Search results

 1. TitleZákon o pozemních komunikacích : s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů : podle právního stavu k 1.3.2018 / Roman Kočí
  Author Kočí, Roman (Author)
  Another responsib. Česko. Zákon o pozemních komunikacích (1997, novela 2016) (Other)
  Issue6. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope463 stran : formuláře ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleZákon o pozemních komunikacích s komentářem, prováděcími předpisy a vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů
  Výrazy tezauru silniční doprava * silniční síť * silniční stavby * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-267-7
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o pozemních komunikacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87417LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 87417PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o pozemních komunikacích
 2. TitleZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich : s poznámkami a vzory rozhodnutí a jiných správních aktů : podle právního stavu k 1.7.2017 / Roman Kočí
  Author Kočí, Roman (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope269 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Glosátor
  NoteObsahuje rejstřík
  Partial contentsZákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
  AnnotationPublikace obsahuje text zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými poznámkami, které čtenáři usnadní orientaci v nové právní úpravě a její správnou aplikaci v praxi. Publikace je doplněna vzory správních rozhodnutí a jiných správních aktů podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Přílohou publikace je zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který obsahuje výčet skutkových podstat přestupků, které nebylo možné za strany zákonodárce včlenit do zvláštních zákonů, neboť k nim vesměs chybí právní povinnost, konstruovaná těmito zvláštními zákony.
  Výrazy tezauru správní delikt * správní právo * odpovědnost * komentář k zákonu * zákon * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-207-3
  Copy count1, currently available 1
  URLZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86860PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 3. TitleZákon o pozemních komunikacích : s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů : podle právního stavu k 1.3.2016 / Roman Kočí
  Author Kočí, Roman (Author)
  Issue5. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope445 stran : formuláře ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NoteObsahuje odkazy na související právní předpisy
  AnnotationDo textu zákona jsou zapracovány všechny novely, zejména zákon č. 268/2015 Sb., který do předmětné právní oblasti přináší významné změny. Komentář je dále rozšířen o rozbor aktuálních interpretačních problémů v oblasti práva pozemních komunikací a doplněn o novou judikaturu správních soudů, zejména o rozsudky Nejvyššího správního soudu. Publikace dále obsahuje vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů, s nimiž se lze v oblasti práva pozemních komunikací setkat.
  Výrazy tezauru Česká republika * zákon * komentář k zákonu * silniční síť * silniční stavby * silniční doprava * správní rozhodnutí
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-123-6
  Copy count2, currently available 2
  URL Zákon o pozemních komunikacích (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o pozemních komunikacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85860PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85860PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o pozemních komunikacích
 4. TitleÚčelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana : podle právního stavu k 1.1.2016 / Roman Kočí
  Author Kočí, Roman (Author)
  Issue2. aktualizované a doplněné vydání podle právního stavu k 1.1.2016
  PublicationPraha : Leges, 2015
  Scope144 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a odkazy na související právní předpisy
  AudienceKniha je určena široké odborné veřejnosti, pro obecní úřady s rozšířenou působností i jako studijní pomůcka.
  AnnotationPo definování účelových komunikací a otázce jejich vzniku se autor věnuje problematice vlastnictví účelových komunikací a výkonu státní správy a státního dozoru nad nimi. Příručka se rovněž podrobně zaobírá rozdělením účelových komunikací na veřejně a neveřejně přístupné. Stranou zájmu nezůstávají ani otázky obecného užívání účelových komunikací, stanovení místní nebo přechodné úpravy na nich nebo problematika odstraňování autovraků z účelových komunikací. Ve vazbě na užívání pozemku jako dopravní cesty kniha podrobně rozebírá další možnosti užívání cizího pozemku k dopravním účelům, aniž by se jednalo o obecné užívání účelové komunikace.
  Výrazy tezauru silniční doprava * silniční síť * vlastnictví * správní rozhodnutí
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-093-2
  Copy count2, currently available 1
  URL Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana (obsah)
  Document kindPříručky
  Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85442PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 13.05.2021)
  F 85442PSS - Poslanecká sněmovna
  Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana
 5. TitleZákon o pozemních komunikacích : s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů / Roman Kočí
  Author Kočí, Roman (Author)
  Issue4. aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2013
  Scope439 s. : formuláře ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NotePod názvem: podle právního stavu k 1.5.2013
  AudiencePro pracovníky silničních správních úřadů, vlastníky a správce pozemních komunikací, též pro studijní a praktické potřeby čtenářů.
