Search results

 1. TitleTajemství v českém právním řádu / Alena Bányaiová, Josef Benda, Daniela Kovářová, Pavel Mates, Stanislav Přibyl, František Púry, Pavel Uherek ; Pavel Mates a Jan Tuláček (eds.)
  Author Bányaiová, Alena, 1949- (Author)
  Another authors Benda, Josef, 1978- (Author)
  Kovářová, Daniela, 1964- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Přibyl, Stanislav, 1966- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  Uherek, Pavel, 1975- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Editor)
  Tuláček, Jan (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope392 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Extra
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace představuje právní úpravu institutu tajemství v oblasti českého práva soukromého i veřejného. Vedle tradičních institutů jako obchodní či bankovní tajemství, tajemství advokátní, tajemství listovní a přepravovaných zpráv či tajemství lékařské obsahuje publikace také kapitoly věnované trestněprávní ochraně tajemství a podmínkám, za nichž nikdo nemůže být nucen určité informace sdělovat orgánům veřejné moci.
  Výrazy tezauru povinnosti úředníka * zpřístupňování informací
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  3231 - Informace a zpracování informací
  ISBN978-80-7502-347-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Tajemství v českém právním řádu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88596PSS - Poslanecká sněmovna
  Tajemství v českém právním řádu
 2. TitleSbírka starého umění Národní galerie v Praze a její předchůdci - od počátků k marné současnosti. 1. díl / Josef Benda
  Author Benda, Josef, 1978- (Author)
  PublicationPraha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2018
  Scope428 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 1/2018
  Note400 výtisků
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationTématem studie je historický přehled osudů Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. V úvodní části studie autor analyzuje historickoprávní souvislosti od vzniku Československa a předpoklady a vývoj restitucí po r. 1989, které v konečném důsledku přivodily rozpad sbírek starého umění Národní galerie, jakož i dalších veřejných sbírek umění v České republice. Další kapitoly jsou věnovány legislativnímu rámci a analýze právních předpisů restituční legislativy, přijatých po r. 1989. Dále pak rozebírá vývoj Sbírky starého umění Národní galerie a jejích předchůdců od 18. století až do postupného rozpadu v současnosti. Uvádí podrobný seznam ztracených uměleckých děl ze sbírek Národní galerie (restituce de iure i de facto) a poukazuje na současnou velmi omezenou akvizici. Studie je doplněna rozsáhlou obrazovou přílohou a aktuálními dokumenty.
  Výrazy tezauru muzeum * obrazové umění * vlastnictví * odškodnění * kulturní majetek * legislativa * soudní řízení * Česká republika * 90. léta 20. století * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-88018-20-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Sbírka starého umění Národní galerie v Praze a její předchůdci - od počátků k marné současnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87614PSS - Poslanecká sněmovna
  Sbírka starého umění Národní galerie v Praze a její předchůdci - od počátků k marné současnosti
 3. TitleSbírka starého umění Národní galerie v Praze a její předchůdci - od počátků k marné současnosti. 2. díl / Josef Benda
  Author Benda, Josef, 1978- (Author)
  PublicationPraha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2018
  Scopestrany 435-728 : ilustrace ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 1/2018
  Note400 výtisků
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationTématem studie je historický přehled osudů Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. V úvodní části studie autor analyzuje historickoprávní souvislosti od vzniku Československa a předpoklady a vývoj restitucí po r. 1989, které v konečném důsledku přivodily rozpad sbírek starého umění Národní galerie, jakož i dalších veřejných sbírek umění v České republice. Další kapitoly jsou věnovány legislativnímu rámci a analýze právních předpisů restituční legislativy, přijatých po r. 1989. Dále pak rozebírá vývoj Sbírky starého umění Národní galerie a jejích předchůdců od 18. století až do postupného rozpadu v současnosti. Uvádí podrobný seznam ztracených uměleckých děl ze sbírek Národní galerie (restituce de iure i de facto) a poukazuje na současnou velmi omezenou akvizici. Studie je doplněna rozsáhlou obrazovou přílohou a aktuálními dokumenty.
  Výrazy tezauru muzeum * obrazové umění * kulturní majetek * odškodnění * legislativa * soudní řízení * Česká republika * 90. léta 20. století * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  1211 - Občanské právo
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87614PSS - Poslanecká sněmovna
 4. TitleRestituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989 / Josef Benda
  Author Benda, Josef, 1978- (Author)
  PublicationPraha : Tuláček, 2013
  Scope816 s. : faksim. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Chronologický přehled. V publikaci chybně uveden jako další vydavatel Tuláček - nejedná se o koedici, vydala pouze Lucie Tuláčková
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationAutor podrobně analyzuje osm významných sporných kauz restitucí majetku bývalých šlechtických rodů (Des Fours-Walderode, Colloredo-Mannsfeld, Salm-Reifferscheidt, Trauttmansdorff-Weinsberg, Kinsky, Harrach, Thun-Hohenstein a Schaumburg-Lippe), kdy největší část této analýzy je věnována právnímu rozboru příslušných soudních a správních rozhodnutí. V neposlední řadě je v analýze těchto kauz formou shrnujících přehledů poukázáno na jejich mediální obraz v českém periodickém tisku, který je dále kriticky zhodnocen.
  Výrazy tezauru Česká republika * horní třída * vlastnictví * soudní řízení * odškodnění
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-904762-2-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989 (obsah)
  Document kindMonografie
  Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83161EXH - externí sklad Měšice
  Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989
 5. TitleRestituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989 / Josef Benda
  Author Benda, Josef, 1978- (Author)
  PublicationPraha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2010
  Scope571 s. : faksim. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 8/2010
  NoteAnglické resumé. 500 výt.. Slavnostní uvedení knihy JUDr. PhDr. Josefa Bendy, Ph.D., LL.M. "Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989" se uskutečnilo 11. dubna 2011 ve Valdštejnském paláci
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru horní třída * vlastnictví * odškodnění * soudní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-86729-61-9
  Copy count2, currently available 2
  URLRestituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989 (podrobnosti o publikaci)
  Document kindStudie
  Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80645EXH - externí sklad Měšice
  F 80645EXH - externí sklad Měšice
  Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989
 6. TitleVlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006 / Josef Benda
  Author Benda, Josef, 1978- (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum, 2007
  Scope273 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Český periodický tisk 1989-2006 v datech. Vydavatel: Univerzita Karlova. Na přiloženém CD jsou připojeny rozsáhlé tabulky, které přehledně shrnují a rozšiřují informace obsažené v knize.
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationCílem publikace je podat detailní přehled vlastnictví českého periodického tisku v letech 1989-2006, poukázat na charakteristické rysy jeho vývoje ve sledovaném období a přehledně popsat jeho současný stav a strukturu, a to i s přihlédnutím k legislativnímu kontextu. Tato problematika dosud nebyla v odborné literatuře zpracována, a proto může být publikace významným informativním přínosem pro odbornou i širokou veřejnost, která se zajímá o dění na současné české mediální scéně.
  Výrazy tezauru periodikum * noviny * vlastnictví * informační legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky3221 - Dokumentace
  ISBN978-80-246-1387-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006 (obsah)
  Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006 (recenze)
  Document kindStudie
  Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76740EXH - externí sklad Měšice
  Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006