Search results

 1. TitleLex COVID : komentář
  Uniform title Zákony ke zmírnění dopadů epidemie Covid-19
  Main entry-corp. Česko (Author)
  Another authors Draštík, Antonín, 1955- (Commentator for written text)
  Durdík, Tomáš (Commentator for written text)
  Janoušková, Anežka (Commentator for written text)
  Jirsa, Jaromír, 1966- (Commentator for written text)
  Kühn, Zdeněk, 1973- (Commentator for written text)
  Lebl, Ondřej (Commentator for written text)
  Ondrejová, Dana, 1980- (Commentator for written text)
  Pokorná, Jarmila, 1955- (Commentator for written text)
  Štika, Martin (Commentator for written text)
  Zezulka, Ondřej (Commentator for written text)
  Filip, Václav, 1980- (Commentator for written text)
  Horáček, Zdeněk, 1981- (Commentator for written text)
  Kaizar, Olga (Commentator for written text)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Scopex, 218 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je k 1.7.2020"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografie
  ContentsZákon č. 191/2020 Sb. / Antonín Draštík, Tomáš Durdík, Anežka Janoušková, Jaromír Jirsa, Zdeněk Kühn, Ondřej Lebl, Dana Ondrejová, Jarmila Pokorná, Martin Štika, Ondřej Zezulka -- Zákon č. 209/2020 Sb. / Václav Filip, Anežka Janoušková -- Zákon č. 210/2020 Sb. / Zdeněk Horáček, Anežka Janoušková, Olga Kaizar
  Výrazy tezauru covid * epidemie * sociální dopad * hospodářský důsledek * občansko-správní vztahy * občanské právo * legislativa * zdravotnická legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7598-845-4
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Lex COVID

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89172LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Lex COVID
 2. TitlePrůvodce uzavíráním smluv / Dana Ondrejová
  Author Ondrejová, Dana, 1980- (Author)
  Issue3. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Scopexx, 521 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Právo prakticky
  Note"Právní stav publikace je k 1.7.2020"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace se snaží čtenáři přiblížit kontraktační proces již od okamžiku zvažování uzavření smlouvy (fáze před uzavřením smlouvy) až do okamžiku jejího podpisu. Přináší výklad jednotlivých institutů využívaných při kontraktaci, poukazuje na důsledky jejich zakotvení do smlouvy a problémové otázky, navrhuje vhodná řešení (nejen) prostřednictvím formulace konkrétních smluvních doložek v rámci dispozitivity právní úpravy, uvádí zásadní poznatky z judikatury a praxe. Stranou není ponecháno ani srovnání s předchozí právní úpravou. Kniha je pojata formou praktického rozboru „univerzální vzorové smlouvy“ – od nadpisu přes jednotlivá obsahová ustanovení až k jejímu podpisu. Na řadě míst se text obohacuje návodovými formuláři či formulacemi, které ušetří uživateli čas na jejich vymýšlení a ochrání je před řadou skrytých formulačních úskalí. Kniha je určena všem, kdo smlouvy (jejich návrhy) vytvářejí, mají posoudit (ne)výhodnost smlouvy (jejího návrhu), musí vyvozovat právní následky z porušení smlouvy nebo se jen chtějí dozvědět, jak správně se mají smlouvy tvořit a uzavírat.
  Výrazy tezauru smlouva * závazková odpovědnost * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7598-806-5
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindMonografie
  Průvodce uzavíráním smluv

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89229LSPS - legisl.stud. Právnické slovníkyIn-Library Use Only
  Průvodce uzavíráním smluv
 3. TitleNekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře / Dana Ondrejová, David Sehnálek
  Author Ondrejová, Dana, 1980- (Author)
  Another authors Sehnálek, David, 1979- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope295 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Popisuje a porovnává českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých obchodních praktik (včetně tzv. černé listiny) a zhodnocuje implementaci relevantních směrnic Evropské unie do českého práva. Uvádí a rozebírá značné množství judikatury Soudního dvora EU (včetně vybraných stanovisek generálních advokátů), Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a dalších soudů. Dále seznamuje s novou legislativou EU upravující nekalosoutěžní aspekty obchodního tajemství. Závěrečná část je věnována přeshraničnímu prosazování práva na ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání včetně určení rozhodného práva a místa sudiště.
  Výrazy tezauru omezování soutěže * propagace * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  2031 - Uvádění na trh
  ISBN978-80-7502-239-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87487PSS - Poslanecká sněmovna
  Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře
 4. TitleReklamní právo / Filip Rigel, Ondřej Moravec, Dana Ondrejová
  Author Rigel, Filip, 1981- (Author)
  Another authors Moravec, Ondřej, 1982- (Author)
  Ondrejová, Dana, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2018
  Scopexvii, 181 stran : ilustrace ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteChybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKomplexní pohled na reklamní právo. Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy spočívající především ve svobodě projevu a svobodě podnikání a která má také řadu východisek plynoucích z práva Evropské unie.
  Výrazy tezauru inzerování zboží * propagace * Česká republika * členský stát EU
  Klasifikační znaky2031 - Uvádění na trh
  ISBN978-80-7400-686-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Reklamní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87391PSS - Poslanecká sněmovna
  Reklamní právo
 5. TitlePrůvodce uzavíráním smluv / Dana Ondrejová
  Author Ondrejová, Dana, 1980- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexviii, 456 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Právo prakticky
  Note"Právní stav publikace je k 1.11.2017"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace přináší aktualizované a rozšířené formulace konkrétních smluvních doložek, judikaturu a odpovídá na otázky, které vyvstaly od účinnosti občanského zákoníku. Zároveň kniha pracuje s dosavadní vydanou literaturou k tomuto tématu.
  Výrazy tezauru smlouva * závazková odpovědnost * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7552-809-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Průvodce uzavíráním smluv

