

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87986PSS - Poslanecká sněmovna
  I rodina má svou paměť
 2. TitleRodina a její paměť v nás : ve světle třígeneračních vyprávění / Radmila Švaříčková Slabáková, Irena Sobotková
  Author Švaříčková-Slabáková, Radmila, 1970- (Author)
  Another authors Sobotková, Irena, 1964- (Author)
  PublicationPraha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018
  Scope318 stran : ilustrace ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Spine TitleRodina a její paměť v nás
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPaměť byla dosud při studiu rodiny zcela opomíjena. Publikace pomocí důkladné analýzy dokazuje, že rodinná paměť představuje důležitou složku rodinného fungování, související jak s rodinnými vztahy a rodinnou funkčností, tak s dobovými reáliemi. Publikace podtrhuje fakt, že o rodinnou paměť je potřeba pečovat, aby z ní další generace mohly čerpat. Rodinná paměť se tak pro nás může stát zdrojem odhodlanosti a síly k překonávání každodenních problémů, stejně jako se díky ní můžeme radovat z kontinuity rodu a pocitu sounáležitosti s předky.
  Výrazy tezauru rodina * Česká republika * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  ISBN978-80-7553-638-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Rodina a její paměť v nás

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87985PSS - Poslanecká sněmovna
  Rodina a její paměť v nás
 3. TitleKonstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti : koncepty, metody, perspektivy / Radmila Švaříčková Slabáková ... a kol.
  Author Švaříčková-Slabáková, Radmila, 1970- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012
  Scope542 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationCílem knihy je nabídnout pokud možno maximálně kompletní a plastický obraz jak samotného procesu konstruování, udržování a přetváření maskulinit v různých obdobích a strukturách západní, respektive české a slovenské společnosti, tak i nejrůznější možné metodologické přístupy, které je při jejich výzkumu možno využít.
  Výrazy tezauru sociologie * muž * sexualita
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  2816 - Demografie a populace
  ISBN978-80-7422-218-4
  Copy count1, currently available 1
  URLKonstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82738EXH - externí sklad Měšice
  Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti
 4. TitleMýtus šlechty u nás a v nás : paměť a šlechta dvacátého století / Radmila Švaříčková Slabáková
  Author Švaříčková-Slabáková, Radmila, 1970- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012
  Scope188 s. : il., portréty, faksim. ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Knižnice Dějin a současnosti sv. 47
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPrvní republika zrušila šlechtictví a tím ji zbavila i značné části jejího ekonomického a sociálního kapitálu. O likvidaci této „reakční“ společenské třídy pak s úspěchem usiloval komunistický režim. Šlechta se přesto nestala zapomenutým fenoménem. Rok 1989 a následné restituční zákony umožnily její návrat.
  Výrazy tezauru horní třída * společenská třída * etnologie * historie
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7422-223-8
  Copy count1, currently available 1
  URLMýtus šlechty u nás a v nás (recenze)
  Document kindMonografie
  Mýtus šlechty u nás a v nás

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26232PSS - Poslanecká sněmovna
  Mýtus šlechty u nás a v nás
 5. TitleRodinné strategie šlechty : Mensdorffové-Pouilly v 19. století / Radmila Švaříčková-Slabáková
  Author Švaříčková-Slabáková, Radmila, 1970- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Argo, 2007
  Scope435 s., [23] s. obr. příl. : il., portréty, geneal. tabulky ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Každodenní život sv. 36
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru horní třída * manželství * humanitní vědy * příbuzenský vztah * 19. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7203-859-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Rodinné strategie šlechty

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77016EXH - externí sklad Měšice
  Rodinné strategie šlechty