Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0049651^"
 1. TitleZáklady islámského práva / Petr Osina
  Author Osina, Petr, 1975- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationPraha : Leges, 2022
  Scope156 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationUčebnice představuje základní instituty a pojmy spojené s islámským právem. Úvodní část obsahuje stručnou zmínku o vzniku islámu a některých důležitých momentech historického vývoje islámského světa. Výklad se dále věnuje pramenům islámského práva, islámským právním školám a islámským teoriím státu. Druhá velká část učebnice pojednává o nejdůležitějších odvětvích islámského práva – rodinném právu, dědickém právu, trestním právu a finančním právu; připojena je také krátká zmínka o islámském soudnictví. Na závěr je pro lepší orientaci doplněn krátký slovník vybraných cizích pojmů.
  Výrazy tezauru islám * islámské právo
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-593-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Základy islámského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90419PSS - Poslanecká sněmovna
  Základy islámského práva
 2. TitleTeorie práva / Petr Osina
  Author Osina, Petr, 1975- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope238 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationUčebnice seznamuje studenty práva se základními právními pojmy, které obecným způsobem charakterizují právní řád a jeho fungování. Znalost těchto základních pojmů (pozitivní právo, prameny práva, právní normy, právní vztahy, realizace práva, aplikace práva, porušení práva, právní odpovědnost, zákonnost, právní stát aj.) by měla zvýšit schopnost budoucího právníka orientovat se v pozitivním právu a aplikovat právo ve své praxi
  Výrazy tezauru filozofie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-461-9
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 89170PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *16.04.2024)
  Teorie práva
 3. TitleNová teorie přirozeného práva / Petr Osina
  Author Osina, Petr, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope220 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationHlavním cílem publikace je analýza filosofického proudu v rámci angloamerické právní vědy, který se nejčastěji označuje jako „nová teorie přirozeného práva“. Je to označení pro konkrétní oživení a přepracování teorie přirozeného práva Tomáše Akvinského iniciované v šedesátých letech 20. století francouzsko-americkým filosofem Germainem Grisezem. Nová teorie přirozeného práva používá argumenty odpovídající moderní právněfilosofické debatě a snaží se najít originální odpovědi na otázky lidského dobra a praktického rozumu. Proto lze její koncepci považovat za významný příspěvek k renesanci přirozenoprávního myšlení ve 20. století.
  Výrazy tezauru přirozené právo * filozofie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-406-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Nová teorie přirozeného práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88719EXH - externí sklad Holešovice
  Nová teorie přirozeného práva
 4. TitleLegal theory / Petr Osina
  Author Osina, Petr, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope124 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationUčebnice teorie práva pro zahraniční studenty staví most mezi studiem pozitivního práva a právní teorie. Často jsou tyto disciplíny studovány odděleně jako by jedna byla v opozici k druhé. Autor věnuje jednotlivé kapitoly důležitým tématům jako povaha práva, velké právní systémy, právní odpovědnost, výklad práva, právo a morálka nebo právo a spravedlnost.
  Výrazy tezauru filozofie práva * právní věda * interpretace práva * prameny práva * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-223-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Legal theory

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86958EXH - externí sklad Holešovice
  Legal theory
 5. TitlePraktikum z právní metodologie / Olga Rosenkranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina
  Author Rosenkranzová, Olga, 1976- (Author)
  Another authors Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Hlouch, Lukáš, 1981- (Author)
  Hapla, Martin, 1988- (Author)
  Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Osina, Petr, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope112 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPraktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty práva, jako jsou interpretační metody, řešení kolize právních norem a kolize právních principů, tedy aplikace testů proporcionality, včetně nástinu metodologie právní komparatistiky. Každá kapitola obsahuje kratší teoretický úvod do problematiky, který nemá ambice podat vyčerpávající definice, ale spíše probouzet otázky, studijní a badatelskou zvídavost a poukázat na vzájemné souvislosti metod. Všechny výkladové metody a argumenty spolu úzce souvisí a jsou provázány. Součástí každé kapitoly jsou cvičení a případové studie vycházející ze zásadní judikatury Ústavního soudu ČR, Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu ČR, Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a také z případů řešených veřejným ochráncem práv. Věcně se jedná o kazuistiku z celého právního řádu, zejména problematiku civilního, správního a ústavního práva (a zde především o ochranu základních lidských práv a antidiskriminační právo). Konkrétně byly zvoleny tematicky poutavé a zajímavé kauzy, jako je např. problematika povinného očkování, diskriminace intersexuálních osob, nošení náboženských symbolů, poskytování informací o platech úředníků a jiné.
  Výrazy tezauru právní věda * srovnávací právo * metodologie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-235-6
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 87058EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until *29.12.2023)
  Praktikum z právní metodologie
 6. TitleTeorie práva / Petr Osina
  Author Osina, Petr, 1975- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2013
  Scope236 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii
  AudiencePub. je určena zejména pro studenty právnických fakult, může být využita také studenty jiných škol s právním zaměřením, případně těmi, kteří se chtějí seznámit se základními pojmy práva, například v rámci přípravy na přijímací zkoušky.
  AnnotationUčebnice seznamuje studenty práva se základními právními pojmy, které obecným způsobem charakterizují právní řád a jeho fungování. Znalost těchto základních pojmů (pozitivní právo, prameny práva, právní normy, právní vztahy, realizace práva, aplikace práva, porušení práva, právní odpovědnost, zákonnost, právní stát atd.) by měla zvýšit schopnost budoucího právníka orientovat se v pozitivním právu a aplikovat právo ve své praxi.
  Výrazy tezauru právní věda
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87576-65-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Teorie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83324EXH - externí sklad Holešovice
  F 83324EXH - externí sklad Holešovice
  Teorie práva
 7. TitleZáklady islámského práva / Petr Osina
  Author Osina, Petr, 1975- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope123 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationUčebnice představuje základní instituty a pojmy spojené s islámským právem. Úvodní část obsahuje stručnou zmínku o vzniku islámu a některých důležitých momentech historického vývoje islámského světa. Výklad se dále věnuje pramenům islámského práva, islámským právním školám a islámským teoriím státu. Druhá velká část učebnice pojednává o nejdůležitějších odvětvích islámského práva – rodinném právu, dědickém právu, trestním právu a finančním právu; připojena je také krátká zmínka o islámském soudnictví. Na závěr je pro lepší orientaci doplněn krátký slovník vybraných cizích pojmů.
  Výrazy tezauru islám * islámské právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-87576-13-7
  Copy count2, currently available 2
  URLZáklady islámského práva (obsah)
  Document kindUčebnice
  Základy islámského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81761EXH - externí sklad Holešovice
  F 81761EXH - externí sklad Holešovice
  Základy islámského práva
 8. TitleTeorie práva / Lubomír Kubů, Pavel Hungr, Petr Osina
  Author Kubů, Lubomír, 1929- (Author)
  Another authors Hungr, Pavel, 1941- (Author)
  Osina, Petr, 1975- (Author)
  Univerzita Palackého. Právnická fakulta
  PublicationPraha : Linde, 2007
  Scope335 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vysokoškolské právnické učebnice
  NoteNa obálce označení: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru filozofie práva * prameny práva * právní věda * učebnice
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  ISBN978-80-7201-637-2
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Teorie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76001EXH - externí sklad Holešovice
  F 76001EXH - externí sklad Holešovice
  F 76001EXH - externí sklad Holešovice
  Teorie práva


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.