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87200PSS - Poslanecká sněmovna
  Průvodce uzavíráním smluv
 6. TitlePorušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž / Dana Ondrejová
  Author Ondrejová, Dana, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2016
  Scopexiv, 247 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní instituty
  NotePřehled judikatury
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace se zabývá možnou kvalifikací porušení závazkového práva jako nekalé obchodní praktiky a současně (alternativně) jako nekalosoutěžního jednání. Rozebírá jednotlivé předpoklady pro kvalifikaci porušení závazkového práva jako nekalé obchodní praktiky a nekalé soutěže i vzájemný vztah práva proti nekalým obchodním praktikám a proti nekalé soutěži. Nastiňuje konkrétní případy porušení závazkového práva s možnou souběžnou kvalifikací jako nekalé obchodní praktiky nebo nekalé soutěže, a to jak ve vztahu k obchodním praktikám podnikatele ve fázi před uzavřením smlouvy, při jejím uzavírání, v textu samotné smlouvy, ale také ve fázi jejího (ne)plnění či vymáhání závazků do ní vtělených.
  Výrazy tezauru závazkové právo * omezování soutěže * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-7400-628-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž (obsah)
  Document kindMonografie
  Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86303PSS - Poslanecká sněmovna
  Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž
 7. TitlePrůvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci / Dana Ondrejová
  Author Ondrejová, Dana, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexvii, 437 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Právo prakticky 1. svazek
  NoteČeské a anglické resumé. Právní stav publikace je k 1.9.2015
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPraktický průvodce. Přináší výklad jednotlivých smluvních doložek, poukazuje na důsledky jejich zakotvení do smlouvy a problémové otázky, navrhuje vhodná řešení (nejen) prostřednictvím formulace konkrétních smluvních doložek v rámci dispozitivity právní úpravy a uvádí poznatky z judikatury použitelné i za účinnosti nového občanského zákoníku.
  Výrazy tezauru smlouva * závazková odpovědnost
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7478-962-5
  Copy count4, currently available 3
  URL Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci (obsah)
  Document kindMonografie
  Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85441PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85441PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 20.05.2021)
  F 85441PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85441PSS - Poslanecká sněmovna
  Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci
 8. TitleNekalá soutěž v novém občanském zákoníku : komentář / Dana Ondrejová
  Author Ondrejová, Dana, 1980- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2014
  Scopexvi, 364 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  Spine TitleObčZ - komentář
  Komentář ObčZ
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší komentář k jednotlivým ustanovením nového občanského zákoníku upravujících nekalou soutěž (§ 2972 až 2990). Podrobný výklad problematiky nekalé soutěže v novém občanském zákoníku je bohatě doplněn o použitelnou judikaturu českých soudů i Soudního dvora EU.
  Výrazy tezauru omezování soutěže * volná soutěž * komentář k zákonu * legislativa * občanské právo * občanský zákoník * Česká republika
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-522-0
  Copy count2, currently available 1
  URL Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26378PSS - Poslanecká sněmovna
  G 26378PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 09.02.2021)
  Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku
 9. TitlePřehled judikatury ve věcech nekalé soutěže / sestavila Dana Ondrejová
  Another authors Ondrejová, Dana, 1980- (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer ČR, 2011
  Scope302 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Judikatura
  Přehledy judikatury sv. 72
  Note"Právní stav citované judikatury byl uzavřen ke dni 1.3.2011"--Rub tit. s.
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy a rejstříky
  Výrazy tezauru interpretace práva * Česká republika * omezování soutěže
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-7357-670-7
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URL Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže (obsah)
  Document kindJudikáty
  Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80981LSJU - legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže
 10. TitlePrávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži / Dana Ondrejová
  Author Ondrejová, Dana, 1980- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
  Scopexii, 315 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  NotePrávní stav pub. je k 1.1.2010
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, odkazy na právní předpisy a rejstřík
  AnnotationKniha obsahuje značné množství judikatury českých soudů a Soudního dvora Evropské unie v otázkách právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži a otázkách souvisejících.
  Výrazy tezauru omezování soutěže * legislativa * soutěžní politika * Česká republika * členský stát EU
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-7357-505-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži (obsah)
  Document kindMonografie
  Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79420EXH - externí sklad Měšice
  Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži