Search results

 1. TitleČechoslováci v Gulagu. III., Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu / Jan Dvořák, Jaroslav Formánek, Adam Hradilek
  Author Dvořák, Jan, 1982- (Author)
  Another authors Formánek, Jaroslav, 1960- (Author)
  Hradilek, Adam, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Česká televize : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019
  Scope221 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Edice ČT
  Portion of titlePříběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationZávěrečný díl volné publikace představuje dalších dvanáct tragických osudů československých občanů, kteří se v minulosti ocitli z nejrůznějších důvodů v nemilosrdném soukolí sovětského represivního aparátu - a to zdaleka nejen v době světového válečného konfliktu. Tato publikace vychází nejen u příležitosti 80. výročí masového exodu do Sovětského svazu, ale připomíná i smutná jubilea dvou Čechoslováků, kteří měli podstatnou zásluhu na záchraně tisíců svých spoluobčanů z Gulagu.
  Výrazy tezauru vyhoštění * politické násilí * politický vězeň * autoritativní režim * trestný čin proti lidskosti * Československo * Svaz sovětských socialistických republik * 20. léta 20. století * 30. léta 20. století * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7404-328-4
  978-80-88292-52-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Čechoslováci v Gulagu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87049PSS - Poslanecká sněmovna
  Čechoslováci v Gulagu
 2. TitleČechoslováci v Gulagu. II, Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu / Jan Dvořák, Jaroslav Formánek, Adam Hradilek
  Author Dvořák, Jan, 1982- (Author)
  Another authors Formánek, Jaroslav, 1960- (Author)
  Hradilek, Adam, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Česká televize : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018
  Scope221 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Edice ČT
  Portion of titlePříběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationDruhý díl publikace Čechoslováci v Gulagu je volným pokračováním stejnojmenného televizního dokumentu a přibližuje osudy dalších dvanácti krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu ve 20. až 50. letech minulého století. Vedle osob nespravedlivě odsouzených k mnoha letům pobytu v pracovních táborech Gulagu představuje i tragické životní příběhy Čechoslováků popravených během stalinských čistek ve 30. letech. Publikace vznikla na základě výzkumu v bývalých sovětských archivech, dostupné literatury a spolupráce s příbuznými obětí.
  Výrazy tezauru vyhoštění * politické násilí * politický vězeň * autoritativní režim * trestný čin proti lidskosti * Československo * Svaz sovětských socialistických republik * 20. léta 20. století * 30. léta 20. století * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7404-311-6
  978-80-88292-13-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Čechoslováci v Gulagu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87049PSS - Poslanecká sněmovna
  Čechoslováci v Gulagu
 3. TitleŽidé v Gulagu : sovětské pracovní a zajatecké tábory za druhé světové války ve vzpomínkách židovských uprchlíků z Československa / Jan Dvořák, Adam Hradilek
  Author Dvořák, Jan, 1982- (Author)
  Another authors Hradilek, Adam, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017
  Scope293 stran : ilustrace ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Ruština
  NoteKniha vyšla s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Anglické a ruské resumé
  AnnotationPublikace přináší 21 rozhovorů s československými uprchlíky židovského původu, kteří se v letech 1939–1941 ocitli v sovětských pracovních či zajateckých táborech. Reprezentují osudy okolo dvou tisíc Židů původem z Československa, kteří se útěkem na východ sice vyhnuli útlaku ze strany nacistických a maďarských okupantů či slovenských fašistů, ale většina z nich byla Sověty za nelegální překročení hranice, špionáž a další vykonstruované trestné činy odsouzena k mnohaletým trestům nucené práce v táborech Gulagu. Specifickou skupinu pak tvořili Židé, kteří buď zběhli, či padli do sovětského zajetí jako členové pracovních jednotek maďarské armády. Publikace mapuje čtyři vlny útěků – z protektorátu, z nacistického tábora v Nisku, z Podkarpatské Rusi a ze zmíněných pracovních jednotek. Každá kapitola je uvedena popisem okolností vzniku uprchlické vlny a jejích specifik. Na tento úvod pak navazuje soubor rozhovorů s pamětníky, které autoři publikace sami zaznamenali nebo získali z archivů po celém světě. Rozhovory doplňují nedávno odtajněné a zpřístupněné dokumenty a fotografie z archivů NKVD, které se autorům podařilo dohledat zejména v ukrajinských archivech.
  Výrazy tezauru uprchlík * žid * trestný čin proti lidskosti * represe * Československo * Svaz sovětských socialistických republik * druhá světová válka * 40. léta 20. století
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-87912-90-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindLiteratura faktu
  Židé v Gulagu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87381PSS - Poslanecká sněmovna
  Židé v Gulagu
 4. TitleČechoslováci v Gulagu. Životní osudy krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu / Jan Dvořák, Jaroslav Formánek, Adam Hradilek
  Author Dvořák, Jan, 1982- (Author)
  Another authors Formánek, Jaroslav, 1960- (Author)
  Hradilek, Adam, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Česká televize : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017
  Scope221 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Edice ČT
  Historie
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationKniha se věnuje téměř neznámé historii represí vůči občanům Československa a Čechům žijícím na území Sovětského svazu ve 20. až 50. letech minulého století. Na tragických životních osudech dvanácti Čechoslováků a jejich rodinných příslušníků a přátel demonstruje zvůli sovětské totalitní moci, která nemilosrdně likvidovala či k otrocké práci bezohledně využívala i domnělé odpůrce režimu. Desetitisíce nevinných a často náhodně vybraných lidí se tak octly v soukolí nenasytného molochu v podobě provázané sítě trestně pracovních táborů - neblaze proslulého systému zvaného Gulag.
  Výrazy tezauru vyhoštění * politické násilí * politický vězeň * autoritativní režim * trestný čin proti lidskosti * Československo * Svaz sovětských socialistických republik * 30. léta 20. století * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7404-235-5
  978-80-87912-78-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Čechoslováci v Gulagu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87049PSS - Poslanecká sněmovna
  Čechoslováci v Gulagu
 5. TitleSedm let v gulagu : vzpomínky pražského advokáta na sovětské pracovní tábory / František Polák ; Adam Hradilek, Zdeněk Vališ (eds.)
  Author Polák, František, 1889-1971 (Author)
  Another authors Hradilek, Adam, 1976- (Editor)
  Vališ, Zdeněk, 1955-
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015
  Scope429 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Polák, František (1889-1971) * politický vězeň * vězeňské instituce * životopis * Svaz sovětských socialistických republik * 40. léta 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-87912-25-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Sedm let v gulagu (obsah)
  Document kindMemoáry
  Sedm let v gulagu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84960PSS - Poslanecká sněmovna
  Sedm let v gulagu
 6. TitleZa vaši a naši svobodu / editor Adam Hradilek
  Another authors Hradilek, Adam, 1976- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Torst : Ústav pro studium totalitních režimů, 2010
  Scope470 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteČást. přeloženo z bulharštiny, angličtiny, maďarštiny, němčiny, polštiny a ruštiny
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationŽivotní příběhy občanů zemí Varšavské smlouvy, kteří pod heslem „za vaši a naši svobodu“ protestovali proti okupaci Československa v roce 1968, ožívají v obsáhlém souboru rozhovorů, jejichž cílem je zdokumentovat motivace, účast na protestech a důsledky, které museli protestující nést, popřípadě nesou dodnes. Mnozí z nich byli vyhozeni ze škol a zaměstnání, zavíráni do věznic, pracovních táborů a psychiatrických léčeben, odesíláni do vyhnanství na Sibiř nebo donuceni k emigraci, někteří svoji osobní statečnost zaplatili životem. Tato kniha vznikla proto, aby neupadli v zapomnění. Osudy demonstrantů z Rudého náměstí, disidentů z východního Německa, Polska, Bulharska a Maďarska doplňují historické studie popisující reakci na okupaci Československa v zemích, které se tohoto násilného aktu zúčastnily.
  Výrazy tezauru rok 1968 * Československo * vojenská okupace * země Varšavské smlouvy * politické násilí * protikomunistický odboj * politická práva * disident * životopis
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-7215-404-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Za vaši a naši svobodu (obsah)
  Za vaši a naši svobodu (recenze)
  Za vaši a naši svobodu (recenze)
  Za vaši a naši svobodu (recenze)
  Document kindSborníky
  Za vaši a naši svobodu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80426EXH - externí sklad Měšice
  Za vaši a naši svobodu
 7. TitleJedni z nás-- : několik málo osobností z těch mnoha, které by měly být připomenuty u příležitosti 60. výročí komunistického převratu v únoru 1948 Some of us-- : a handful of the many who should be remembered on the 60th anniversary of the communist coup in the February 1948 / [autoři textů Mikuláš Kroupa ... et al. ; překlad Adam Hradílek]
  Author Kroupa, Mikuláš, 1975- (Author)
  Another authors Hradilek, Adam, 1976- (Translator)
  PublicationPraha : Úřad vlády ČR, 2008
  Scope165 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Par.titleSome of us-- : a handful of the many who should be remembered on the 60th anniversary of the communist coup in the February 1948
  NoteSouběžný anglický text. Rozložená tit. s.
  Výrazy tezauru Československo * historie * životopis * politická diskriminace * politická ideologie * politický vězeň * 50. léta 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-87041-36-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Jedni z nás--

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76975EXH - externí sklad Měšice
  Jedni z nás--