Search results

 1. TitleZáklady účetnictví / Dana Dvořáková
  Author Dvořáková, Dana, 1966- (Author)
  Issue3., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scopex, 285 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Účetnictví
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationCílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a zásadám vedení účetnictví a sestavovaní účetních výkazů. Tyto kapitoly zahrnují problematiku od bilancování a sestavení rozvahy po výklad základních nástrojů a metod účetní práce. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na účetní zachycení nákladů, výnosů, sestavení výsledovky a sestavení výkazu peněžních toků. Samostatná kapitola je věnována oceňování. Závěrečná kapitola se zabývá historií, ale i dalším vývojem účetnictví. Publikace vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i ze systému účetnictví užívaného v České republice.
  Výrazy tezauru účetnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7676-158-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Základy účetnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89840PSS - Poslanecká sněmovna
  Základy účetnictví
 2. TitleSpecifika účetnictví a oceňování v zemědělství / Dana Dvořáková
  Author Dvořáková, Dana, 1966- (Author)
  Issue2., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexii, 133 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Note"Právní stav publikace k 1.9.2017"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  České a anglické resumé
  Výrazy tezauru účetnictví * agrární sektor * Česká republika
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-7552-907-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87306PSS - Poslanecká sněmovna
  Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství
 3. TitleZáklady účetnictví / Dana Dvořáková
  Author Dvořáková, Dana, 1966- (Author)
  Issue2., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopex, 285 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Účetnictví
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUčebnice základů účetnictví je zpracována na určité úrovni obecnosti s cílem pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Zaměřuje se na metodické prvky účetnictví a celosvětově akceptované předpoklady a zásady. Zahrnuje problematiku bilancování a sestavení rozvahy po výklad základních nástrojů a metod účetní práce. Další kapitoly jsou zaměřeny na účetní zachycení nákladů, výnosů, sestavení výsledovky a sestavení výkazu peněžních toků, oceňování. Závěrem se věnuje historii a očekávaněmu budoucímu vývoji účetnictví. Publikace vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i ze systému účetnictví užívaného v České republice.
  Výrazy tezauru účetnictví * Česká republika * učebnice
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7552-892-6
  Copy count1, currently available 1
  URLZáklady účetnictví (obsah)
  Document kindUčebnice
  Základy účetnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87211PSS - Poslanecká sněmovna
  Základy účetnictví
 4. TitleSpecifika účetnictví a oceňování v zemědělství / Dana Dvořáková
  Author Dvořáková, Dana, 1966- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer ČR, 2012
  Scope153 s. : il. 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace je zaměřena na problematiku účetního zobrazení hospodářských jevů, které vznikají při činnosti subjektů provozujících zemědělskou prvovýrobu a lesnictví a na komplexností zpracování této problematiky. Publikace se zabývá účtováním ekonomických transakcí vznikajících v důsledku provozování zemědělské výroba a lesnictví a následně jejich zobrazení v účetní závěrce podniku. Také je zpracována problematika kalkulací, které jsou klíčové pro oceňování zemědělské produkce.
  Výrazy tezauru zemědělská ekonomika * účetnictví * oceňování zdrojů * zemědělská výroba * zemědělský podnik * účetní systém * rostlinná výroba
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  5616 - Systémy hospodaření
  ISBN978-80-7357-961-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82279EXH - externí sklad Měšice
  Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství
 5. TitleFinanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS / Dana Dvořáková
  Author Dvořáková, Dana, 1966- (Author)
  Issue3., aktualiz. a rozš. vyd.
  PublicationBrno : Computer Press, 2011
  Scopexi, 327 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Daně a účetnictví
  NoteAnglicko-český terminologický slovník. Podnázvy na obálce: vykazování a oceňování, zachycení dlouhodobých aktivit, leasingů, zásob, vlastního kapitálu, rezerv, finančních nástrojů, výnosů, atd., příklady a případové studie : zahrnuty změny IFRS platné od 1.1.2013
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru finanční účetnictví * členský stát EU * jednotný účetní systém
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-251-3652-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81242EXH - externí sklad Měšice
  Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS
 6. TitleZáklady účetnictví / Dana Dvořáková
  Author Dvořáková, Dana, 1966- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
  Scope307 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. je určena studentům i širší veřejnosti
  AnnotationPublikace vychází z mezinárodních standardů účetního výkaznictví i z účetnictví v ČR. Cílem je podat takový výklad, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Autorka seznamuje čtenáře s metodickými prvky účetnictví a s variantností jejich využití v praxi, s účetními zásadami, které tvoří koncepční rámec finančního účetnictví, se systémem a obsahem národní regulace účetnictví i mezinárodní harmonizace, které předurčují obsah a vypovídací schopnost účetní závěrky.
  Výrazy tezauru účetnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7357-544-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Základy účetnictví (obsah)
  Document kindMonografie
  Základy účetnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79885EXH - externí sklad Měšice
  Základy účetnictví
 7. TitleÚčetní předpisy pro podnikatele : (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, České účetní standardy) : komentář / Libuše Müllerová, Hana Vomáčková, Dana Dvořáková
  Author Müllerová, Libuše, 1945- (Author)
  Another authors Vomáčková, Hana (Author)
  Dvořáková, Dana, 1966- (Author)
  Issue3., aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : ASPI, c2009
  Scopexvi, 587 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře nakladatelství ASPI
  NotePrávní stav publikace k 28.2.2009
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUcelený komentář účetních předpisů včetně bezplatné elektronické aktualizace na internetu. Zahrnuje veškeré změny účetních předpisů účinné od 1. 1. 2009, např. v souvislosti s přeměnami obchodních společností a družstev, uplatněním metody komponentního odpisování a zbytkové hodnoty majetku, digitalizací a elektronizací účetních záznamů, změnami ve vykazování spřízněných stran v příloze účetní závěrky. Obsahuje, stejně jako všechna předchozí vydání, konkrétní účetní souvztažnosti a množství názorných příkladů, upozornění na možné nejednoznačnosti výkladu, porovnání vybrané problematiky s IAS/IFRS a přesné odkazy na související literaturu, ustanovení účetních i souvisejících právních předpisů. Praktickou pomůckou je pak v závěru publikace tabulkově uspořádaný přehled návazností paragrafů zákona, vyhlášky a Českých účetních standardů, typový účtový rozvrh a celkový přehled aktuálně platných IAS/IFRS.
  Výrazy tezauru účetnictví * účetní uzávěrka * jednotný účetní systém * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7357-435-2
  Copy count1, currently available 1
  URL http://toc.nkp.cz/NKC/200906/contents/nkc20091868153_1.pdf (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Účetní předpisy pro podnikatele

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78375EXH - externí sklad Měšice
  Účetní předpisy pro podnikatele
 8. TitleÚčetní předpisy pro podnikatele : (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, České účetní standardy) : s komentářem / Libuše Müllerová, Hana Vomáčková, Dana Dvořáková
  Author Müllerová, Libuše, 1945- (Author)
  Another authors Vomáčková, Hana (Author)
  Dvořáková, Dana, 1966- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ASPI, 2007
  Scope552 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře nakladatelství ASPI
  NotePrávní stav publikace k 30.4.2007
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografie a rejstřík
  Výrazy tezauru účetnictví * účetní uzávěrka * podnikatel * legislativa * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7357-289-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Účetní předpisy pro podnikatele

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76564EXH - externí sklad Měšice