Search results

 1. TitleČeská rodina na počátku 21. století : životní podmínky, vztahy a potřeby / Věra Kuchařová a kol., autorský tým: Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Kristýna Janurová, Olga Nešporová, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová, Lucie Vidoviċová
  Author Kuchařová, Věra, 1951- (Author)
  Another authors Barvíková, Jana (Author)
  Höhne, Sylva, 1978- (Author)
  Janurová, Kristýna (Author)
  Nešporová, Olga, 1976- (Author)
  Paloncyová, Jana, 1977- (Author)
  Svobodová, Kamila (Author)
  Vidovićová, Lucie, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i., 2019
  Scope300 stran : ilustrace ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Studie ; 134. svazek
  NotePříjmení autorky správně: Vidovićová
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha přináší analytický pohled na české rodiny a jejich proměny od počátku tisíciletí. Sleduje každodenní život rodin, jejich potřeby, problémy a faktory, které mohou fungování a soudržnost rodin ohrožovat. Autorky věnují pozornost rovněž vztahům v rodině a plnění jejích výchovných funkcí v době proměnlivých společenských a ekonomických podmínek, jakož i formám společenské podpory rodin v různých oblastech života. Publikace vychází z výsledků výzkumů a analýz dostupných statistických dat. Opírá se také o poznatky autorek získané na základě spolupráce s různými subjekty zabývajícími se v praxi podporou rodin.
  Výrazy tezauru rodina * životní podmínky * životní úroveň * sociální analýza * sociologie * Česká republika * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  2821 - Sociální rámec
  1626 - Národní účty
  ISBN978-80-7416-333-3
  978-80-7419-275-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Česká rodina na počátku 21. století

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88331PSS - Poslanecká sněmovna
  Česká rodina na počátku 21. století
 2. TitleSocioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti / Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová
  Author Höhne, Sylva, 1978- (Author)
  Another authors Nešporová, Olga, 1976- (Author)
  Svobodová, Kamila (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2018
  Scope94, 6 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  České a anglické resumé
  Výrazy tezauru sociální analýza * sociální průzkum * domácnost * příjem domácnosti * smrt * příspěvek na pohřeb * sociální dávky
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-315-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti (plný text)
  Document kindStudie
  Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17006PSS - Poslanecká sněmovna
  Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti
 3. TitleRodiny ve střední fázi rodinného cyklu / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Kristýna Janurová, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová
  Author Kuchařová, Věra, 1951- (Author)
  Another authors Barvíková, Jana (Author)
  Janurová, Kristýna (Author)
  Höhne, Sylva, 1978- (Author)
  Paloncyová, Jana, 1977- (Author)
  Svobodová, Kamila (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2018
  Scope144, 3 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  České a anglické resumé
  AnnotationPředkládaná publikace je věnována rodinám ve střední fázi rodinného cyklu, tj. rodinám s dětmi školního věku a s dětmi dospívajícími. Monografie nejprve popisuje demografickou strukturu a sociálně ekonomickou situaci rodin s dětmi ve střední fázi rodinného cyklu, a to na základě statistických šetření ČSÚ. Hlavní analýza vychází z provedeného výběrového šetření mezi rodiči školních a dospívajících dětí a představuje jejich názory, postoje, problémy, potřeby a životní podmínky. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány partnerství, rodičovství, příjmové a materiální situaci, skloubení pracovních a rodinných záležitostí, mezigeneračním vztahům, vzdělávaní dětí a jejich volnočasovým aktivitám, případným problémům a neshodám v rodině a v neposlední řadě reflexi opatření rodinné politiky.
  Výrazy tezauru rodina * Česká republika * demografický rozbor
  Klasifikační znaky2816 - Demografie a populace
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7416-314-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu (plný text)
  Document kindStudie
  Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17017PSS - Poslanecká sněmovna
  Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu
 4. TitleMikrojesle: nová služby předškolní péče v průzkumu veřejného mínění / Jana Barvíková, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová
  Author Barvíková, Jana (Author)
  Another authors Höhne, Sylva, 1978- (Author)
  Paloncyová, Jana, 1977- (Author)
  Svobodová, Kamila (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2018
  Scope137, 4 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace přináší hlavní výsledky průzkumu veřejného mínění, který se zaměřil na názory laické i odborné veřejnosti na novou službu předškolní péče o děti, tzv. „mikrojesle“. Podmínky vzniku a provozu této služby jsou v současné době v ČR ověřovány v rámci pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který reaguje na nedostatek služeb péče zejména o děti mladší tří let.
  Výrazy tezauru hlídání dětí * předškolní výchova * průzkum veřejného mínění * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  3211 - Školství
  ISBN978-80-7416-326-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Mikrojesle: nová služby předškolní péče v průzkumu veřejného mínění (plný text)
  Document kindStudie
  Mikrojesle: nová služby předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17066PSS - Poslanecká sněmovna
  Mikrojesle: nová služby předškolní péče v průzkumu veřejného mínění
 5. TitleInformování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nemocenského pojištění / Milan Šlapák, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, Martin Holub
  Author Šlapák, Milan (Author)
  Another authors Svobodová, Kamila (Author)
  Šťastná, Anna (Author)
  Holub, Martin, 1978- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Scope79, 5 stran : tabulky, formuláře ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationProjekt přináší podobu informačního servisu pro občany České republiky o jejich důchodových právech. Šetření se zaměřilo na identifikaci konkrétních informací, které lidé považují za užitečné, a na to, jak detailní by taková informace měla být. Přesnost informace je velmi důležitá, ale vzhledem ke složitosti formule pro výpočet důchodu v České republice je dosažení přesnosti informace při zachování její srozumitelnosti velice obtížné. Čím detailnější a přesnější informace bude lidem poskytována, tím bude vyšší riziko, že jí nebude porozuměno. Jádrem projektu proto bylo nalezení rovnováhy mezi mírou přesnosti informace podávané občanovi a její obecnou srozumitelností.
  Výrazy tezauru důchodové pojištění * důchodce * podmínky pro odchod do důchodu * informační služba * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-217-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nemocenského pojištění (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nemocenského pojištění

