Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0051202^"
 1. TitleInformovaný souhlas ve zdravotnictví : právní a etické aspekty / Tomáš Doležal, Adam Doležal
  Author Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  Another authors Doležal, Adam, 1979- (Author)
  PublicationPraha : Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., [2023]
  Copyright notice date©2023
  Scope391 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace nabízí souhrn vývoje institutu informovaného souhlasu a podrobný rozbor významu a účelu informovaného souhlasu z hlediska etického i právního
  Výrazy tezauru informace * zdravotní péče * zdravotnická služba * práva pacienta * bioetika * dějiny * Česká republika
  Klasifikační znaky3231 - Informace a zpracování informací
  2841 - Zdraví
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87439-59-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Informovaný souhlas ve zdravotnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91262PSS - Poslanecká sněmovna
  Informovaný souhlas ve zdravotnictví
 2. TitlePrůvodce právy pacientů / Tomáš Doležal, Adam Doležal, Ivo Smrž, David Černý
  Author Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  Another authors Doležal, Adam, 1979- (Author)
  Smrž, Ivo (Author)
  Černý, David, 1977- (Author)
  Akademie věd České republiky. Kancelář (Publisher)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro kancelář Akademie věd ČR, 2023
  Scope50 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Strategie AV21. Společnost v pohybu a veřejné politiky
  NoteNázev z obálky
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationAutoři si v brožuře kladou za cíl čtenáře obecně seznámit s právy, jež jim jako pacientům ve vztahu s poskytovatelem zdravotních služeb náleží. Usilují o to, aby se pacienti lépe zorientovali ve „světě“ zdravotnického práva a nalezli řešení typických životních situací souvisejících s poskytováním zdravotních služeb.
  Výrazy tezauru práva pacienta * lékařské právo * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  ISBN978-80-200-3524-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Průvodce právy pacientů (plný text)
  Document kindStudie
  Průvodce právy pacientů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91839PSS - Poslanecká sněmovna
  Průvodce právy pacientů
 3. TitleEutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva / David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal, Tomáš Hříbek, Pavel Klener, Josef Koutecký, Pavel Pafko, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík
  Author Černý, David, 1977- (Author)
  Another authors Doležal, Adam, 1979- (Author)
  Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  Hříbek, Tomáš, 1965- (Author)
  Klener, Pavel, 1937- (Author)
  Koutecký, Josef, 1930-2019 (Author)
  Pafko, Pavel, 1940- (Author)
  Sláma, Ondřej, 1969- (Author)
  Ševčík, Pavel, 1953- (Author)
  Akademie věd České republiky. Kancelář (Publisher)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Kancelář Akademie věd ČR, 2018
  Scope54 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Strategie AV21. Efektivní veřejné politiky a současná společnost
  NoteNázev z obálky. ISBN i čárový kód neplatné - neoprávněně přiděleno; identifikátor náleží nakl. Academia. Praha, které publikaci nevydalo
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationPublikace představuje ve velmi kompaktní formě stav současné diskuse o eutanazii, případně dalších formách lékařské asistence na konci života pacienta (paliativní péče, sebeusmrcení pacienta za pomoci lékaře atd.).
  Výrazy tezauru eutanazie * právo na sebeurčení * paliativní péče * smrt * etika * bioetika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  2826 - Sociální vztahy
  2841 - Zdraví
  3611.1 - Filozofie
  ISBN978-80-270-4169-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90547PSS - Poslanecká sněmovna
  Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva
 4. TitleEutanazie a rozhodnutí na konci života : právní aspekty / Adam Doležal
  Author Doležal, Adam, 1979- (Author)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Academia, 2017
  Scope284 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo - etika - společnost sv. 3
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPublikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klíčovou otázkou, kterou si klade, je, zda by měla být za určitých podmínek v rámci legislativního rámce umožněna beztrestnost eutanazie, případně asistované sebevraždy. Monografie se zabývá teoretickými otázkami, zejména právní terminologií, problémy kauzality, principu dvojího účinku, zavinění a intence. Dále jsou analyzovány jednotlivé právní úpravy v evropských státech, zejména je zpracována i současná situace v České republice včetně dopadů judikatorní praxe Evropského soudu pro lidská práva, která je pro Českou republiku zásadní.
  Výrazy tezauru eutanazie * etika * právní postavení * Nizozemsko * Belgie * Švýcarsko * Německo * Francie * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-200-2687-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Eutanazie a rozhodnutí na konci života

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26775EXH - externí sklad Holešovice
  Eutanazie a rozhodnutí na konci života
 5. TitlePráva zvířat: filozoficko-právní perspektiva : výzkumný program Efektivní veřejné politiky a současná společnost / David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal, Tomáš Hříbek
  Author Černý, David, 1977- (Author)
  Another authors Doležal, Adam, 1979- (Author)
  Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  Hříbek, Tomáš, 1965- (Author)
  Akademie věd České republiky. Kancelář (Other)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro kancelář Akademie věd ČR, 2016
  Scope50 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Strategie AV21. Efektivní veřejné politiky a současná společnost
  NoteNázev z obálky
  Obsahuje bibliografie
  AnnotationPublikace se pokouší přiblížit etickou a právní reflexi práv zvířat. Představuje dvě důležité teorie práv zvířat (preferenční utilitarismus Petera Singera a teorii práv Toma Regana), vyjasňuje základní etické pojmy (co je to právo, zájem, morální komunita apod.) a analyzuje silné a slabé stránky obou vlivných teorií. Druhá část publikace se týká historického vývoje diskurzu práv zvířat v právních teoriích. Zabývá se problematikou subjektu přirozených práv a možnosti rozšíření právní subjektivity i na zvířata. Ačkoliv autoři poukazují na historický posun chápání zvířete v právu a změnu jeho právního statusu, nic to nemění na převládajícím antropocentrickém zaměření právního systému, kdy lidé zůstávají „rovnějšími“ mezi rovnými.
  Výrazy tezauru ochrana zvířat * péče o pohodu zvířat * filozofie * historie práva * právní věda
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  5631 - Zemědělská činnost
  3611 - Humanitní vědy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-270-3110-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Práva zvířat: filozoficko-právní perspektiva (plný text)
  Document kindStudie
  Práva zvířat: filozoficko-právní perspektiva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89056PSS - Poslanecká sněmovna
  Práva zvířat: filozoficko-právní perspektiva
 6. TitleSvoboda vůle a otázka morální a trestní odpovědnosti : výzkumný program Efektivní veřejné politiky a současná společnost / David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal, Petr Dvořák, Tomáš Marvan, Vladimír Mikeš
  Author Černý, David, 1977- (Author)
  Another authors Doležal, Adam, 1979- (Author)
  Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  Dvořák, Petr, 1970- (Author)
  Marvan, Tomáš (Author)
  Mikeš, Vladimír, 1976- (Author)
  Akademie věd České republiky. Kancelář (Publisher)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro kancelář Akademie věd ČR, 2016
  Scope30 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Strategie AV21. Efektivní veřejné politiky a současná společnost
  NoteNázev z obálky. Staženo z internetu
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationPublikace si klade za cíl nabídnout čtenáři stručný přehled problematiky svobodné vůle a odpovědnosti. Představuje základní pojmy determinismu, kompatibilismu, libertarianismu a rozvádí některé argumenty, o které se lze opřít, chceme-li podpořit, či naopak vyvrátit intuici o tom, že člověk je svobodná bytost a původce svých vlastních rozhodnutí.
  Výrazy tezauru etika * trestní odpovědnost
  Klasifikační znaky3611.1 - Filozofie
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-270-3111-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Svoboda vůle a otázka morální a trestní odpovědnosti (plný text)
  Document kindStudie
  Svoboda vůle a otázka morální a trestní odpovědnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90765PSS - Poslanecká sněmovna
  Svoboda vůle a otázka morální a trestní odpovědnosti
 7. TitleKapitoly o právech zvířat : my a oni z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva / Hana Müllerová, David Černý, Adam Doležal a kol. ; s předmluvou Kateřiny Šimáčkové
  Author Müllerová, Hana, 1948- (Author)
  Another authors Černý, David, 1977- (Author)
  Doležal, Adam, 1979- (Author)
  Šimáčková, Kateřina, 1966- (Author of introduction)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Academia, 2016
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právo - etika - společnost ; ISSN sv. 2
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationUtrpení zvířat využívaných člověkem je závažný problém vyvěrající ze způsobu života současné civilizace. Myšlenka řešit ho založením zvířecích práv obdobných právům lidským pochází z prostředí ochranářských hnutí v USA, odkud se rozšířila do západní Evropy. Záměrem editorů bylo odhlédnout od schémat vlastních aktivistickým hnutím a shromáždit k tématu práv zvířat poznatky těch vědních disciplín, jež k němu mají nejvíce co říci. V knize se tak setkávají zástupci oborů filozofie, etiky, biologie, sociologie a práva, aby společně hledali odpovědi na otázky po smyslu a opodstatněnosti konceptu zvířecích práv a zároveň ukázali, jak je problém zvířat reflektován v současné české společnosti.
  Výrazy tezauru ochrana zvířat * péče o pohodu zvířat * etika * právní postavení * chov zvířat
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  5631 - Zemědělská činnost
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-200-2601-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Kapitoly o právech zvířat (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Kapitoly o právech zvířat

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26677EXH - externí sklad Holešovice
  Kapitoly o právech zvířat
 8. TitleKauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory / Adam Doležal, Tomáš Doležal
  Author Doležal, Adam, 1979- (Author)
  Another authors Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2016
  Scope261 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  Výrazy tezauru občanské právo * analýza příčin * právní věda * zdravotnická legislativa
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-87439-27-2
  Copy count1, currently available 1
  URLKauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory (plný text)
  Document kindMonografie
  Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86353EXH - externí sklad Holešovice
  Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory
 9. TitleEutanazie - ano, či ne? : aktuální medicínské, filozofické a právní perspektivy / David Černý, Adam Doležal, Tomáš Hříbek, Pavel Pafko, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík
  Author Černý, David, 1977- (Author)
  Another authors Doležal, Adam, 1979- (Author)
  Hříbek, Tomáš, 1965- (Author)
  Pafko, Pavel, 1940- (Author)
  Sláma, Ondřej, 1969- (Author)
  Ševčík, Pavel, 1953- (Author)
  Akademie věd České republiky. Kancelář (Other)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro kancelář Akademie věd ČR, 2015
  Scope36 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Strategie AV21. Efektivní veřejné politiky a současná společnost
  Par.titleAktuální medicínské, filozofické a právní perspektivy
  NoteNázev z obálky
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationPředkládaná publikace nabízí stanoviska odborníků (z oborů medicíny, bioetiky a práva) jak pro, tak proti eutanazii
  Výrazy tezauru eutanazie * smrt * paliativní péče * práva jednotlivce * práva pacienta * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  2841 - Zdraví
  Copy count1, currently available 1
  URL Eutanazie - ano, či ne? (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89057PSS - Poslanecká sněmovna
 10. TitlePřehled judikatury z oblasti zdravotnictví / sestavili Adam Doležal, Tomáš Doležal
  Another authors Doležal, Adam, 1979- (Editor)
  Doležal, Tomáš, 1976- (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer ČR, 2011
  Scope262 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Přehledy judikatury sv. 73.
  Judikatura
  Note"Právní stav citované judikatury byl uzavřen k 31.12.2010"--Rub tit. s..
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy a rejstříky
  Výrazy tezauru Česká republika * interpretace práva * zdraví veřejnosti * zdravotnická legislativa
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7357-676-9
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindJudikáty
  Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81144LSJU - legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.