Search results

 1. TitleHabsburkové 1740-1918 : vznikání občanské společnosti / Ivo Cerman - ed. ; Marie Bahenská, Ivo Cerman, Iveta Cermanová, Jaroslav Dibelka, Michal Frankl, Martin Gaži, Bohumil Jiroušek, Martin Kučera, Tomáš Malý, Michal Morawetz, Zdeněk R. Nešpor, Stefan Newerkla, Martina Niedhammer, Martin Pelc, Jakub Rákosník, Jan Randák, Karel Schelle, Zdeňka Stoklásková, Marek Šmíd, Jaromír Tauchen, Dalibor Tureček, Dalibor Vácha, Václav Valeš, Luboš Velek, Michael Wögerbauer
  Author Cerman, Ivo, 1976- (Author) (Editor)
  Another authors Bahenská, Marie, 1970- (Author)
  Cermanová, Iveta, 1976- (Author)
  Dibelka, Jaroslav, 1981- (Author)
  Frankl, Michal, 1974- (Author)
  Gaži, Martin, 1972- (Author)
  Jiroušek, Bohumil, 1972- (Author)
  Kučera, Martin, 1981- (Author)
  Malý, Tomáš, 1978- (Author)
  Morawetz, Michal, 1987- (Author)
  Nešpor, Zdeněk R., 1976- (Author)
  Newerkla, Stefan, 1972- (Author)
  Niedhammer, Martina 1981- (Author)
  Pelc, Martin, 1980- (Author)
  Rákosník, Jakub, 1977- (Author)
  Randák, Jan, 1977- (Author)
  Schelle, Karel, jr., 1977- (Author)
  Stoklásková, Zdeňka, 1963- (Author)
  Šmíd, Marek, 1979- (Author)
  Tauchen, Jaromír, 1981- (Author)
  Tureček, Dalibor, 1957- (Author)
  Vácha, Dalibor, 1980- (Author)
  Valeš, Václav, 1979- (Author)
  Velek, Luboš, 1974- (Author)
  Wögerbauer, Michael, 1972- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016
  Scope830 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile, 1 genealogická tabulka ; 28 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Spine TitleHabsburkové 1740-1918
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPočátky sekulární kultury sahají nepochybně dále než do doby Československé první republiky. Právě v době vlády domu habsbursko-lotrinského nastal přechod od absolutní monarchie ke konstituční, od monolitického katolicismu k agnosticismu a od nevolnictví k občanské společnosti. Je to doba zrodu veřejné sféry a médií, úpadku náboženství a intenzivního rozvoje právní kultury, která měla efektivně chránit práva jednotlivce. Kniha se soustředí na otázky, které národní dějepisectví nechávalo bez povšimnutí. Je to generační dílo, ve kterém se mladší autoři a autorky snaží tyto procesy osvětlit.
  Výrazy tezauru Habsburkové (rod) * politický režim * politická moc * občanská společnost * Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * 18. století * 19. století * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-483-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Habsburkové 1740-1918