  Výrazy tezauru silniční síť * silniční stavby * silniční doprava * správní rozhodnutí * komentář k zákonu * zákon * Česká republika
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87576-51-9
  Copy count3, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o pozemních komunikacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82942EXH - externí sklad Měšice
  F 82942EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  F 82942EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o pozemních komunikacích
 6. TitleObecní samospráva v České republice : praktická příručka s judikaturou / Roman Kočí
  Author Kočí, Roman (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope240 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje rejstřík
  Partial contentsZákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ...
  AnnotationPodrobně je popsáno postavení a fungování obce a jejích orgánů včetně ústavního vymezení obecní samosprávy, je specifikována oblast samostatné a přenesené působnosti obce, dále je pojednáno o právních úkonech, které obec může činit. Publikace se rovněž zaměřuje na rozbor právních institutů, které jsou s obecní samosprávou neoddělitelně spjaty (kupř. místní referendum, stížnosti, petice, svobodný přístup k informacím, shromažďovací právo apod.).
  Výrazy tezauru veřejná správa * obec * územní samospráva * místní orgány státní správy * interpretace práva * příručka
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  3221 - Dokumentace
  ISBN978-80-87576-28-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Obecní samospráva v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82264EXH - externí sklad Měšice
  F 82264EXH - externí sklad Měšice
  Obecní samospráva v České republice
 7. TitleÚčelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana / Roman Kočí
  Author Kočí, Roman (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2011
  Scope135 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a odkazy na související právní předpisy
  AnnotationPříručka definuje účelové komunikace, věnuje se otázce jejich vzniku, problematice vlastnictví a výkonu státní správy a státního dozoru nad nimi. Stranou nezůstávají ani otázky obecného užívání účelových komunikací. Ve vazbě na užívání pozemku jako dopravní cesty kniha rozebírá možnosti užívání cizího pozemku k dopravním účelům, aniž by se jednalo o obecné užívání účelové komunikace. Ve středu pozornosti je zejména otázka bránění obecnému užívání účelové komunikace, ke kterému často přistupují vlastníci pozemků, na nichž se účelové komunikace nacházejí. Kniha se zabývá možnostmi právní ochrany účelových komunikací, zejména jejich obecného užívání.
  Výrazy tezauru silniční doprava * silniční síť * vlastnictví * správní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  ISBN978-80-87212-83-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81140EXH - externí sklad Měšice
  Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana
 8. TitleZákon o pozemních komunikacích : s komentářem, právními předpisy a vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů / Roman Kočí
  Author Kočí, Roman (Author)
  Issue3. aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2010
  Scope416 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NotePodle právního stavu k 1.4.2010. Na rubu tit. s.: Vyd. 3., v Nakl. Leges vyd. 2.
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy
  Výrazy tezauru legislativa * dopravní právo * komentář k zákonu * Česká republika * silniční doprava * silniční síť * silniční poplatek
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4816 - Pozemní doprava
  ISBN978-80-87212-36-3
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o pozemních komunikacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79529EXH - externí sklad Měšice
  F 79529EXH - externí sklad Měšice
  F 79529EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o pozemních komunikacích
 9. TitleSilniční právo / Roman Kočí, Helena Kučerová
  Author Kočí, Roman (Author)
  Another authors Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  IssueVyd. 1.
  Publication[Praha ] : Leges, c2009
  Scope413 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NotePodnázvy na obálce: pozemní komunikace, užívání pozemních komunikací, pravidla provozu na pozemních komunikacích, řidiči, autoškoly, přestupky a jiné správní delikty, bodový systém, vozidla, registr silničních vozidel, technická způsobilost silničního vozidla, stanice technické kontroly, silniční doprava, linková doprava, taxislužba, státní správa, státní dozor
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  Výrazy tezauru silniční doprava * pravidla silničního provozu * dopravní právo
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  ISBN978-80-87212-10-3
  Copy count3, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Silniční právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78185EXH - externí sklad Měšice
  F 78185EXH - externí sklad Měšice
  F 78185EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  Silniční právo
 10. TitleZákon o pozemních komunikacích : s komentářem, prováděcími předpisy a vzory správních rozhodnutí / Roman Kočí
  Author Kočí, Roman (Author)
  Issue2., aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2008
  Scope363 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NotePodle právního stavu k 1.5.2008
  Obsahuje bibliografické odkazy a odkazy na související zákony
  ContentsZákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  Výrazy tezauru legislativa * dopravní právo * komentář k zákonu * Česká republika * silniční doprava * silniční síť * silniční poplatek
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4816 - Pozemní doprava
  ISBN978-80-87212-02-8
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o pozemních komunikacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77412EXH - externí sklad Měšice
  F 77412EXH - externí sklad Měšice
  F 77412EXH - externí sklad Měšice