Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0051119^"
 1. TitleČeši v Bulharsku : od osvobození Bulharska do konce druhé světové války / Marek Jakoubek, Lenka J. Budilová (eds.)
  Another authors Jakoubek, Marek, 1975- (Editor)
  Jakoubková Budilová, Lenka, 1980- (Editor)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2023
  Scope247 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Etnologická řada ; svazek č. 19
  NoteČástečně přeloženo z bulharštiny
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationKapitoly sledují nejen činnost našich úředníků, učitelů, inženýrů nebo stavitelů v této zemi, ale i každodenní život Čechů v Bulharsku. Pozornost je věnována také reemigraci Čechů do Československa po druhé světové válce.
  Výrazy tezauru národnostní menšina * kulturní identita * kulturní organizace * společenský život * sportovní organizace * zpětná migrace * Bulharsko * Rakousko-Uhersko * Československo * 2. polovina 19. století * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  2831 - Kultura a náboženství
  2826 - Sociální vztahy
  2811 - Migrace
  ISBN978-80-7325-565-7
  Copy count1, currently available 1
  URLČeši v Bulharsku (recenze)
  Document kindKolektivní monografie
  Češi v Bulharsku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91582PSS - Poslanecká sněmovna
  Češi v Bulharsku
 2. TitleTeorie etnicity : čítanka textů / Marek Jakoubek (ed.) ; z anglických originálů přeložili: Lenka J. Budilová, Petra Burzová, Marie Fousková, David Henig, Marek Jakoubek, Ľubomír Lupták, Gabriela Özel Volfová, Lubomír Valenta a Markéta Vaňková
  Another authors Jakoubek, Marek, 1975- (Editor) (Author of introduction) (Translator)
  Jakoubková Budilová, Lenka, 1980- (Translator)
  Burzová, Petra Lupták (Translator)
  Fousková, Marie (Translator)
  Henig, David (Translator)
  Lupták, Ľubomír, 1977- (Translator)
  Özel Volfová, Gabriela (Translator)
  Valenta, Lubomír, 1930- (Translator)
  Vaňková, Markéta (Translator)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : SLON, 2016
  Scope733 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Studijní texty 64. svazek
  Note"Vybral, sestavil a úvodní text a medailonky o autorech napsal Marek Jakoubek"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru etnická skupina * etnologie
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7419-185-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Teorie etnicity (obsah)
  Document kindSborníky
  Teorie etnicity

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86027EXH - externí sklad Holešovice
  Teorie etnicity
 3. TitleBalkán a migrace : na křižovatce antropologických perspektiv / Lenka J. Budilová ... [et al.]
  Author Jakoubková Budilová, Lenka, 1980- (Author)
  Another responsib. Západočeská univerzita
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : AntropoWeb, 2011
  Scope149 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition AntropoEdice sv. 1
  NoteAnglické resumé. V prelimináriích uvedeno: Západočeská univerzita v Plzni. 300 výt.. Další autoři: Gabriela Fatková, Lukáš Hanus, Marek Jakoubek, Michal Pavlásek
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru etnologie * Balkán * migrace
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-905098-0-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Balkán a migrace (plný text)
  Document kindStudie
  Balkán a migrace

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81334EXH - externí sklad Holešovice
  Balkán a migrace
 4. TitleDědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900-1950 / Lenka J. Budilová
  Author Jakoubková Budilová, Lenka, 1980- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, 2011
  Scope242 s., xxiv s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Etnologická řada sv. č. 4
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationTato kniha se zabývá společenstvím česky mluvících evangelíků, kteří žili v letech 1900-1950 ve dvou bulharských obcích, Vojvodovo a Belinci. Vesnice Vojvodovo v severozápadním Bulharsku byla založena přesídlenci ze Svaté Heleny v rumunském Banátu a do roku 1950, kdy převážná většina jejích obyvatel odešla do pohraničních oblastí tehdejšího Československa, byla obcí převážně českou. Z důvodu populačního tlaku a nedostatku půdy pak z Vojvodova ve 20. a 30. letech 20. století odchází řada rodin do Argentiny a do vesnice Belinci ve východním Bulharsku. Společenství, které se v tomto období v těchto bulharských obcích utvářelo, se od svého okolí v mnohém lišilo. Náboženským vyznáním, jazykem, sdílenými hodnotami i způsobem života se tito lidé odlišovali od svého bezprostředního okolí, zemědělským způsobem obživy zase od převážné většiny tehdejší české krajanské komunity v Bulharsku, která se vyznačovala vysokým zastoupením inteligence, průmyslníků, řemeslníků a obchodníků. Publikace se zaměřuje na oblasti, které v dosavadní odborné literatuře věnované krajanským komunitám nebyly doposud obšírněji zpracovány. Předkládá analýzu dědické praxe, sňatkových strategií a způsobů zacházení se jmény, které byly v tomto společenství uplatňovány v první polovině 20. století. Snaží se rekonstruovat myšlenkový svět bulharských Čechů a ukázat, jakým způsobem se promítal do strategií a činností souvisejících s uzavíráním sňatků, reprodukcí či předáváním rodinného majetku, a jaký měl vliv na pojmenovávání a předávání jmen. V této knize se tedy pokusíme oživit obraz dvou českých obcí v Bulharsku v první polovině minulého století a ukázat čtenáři, co si tehdy lidé mysleli a jaké představy spojovali s tak základními procesy lidského života jako je plození, rození a výchova dětí, nebo vztahy mezi mužem a ženou v manželství i mimo něj. Všechny tyto představy a uplatňované strategie jsou přitom zasazeny do širšího kontextu sociálního světa bulharských Čechů, který byl určován jejich výraznou religiozitou, charakterem hospodářství a obživných strategií, stejně jako menšinovou pozicí v rámci bulharské společnosti a dějinnými zvraty první poloviny 20. století.
  Výrazy tezauru Bulharsko * Čechy (země) * národnostní menšina * dědické právo * rodina * sociální chování * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7325-263-2
  Copy count1, currently available 1
  URLDědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900-1950 (obsah)
  Document kindMonografie
  Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900-1950