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16903Poslanecká sněmovna
  Habsburkové 1740-1918
 2. TitleBudování státu bez antisemitismu? : násilí, diskurz loajality a vznik Československa / Michal Frankl, Miloslav Szabó
  Author Frankl, Michal, 1974- (Author)
  Another authors Szabó, Miloslav, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015
  Scope339 stran : ilustrace, faksimile ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Židé - dějiny - paměť svazek 2
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutoři analyzují roli antisemitismu v české a slovenské společnosti v době rozkladu habsburské monarchie a formování československého národního státu. Zasazují vývoj českého a slovenského antisemitismu do kontextu diskusí o podobě národa a jeho státu a zkoumají, jakou roli hrálo protižidovské násilí či praktická protižidovská politika (například vylučování z agrární ekonomiky) a propaganda proti židovským uprchlíkům právě v kontextu „budování státu“. Sledují proměňující se funkci antisemitismu od zdůrazňované jednoty v prvních měsících národního státu po jeho polarizující roli v době protisocialistických a protikomunistických kampaní.
  Výrazy tezauru vznik Československa (1918) * antisemitismus * národnostní menšina * etnická diskriminace * Československo * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-422-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Budování státu bez antisemitismu? (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Budování státu bez antisemitismu?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85750Poslanecká sněmovna
  Budování státu bez antisemitismu?
 3. TitleJan Neruda a Židé : texty a kontexty / Michal Frankl, Jindřich Toman (eds.)
  Another authors Frankl, Michal, 1974- (Editor)
  Toman, Jindřich, 1944- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Akropolis, 2012
  Scope204 s. : il., faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Diskusní blok ke knize Jan Neruda a Židé. Česká literatura. 2013, roč. 61, č. 5, s. 716-787.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationSborník je výstupem workshopu organizovaného Židovským muzeem v Praze a Ústavem pro českou literaturu AV ČR v roce 2010, který konfrontoval znalosti, názory a metodologii literárních vědců a historiků zabývajících se židovskými dějinami a antisemitismem.Vybrané příspěvky představují Nerudovy postoje vůči Židům, zejména jeho antisemitský traktát Pro strach židovský, v kontextu doby a analyzují jej z různých perspektiv. Ačkoli protižidovský charakter různých Nerudových textů byl často zmiňován, dosud se mu žádná práce nevěnovala obšírněji. Mediální diskuse, kterou workshop vyvolal, pak jasně ukázala, jak je důležité, aby se česká společnost kriticky vypořádala s komplexitou vlastních vztahů k Židům, v neposlední řadě i z toho důvodu, že pamflet Pro strach židovský je v současnosti ke stažení na několika nacionalistických a antisemitských internetových stránkách. Součástí sborníku je komentovaná edice traktátu Pro strach židovský a také ilustrace, především dobové obrazy Židů a antisemitské karikatury.
  Výrazy tezauru Neruda, Jan (1834-1891) * literatura * judaismus * žid * antisemitismus
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7470-009-5
  Copy count1, currently available 1
  URLJan Neruda a Židé (obsah)
  Document kindSborníky
  Jan Neruda a Židé

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82971externí sklad Měšice
  Jan Neruda a Židé
 4. TitleNejisté útočiště : Československo a uprchlíci před nacismem 1933-1938 / Kateřina Čapková, Michal Frankl
  Author Čapková, Kateřina, 1973- (Author)
  Another authors Frankl, Michal, 1974- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha ; Litomyšl : Paseka, 2008
  Scope421 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationTato kniha zkoumá osudy uprchlíků z Německa a z Rakouska do Československa od nástupu nacistů k moci v roce 1933 do mnichovské dohody v roce 1938. Autoři se detailně zabývají nejen formulováním a proměnami uprchlické politiky československých úřadů, ale zkoumají také podmínky a realitu života uprchlíků a práci organizací na pomoc uprchlíkům. Zvláštní pozornost věnují také osudům židovských uprchlíků a změnám politiky státu vůči této skupině. Na rozdíl od většiny dosavadních studií k tomuto tématu se nezaměřují pouze na malou skupinu elitních uprchlíků z řad politiků či umělců, ale zkoumají též možnosti a šance běžných lidí bez rozsáhlých politických konexí. Oproti rozšířeným představám o meziválečném Československu jako velkorysému útočišti pro uprchlíky tak mohou poskytnout vyváženější obraz, který bere v úvahu též restriktivní prvky československé uprchlické politiky.
  Výrazy tezauru Německo * Československo * 30. léta 20. století * období první Československé republiky (1918-1938) * politický azyl * politický uprchlík
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7185-840-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Nejisté útočiště

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77751externí sklad Měšice
  Nejisté útočiště
 5. Title"Emancipace od židů" : český antisemitismus na konci 19. století / Michal Frankl
  Author Frankl, Michal, 1974- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha ; Litomyšl : Paseka, 2007
  Scope403 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  Výrazy tezauru judaismus * antisemitismus * Čechy (země) * 2. polovina 19. století
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7185-882-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  "Emancipace od židů"

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76977externí sklad Měšice
  "Emancipace od židů"