Search results

 1. TitlePovinnost obce zajistit pohřbení, aneb, Tzv. sociální pohřby / Jaroslav Šejvl
  Author Šejvl, Jaroslav, 1976- (Author)
  Another responsib. Česko. Zákon o pohřebnictví (2001, novela 2017) (Other)
  Issue2., podstatně přepracované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopex, 140 stran : ilustrace, formuláře ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English, Francouzština, Ruština
  Portion of titleTzv. sociální pohřby
  Sociální pohřby
  Note"Vydání druhé"--Tiráž. Právní stav publikace je k 1.5.2018. Kniha je dostupná také v systému ASPI a v elektronické podobě. Terminologický slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  České, anglické, francouzské a ruské resumé
  Partial contentsZákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
  AnnotationDruhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. s povinností obce zajistit pohřbení v případě, že není jiná osoba, která by pohřeb sjednala. Od prvního vydání (2015) prošla kompletní problematika pohřebnictví, tedy i sociálních pohřbů, významnými změnami. Byla schválena a vešla v účinnost novela zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, která významným způsobem od 1. 9. 2017 proměnila tuto oblast – zejména zavedením pojmu „zajištění slušného pohřbení podle místních zvyklostí“, ale ovlivnila i celou řadu dalších ustanovení tohoto zákona.Přehledně členěná příručka vykládá platnou právní úpravu podle zákona o pohřebnictví, seznamuje čtenáře se základními pojmy podle tohoto zákona, ale upozorňuje i na četné vazby do dalších odvětví práva – zejména do zdravotnického a trestního práva (např. nařízené pitvy, hygienická opatření), správního a finančního práva (nárok obce na úhradu účelně vynaložených nákladů), práva občanského (dědické řízení), ale i práva mezinárodního (úmrtí cizince).
  Výrazy tezauru smrt * příspěvek na pohřeb * samosprávná obec * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7598-137-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Povinnost obce zajistit pohřbení, aneb, Tzv. sociální pohřby

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87935PSS - Poslanecká sněmovna
  Povinnost obce zajistit pohřbení, aneb, Tzv. sociální pohřby
 2. TitlePovinnost obce zajistit pohřbení, aneb, Tzv. sociální pohřby / Jaroslav Šejvl
  Author Šejvl, Jaroslav, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope84 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteTerminologický slovník. Právní stav publikace je k 22.2.2015. Pod názvem: vychází pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., a předsednictva Svazu měst a obcí České republiky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. s povinností obce zajistit pohřbení v případě, že není jiná osoba, která by pohřeb sjednala. Příručka vykládá platnou právní úpravu podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, seznamuje čtenáře se základními pojmy podle tohoto zákona, ale upozorňuje i na četné vazby do dalších odvětví práva – zejména do zdravotnického a trestního práva (např. nařízené pitvy, hygienická opatření), správního a finančního práva (nárok obce na úhradu účelně vynaložených nákladů), práva občanského (dědické řízení a ochrana osobnosti podle nového občanského zákoníku), ale i práva mezinárodního (úmrtí cizince).
  Výrazy tezauru smrt * příspěvek na pohřeb * samosprávná obec * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7478-807-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Povinnost obce zajistit pohřbení, aneb, Tzv. sociální pohřby (obsah)
  Document kindMonografie
  Povinnost obce zajistit pohřbení, aneb, Tzv. sociální pohřby

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85098PSS - Poslanecká sněmovna
  Povinnost obce zajistit pohřbení, aneb, Tzv. sociální pohřby
 3. TitleZákon o pohřebnictví ; Zákon o válečných hrobech : komentář / Pavel Vetešník, Eva Stránská, Jaroslav Šejvl
  Author Vetešník, Pavel, 1972- (Author)
  Another authors Stránská, Eva (Author)
  Šejvl, Jaroslav, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2014
  Scopexxii, 189 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NotePrávní stav pub. je ke dni 31.8.2014
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationPředkládaná publikace je vůbec prvním komentářem k zákonu č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a zákonu č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Kniha obsahuje praktický výklad zákona, tj. platného práva, i vhodná další doporučení pro praxi, shrnuje nejdůležitější judikaturu Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a dalších soudů a cituje také technické normy ČSN.
  Výrazy tezauru smrt * hřbitov * vojenský hřbitov * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN978-80-7478-680-8
  Copy count2, currently available 2
  URL Zákon o pohřebnictví (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o pohřebnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84638PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84638PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o pohřebnictví
 4. TitleTestování dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky : manuál vhodného postupu / [autoři publikace Lenka Endrödiová ... et al. / editor Jaroslav Šejvl]
  Author Reichelová, Lenka, 1980- (Author)
  Another authors Šejvl, Jaroslav, 1976- (Editor)
  Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. Centrum adiktologie
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer ČR, 2013
  Scope87 s. : formuláře ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteTerminologický slovník. Nad názvem: Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace předkládá analýzu se závěrečnými doporučeními aktuální problematiky testování dětí a mladistvých ve školských zařízeních při podezření na užití návykové látky. Akcentuje čtyři hlavní úhly náhledu do tohoto významného úkonu, a to právní, psychologický, pedagogický a medicínský. Dále doporučuje vhodný postup, který vytváří právní jistotu jak pro testované, tak i pro testující. Nabízí variabilní možnosti a doporučení, která mají napomoci školským zařízením a jejich pedagogickým pracovníkům při práci s dětmi, které jsou důvodně podezřelé z užití návykové látky, při řešení těchto problémů.
  Výrazy tezauru omamná látka * drogová závislost * dítě * mladý člověk * školní prostředí
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7478-024-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Testování dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83313EXH - externí sklad Měšice
  F 83313EXH - externí sklad Měšice
  Testování dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky
 5. TitlePohřbívání a hřbitovy / David Stejskal, Jaroslav Šejvl a kolektiv
  Author Stejskal, David (Author)
  Another authors Šejvl, Jaroslav, 1976- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
  Scope461 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsZákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
  AnnotationV této knize – první svého druhu v EU – je téma pohřbívání pojednáno ve vyčerpávající šíři více jak dvacetičlenným autorským kolektivem předních odborníků z nejrůznějších oblastí: od lékařské vědy a antropologie přes zahradní architekturu až po religionistiku. Část publikace vychází z praktické správy hřbitova – ze zkušeností obecní samosprávy nebo přímo z pohledu hrobníků s dlouholetou praxí.
  Výrazy tezauru hřbitov * smrt * zvyky a tradice * náboženství * legislativa
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7357-680-6
  Copy count2, currently available 2
  URL Pohřbívání a hřbitovy (obsah)
  Pohřbívání a hřbitovy (ukázka)
  Document kindMonografie
  Pohřbívání a hřbitovy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81238EXH - externí sklad Měšice
  F 81238EXH - externí sklad Měšice
  Pohřbívání a hřbitovy
 6. TitleVybrané kapitoly z adiktologie: fatální předávkování uživatelů nelegálních drog / Jaroslav Šejvl a kolektiv
  Author Šejvl, Jaroslav, 1976- (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Karolinum, 2007
  Scope151 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
  NoteVydavatel: Univerzita Karlova v Praze. 300 výt.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudienceUrčeno pro posluchače 1. lékařské fakulty UK
  Výrazy tezauru drogová závislost * trestná činnost * smrt
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-246-1349-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Vybrané kapitoly z adiktologie: fatální předávkování uživatelů nelegálních drog

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76646EXH - externí sklad Měšice
  Vybrané kapitoly z adiktologie: fatální předávkování uživatelů nelegálních drog