Search results

 1. TitleZákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě : komentář a výklad náležitostí a podmínek samostatného výkonu profese / Jiří Plos
  Author Plos, Jiří, 1952- (Author)
  Another responsib. Česko. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (1992, novela 2016) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexiii, 1157 stran : ilustrace, grafy, 1 mapa, 1 faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPodrobný komentář zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů ... atd., označovaného jako autorizační zákon. Publikace je rozdělena do pěti částí. První část se zabývá historickým vývojem profesí architektů, inženýrů a techniků a právními souvislostmi s výkonem těchto profesí s dalšími oblastmi práva, především s právem stavebním a občanským. Druhá část je tvořena samotným komentářem autorizačního zákona, ve kterém je zpracována i relevantní judikatura. Třetí část je tvořena komentářem profesních předpisů České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Čtvrtá část je pak věnována vybraným tématům výkonu profese (např. profesním výkonům, honorářům, základním náležitostem stavby, smlouvám, ochraně práv k nehmotnému majetku, organizaci a řízení kanceláře či správě, řízení a zadávání zakázek a architektonických soutěží). V páté části jsou pak podrobné odkazy na užitečné formuláře a profesní instituce.
  Výrazy tezauru městský architekt * inženýr * technická profese * odborná kvalifikace * profesní status * profesní sdružení * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  1206 - Prameny a odvětví práva
  6806 - Průmyslová politika a struktura
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7598-172-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87785PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 2. TitleStavební zákon s komentářem pro praxi : [stav k 31.8.2013] / Jiří Plos
  Author Plos, Jiří, 1952- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Grada, 2013
  Scope769, [30] s. : barev. il. ; 24 cm + 1 CD-ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  ContentsZákon č. 184/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) -- Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění -- Zákon č. 416/2009 Sb., ze dne 4. listopadu 2009, o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury -- Zákon č. 309/2006 Sb., ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) -- Zákon č. 360/1992 Sb., ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě -- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Výrazy tezauru stavební právo * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-247-3865-9
  Copy count2, currently available 2
  URLStavební zákon (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Stavební zákon s komentářem pro praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83331EXH - externí sklad Měšice
  F 83331EXH - externí sklad Měšice
  Stavební zákon s komentářem pro praxi
 3. TitleNový stavební zákon s komentářem : pro praxi
  Author Plos, Jiří, 1952- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Grada, 2007
  Scope672 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  ContentsZákon č. 184/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) -- Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění -- Zákon č. 309/2006 Sb., ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) -- Zákon č. 360/1992 Sb., ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě -- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád -- CD-ROM: plná znění právních předpisů, formuláře, stavební zákon, předpisy, průběhy řízení v přehledných grafických schématech, vnitřní řády profesních organizací
  Výrazy tezauru stavební právo * územní plánování * vyvlastnění * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN978-80-247-1586-5
  Copy count1, currently available 1
  URLNový stavební zákon s komentářem pro praxi (náhled do publikace Google Books)
  Document kindKomentované zákony
  Nový stavební zákon s komentářem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76577EXH - externí sklad Měšice
  Nový stavební zákon s komentářem