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81913EXH - externí sklad Holešovice
  Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900-1950
 5. TitleCikánské skupiny a jejich sociální organizace / Marek Jakoubek, Lenka Budilová (eds.)
  Another authors Jakoubek, Marek, 1975- (Editor)
  Jakoubková Budilová, Lenka, 1980- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009
  Scope359 s. : il., mapy ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Etnologická řada sv. č. 1
  NoteČást. slovenský text, anglická resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationHlavním tématem je problematika vzájemných vztahů cikánských skupin a jejich vnitřního uspořádání, která je v ciganologických bádáních považována zcela po právu za problematiku klíčovou. Vedle těchto obecných témat se zahrunté studie dále dotýkají také celé řady přilehlých oblastí jako je příbuzenství, rituální nečistota či vůdcovství v cikánských skupinách. Do knihy byly zařazeny studie zabývající se cikánskými skupinami žijícími v rozmanitých částech svět, od Čech a Slovenska, přes Polsko, Maďarsko, Bulharsko a Španělsko, až po Norsko a Kanadu, takže výsledný soubor představuje poměrně reprezentativní vzorek, nabízející možnost komparace výše uvedených témat. Cílem tohoto souboru je pak v daném ohledu mimo jiné také snaha uvést české ciganologické bádání do celosvětového kontextu.
  Výrazy tezauru Rom * společensko-kulturní skupina
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7325-178-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Cikánské skupiny a jejich sociální organizace (obsah)
  Document kindSborníky
  Cikánské skupiny a jejich sociální organizace

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25611EXH - externí sklad Holešovice
  Cikánské skupiny a jejich sociální organizace
 6. TitleRomové a cikáni - neznámí i známí : interdisciplinární pohled / editoři Marek Jakoubek a Lenka Budilová
  Another authors Jakoubek, Marek, 1975- (Editor)
  Jakoubková Budilová, Lenka, 1980- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationVoznice : LEDA, 2008
  Scope342 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČást. slovenský text, anglická resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationTématem sborníku je romská problematika v širokém záběru. Vedle prací antropologických jsou zde i studie z per sociologů, etnologů, historiků, lingvistů, romistů, demografů či politologů, a to jak zahraničních, tak tuzemských. Tematicky se tedy sborník dotýká celé řady oblastí: od romské identity a etnicity, přes výuku romského jazyka či otázky velikosti romské populace a jejího růstu v budoucnosti, až po problematiku soužití romské menšiny s majoritní společností v multikulturní perspektivě.
  Výrazy tezauru Rom * kulturní identita * společensko-kulturní skupina
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7335-119-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Romové a cikáni - neznámí i známí (obsah)
  Document kindSborníky
  Romové a cikáni - neznámí i známí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77972EXH - externí sklad Holešovice
  Romové a cikáni - neznámí i známí
 7. TitleCikánská rodina a příbuzenství / Lenka Budilová & Marek Jakoubek (eds.)
  Another authors Jakoubková Budilová, Lenka, 1980- (Editor)
  Jakoubek, Marek, 1975- (Editor)
  Západočeská univerzita. Katedra antropologie
  Issue1. vyd.
  PublicationÚstí nad Labem : Dryada, 2007
  Scope207 s. : il. ; 27 cm + 1 složený l. s rodokmenem (36 x 50 cm)
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština ; Romština
  Par.title2826
  NoteČást. slovenský text, část. souběžný romský text. Část. přeloženo z angličtiny, bulharštiny a francouzštiny. V tiráži pod názvem: Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Rom * rodina * společenský život
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-87025-11-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Cikánská rodina a příbuzenství

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15614EXH - externí sklad Holešovice
  Cikánská rodina a příbuzenství


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.