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16766PSS - Poslanecká sněmovna
  Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nemocenského pojištění
 6. TitlePodmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností / Jana Barvínková, Kamila Svobodová, Anna Šťastná
  Author Barvíková, Jana (Author)
  Another authors Svobodová, Kamila (Author)
  Šťastná, Anna (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2010
  Scope107, 8 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationCílem publikace je zmapovat vytíženost pracovníků a pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností a kvantifikovat všechny úkony vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí, jak z hlediska činností definovaných zákonem, tak z hlediska samotné praxe. Zahrnuty jsou aktivity v oblasti přímé práce s klienty, v oblasti prevence, osvěty, právních aktivit, administrativy, vzdělávání a další. Při výzkumu byly použity kvantitativní i kvalitativní sociálně-vědní metodické přístupy.
  Výrazy tezauru sociální právo * ochrana dítěte * sociální práce * sociální pracovník * sociální průzkum
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-078-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (plný text)
  Document kindStudie
  Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16167PSS - Poslanecká sněmovna
  Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
 7. TitleZajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru / Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Lucie Vidovićová
  Author Nešporová, Olga, 1976- (Author)
  Another authors Svobodová, Kamila (Author)
  Vidovićová, Lucie, 1977- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2008
  Scope85, 8 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru péče o seniory * nevýdělečný sektor
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-87007-96-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15735EXH - externí sklad Měšice
  Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru
 8. TitleRodina a zaměstnání. IV., Rodiny po odchodu dětí : (deskriptivní fáze analýzy) / Kamila Svobodová
  Author Svobodová, Kamila (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2007
  Scope67, 8 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleRodiny po odchodu dětí
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru struktura zaměstnanosti * životní úroveň * rodina
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  ISBN978-80-87007-64-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15592EXH - externí sklad Měšice
  Rodina a zaměstnání
 9. TitleŽivotní situace vícedětných rodin / Kamila Svobodová
  Author Svobodová, Kamila (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2007
  Scope44, 8 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru početná rodina * životní podmínky * domácnost
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-87007-68-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15638EXH - externí sklad Měšice
  Životní situace vícedětných rodin
 10. TitleSíť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR / Věra Kuchařová, Kamila Svobodová
  Author Kuchařová, Věra, 1951- (Author)
  Another authors Svobodová, Kamila (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2006
  Scope57, 9 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note26 výt.
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru hlídání dětí * mateřská škola
  Klasifikační znaky3211 - Školství
  ISBN80-87007-51-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15556EXH - externí sklad Měšice
  Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR