Search results

 1. TitlePrávo Evropské unie : ústavní základy a vnitřní trh / Václav Stehlík, Ondřej Hamuľák, Michal Petr
  Author Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  Another authors Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  Petr, Michal, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope356 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationUčebnice unijního práva od kolektivu z olomoucké právnické fakulty se obsahově zaměřuje na základní otázky ústavního a institucionálního práva Evropské unie, jakož i vnitřního trhu, unijní regulace ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor a veřejných zakázek. Učebnice umožňuje základní pochopení problematiky evropské integrace a systematiky unijního práva. Autoři při výkladu zdůrazňují soudní aplikaci unijního práva, jež je neopomenutelná zejména v oblasti vnitřního trhu.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * evropská integrace * ústavní právo * jednotný trh
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1016 - Struktura Společenství
  ISBN978-80-7502-277-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Právo Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87475PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87475PSS - Poslanecká sněmovna
  Právo Evropské unie
 2. TitlePraktikum práva Evropské unie / Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr
  Author Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  Another authors Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  Petr, Michal, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope284 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * Evropská unie
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7502-159-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Praktikum práva Evropské unie (obsah)
  Document kindUčebnice
  Praktikum práva Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86209PSS - Poslanecká sněmovna
  Praktikum práva Evropské unie
 3. TitleUnijní právo před českými soudy / Václav Stehlík ... [et al.]
  Author Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scope304 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Teoretik
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationKniha se zaměřuje na rozhodovací činnost vrcholných českých soudů s ohledem na právo Evropské unie v první dekádě členství České republiky v Evropské unii.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * výklad zákonů ES * aplikace zákona * interpretace práva * soud vyšší instance * ústavní soud * Česká republika
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-040-6
  Copy count2, currently available 2
  URL Unijní právo před českými soudy (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Unijní právo před českými soudy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84805PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84805PSS - Poslanecká sněmovna
  Unijní právo před českými soudy
 4. TitlePraktikum práva Evropské unie : ústavní základy a soudnictví / Ondrej Hamuľák, Václav Stehlík
  Author Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  Another authors Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  Issue2., upr. a aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2013
  Scope224 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsah: Charakteristika a vnitřní organizace Evropské unie--Právní řád Evropské unie--Charakter a účinky práva Evropské unie--Vztah práva Evropské unie a vnitrostátního práva členských států--Unijní soudnictví
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationKllíčové otázky základů práva Evropské unie a fungování jejího soudního systému. Koncepce praktika odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na tzv. ústavní právo Evropské unie. Druhé vydání reaguje na vývoj evropské integrace a evropského práva od roku 2011 do současnosti. Teoretický úvod každého bloku nabízí studentům základní exkurz do problematiky. Jednotlivé klíčové body každého tématu jsou zpracovány formou skripta (bez poznámkového aparátu a složité vnitřní struktury) tak, aby se studentům dostalo základních znalostí pro pochopení probírané látky. Po teoretickém úvodu následuje praktická část, která obsahuje příklady, úkoly a aktivity, na kterých si uživatelé praktika mohou otestovat své znalosti a úroveň pochopení tématu. Přílohová část obsahuje vybrané prameny práva Evropské unie v jejich konsolidovaném znění.
  Výrazy tezauru Evropská unie * právo Evropské unie * Soudní dvůr ES
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  ISBN978-80-87576-68-7
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Praktikum práva Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83325EXH - externí sklad Měšice
  F 83325EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum práva Evropské unie
 5. TitlePraktikum práva Evropské unie : vnitřní trh : teoretické základy, judikatura, praktické příklady / Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr
  Author Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  Another authors Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  Petr, Michal, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope284 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NotePub. je zpracována k 1.12.2011
  AnnotationZaměřuje se na jádro vnitřního trhu: čtyři svobody – tedy volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu/plateb – a unijní pravidla pro ochranu hospodářské soutěže. Kniha je zpracována k 1. 12. 2011 a reflektuje tak zásadní reformu fungování Evropské unie a jejího právního systému, jež přinesla Lisabonská smlouva.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * učebnice * jednotný trh * volný pohyb kapitálu * volný pohyb osob * svoboda poskytovat služby * volný pohyb zboží * svoboda usazování * kontrola restriktivních praktik * soutěžní politika
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-87576-09-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Praktikum práva Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81594EXH - externí sklad Měšice
  F 81594EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum práva Evropské unie
 6. TitleAplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie / Václav Stehlík
  Author Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope258 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a bibliografii
  AnnotationPro zajištění práv a vynucení povinností subjektů v členských státech je zásadní řízení před vnitrostátními soudy, prostřednictvím kterého se supranacionální právo prosazuje. Vzhledem k omezenému množství harmonizovaného práva v oblasti národních procesních předpisů se stala důležitým korektivem judikatura Soudního dvora Evropské unie, který v jednotlivých kauzách definoval zásadu efektivity a rovnocennosti.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * národní implementace práva Společenství * soudní řízení * soudní systém
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-87576-26-7
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82163EXH - externí sklad Měšice
  F 82163EXH - externí sklad Měšice
  Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie
 7. TitlePraktikum práva Evropské unie : ústavní základy a soudnictví / Ondrej Hamuľák, Václav Stehlík
  Author Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  Another authors Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2011
  Scope176 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NotePub. je zpracována podle právního stavu k 31.8.2011
  Obsahuje bibliografie
  AnnotationPublikace odpovídá náplni a rozsahu předmětů zaměřených na tzv. ústavní právo Evropské unie, vyučovaných na vysokých školách v rámci právnických oborů i oborů evropských studií.
  Výrazy tezauru ústavní právo * právo Evropské unie * učebnice * přímá aplikovatelnost * Soudní dvůr ES * žaloba k Evropskému soudnímu dvoru
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-87212-93-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Praktikum práva Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81099EXH - externí sklad Měšice
  F 81099EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum práva Evropské unie
 8. TitlePrávo Evropské unie v dokumentech / upravil a uspořádal Václav Stehlík
  Another authors Stehlík, Václav, 1977- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationOlomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2008
  Scope495 s. ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  ContentsSmlouva o Evropské unii -- Smlouva o založení Evropského společenství
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * legislativa * učebnice
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-244-1949-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSoubor dokumentů
  Právo Evropské unie v dokumentech

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15775EXH - externí sklad Měšice
  Právo Evropské unie v dokumentech
 9. TitleEvropské právo. 1, Ústavní základy Evropské unie / Naděžda Šišková, Václav Stehlík
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  Another authors Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2007
  Scope310 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleÚstavní základy Evropské unie
  NoteRozhodnutí Soudního dvora
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * institucionální struktura * evropský soudní prostor * Smlouva o Evropské unii
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7201-680-8
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Evropské právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76778EXH - externí sklad Měšice
  F 76778EXH - externí sklad Měšice
  F 76778EXH - externí sklad Měšice
  Evropské právo
 10. TitleŘízení o předběžné otázce v komunitárním právu / Václav Stehlík
  Author Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationOlomouc : Univerzita Palackého, 2006
  Scope184 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Monografie
  NoteAnglické resumé. Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudienceUrčeno pro studenty PF UP v Olomouci a odbornou veřejnost
  Výrazy tezauru předběžná otázka * komunitární právo - národní právo * soudní systém * rozsudek * členský stát EU
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN80-244-1370-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75950EXH - externí sklad Měšice
  Řízení o předběžné otázce v komunitárním právu